دنبال چه میگردید؟

لوله گالوانیزه

رتبه 2.4 از 815 رأی.

لوله گالوانیزه

36,000 ریال

قیمت انواع لوله گالوانیزه از 3,500 تومان تا 3,900 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله گالوانیزه، 3 خرداد 1396 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله گالوانیزه با شماره 09121710840 یا 02166318901-02 بازار آهن (تهران) تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله گالوانیزه تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

بازار لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود ایران - کارخانه تولید کننده لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود - استعلام قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه چیست؟

لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 9.650 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 11.900 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 14.100 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 17.850 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 22.100 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 26.330 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 33.100 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 39.500 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 47.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 52.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 42.800 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 51.100 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 61.00 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 67.700 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 75.630 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 83.830 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 62.700 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 74.900 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 83.200 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 93.150 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 103.100 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 75.750 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 88.100 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 100.600 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 112.150 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 124.800 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 148.300 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 118.250 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 131.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 147.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 163.150 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 194.600 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 257.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه دست دوم
لوله گالوانیزه دست دوم

لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله

لوله گالوانیزه فنس کشی
لوله گالوانیزه فنس کشی

لوله های مخصوص ایجاد حصار محافظ و فنس های سیمی و مفتولی به عنوان تکیه گاه درختان

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 5.900 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 7.200 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 7.600 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 9.300 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 12.350 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 15.250 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 18.100 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 14.150 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 17.500 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 20.800 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 22.660 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 28.190 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 33.590 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

جدول وزنی لوله های گالوانیزه گرم و سرد (تست و...)
سایز (اینچ) نمره (سانتی متر) وزن یک شاخه (کیلوگرم) قطر خارجی (میلیمتر) ضخامت (میلیمتر)
1/225.90021.32
1/227.20021.32.5
3/42.57.60026.92
3/42.59.30026.92.5
139.65033.72
1311.90033.72.5
1314.10033.73
1-1/4412.35042.42
1-1/4415.25042.42.5
1-1/4418.10042.43
1-1/2514.15048.32
1-1/2517.50048.32.5
1-1/2520.80048.33
2617.85060.32
2622.10060.32.5
2626.33060.33
2-1/2722.66076.12
2-1/2728.19076.12.5
2-1/2733.59076.13
3833.10088.92.5
3839.50088.93
3847.0088.93.6
3852.0088.94
41042.800114.32.5
41051.100114.33
41061.00114.33.6
41067.700114.34
41075.630114.34.5
41083.830114.35
51262.700139.73
51274.900139.73.6
51283.200139.74
51293.150139.74.5
512103.100139.75
61575.750168.33
61588.100168.33.6
615100.600168.34
615112.150168.34.5
615124.800168.35
615148.300168.36
820118.250219.13.6
820131.00219.14
820147.00219.14.5
820163.150219.15
820194.600219.16
820257.00219.18
کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: بازار آهن (تهران)
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02166318901-02
 • همراه: 09121710840

لیست قیمت لوله گالوانیزه
قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله گالوانیزه

ثبت سفارش خرید لوله گالوانیزه:

 • خریدار لوله گالوانیزه
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله گالوانیزه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله گالوانیزه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

