دنبال چه میگردید؟

لوله گالوانیزه

رتبه 2.4 از 1032 رأی.

لوله گالوانیزه

35,000 ریال

قیمت انواع لوله گالوانیزه از 3,500 تومان تا 3,600 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله گالوانیزه، 10 دی 1395 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله گالوانیزه با شماره 09121710840 یا 02166318901 مهندس غلامی تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله گالوانیزه تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

بازار لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود ایران - کارخانه تولید کننده لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود - استعلام قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه چیست؟

لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 9.650 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 11.900 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 14.100 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 17.850 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 22.100 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 26.330 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 33.100 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 39.500 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 47.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 52.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 42.800 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 51.100 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 61.00 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 67.700 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 75.630 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 83.830 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 62.700 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 74.900 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 83.200 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 93.150 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 103.100 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 75.750 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 88.100 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 100.600 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 112.150 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 124.800 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 148.300 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 118.250 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 131.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 147.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 163.150 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 194.600 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 257.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه دست دوم
لوله گالوانیزه دست دوم

لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله

لوله گالوانیزه فنس کشی
لوله گالوانیزه فنس کشی

لوله های مخصوص ایجاد حصار محافظ و فنس های سیمی و مفتولی به عنوان تکیه گاه درختان

لوله گالوانیزه گلخانه
لوله گالوانیزه گلخانه

لوله های فولادی درز دار تست نشده با روکش گالوانیزه جهت ساخت سازه های گلخانه ای

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 5.900 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 7.200 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 7.600 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 9.300 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 12.350 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 15.250 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 18.100 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 14.150 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 17.500 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 20.800 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 22.660 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 28.190 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 33.590 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

جدول وزنی لوله های گالوانیزه گرم و سرد (تست و...)
سایز (اینچ) نمره (سانتی متر) وزن یک شاخه (کیلوگرم) قطر خارجی (میلیمتر) ضخامت (میلیمتر)
1/225.90021.32
1/227.20021.32.5
3/42.57.60026.92
3/42.59.30026.92.5
139.65033.72
1311.90033.72.5
1314.10033.73
1-1/4412.35042.42
1-1/4415.25042.42.5
1-1/4418.10042.43
1-1/2514.15048.32
1-1/2517.50048.32.5
1-1/2520.80048.33
2617.85060.32
2622.10060.32.5
2626.33060.33
2-1/2722.66076.12
2-1/2728.19076.12.5
2-1/2733.59076.13
3833.10088.92.5
3839.50088.93
3847.0088.93.6
3852.0088.94
41042.800114.32.5
41051.100114.33
41061.00114.33.6
41067.700114.34
41075.630114.34.5
41083.830114.35
51262.700139.73
51274.900139.73.6
51283.200139.74
51293.150139.74.5
512103.100139.75
61575.750168.33
61588.100168.33.6
615100.600168.34
615112.150168.34.5
615124.800168.35
615148.300168.36
820118.250219.13.6
820131.00219.14
820147.00219.14.5
820163.150219.15
820194.600219.16
820257.00219.18
کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: مهندس غلامی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02166318901
 • همراه: 09121710840

لیست قیمت لوله گالوانیزه
قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله گالوانیزه

ثبت سفارش خرید لوله گالوانیزه:

 • خریدار لوله گالوانیزه
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله گالوانیزه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله گالوانیزه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

