دنبال چه میگردید؟

لوله گالوانیزه

رتبه 2.4 از 1702 رأی.

لوله گالوانیزه

204,000 ریال

قیمت انواع لوله گالوانیزه از 3,500 تومان تا 65,000 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله گالوانیزه، 9 آذر 1396 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله گالوانیزه با شماره 09121710840 یا 02166318901 مهندس غلامی تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله گالوانیزه تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

بازار لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود ایران - کارخانه تولید کننده لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود - استعلام قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه چیست؟

لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 9.650 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 11.900 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 14.100 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 17.850 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 22.100 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 26.330 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 33.100 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 39.500 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 47.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 52.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 42.800 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 51.100 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 61.00 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 67.700 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 75.630 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 83.830 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 62.700 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 74.900 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 83.200 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 93.150 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 103.100 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 75.750 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 88.100 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 100.600 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 112.150 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 124.800 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 148.300 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 118.250 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 131.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 147.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 163.150 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 194.600 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 257.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه PG برق
لوله گالوانیزه PG برق

کاندوئیت گالوانیزه گرم به همراه اتصالات

لوله گالوانیزه دست دوم
لوله گالوانیزه دست دوم

لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله

لوله گالوانیزه سبک
لوله گالوانیزه سبک

لوله های فولادی جداره نازک با پوشش فلز روی (گالوانیزاسیون)

لوله گالوانیزه سرد
لوله گالوانیزه سرد

لوله های فولادی آبکاری شده در دمای پایین بوسیله الکترولیز فلز روی

لوله گالوانیزه سنگین
لوله گالوانیزه سنگین

لوله های گوشتدار فولادی با پوشش گالوانیزاسیون با ضخامت دیواره بالا

لوله گالوانیزه فنس کشی
لوله گالوانیزه فنس کشی

لوله های مخصوص ایجاد حصار محافظ و فنس های سیمی و مفتولی به عنوان تکیه گاه درختان

لوله گالوانیزه گرم
لوله گالوانیزه گرم

لوله های فولادی که به روش گالوانیزاسیون گرم پوشش دار شده اند

لوله گالوانیزه گلخانه
لوله گالوانیزه گلخانه

لوله های فولادی درز دار تست نشده با روکش گالوانیزه جهت ساخت سازه های گلخانه ای

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 5.900 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 7.200 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 7.600 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 9.300 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 12.350 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 15.250 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 18.100 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 14.150 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 17.500 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 20.800 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 22.660 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 28.190 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 33.590 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

جدول وزنی لوله های گالوانیزه گرم و سرد (تست و...)
سایز (اینچ) نمره (سانتی متر) وزن یک شاخه (کیلوگرم) قطر خارجی (میلیمتر) ضخامت (میلیمتر)
1/225.90021.32
1/227.20021.32.5
3/42.57.60026.92
3/42.59.30026.92.5
139.65033.72
1311.90033.72.5
1314.10033.73
1-1/4412.35042.42
1-1/4415.25042.42.5
1-1/4418.10042.43
1-1/2514.15048.32
1-1/2517.50048.32.5
1-1/2520.80048.33
2617.85060.32
2622.10060.32.5
2626.33060.33
2-1/2722.66076.12
2-1/2728.19076.12.5
2-1/2733.59076.13
3833.10088.92.5
3839.50088.93
3847.0088.93.6
3852.0088.94
41042.800114.32.5
41051.100114.33
41061.00114.33.6
41067.700114.34
41075.630114.34.5
41083.830114.35
51262.700139.73
51274.900139.73.6
51283.200139.74
51293.150139.74.5
512103.100139.75
61575.750168.33
61588.100168.33.6
615100.600168.34
615112.150168.34.5
615124.800168.35
615148.300168.36
820118.250219.13.6
820131.00219.14
820147.00219.14.5
820163.150219.15
820194.600219.16
820257.00219.18
کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: مهندس غلامی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02166318901
 • همراه: 09121710840

لیست قیمت لوله گالوانیزه
قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله گالوانیزه

ثبت سفارش خرید لوله گالوانیزه:

 • خریدار لوله گالوانیزه
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله گالوانیزه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله گالوانیزه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