قیمت انواع لوله گالوانیزه

نام کالا قیمت (ریال)برند
لوله گالوانیزه 6 اینچ به ضخامت 5 میلیمتر 39,000 شرکت فولاد آراد
لوله گالوانیزه از سایز 1/2 الی 2 اینچ با ضخامت 2.5میل 35,000 روی پوشان قزوین
لوله گالوانیزه از سایز 1/2 الی 2 اینچ با ضخامت 2 میل 36,000 روی پوشان قزوین
فروش لوله گالوانیزه گرم گلخانه ای 0 فروشگاه کیهان متال
فروش لوله لوله های گالوانیزه گلخانهای 0 فروشگاه کیهان متال
تیرهای چراغ برق گالوانیزه 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله فولادی 8 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 33,400 شرکت فولاد آراد
لوله فولادی 10 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 31,300 شرکت فولاد آراد
لوله اسپیرال 24 اینچ به ضخامت 6 میلی متر 32,400 شرکت فولاد آراد
لوله گازی روکار 1 اینچ به ضخامت 3 میلیمتر 33,000 شرکت فولاد آراد
لوله اسپیرال 48 اینچ به ضخامت 12 میلیمتر 34,000 شرکت فولاد آراد
لوله کمر جوش 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 5 و بیشتر 29,406 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/5 الی 2/7 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.60 mm الی 3 ضخامت کیلویی 41,680 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm ضخامت کیلویی 43,864 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله درجه سه 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 3/30 الی 4/85 30,387 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت کمتر از 2.5 31,367 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 1.2 و3.4 29,886 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 5 mm کیلویی 40,357 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2.35 الی 2.5 ضخامت کیلویی 42,787 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله درجه دو 1/2 الی 6 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سیاه ضخامت 2/8 الی 3/25 30,877 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی API سایز 3 الی 8 29,140 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گازی 3360 سایز 1 الی 2 29,602 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید ضخامت بالای 3.25 mm کیلویی 40,905 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله سفید 2 mm الی 2.35 کیلویی 43,255 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله گالوانیزه 4اینچ 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه3/4 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه 2 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه3اینچ 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه1/12 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه3/4-60سانت 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله گالوانیزه1 اینچ 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
پرفیل های مبلی 0 شرکت نورد ولوله سپنتا
لوله و قوطی گالوانیزه گلخانه ای 0 روی پوشان قزوین
لوله گلخانه 0 فروشگاه کیهان متال
قوطی پروفیل گالوانیزه 70*70* با ضخامت 2 میل 36,400 روی پوشان قزوین
قوطی پروفیل گالوانیزه 70*70* با ضخامت 2.5میل 35,700 روی پوشان قزوین
قوطی پروفیل گالوانیزه 80*80* با ضخامت 2 میل 36,400 روی پوشان قزوین
قوطی پروفیل گالوانیزه 80*80* با ضخامت 2.5میل 35,700 روی پوشان قزوین
تمامی ابعاد قوطی پروفیل گالوانیزه از 20*20 الی 80*80 0 روی پوشان قزوین
لوله گالوانیزه دست دوم ضایعاتی 23,500 شرکت بازار لوله ایران
لوله گالوانیزه دست دوم تست شده 30,000 شرکت بازار لوله ایران
لوله گالوانیزه دست دوم گلخانه ای غیر تست 27,500 شرکت بازار لوله ایران
فروش لوله گالوانیزه 0 بازرگانی پایپ فیتینگ
تولید لوله های پلی اتیلن از سایز 40 تا 200 0 نارون بسپار شرق
پارسی پایپ (لوله های الیاف دار) 6 اینچ 30,000 طوس کاویان
لوله مانیسمان سایز ۳/۴ چینی رده 40 310,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز ۱۱/۴ چینی رده 40 655,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز ۱۱/۲ چینی رده 40 750,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ چینی رده 40 250,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز ۱ اینچ چینی رده40 470,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 6اینچ چینی رده 40 5,150,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ چینی رده 40 3,670,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ چینی رده 40 3,000,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ چینی رده 40 1,950,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 2اینچ چینی رده 40 920,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 21/² اینچ چینی رده 40 1,580,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 10اینچ چینی رده 40 30,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 1اینچ رده 20 چینی 400,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 11/2رده 20 چینی 685,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 2اینچ رده 20 چینی 790,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 21/2 رده 20 چینی 1,140,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله مانیسمان سایز 12اینچ رده 40 چینی 30,000 بازرگانی یکتا صنعت خراسان
لوله محفظه 90 با لوله گالوانیزه 0 مجتمع تولیدی صنعتی چدن پلیمر پاتیل مشهدنوآور
لوله محفظه 70 با لوله گالوانیزه 0 مجتمع تولیدی صنعتی چدن پلیمر پاتیل مشهدنوآور
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 2.6 میلیمتر الی 3 میلمیتر 44,800 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 2 میلیمتر 47,500 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 5 میلیمتر و بالاتر 43,500 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 2.35 میلیمتر الی 2.5 میلمیتر 46,500 کالای آهن شکوری
لوله درزدار گالوانیزه سپنتا به ضخامت 3.25 میلیمتر الی 4.9 میلمیتر 44,000 کالای آهن شکوری
شرکت های تولید کننده لوله گالوانیزه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله گالوانیزه
خریدار لوله گالوانیزه (سید جواد اخلاقی) 46692 در مشهد