قیمت انواع لوله گالوانیزه

نام کالا قیمت (ریال)برند
لوله گالوانیزه 6 اینچ به ضخامت 5 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله گالوانیزه از سایز 1/2 الی 2 اینچ با ضخامت 2.5میل 35,000 روی پوشان قزوین
لوله گالوانیزه از سایز 1/2 الی 2 اینچ با ضخامت 2 میل 36,000 روی پوشان قزوین
فروش لوله گالوانیزه گرم گلخانه ای 0 فروشگاه کیهان متال
فروش لوله لوله های گالوانیزه گلخانهای 0 فروشگاه کیهان متال
تیرهای چراغ برق گالوانیزه 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله فولادی 8 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله فولادی 10 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله گازی روکار 1 اینچ به ضخامت 3 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله اسپیرال 48 اینچ به ضخامت 12 میلیمتر 0 شرکت فولاد آراد
لوله اسپیرال 24 اینچ به ضخامت 6 میلی متر 0 شرکت فولاد آراد
لوله سفید 2 mm ضخامت کیلویی 43,864 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله درجه سه 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 3/30 الی 4/85 30,387 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت کمتر از 2.5 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 5 mm کیلویی 40,357 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.35 الی 2.5 ضخامت کیلویی 42,787 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله درجه دو 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/8 الی 3/25 30,877 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 3 الی 8 29,140 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 3.25 mm کیلویی 40,905 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm الی 2.35 کیلویی 43,255 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله کمر جوش 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 5 و بیشتر 29,406 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/5 الی 2/7 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.60 mm الی 3 ضخامت کیلویی 41,680 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گالوانیزه3اینچ 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه1/12 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه3/4-60سانت 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه1 اینچ 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه 4اینچ 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه3/4 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه 2 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
پرفیل های مبلی 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله های فولادی 850 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 120,184,798 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 10S مانیسمان 7.78 میل 36,275,637 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 600 میلیمتر رده 80 مانیسمان 30.96 میل 265,245,348 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 250 میلیمتر رده 100 مانیسمان 18.26 میل 68,849,312 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 120 مانیسمان 27.79 میل 134,788,652 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,277,987 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 90 میلیمتر رده 80 مانیسمان 8.08 میل 11,177,888 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 150 میلیمتر رده 120 مانیسمان 14.27 میل 32,519,675 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 671,993 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 50 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 2,405,976 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 1100 میلیمتر رده XS مانیسمان 12.7 میل 207,693,923 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 550 میلیمتر رده 20 مانیسمان 9.53 میل 77,477,225 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 750 میلیمتر رده 10 مانیسمان 7.92 میل 88,367,116 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 1200 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 170,542,295 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 80 مانیسمان 17.48 میل 79,247,208 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 160 مانیسمان 40.49 میل 219,207,808 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 550 میلیمتر رده 60 مانیسمان 22.23 میل 176,548,235 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 200 میلیمتر رده 120 مانیسمان 18.26 میل 54,263,457 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 140 مانیسمان 28.58 میل 124,882,751 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل 1,319,987 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 80 میلیمتر رده 30 مانیسمان 4.78 میل 5,951,940 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 125 میلیمتر رده STD مانیسمان 6.55 میل 13,061,869 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل 377,996 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 40 میلیمتر رده 80 مانیسمان 5.08 میل 3,245,968 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 850 میلیمتر رده 10 مانیسمان 7.92 میل 100,318,997 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 140 مانیسمان 39.67 میل 244,953,550 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 600 میلیمتر رده 40 مانیسمان 17.48 میل 153,244,468 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 250 میلیمتر رده 60 مانیسمان 12.7 میل 48,929,511 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده XS مانیسمان 12.7 میل 64,433,356 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 2,543,975 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 90 میلیمتر رده STD مانیسمان 5.74 میل 8,141,919 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 150 میلیمتر رده 40 مانیسمان 7.11 میل 16,955,830 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل 515,995 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 50 میلیمتر رده 160 مانیسمان 8.74 میل 6,665,933 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 1050 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 149,110,509 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 5S مانیسمان 4.78 میل 36,275,637 ماهان صنعت مهرسا
لوله های فولادی 700 میلیمتر رده 30 مانیسمان 15.88 میل 162,724,373 ماهان صنعت مهرسا
شرکت های تولید کننده لوله گالوانیزه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله گالوانیزه
خریدار لوله گالوانیزه گرم (شاطرزاده) 57245 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (رحیمی) 57237 در خراسان رضوی،کاشمر
خریدار لوله گالوانیزه (سلمان کیل) 57151 در کردکوی

علمک برق و اتریه


خریدار لوله گالوانیزه 57108 در جیرفت
خریدار لوله گالوانیزه (کامران نیک وش) 57078
خریدار لوله گالوانیزه (کامران نیک وش) 57076 در استان گیلامن - شهرستان تالش