قیمت انواع لوله گالوانیزه

گالوانیزه لوله گالوانیزه لوله های فولادی لوله های فولادی فولادی لوله های های

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 1,007,990 ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16557
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.7 میل 4,661,953ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16555
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 3,365,966ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16553
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16551
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16549
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16547
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16545
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل 1,721,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16543
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,619,984ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16541
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.55 میل 1,973,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16539
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16537
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,277,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16535
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 797,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16533
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل 3,269,967ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16531
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 2,543,975ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16529
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16527
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16525
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16523
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16521
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 1,307,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16519
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,253,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16517
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.91 میل 1,343,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16515
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.87 میل 1,025,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16513
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 785,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16511
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 623,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16509
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.82 میل 2,183,978ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16507
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 160 مانیسمان 5.56 میل 1,739,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16505
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16503
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16501
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16499
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16497
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 863,991ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16495
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 767,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16493
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.73 میل 989,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16491
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.77 میل 779,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16489
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 605,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16487
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16485
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.47 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16483
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 160 مانیسمان 4.78 میل 1,169,988ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16481
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16479
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16477
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16475
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16473
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16471
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 599,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16469
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16467
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل 515,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16465
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16463
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16461
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16459
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16457
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16455
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 419,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16453
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16451
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.02 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16449
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16447
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 305,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16445
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16443
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16441
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16439
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16437
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 323,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16435
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 293,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16433
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80S مانیسمان 2.41 میل 287,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16431
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل 215,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16429
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16427
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80 مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16425
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده XS مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16423
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16421
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده STD مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16419
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل 191,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16417
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16415
شرکت های تولید کننده لوله گالوانیزه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله گالوانیزه
خریدار لوله گالوانیزه (مجید) 105014 در کهگیلویه دهدشت
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (حقیقت نژاد محمود) 105008 در مازندران

سلام. تعداد 50 عدد لوله گالوانیزه شماره 5 برای حصار کشی دور باغ نیاز دارم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.


خریدار لوله گالوانیزه (شاهرود) 104775 در سمنان،شاهرود
خریدار لوله گالوانیزه (رضا جمشیدیان) 104684 در نجف آباد
خریدار لوله گالوانیزه (رضا جمشیدیان) 104679 در نجف آباد
خریدار لوله گالوانیزه (مجتبی تمیزی) 104597 در الیگودرز
خریدار لوله گالوانیزه (امیری) 104586 در تالش

جهت ساخت 700 پایه کیوی


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (ارژنگی) 104381 در کرمان،کهنوج
خریدار لوله گالوانیزه (شکری) 104329 در قم

لوله گالوانیزه یک ویک دوم اینچ نیاز دارم به مقدار خیلی زیاد


خریدار لوله گالوانیزه (عبدی ) 104322

درباره کیفیت درز جوش لوله و سایز 16 میل استاندارد...


خریدار لوله گالوانیزه (فرید اقدمی ) 104258 در میانه

جهت احداث گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (غلامرضا) 104234 در فارس

گلخانه پشت بامی به متراژ 200 متر


خریدار لوله گالوانیزه (شهیدی) 104085 در تهران و قزوین
خریدار لوله گالوانیزه (مهدی طهماسبی ) 104082 در تربت حیدریه

با سلام بنده قصد احداث 2000متر گلخانه دارم لطفا آنالیز قیمت جهت خرید لوله


خریدار لوله گالوانیزه (موسوی) 104081 در گیلان،رضوانشهر،پره سر
خریدار لوله گالوانیزه 103912
خریدار لوله گالوانیزه (رضا جعفری) 103847 در قزوین تاکستان

جهت ایجاد داربست انگور


خریدار لوله گالوانیزه فنس (علیپور) 103735 در گیلان،رشت
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 103672 در خوزستان

تمام مراحل کاری صفر تا صد جوشکاری انواع لوله گالوانیزه در سایزهای مختلف با سابقه زیاد با تمام امکانات


