زموږ شرکت تجهیزاتو پلورونکي د اوبو، ګاز، په ایران کې د اوبو لګولو.
زموږ توليدات:
د اوبو پايپ
پايپونو د کرنې
د ګازو د پایپ،
د ناولو اوبو نلونه
والونه او Fittings
کارلو وسايل
اوبو لګولو پهلو
د اوبو لګولو د مرکزي کنترول مرکز Filtration سیستمونو
آله پارو
Dropper کرنې
د فارمونو او پارکونو برخودنه
Filter ډیسک

که تاسو د دغو محصولاتو د يو جوړونکي دي، مهرباني وکړئ زموږ سره اړيکه ونيسئ.
موږ ستاسو د بیې او کتالګ توليدات واستوي.
د خرڅلاو له پلوه له موږ سره اعلان کړ.
په ایران کې، د دغو توليداتو، د اجباری معیارونو ضروري ده.