لوله و گالوانیزه و قوطی گالوانیزه جهت گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (علی نیک گفتار) 46659 در شیراز

خریدار 1500 متر لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.2


خریدار لوله گالوانیزه (حسینی هستم) 46608 در تهران،پاکدشت
خریدار لوله گالوانیزه (مهندس حاج دهواری) 46563
خریدار لوله گالوانیزه (ساتراپ سنگسر) 46323 در سمنان
خریدار لوله گالوانیزه (edalatarman5@gmail.com) 46322 در خوزستان،اهواز
خریدار لوله گالوانیزه (حقگو) 46283 در گیلان.رودبار.جیرنده.

با سلام. من برای 1000 مترمربع گلخانه لوله و اتصالات دست دوم نیاز دارم.


خریدار لوله گالوانیزه (بیگی) 46250 در مرکزی،محلات
خریدار لوله گالوانیزه 46217 در کهگیلویه و بویراحمد،بویر احمد،یاسوج
خریدار لوله گالوانیزه (صحت) 46197 در هرمزگان،بندرلنگه،کیش
خریدار لوله و اتصالات (علی منصوری یاراحمدی) 46167 در تهران

از آنجایی که شرکت ما بصورت تخصصی در مناقصات شرکت می کند به دنبال قیمت برخی از کالاها است: 1-لوله گالوانیزه به همراه اتصالات 2-لوله فلکسی به همراه اتصالات 3-انواع باکس های بلاستیکی و چدنی 4-هندهول 5-من هول 6-انواع داکت 7-انواع سینی


خریدار لوله گالوانیزه 46070
خریدار لوله گالوانیزه (میرزایی) 45991 در خرم بید

تعداد300 عدد لوله گالوانیزه دست دوم جهت فنس باغ خریدارم


خریدار لوله گالوانیزه 45982
خریدار لوله گالوانیزه (حسین زاد) 45904 در آذربایجان شرقی،تبریز
خریدار لوله گالوانیزه (مجید) 45585 در کرمانشاه
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت تعاونی فجر آفرینان غدیر) 45542 در تهران

کارفرمای یک برج 40 طبقه در منطقه چیتگر.


خریدار لوله گالوانیزه (فتح خواه) 45537 در قم
خریدار لوله گالوانیزه (Toba.worm@gmail.com) 45326 در آذربایجان غربی،ارومیه
خریدار لوله گالوانیزه (امامی) 45279 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (نیساری) 45243 در فارس،شیراز
خریدار لوله گالوانیزه 45007 در ازنا
خریدار لوله گالوانیزه (ایرج تورنگ) 44916 در قشم

جهت احداث گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (شرکت آسفالت طوس قشم/ براتی) 44898 در قشم
خریدار لوله گالوانیزه 44847
خریدار لوله گالوانیزه 44846
خریدار لوله گالوانیزه 44805
خریدار لوله گالوانیزه (پرتو نیروی جاوید) 44798 در اصفهان.فلاورجان
خریدار لوله گالوانیزه (پرتو نیروی جاوید) 44762 در اصفهان.فلاورجان

لوله گالوانیزه (لوله آب)سایزه نیم اینچ


خریدار لوله گالوانیزه (صادق دهبانی) 44694 در س ب سراوان

خریدار لوله گالوانیزه در سایز مختلف به مقدار 50تن


خریدار لوله گالوانیزه (شخص) 44671 در س ب سراوان

خریدار لوله گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه (بهروزی) 44648 در بوشهر

زمینی حدود 340 دارم میخوام گلخانه بسازم طوری. که کامل ویک دست باشه حدودا چقدر لوله لازم داره


خریدار لوله گالوانیزه (مباشری) 44536
خریدار لوله گالوانیزه (حق پرست) 44416 در فارس