خریدار لوله گالوانیزه 103552 در بیرجند
خریدار لوله گالوانیزه سبک 103238 در خوی

خریدارلوله گالوانیزه یک اینچ و یک ونیم اینچ


خریدار لوله گالوانیزه فنس کشی 103113 در همدان

استعلام قیمت لوله گالوانیزه 4و5 جهت فنس کشی 30شاخه


خریدار لوله گالوانیزه (علیرضا شکوهی) 102908 در رفسنجان

لوله گالوانیزه جهت اجرای گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه فنس (خسروی) 102898 در تبریز
خریدار لوله گالوانیزه 102835
خریدار لوله گالوانیزه (مجتبی مشرقی) 102601
خریدار لوله گالوانیزه 102578
خریدار لوله گالوانیزه 102577
خریدار لوله گالوانیزه (کامبیز خسروی ) 102520 در استان فارس شهرستان کازرون

لوله قطر ان 50 باشد


خریدار لوله گالوانیزه (قانعیان) 102393 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه 102334 در سمنان
خریدار لوله گالوانیزه 102333 در سمنان
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (اسماعیل ) 102069 در رامجین

لوله گالوانیزه دست دوم از شماره 6 تا 2 میخواستم برای ساخت گلخانه قیمت شاخه هاو... میخواستم


خریدار لوله فنس (کشاورز.) 101592 در ایلام،میدان
خریدار لوله گالوانیزه (باتیس سازه) 101509 در فارس

تقاضای قیمت و خرید 60 شاخه 4 اینچ


خریدار لوله گالوانیزه (علی آتش بار ) 101461 در هرمزگان شهرستان بستک

لوله گالوانیزه دسته دوم 1.1/4 لازم داشتم با تشکر


خریدار لوله گالوانیزه (محمد وزیری) 101374 در مازندران تنکابن

خرید لوله گالوانیزه دست دو برای گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (شکوهی) 101355 در کرمان

جهت سازه گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (علیرضا قاسمی) 101289 در اراک.شهرستان شازند
خریدار لوله گالوانیزه (نجابت) 101257 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه فنس (فرشاد شجاعی پور) 101170 در بابل

باغ شخصی 1200متری جهت خرید و نصب فنی نیاز به مشورت و خرید و نصب دارم


خریدار لوله گالوانیزه (چهری) 101148 در کرمانشاه
خریدار لوله گالوانیزه 101144 در قزوین
خریدارلوله گالوانیزه 101116
خریدار لوله گالوانیزه (وظیفه فرد) 101032 در آذربایجان شرقی،تبریز
خریدار لوله گالوانیزه فنس (مرادمند) 100977 در اصفهان

لوله فنس کشی جهت محصور کردن باغ


خریدار لوله گالوانیزه (عباس جعفربگلو) 100635 در قزوین

جهت فنس کشی باغ در رزجرد قزوین


خریدار لوله گالوانیزه (مرتضی نریملنی) 100606 در آذربایجان غربی خوی

خریدار لوله گالوانیزه هستم البته بعد از مشاوره با شما و گرفتن قیمت


خریدار لوله گالوانیزه 100591 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (شهریار) 100397 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه 100236 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (ایوب کیان مهر) 100204 در ارومیه

خریدار لوله گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه 100169 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه (کیانمهر) 99980 در آذربایجان غربی،ارومیه
خریدار لوله گالوانیزه (کمال قلندری) 99972 در اذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر

لوله 5 اینچ گالوانیزه 90 متر 3 ماهدکارکرد


خریدار لوله گالوانیزه (عزیزالله طاهری) 99859 در اصفهان_ نجف آباد

جهت نصب در گلخانه به مساحت حدود 4000 متر مربع


خریدار لوله گالوانیزه 99811 در سمنان
خریدار لوله گالوانیزه (علیان) 99716 در اصفهات

خرید لوله گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 99701 در اصفهان

فروش لوله گالوانیزه دست دوم


خریدار لوله گالوانیزه (محمد) 99684 در بروجرد
خریدار لوله گالوانیزه (اسداله نصیری) 99553 در اصفهان

احداث سه هزار متر گلخانه صنعتی


خریدار لوله گالوانیزه (رحیم گودرزی مهر) 99295 در لرستان الشتر

لوله گالوانیزه دست دوم سایز 75 جهت فنس کشی باغ


خریدار لوله گالوانیزه (بهرامی) 98946
خریدار لوله گالوانیزه (زینب عزتی) 98922 در بجنورد

خرید لوله برای گلخانه 3000 متری از لوله


خریدار لوله گالوانیزه (یدی) 98712 در قزوین
خریدار لوله گالوانیزه 98656
خریدار لوله گالوانیزه (رضایع محمد زاده) 98567 در تهران