اینجانب متقاضی لوله گالوانیزه دست دوم جه پایه فنس زمین ییلاقی به متراژ هرپایه تقریبا 2 متر با قطر 2 اینچ میباشم


خریدار لوله گالوانیزه 56965 در فارس فسا

تاسیس گلخانه


خریدارلوله گالوانیزه (رجبیان) 56963 در فارس فسا

احداث گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (احمد) 56756 در ریچی

ساخت گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (شکیبا) 56615 در خانه زنیان

جهت فنس کشی باغچه600 متری نیازمند فنس ولوله یاقوطی هستم


خریدارلوله گالوانیزه (نیک قامت) 56458 در مازندران،ساری
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت شهرکهای کشاورزی ) 56219 در سمنان

درخواست ارائه و ارسال لیست انواع لوله های گالوانیزه 1/2 تا 2 اینچ دست دوم با قیمت عمده فروشی جهت خرید در تناژ بالا برای احداث مجتمع های گلخانه ای استان


خریدار لوله گالوانیزه 56069 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (عزت اله فیض الهی) 56033 در ایلام

فنس ولوله دسته دوم دور زمین کشاورزی


خریدار لوله گالوانیزه (محسنی هستم) 55773 در اصفهان،کوهپایه
خریدارلوله گالوانیزه (ابوذرچمنی) 55551 در کهنوج

لوله گالوانیزه برای ساخت 5000مترگلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (کویر خراسان) 55511 در سبزوار

4اینچ ضخامت 5 .110متر


خریدار لوله گالوانیزه (کویر خراسان) 55505 در سبزوار
خریدار لوله گالوانیزه 55395
خریدار لوله گالوانیزه (فرشاد سیاه منصوری) 55368 در قشلاق جیتو

لوله گلخانه ای


خریدار لوله گالوانیزه (قاسم پور) 55292 در گیلان،رشت
خریدار لوله گالوانیزه (امیری) 55187
خریدار لوله گالوانیزه (اقایی) 55169 در آذربایجان شرقی،تبریز
خریدار لوله گالوانیزه (کویر خراسان) 55115 در سبزوار

برای چاه عمیق


خریدار لوله گالوانیزه (خلفی) 54959 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (بهنام جهانی) 54905 در جیرفت

جهت اجرای گلخانه نیازمند لوله و الباقی متعلقات میباشم


خریدار لوله گالوانیزه (ساریان) 54856 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار لوله گالوانیزه (فرشاد سیاه منصوری) 54803 در ورامین

3هزار متر گلخانه دست دوم، لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم.


خریدار لوله گالوانیزه (فتح خواه) 54798 در سمنان

لوله1اینچ دویست شاخه ضخامت سه میل لوله دواینچ ضخامت سه میل 200شاخه. لوله 5ضخامت چهار میل 150شاخه


خریدار لوله گالوانیزه (خانی) 54735 در البرز،کرج
خریدار لوله گالوانیزه (ساروج پی) 54724 در گرگان
خریدار لوله گالوانیزه (مقدس) 54649 در قزوین

جهت احداث سه سالن 50 متری گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (روح اله محمودی) 54635 در یزد

خرید لوله پلیکا و اتصالات پلی اتیلن و اتصالات فنس


خریدار لوله گالوانیزه (نیما محمدی ) 54576 در تهران,شیراز

خریدار ظرفیت ها لوله 3 اینج 4اینج 6متری سالم


خریدار لوله گالوانیزه (ولی اله ابراهیمی) 54369 در شهرستان عجب شیر شهر جدید خضرلو

خریدار لوله گالوانیزه وقوطی8*8برای مساحت 3500متر جهت احداث گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (اختراعی) 54352 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار لوله گالوانیزه 54335
خریدار لوله گالوانیزه 54096 در زنجان
خریدارلوله گالوانیزه (ابوذر سیفی) 54088 در خاتون آباد زنگیان
خریدار لوله گالوانیزه (امراللهی) 54006 در تهران

با سلام جهت اجرای سازه گلخانه ای به متراژ 65.000 متر نیاز به لوله ها، قوطی ها و پروفیلهای گالوانیزه داریم چطور میتوانم لیست قیمت به روز از بهترین کارخانه های تولیدی را داشته باشم؟