خریدار لوله گالوانیزه دسته دوم سالم هستم،خرید عمده وبالای ده تن


خریدار لوله گالوانیزه (داوود مرادی) 44349 در صالح آباد

فنس کشی به ارتفاع 3 مترتقریبی به طول 100 متر


خریدار لوله گالوانیزه (سعید جباری) 44342 در قزوین

گلخونه کوچیک واسه کاکتوس


خریدار لوله گالوانیزه (میلاد) 44171 در تلمادره
خریدار لوله گالوانیزه 44155 در کهریزسنگ
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت تولید فنس پارس بافت بروجن) 44147 در بروجن
خریدار لوله گالوانیزه (رمضان رستمی) 43963 در بیرجند

لوله گالوانیزه دست دوم 5اینچ ولوله4و2.5و3


خریدار لوله گالوانیزه (شهرام کریمی) 43780 در چهارمحال و بختیاری شهرکرد شهر فارسان

نمایشگاه گل


خریدار لوله گالوانیزه (کعبی) 43673 در تازه کنداهواز
خریدار لوله گالوانیزه دسته دوم (تورنگ) 43528 در هرمزگان،قشم
خریدار لوله گالوانیزه (نوروزی) 43336 در گیلان
خریدار لوله گالوانیزه (کامیاب فر) 43290

قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ با ضخامت 3 میل و لوله 11/4 اینچ با ضخامت 2/5 میل قیمتش چنده


خریدار لوله گالوانیزه 43221 در قزوین
خریدار لوله گالوانیزه (ناصر ابراهیمی) 43126 در باسمنج
خریدار لوله گالوانیزه (فرهادی) 43062 در فارس فیروزآباد

لوله گالوانیزه جهت حصار باغ لازم دارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید


خریدار لوله گالوانیزه (دبیری) 42934 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (زکریایی) 42817 در کرمان
خریدار لوله گالوانیزه (سنگ سفیدی) 42788 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه 42698
خریدار لوله گالوانیزه (رشیدی) 42551 در کردستان

لوله گالوانیزه دست دوم برای گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 42538 در تهران

قیمت 17 تن لوله گالوانیزه دست دوم از سایز 2 الی 6 جهت 3000 متر گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (محمدحسین پادویی) 42512 در کاشان

لوله دست دوم برای گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه 42444
خریدار لوله گالوانیزه 42443
خریدار لوله گالوانیزه 42417 در ارومیه
خریدار لوله گالوانیزه 42382
خریدار لوله گالوانیزه (دشت جاوید زرندیه) 42282 در ساوه

لوله گالوانیزه دست دوم 10*اینچ8*اینچ و4*اینچ مترازباتا نیاز دارم


خریدار لوله گالوانیزه (مختاری) 42213 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (حمیدایمانی) 42158 در ساوه

لوله4اینج-8اینج-10-اینج مترازبالانیازدارم


خریدار لوله گالوانیزه (بخشنده) 42125 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (حجاری) 41961 در کاشان
خریدار لوله گالوانیزه 41895 در قزوین
خریدار لوله گالوانیزه (میر) 41854 در خوزستان،اهواز
خریدارلوله گالوانیزه (مصطفی هاشمی) 41841 در چادگان
خریدار لوله گالوانیزه (فرشادزاده) 41723 در کشاربالا

باسلام.اگه قیمت عالی برام حساب بشه ایشاالله میخام باهاتون براهمیشه کارکنم وبتونم روستاهای منطقه کشارروپوشش بدم


خریدار لوله گالوانیزه (پهلوان) 41716 در منوجان
خریدار ولله گالوانیزه (علیرضا نوری) 41710 در اصفهان

باسلام بنده جهت پروژه ساختمانی 60 واحدی نیاز به لوله گالوانیزه از سایز 1/2 الی 4 اینچ می باشم همراه با اتصالات مربوطه


خریدار لوله گالوانیزه 41369 در اهواز
خریدار لوله گالوانیزه (کاظمی) 41249 در اصفهان

لوله گالوانیزه ٢.٥ و ٣


خریدار لوله گالوانیزه (اصغر حمیداوی ) 41218 در آبادان

لوله گالوانیزه خریداریم


خریدار لوله گالوانیزه 41181 در مهریز
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت میرداد) 41092 در تهران

نیاز به حدود 2000 شاخه لوله . سه چهارم گوشت دار اگر ضایعاتی سالم هم باشد ایرادی نیست چون مصارف قفسه دارد .