خریدار لوله گالوانیزه 2.5


خریدار لوله گالوانیزه (محسن عمادی) 98441 در شیراز شهرستان مرودشت
خریدار لوله گالوانیزه (کهن کوش) 98278 در فارس

خرید لوله


خریدار لوله گالوانیزه (حسین آبادی) 98174 در اراک

گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه 97902 در دزفول

لوله گالوانیزه جهت. انتقال اب اشامیدنی عشایر(چشمه)


خریدار لوله گالوانیزه (سادات) 97835 در سلمان شهر(متل قو)

جهت استفاده برای تیر چراغ برق


خریدار لوله گالوانیزه (مریدی) 97832 در خرم آباد

30 شاخه لوله 4 گالوانیزه گلخانه و 35 شاخه لوله نمره 2گالوانیزه گلخانه میخواستم


خریدار لوله گالوانیزه 97765 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (حسین حاجی احمدی اردکانی) 97714 در استان یزد.شهرستان اردکان

باسلام وخسته نباشی خدمت شما اینجانب خریدار لوله دست دوم به تعداد 50 شاخه 6 متری برای ساخت سازه گلخانه ساده هستم لوله 2 گازی یا معمولی بهتر است وهمچنین لطف کنید اگر موجود داری برای فروش اطلاع بدهی چون نیاز فوری دارم ممنون


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 97703 در اصفهان

لوله گالوانیزه دست دوم برای ساختن گلخانه فلزی به اندازه 2500


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم برای ساختن گلخانه فلزی 97698 در اصفهان فولادشهر مسکن مهر

لوله گالوانیزه دست دوم برای ساختن 2500متر گلخانه فلزی


خریدار لوله گالوانیزه 97406 در خوزستان
خریدار لوله گالوانیزه (مددی) 97394 در مازندران،ساری
خریدار لوله گالوانیزه (فاتحی) 97230 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (اسدی) 97204 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه 97171 در نجف آباد
خریدار لوله گالوانیزه (محمدرضا ابوعلی) 97137 در اهواز

خریدغر لوله گالوانیزه در چند سایز بیش از 2000متر


خریدار لوله گالوانیزه (احمدی) 97077 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (کابینی کهن) 97053 در گیلان،آستارا
خریدار لوله گالوانیزه 96745 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه 96644 در مازندران
خریدار لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر 96575 در ایلام

تعداد 40 شاخه لوله گالوانیزه 6 اینچ به ضخامت 5/5 میلیمتر برای فروش دارم


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 96418
خریدار لوله گالوانیزه 96336

لوله 32 میلیمتر ضخامت 2 میل


خریدار لوله گالوانیزه (غلامی) 96324 در آذربایجان شرقی
خریدار قوطی و لول گالوانیزه (حسینی) 96306 در چهارمحال

خریدار قوطی و لوله گالوانیزه جهت گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (سمیعی) 96270 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه 96187 در اضفهان
خریدار لوله گالوانیزه (میثم شکاریان) 96095 در خراسان شمالی
خریدار لوله گالوانیزه (صادقی) 96061 در ساری

احداث گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه 96043
خریدار لوله گالوانیزه (میلاد صابری‌فرد) 95971 در کنگاور

نیازمند 20شاخه لوله گالوانیزه 3


خریدار لوله گالوانیزه (سامان موسی زاده) 95917 در مهاباد

1 اینچ لوله گالوانیزه گرم بالای 100شاخه 6 متری در اسرع وقت لازم دارم البته کم کار و دست دوم