خریدار لوله گالوانیزه (امراللهی) 54001
خریدار لوله گالوانیزه (حمیدرضا دشتستانی) 53999 در بوشهر

من در کار خرید و فروش لوله گالوانیزه وپلی اتیلن وزنراتورهای دست دوم وسازه های گلخانه دست دوم وکارنشده هستم


خریدار لوله گالوانیزه (جلال) 53895 در خوزستان

همراه اتصالات


خریدار لوله گالوانیزه 53867
خریدار لوله گالوانیزه (شهرام یوسفی) 53860 در مشهد

سلام .حدود 150 شاخه از لوله های گالوانیزه سرد با ضخامت 2 و سایزهای 2/5 -3-4-5-6 لازم دارم فوری


خریدار لوله گالوانیزه (شرکت خدماتی تاسیساتی درافشان) 53849 در چهارمحال وبختیاری

ساخت گلخانه نو ودست دوم


خریدار لوله گالوانیزه (سعید پورشریف ) 53813 در قزوین
خریدار لوله گالوانیزه (رحیمی) 53655 در فارس،گراش
خریدار لوله گالوانیزه (رضایی) 53537 در کرج

تعدادی لوله جهت احداث گلخانه نیازمند هستم.


خریدار لوله گالوانیزه (dashtboran@yahoo.com) 53402 در تهران-ورامین

با سلام بنده تعداد 20 شاخه لوله شش متری گالوانیزه همراه با بوشن مورد نیازم می باشد . با تشکر


خریدار لوله گالوانیزه 53336 در اهواز
خریدار لوله گالوانیزه فنس 53249 در دولت آباد برخوار

باغ 2000متری در ابعاد22*90متر لوله و توری مناسب


خریدار لوله گالوانیزه 53102 در همدان
خریدار لوله گالوانیزه 53100 در همدان
خریدار لوله گالوانیزه 53098 در همدان
خریدار لوله گالوانیزه 53097 در همدان
خریدار لوله گالوانیزه 53096 در همدان
خریدار لوله گالوانیزه 53056 در شهر جدید صدرا
خریدار لوله گالوانیزه 53002

سلام لوله 2 اینج و 1 اینج شاخه ای وتنی هر کدام رو توضیح بدین 2 اینج شاخه ای وتنی چند 1 اینج شاخه ای و تنی چند


خریدار لوله گالوانیزه (عادلپور) 52840 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (احمد احمدی) 52613 در زرقان
خریدار لوله گالوانیزه (عبدلی هستم) 52601 در قزوین
خریدار لوله گالوانیزه (مهران پور ) 52240 در س وب

خرید لوله گالوانیزه برای اجرای گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (عماد) 52199 در همدان
خریدار لوله گالوانیزه (سلمان مایلی) 52147 در تهران ورامین

خریدار لوله گلخانه دست دوم حدود سی تن


خریدار لوله گالوانیزه (یونسی) 52115 در ساری
خریدار لوله گالوانیزه 52027 در همدان

تعداد 36 عدد پایه فنس 3متری با 100متر در عرض 2متری طوری فنس


خریدار لوله گالوانیزه (وحیدنیا ) 51989
خریدار لوله گالوانیزه (اسماعیل قنبری) 51927 در کشکسرای

فنس به متراژ 365متر در 2.5متر نیاز داریم با لوله 3متری 120عدد


خریدار لوله گالوانیزه (لطیف) 51827 در آذربایجان غربی،ارومیه
خریدار لوله گالوانیزه (انصاری) 51713 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه 51620 در استان ایلام شهرستان دهلران

نیاز به لوله پایه فنس و توری فلزی دارم


خریدار لوله گالوانیزه (ایمیل ندارم) 51612 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (اشکانیان) 51599 در کرج

خرید تقریبا 300 متر لوله 10ضخامت6بدون درز


خریدار لوله گالوانیزه 51189
خریدار لوله گالوانیزه (صادق شهریاری ) 51080 در گلستان