خریدار لوله گالوانیزه 41091
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 41083 در تهران

نیاز به 2000 شاخه لوله گالوانیزه سه چهارم به وزن بیش از م کیلو


خریدار لوله گالوانیزه ( صمدپناهی) 40999 در تبریز . اسپران

کاربرد برای سقف می خواستم با ورق گالوانیزه ....تشکر


خریدار لوله گالوانیزه (حسین زاده) 40992 در رشت

درصدداحداث گلخانه هستم


خریدار لوله گالوانیزه (براری) 40914 در مازندران،بابلسر
خریدار لوله گالوانیزه (شعاعی) 40898 در آذربایجان شرقی،تبریز
خریدار لوله گالوانیزه (ایمانی) 40801
خریدار لوله گالوانیزه (مازوچیان) 40760 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (مهدی رضازاده) 40747 در تهران،ری
خریدار لوله گالوانیزه (صفی پور) 40694 در فارس

2800عدددومترونیمی و300 تا3متری میخواهم


خریدار لوله گالوانیزه 40669 در شهرکرد
خریدار لوله گالوانیزه (باقری) 40661 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه سرد (محمد صادق اسدی) 40643 در خمین مرکزی

جهت احداث گلخانه متراژ شاخه لوله مطابق سفارش


خریدار لوله گالوانیزه فنس کشی (باقری) 40637 در اصفهان

سلام لوله یک و دو اینچ گالوانیزه سفید می خوام


خریدار لوله گالوانیزه (حمید بهزادنیا) 40569 در ایلام سرابله

برای ساخت گلخانه میخوام لوله شش پنج سه و دونیم میخوام


خریدار لوله گالوانیزه (حمید بهزادنیا) 40552 در ایلام

لوله سه متر یا سه متر و نیم به ضخامت دو و نیم میلی متر و لوله شش میخوام برا پایه گلخانه میخوام و لوله پنج دو تا دو نیم میلی متر شاخه شش متری یا ده متر


خریدار لوله گالوانیزه (رفیعیان) 40340
خریدار لوله گالوانیزه (تاج) 40262 در اصفهان

خریدار لوله دست دوم


خریدار لوله گالوانیزه (خلیل جلیلیان) 40247 در کرمانشاه

درخواست قیمت لوله گالوانیره2 اینچ باضخامت 3میلی متر و2.5میلیمتر


خریدار لوله گالوانیزه (رضا محسنی) 40185 در دماوند

لوله فنس


خریدار لوله گالوانیزه (شرکت نهر سازان کردستان) 40163 در همدان

جهت استفاده در سیستم های بارانی


خریدار لوله گالوانیزه (محمد صفویه) 40153 در قزوین

خرید لوله گالوانیزه 2اینچ با ضخامت 2میل وکمتربه میزان 1200شاخه


خریدار لوله گالوانیزه (غیبی) 40085 در خوزستان،اهواز
خریدار لوله گالوانیزه 39823
خریدار لوله گالوانیزه (مهرداد داسار) 39813 در کرج