خریدار لوله گالوانیزه 95893

لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. لوله داربستی دست دوم لوله های فولادی مخصوص سازه های داربستی. لوله استیل 201 لوله های فولادی ضد زنگ از جنس آلیاژ استیل 201. خط تولید لوله سیاه تجهیزات دستگاه تولید لوله های فولادی آهن سیاه. لوله BS 1387 لوله های فولادی درزدار جوشی تا 6 اینچ با کاربرد های ساختمانی با سه کلاس وزنی سبک، متوسط و سنگین. لوله فولادی BS لوله های فولادی که اغلب در لوله کشی های تأسیساتی ساختمان و سیستم های بخار استفاده می شوند. لوله DIN 2441 لوله های فولادی سنگین وزن تا 6 اینچ مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران. لوله DIN 2440 لوله های فولادی وزن متوسط مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران تا 6 اینچ. لوله فولادی DIN لوله های فولادی با متریال ST33 و ST37 (با کربن پایین) که مصارف خانگی و ساختمانی مثل لوله کشی گاز منازل را دارند طبق استاندارد. لوله ASTM A312 استنلس استیل لوله های فولادی ضد زنگ استیل (آلیاژ فولاد، کروم، نیکل و مولیبدن) در گرید های 304، 316 و 321 مقاوم در برابر خوردگی. لوله ASTM A335 لوله های فولادی بدون درز مانیسمان قابل استفاده در دماهای بسیار بالا در گرید های مختلف تا 24 اینچ. لوله ASTM A179 آتشخوار لوله های فولادی بدون درز مانیسمان جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا. لوله ASTM A178 آتشخوار لوله های فولادی درز دار جوشی جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا 5 این. لوله ASTM A106 لوله های فولادی مانیسمان (بدون درز) مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها تا 48 اینچ جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری. لوله ASTM A53 لوله های فولادی مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری تا 26 اینچ. لوله های فولادی لوله هایی که از آهن ساخته شده اند مثل گالوانیزه، مانیسمان، سیاه و لوله مبلی. لوله گالوانیزه دست دوم لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله. لوله گالوانیزه سبک لوله های فولادی جداره نازک با پوشش فلز روی (گالوانیزاسیون). لوله گالوانیزه گلخانه لوله های فولادی درز دار تست نشده با روکش گالوانیزه جهت ساخت سازه های گلخانه ای. لوله گالوانیزه سرد لوله های فولادی آبکاری شده در دمای پایین بوسیله الکترولیز فلز روی. لوله گالوانیزه گرم لوله های فولادی که به روش گالوانیزاسیون گرم پوشش دار شده اند. کپ فولادی درپوش جوشی لوله های فولادی. اتصالات لوله گالوانیزه کلیه اتصالاتی که جهت خطوط لوله گالوانیزه مورد استفاده قرار میگیرد. لوله گالوانیزه لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. مغزی گالوانیزه مغزی های رزوه دار فولادی با روکش روی که به آنها گالوانیزه گفته میشود. لوله گاز رسانی لوله های فولادی یا پلی اتیلن مورد استفاده در خطوط انتقال گاز.
لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود, مناقصات لوله گالوانیزه, نمایندگی لوله گالوانیزه, استعلام قیمت لوله گالوانیزه, ارسال لوله گالوانیزه, پخش عمده لوله گالوانیزه, قیمت لوله گالوانیزه, خرید لوله گالوانیزه, فروش لوله گالوانیزه, قیمت انواع لوله گالوانیزه, لیست قیمت لوله گالوانیزه, کارخانه تولید لوله گالوانیزه, تولید لوله گالوانیزه, تأمین لوله گالوانیزه, کاتالوگ لوله گالوانیزه, انواع لوله گالوانیزه, فیلم لوله گالوانیزه, آموزش لوله گالوانیزه, قیمت روز لوله گالوانیزه, خرید عمده لوله گالوانیزه, فروش عمده لوله گالوانیزه, عکس لوله گالوانیزه, بهترین لوله گالوانیزه, ارزانترین لوله گالوانیزه

نظرات کاربران در مورد لوله گالوانیزه

 • علیرضا شکوهی رفسنجان پنج شنبه 3 خرداد 98

  لوله گالوانیزه جهت اجرای گلخانه

 • قانعیان اصفهان سه شنبه 3 خرداد 98

  استعلام قیمت میخواستم
  سلام استعلام قیمت میخواستم از لوله گالوانیزه
  اصفهان

 • اسماعیل رامجین یکشنبه 3 خرداد 98

  لوله گالوانیزه دست دوم از شماره 6 تا 2 میخواستم برای ساخت گلخانه قیمت شاخه هاو... میخواستم