لوله 6اینچ دسته دوم قوطی 12دسته دوم تیرآهن 16و14وصفحه ستون دسته دوم قوطی های 5‌*5و3*5دسته دوم خریدارم


خریدار لوله گالوانیزه (نجف پور) 51062 در آستارا
خریدار لوله گالوانیزه (عارف پشمی) 51028 در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی

لوله گالوانیزه دست دوم برا ساخت گلخونه


خریدار لوله گالوانیزه (علی باقری) 51016 در دمادند

فنش کشی برای باغ نیاز دارم


خریدار لوله گالوانیزه 50977 در اسفرجان
خریدار لوله گالوانیزه (سیدناصر) 50932 در لرستان شهرستان سپیدشت

400مترلوله گالوانیزه فنس کشی با اتصالات نیازمندم


خریدار لوله گالوانیزه (فیضی) 50858 در آذربایجان شرقی،تبریز
خریدار لوله گالوانیزه 50747 در قزوین
خریدار لوله گالوانیزه 50737 در خوزستان.باغملک
خریدار لوله گالوانیزه 50726
خریدار لوله گالوانیزه (ایزدی) 50673 در فارس،شیراز
خریدار لوله گالوانیزه (شریفی) 50642 در ساوه

سنگین


خریدار لوله گالوانیزه (صادقزاده) 50618 در هرمزگان،بندرعباس
خریدار لوله گالوانیزه (محمد مقدم) 50386 در زابل

سلام من لوله گالوانیزه جهت ساخت گلخانه و پلاستیک یو وی دار میخوام لطفا قیمت هر رول پلاستیک و هر شاخه لوله چقدر هست


خریدار لوله گالوانیزه 50138
خریدار لوله گالوانیزه 50128
خریدار لوله گالوانیزه (کریمی) 50086 در همدان
خریدار لوله گالوانیزه (کریمی) 50082 در همدان

مقدار 30 متر لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر مقدار 18 متر لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر


خریدار لوله گالوانیزه (کشت اواران نایین) 50075 در نایین

....


خریدار لوله گالوانیزه 50074
خریدار لوله گالوانیزه (یارجان ) 49993 در افغانستان
خریدار لوله گالوانیزه 49965
خریدار لوله گالوانیزه (دهقان) 49921 در البرز،کرج
خریدار لوله گالوانیزه ( شیخی ) 49817 در درگز خراسان رضوی

برای محیط 200متر طولی از لوله های 2 اینجی مستعمل بدون پوسیدگی همراه با فنس قیمت تمام شده را اعلام کنید


