جستجو:

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل (46 inch spiral steel pipe 16 mm thickness) چیست؟ کاربرد و طرز کار لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل (46 inch spiral steel pipe 16 mm thickness) چگونه است؟

لوله اسپیرال - لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل چیست؟ کاربرد و طرز کار لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل چگونه است؟ لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,730 کیلویی درز اسپیرال

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,730 کیلویی درز اسپیرال. قیمت لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 2,124 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 2,244 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 2,370 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 2,490 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 376 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 420 کیلویی درز اسپیرال.

  • لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 16 میل لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 16 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 16 میل لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 16 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 16 میل لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 16 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 16 میل لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 16 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 6.35 میل لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 6.35 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.11 میل لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.11 میل

شرکت های تولید کننده لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل

  • فروشگاه آهن پایپ - تامین کنندگان لوله جدار چاه (لوله درزدار) و مانیسمان (لوله بدون درز)
  • فروشگاه پایپینگ استور - تامین کننده لوله و اتصالات صنعتی و ساختمانی
  • کالای آهن شکوری - فروش لوله آب ، فروش لوله گاز ، فروش لوله سیاه ، فروش لوله درزدار، فروش لوله بدون درز، فروش لوله فولادی

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 460 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 472 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 2,610 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 494 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,224 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 518 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,338 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 529 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,374 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 558 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,440 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 587 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,512 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 604 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,542 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 649 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,626 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 700 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,716 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 728 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,764 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,902 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,052 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,136 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,172 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,388 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,436 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 2,850 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 3,090 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 3,330 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 3,570 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 1,406 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 3,810 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 1,525 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 4,050 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 4,290 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 1,644 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 4,530 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,764 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 4,770 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,884 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 5,736 کیلویی درز اسپیرال.

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل
1150 mm welded steel pipe 2,730 kg spiral welded

کاربرد لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل
طرز کار لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل

سوالات کاربران در مورد لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل (لوله اسپیرال) چیست؟