 • کشاورز. ایلام،میدان پنج شنبه 3 خرداد 98

  لوله گالوانیزه فنس - توری حصاری فنس- لوله PVC فشار قوی - سیم خاردار

 • علی آتش بار هرمزگان شهرستان بستک چهارشنبه 3 خرداد 98

  لوله گالوانیزه دسته دوم 1.1/4 لازم داشتم با تشکر

 • محمد وزیری مازندران تنکابن سه شنبه 2 ارديبهشت 98

  خرید لوله گالوانیزه دست دو برای گلخانه

 • مرتضی نریملنی آذربایجان غربی خوی جمعه 2 ارديبهشت 98

  خریدار لوله گالوانیزه هستم
  البته بعد از مشاوره با شما و گرفتن قیمت

 • شهریار تهران پنج شنبه 2 ارديبهشت 98

  سلام لوله بر موجود دارید
  برای لوله گالوانیزه می خوام
  دستی هستش

 • ایوب کیان مهر ارومیه چهارشنبه 2 ارديبهشت 98

  خریدار لوله گالوانیزه

 • کیانمهر آذربایجان غربی،ارومیه دوشنبه 2 ارديبهشت 98

  لوله گالوانیزه 3/4 شاخه 6 متری هر کدام چند کیلوگرم است؟
  نمره 2.5 3/4 اینچ

 • علیان اصفهات یکشنبه 2 ارديبهشت 98

  خرید لوله گالوانیزه

 • رحیم گودرزی مهر لرستان الشتر پنج شنبه 2 ارديبهشت 98

  لوله گالوانیزه دست دوم سایز 75 جهت فنس کشی باغ

 • بهرامی سه شنبه 2 ارديبهشت 98

  یک عدد کف کش سه اینج تک فاز
  شهر کرد
  ببخشد میشه قیمت لوله گالوانیزه برای گلخانه رو هم برام بدین

 • رضایع محمد زاده تهران یکشنبه 2 ارديبهشت 98

  خریدار لوله گالوانیزه 2.5

 • لوله گالوانیزه دزفول چهارشنبه 2 ارديبهشت 98

  لوله گالوانیزه جهت. انتقال اب اشامیدنی عشایر(چشمه)

 • فاتحی اصفهان یکشنبه 2 ارديبهشت 98

  قیمت لوله گالوانیزه یک اینچ و یک دوم اینچ هر شاخت؟
  ضخامت 2میلیمتر
  اصفهان

 • اسدی تهران یکشنبه 2 ارديبهشت 98

  قیمت لوله گالوانیزه گرم دست دوم
  قیمت لوله گالوانیزه گرم 2اینچ ضخامت 2 دست دوم میخواستم

 • محمدرضا ابوعلی اهواز شنبه 2 ارديبهشت 98

  خریدغر لوله گالوانیزه در چند سایز بیش از 2000متر

 • احمدی تهران شنبه 2 ارديبهشت 98

  خواستم قیمت لوله گلخانه بدونم
  قیمت لوله گلخانه سایز 2/5 چقدر هست
  ولی من لوله گالوانیزه میخواستم

 • کابینی کهن گیلان،آستارا شنبه 2 ارديبهشت 98

  سلام ، قیمت لوله گالوانیزه 1.1/2اینچ دست دوم رو میخواستم
  ممکنه قیمت؟؟؟
  برای ستون جهت فنس کشی دور زمین میخواهم

 • حسینی چهارمحال دوشنبه 2 ارديبهشت 98

  خریدار قوطی و لوله گالوانیزه جهت گلخانه

 • میلاد صابری‌فرد کنگاور شنبه 1 فروردين 98

  نیازمند 20شاخه لوله گالوانیزه 3

 • سامان موسی زاده مهاباد شنبه 1 فروردين 98

  1 اینچ لوله گالوانیزه گرم بالای 100شاخه 6 متری در اسرع وقت لازم دارم البته کم کار و دست دوم

 • بیگی آذربایجان شرقی،تبریز شنبه 1 فروردين 98

  سلام هر شاخه لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میل قیمتش چنده؟
  سلام هر شاخه لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میل قیمتش چنده؟
  ضخامت 2 نوشتم

 • اقای سیاری اصفهان پنج شنبه 1 فروردين 98

  جهت احداث گلخانه به لوله گالوانیزه دست دوم احتیاج دارم.خواهشمندم با بنده تماس فرمایید.

RSS