خریدار لوله گالوانیزه (علی اسکندری ) 49753 در گرمه

لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. لوله گالوانیزه لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. مغزی گالوانیزه مغزی های رزوه دار فولادی با روکش روی که به آنها گالوانیزه گفته میشود. لوله فولادی DIN لوله های فولادی با متریال ST33 و ST37 (با کربن پایین) که مصارف خانگی و ساختمانی مثل لوله کشی گاز منازل را دارند طبق استاندارد. لوله گالوانیزه گلخانه لوله های فولادی درز دار تست نشده با روکش گالوانیزه جهت ساخت سازه های گلخانه ای. لوله گالوانیزه دست دوم لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله. اتصالات لوله گالوانیزه کلیه اتصالاتی که جهت خطوط لوله گالوانیزه مورد استفاده قرار میگیرد. لوله ASTM A53 لوله های فولادی مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری تا 26 اینچ. لوله ASTM A106 لوله های فولادی مانیسمان (بدون درز) مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها تا 48 اینچ جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری. لوله ASTM A178 آتشخوار لوله های فولادی درز دار جوشی جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا 5 این. لوله ASTM A179 آتشخوار لوله های فولادی بدون درز مانیسمان جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا. لوله گاز رسانی لوله های فولادی یا پلی اتیلن مورد استفاده در خطوط انتقال گاز. لوله ASTM A335 لوله های فولادی بدون درز مانیسمان قابل استفاده در دماهای بسیار بالا در گرید های مختلف تا 24 اینچ. لوله ASTM A312 استنلس استیل لوله های فولادی ضد زنگ استیل (آلیاژ فولاد، کروم، نیکل و مولیبدن) در گرید های 304، 316 و 321 مقاوم در برابر خوردگی. لوله DIN 2440 لوله های فولادی وزن متوسط مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران تا 6 اینچ. لوله DIN 2441 لوله های فولادی سنگین وزن تا 6 اینچ مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران. لوله فولادی BS لوله های فولادی که اغلب در لوله کشی های تأسیساتی ساختمان و سیستم های بخار استفاده می شوند. لوله BS 1387 لوله های فولادی درزدار جوشی تا 6 اینچ با کاربرد های ساختمانی با سه کلاس وزنی سبک، متوسط و سنگین. لوله های فولادی لوله هایی که از آهن ساخته شده اند مثل گالوانیزه، مانیسمان، سیاه و لوله مبلی. خط تولید لوله سیاه تجهیزات دستگاه تولید لوله های فولادی آهن سیاه. کپ فولادی درپوش جوشی لوله های فولادی. لوله مانیسمان لوله های فولادی بدون درز که طبق استاندارد های ASME و API آمریکا تولید می شوند. لوله مانیسمان اکراین لوله های فولادی بدون درز ساخت اکراین. لوله مانیسمان رومانی لوله های فولادی بدون درز ساخت رومانی. لوله مانیسمان توبوس اسپانیا لوله های فولادی بدون درز ساخت شرکت توبوس اسپانیا. لوله مانیسمان چینی لوله های فولادی بدون درز ساخت چین.
لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود, مناقصات لوله گالوانیزه, نمایندگی لوله گالوانیزه, استعلام قیمت لوله گالوانیزه, ارسال لوله گالوانیزه, پخش عمده لوله گالوانیزه, قیمت لوله گالوانیزه, خرید لوله گالوانیزه, فروش لوله گالوانیزه, قیمت انواع لوله گالوانیزه, لیست قیمت لوله گالوانیزه, کارخانه تولید لوله گالوانیزه, تولید لوله گالوانیزه, تأمین لوله گالوانیزه, کاتالوگ لوله گالوانیزه, انواع لوله گالوانیزه, فیلم لوله گالوانیزه, آموزش لوله گالوانیزه, قیمت روز لوله گالوانیزه, خرید عمده لوله گالوانیزه, فروش عمده لوله گالوانیزه, عکس لوله گالوانیزه, بهترین لوله گالوانیزه, ارزانترین لوله گالوانیزه

نظرات کاربران در مورد لوله گالوانیزه

 • رحیمی خراسان رضوی،کاشمر دوشنبه 4 تیر 97

  دنبال یک گلخانه تونلی دست دوم میگردم
  لوله گالوانیزه دست دوم برای گلخانه در حدود 300متر

 • رضایی گیلان،فومن دوشنبه 4 تیر 97

  لوله گالوانیزه دست دوم ، برای 500 متر گلخانه کاکتوس

 • کامران نیک وش استان گیلامن - شهرستان تالش یکشنبه 4 تیر 97

  اینجانب متقاضی لوله گالوانیزه دست دوم جه پایه فنس زمین ییلاقی به متراژ هرپایه تقریبا 2 متر با قطر 2 اینچ میباشم

 • محسنی هستم اصفهان،کوهپایه دوشنبه 4 تیر 97

  سلام قیمت لوله سفیدساوه درجه یک سنگین هرشاخه چنداست شش اینچ
  قیمت لوله شش اینچ ساوه نوع سفید سنگین وزن چنداست
  لوله گالوانیزه سفید شش اینچ
  ا

 • سلیمانی چهار محال و بختیاری،کوهرنگ،بازفت دوشنبه 4 تیر 97

  130 لوله گالوانیزه برای فنسکشی
  لوله مناسب برای فنس کشی
  بازفت.چهارمحال و بختیاری
  تشکر از شما

 • ابوذرچمنی کهنوج یکشنبه 4 تیر 97

  لوله گالوانیزه برای ساخت 5000مترگلخانه

 • خانی البرز،کرج چهارشنبه 4 تیر 97

  لوله سایز 3 اینچ چنده گالوانیزه
  لوله گالوانیزه 3 اینچ با ضخامت 3 میلیمتر
  گالوانیزه