200شاخه برای گلخانه


لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. لوله گالوانیزه لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. مغزی گالوانیزه مغزی های رزوه دار فولادی با روکش روی که به آنها گالوانیزه گفته میشود. لوله فولادی DIN لوله های فولادی با متریال ST33 و ST37 (با کربن پایین) که مصارف خانگی و ساختمانی مثل لوله کشی گاز منازل را دارند طبق استاندارد. لوله گالوانیزه دست دوم لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله. اتصالات لوله گالوانیزه کلیه اتصالاتی که جهت خطوط لوله گالوانیزه مورد استفاده قرار میگیرد. لوله ASTM A53 لوله های فولادی مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری تا 26 اینچ. لوله ASTM A106 لوله های فولادی مانیسمان (بدون درز) مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها تا 48 اینچ جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری. لوله ASTM A178 آتشخوار لوله های فولادی درز دار جوشی جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا 5 این. لوله ASTM A179 آتشخوار لوله های فولادی بدون درز مانیسمان جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا. لوله گاز رسانی لوله های فولادی یا پلی اتیلن مورد استفاده در خطوط انتقال گاز. لوله ASTM A335 لوله های فولادی بدون درز مانیسمان قابل استفاده در دماهای بسیار بالا در گرید های مختلف تا 24 اینچ. لوله ASTM A312 استنلس استیل لوله های فولادی ضد زنگ استیل (آلیاژ فولاد، کروم، نیکل و مولیبدن) در گرید های 304، 316 و 321 مقاوم در برابر خوردگی. لوله DIN 2440 لوله های فولادی وزن متوسط مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران تا 6 اینچ. لوله DIN 2441 لوله های فولادی سنگین وزن تا 6 اینچ مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران. لوله فولادی BS لوله های فولادی که اغلب در لوله کشی های تأسیساتی ساختمان و سیستم های بخار استفاده می شوند. لوله BS 1387 لوله های فولادی درزدار جوشی تا 6 اینچ با کاربرد های ساختمانی با سه کلاس وزنی سبک، متوسط و سنگین. لوله های فولادی لوله هایی که از آهن ساخته شده اند مثل گالوانیزه، مانیسمان، سیاه و لوله مبلی. کپ فولادی درپوش جوشی لوله های فولادی. لوله مانیسمان لوله های فولادی بدون درز که طبق استاندارد های ASME و API آمریکا تولید می شوند. لوله مانیسمان اکراین لوله های فولادی بدون درز ساخت اکراین. لوله مانیسمان رومانی لوله های فولادی بدون درز ساخت رومانی. لوله مانیسمان توبوس اسپانیا لوله های فولادی بدون درز ساخت شرکت توبوس اسپانیا. لوله مانیسمان چینی لوله های فولادی بدون درز ساخت چین. لوله اسپیرال فولادی لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند. فلنج تخت فولادی فلنج های استاندارد جوشی تخت از جنس آلیاژهای فولاد جهت اتصال لوله های فولادی فشار قوی .
لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود, مناقصات لوله گالوانیزه, نمایندگی لوله گالوانیزه, استعلام قیمت لوله گالوانیزه, ارسال لوله گالوانیزه, پخش عمده لوله گالوانیزه, قیمت لوله گالوانیزه, خرید لوله گالوانیزه, فروش لوله گالوانیزه, قیمت انواع لوله گالوانیزه, لیست قیمت لوله گالوانیزه, کارخانه تولید لوله گالوانیزه, تولید لوله گالوانیزه, تأمین لوله گالوانیزه, کاتالوگ لوله گالوانیزه, انواع لوله گالوانیزه, فیلم لوله گالوانیزه, آموزش لوله گالوانیزه, قیمت روز لوله گالوانیزه, خرید عمده لوله گالوانیزه, فروش عمده لوله گالوانیزه, عکس لوله گالوانیزه, بهترین لوله گالوانیزه, ارزانترین لوله گالوانیزه

نظرات کاربران در مورد لوله گالوانیزه

 • علی نیک گفتار شیراز دوشنبه 2 ارديبهشت 97

  خریدار 1500 متر لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.2

 • edalatarman5@gmail.com خوزستان،اهواز شنبه 2 ارديبهشت 97

  baraye saze golkhane khastam az loole 3 galvanize estefade konamh
  لوله گالوانیزه 3
  شماره شرکت های اصفهان و اراک
  در رابطه با لوله

 • بیگی مرکزی،محلات شنبه 2 ارديبهشت 97

  با سلام
  بنده جهت خرید برای شرکت برای شما پیام میفرستم
  جهت خرید لوله گالوانیزه سوالی داشتم

 • لوله گالوانیزه کهگیلویه و بویراحمد،بویر احمد،یاسوج شنبه 2 ارديبهشت 97

  به صورت عمده لوله گالوانیزه 1/2 اینچ میخام حدود 90 متر
  و
  ندارند

 • صحت هرمزگان،بندرلنگه،کیش شنبه 2 ارديبهشت 97

  سلام، لوله گالوانیزه گرم با ضخامت بالا میخواهم
  لوله گالوانیزه گرم قطر 2 اینچ با ضخامت 4/4

 • علی منصوری یاراحمدی تهران شنبه 2 ارديبهشت 97

  از آنجایی که شرکت ما بصورت تخصصی در مناقصات شرکت می کند به دنبال قیمت برخی از کالاها است:
  1-لوله گالوانیزه به همراه اتصالات
  2-لوله فلکسی به همراه اتصالات
  3-انواع باکس های بلاستیکی و چدنی
  4-هندهول
  5-من هول
  6-انواع داکت
  7-انواع سینی