 • ولی اله ابراهیمی شهرستان عجب شیر شهر جدید خضرلو دوشنبه 4 تیر 97

  خریدار لوله گالوانیزه وقوطی8*8برای مساحت 3500متر جهت احداث گلخانه

 • اختراعی خراسان رضوی،مشهد دوشنبه 4 تیر 97

  قیمت لوله گالوانیزه میخام
  لوله گالوانیزه واسه ابرسانی استاندارد لیست قیمت میخام

 • حمیدرضا دشتستانی بوشهر یکشنبه 4 تیر 97

  من در کار خرید و فروش لوله گالوانیزه وپلی اتیلن وزنراتورهای دست دوم وسازه های گلخانه دست دوم وکارنشده هستم

 • رحیمی فارس،گراش شنبه 4 تیر 97

  سلام ، من تعدادی لوله گالوانیزه 1/2 و 3/4 جهت نصب کنتور میخواستم
  سلام ، من تعدادی لوله گالوانیزه 1/2 و 3/4 جهت نصب کنتور میخواستم

 • عادلپور اصفهان دوشنبه 4 تیر 97

  لوله گالوانیزه
  لوله گالوانیزه نمره5ضخامت 2میلیمتر
  اصفهان
  آیا دست دوم هم پیدا میشه

 • عبدلی هستم قزوین یکشنبه 4 تیر 97

  سلام لوله گالوانیزه جهت ساخت گلخانه صنعتی می خواستم.
  تهران البته محل احداث گلخانه قزوین

 • مهران پور س وب شنبه 4 تیر 97

  خرید لوله گالوانیزه برای اجرای گلخانه

 • انصاری تهران سه شنبه 3 خرداد 97

  قیمت لوله درزجوش 5 اینچ ضخامت 4 شاخهای چنده؟
  قیمت لوله درزجوش 5 اینچ ضخامت 4 شاخهای چنده؟
  لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

 • عارف پشمی شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی جمعه 3 خرداد 97

  لوله گالوانیزه دست دوم برا ساخت گلخونه

 • سیدناصر لرستان شهرستان سپیدشت پنج شنبه 3 خرداد 97

  400مترلوله گالوانیزه فنس کشی با اتصالات نیازمندم

 • ایزدی فارس،شیراز چهارشنبه 3 خرداد 97

  سلام قیمت لوله گالوانیزه یک متری چنده؟
  نه مصرف کننده هستیم
  لوله گالوانیزه یک اینچی دست اول
  از شیراز
  گفتن لوله گالوانیزه ندارن

 • صادقزاده هرمزگان،بندرعباس سه شنبه 3 خرداد 97

  قیمت لوله گالوانیزه سرد 5 میخواستم
  لوله سرد نمره 5ضخامت 2میلیمتر
  ممنون از لطف شما

 • محمد مقدم زابل دوشنبه 3 خرداد 97

  سلام من لوله گالوانیزه جهت ساخت گلخانه و پلاستیک یو وی دار میخوام لطفا قیمت هر رول پلاستیک و هر شاخه لوله چقدر هست

 • کریمی همدان یکشنبه 3 خرداد 97

  پیمانکار هستم خریدار لوله گالوانیزه 8 اینچ و 4 اینچ
  لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر و لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
  هیچکدام متاس

 • کریمی همدان یکشنبه 3 خرداد 97

  مقدار 30 متر لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
  مقدار 18 متر لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

 • مظفر ناغان چهارمحال وبختیاری جمعه 3 خرداد 97

  لوله گالوانیزه 4 اینچ م یخام برا انتقال آب کشاورزی

 • فاضل جاودان یاسوج شنبه 3 خرداد 97

  لوله گالوانیزه 2/5 اینچ در حد نو جهت فنس کشی

 • بیگی تهران شنبه 3 خرداد 97

  سلام وقت بخیر میخواستم بدون جهت لوله گالوانیزه ساوه صادراتی "3/4
  آیا بست روکش دار 25 جواب میده؟
  میگم آیا بست روکش دار 25 میخوره یا یل بست روکش د