 • میرزایی خرم بید جمعه 2 ارديبهشت 97

  تعداد300 عدد لوله گالوانیزه دست دوم جهت فنس باغ خریدارم

 • رضایی اصفهان چهارشنبه 2 ارديبهشت 97

  قیمت لوله گالوانیزه و زانو و مغزی گالوانیزرو شما میتونیدبهم بدین؟
  گالوانیزه 1/2 با ضخامت 2
  اصفهان
  شما قیمت مغزی و مهره و زانو هم دارین؟
  به ج

 • Toba.worm@gmail.com آذربایجان غربی،ارومیه یکشنبه 2 ارديبهشت 97

  لوله گالوانیزه نمره 4و5و6 برای گلخانه
  لوله نمره 2 با ضخامت 2.5
  اینها لوله آبیاری هستن که
  من واسه سازه گلخانه میخوام

 • امامی تهران یکشنبه 2 ارديبهشت 97

  سلام وقت بخیر قیمت لوله های گالوانیزه به تاریخ روز است
  اندازه طول لوله ها تا 12 متری هم در بازار موجود است
  لوله گالوانیزه گرم با قطر های 6 و 4

 • پرتو نیروی جاوید اصفهان.فلاورجان پنج شنبه 2 ارديبهشت 97

  لوله گالوانیزه (لوله آب)سایزه نیم اینچ

 • صادق دهبانی س ب سراوان چهارشنبه 2 ارديبهشت 97

  خریدار لوله گالوانیزه در سایز مختلف به مقدار 50تن

 • شخص س ب سراوان چهارشنبه 2 ارديبهشت 97

  خریدار لوله گالوانیزه

 • حق پرست فارس سه شنبه 2 ارديبهشت 97

  خریدار لوله گالوانیزه دسته دوم سالم هستم،خرید عمده وبالای ده تن

 • رمضان رستمی بیرجند شنبه 2 ارديبهشت 97

  لوله گالوانیزه دست دوم 5اینچ ولوله4و2.5و3

 • تورنگ هرمزگان،قشم چهارشنبه 2 ارديبهشت 97

  سلام لوله گالوانیزه دست دوم میخواستم
  ادرس بازار لوله دست دوم کجاست
  بله ضخامت 2/5 باشه

 • کامیاب فر سه شنبه 2 ارديبهشت 97

  قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ با ضخامت 3 میل و لوله 11/4 اینچ با ضخامت 2/5 میل قیمتش چنده

 • فرهادی فارس فیروزآباد یکشنبه 2 ارديبهشت 97

  لوله گالوانیزه جهت حصار باغ لازم دارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 • زکریایی کرمان شنبه 2 ارديبهشت 97

  سلام لوله گالوانیزه 1/2 1 ضخامت 2.5 قیمت مناسب
  لوله 1/2-1 اینچ با ضخامت 2.5 میلیمتر

 • سنگ سفیدی تهران شنبه 2 ارديبهشت 97

  لیست لوله گالوانیزه

 • رشیدی کردستان جمعه 2 ارديبهشت 97

  لوله گالوانیزه دست دوم برای گلخانه

 • دشت جاوید زرندیه ساوه چهارشنبه 2 ارديبهشت 97

  لوله گالوانیزه دست دوم 10*اینچ8*اینچ و4*اینچ مترازباتا نیاز دارم

 • بخشنده اصفهان سه شنبه 2 ارديبهشت 97

  لوله گالوانیزه یک اینچ ضخامت 3 میلیمتر قیمت
  لوله گالوانیزه یک اینچ ضخامت 3 میلیمتر قیمت
  من یک 1 اینچ میخام
  اصفهان

 • علیرضا نوری اصفهان یکشنبه 2 ارديبهشت 97

  باسلام بنده جهت پروژه ساختمانی 60 واحدی نیاز به لوله گالوانیزه از سایز 1/2 الی 4 اینچ می باشم همراه با اتصالات مربوطه

 • کاظمی اصفهان جمعه 1 فروردين 97

  لوله گالوانیزه ٢.٥ و ٣