دنبال چه میگردید؟

لوله گالوانیزه

رتبه 2.4 از 1230 رأی.

لوله گالوانیزه

35,000 ریال

قیمت انواع لوله گالوانیزه از 3,500 تومان تا 3,600 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله گالوانیزه، 10 دی 1395 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله گالوانیزه با شماره 09121710840 یا 02166318901 مهندس غلامی تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله گالوانیزه تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

بازار لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود ایران - کارخانه تولید کننده لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود - استعلام قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه چیست؟

لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 9.650 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 11.900 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 14.100 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 17.850 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 22.100 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 26.330 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 33.100 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 39.500 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 47.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 52.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 42.800 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 51.100 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 61.00 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 67.700 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 75.630 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 83.830 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 62.700 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 74.900 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 83.200 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 93.150 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 103.100 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 75.750 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 88.100 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 100.600 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 112.150 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 124.800 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 148.300 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 118.250 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 131.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 147.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 163.150 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 194.600 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 257.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه دست دوم
لوله گالوانیزه دست دوم

لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله

لوله گالوانیزه فنس کشی
لوله گالوانیزه فنس کشی

لوله های مخصوص ایجاد حصار محافظ و فنس های سیمی و مفتولی به عنوان تکیه گاه درختان

لوله گالوانیزه گلخانه
لوله گالوانیزه گلخانه

لوله های فولادی درز دار تست نشده با روکش گالوانیزه جهت ساخت سازه های گلخانه ای

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 5.900 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 7.200 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 7.600 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 9.300 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 12.350 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 15.250 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 18.100 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 14.150 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 17.500 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 20.800 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 22.660 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 28.190 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 33.590 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

جدول وزنی لوله های گالوانیزه گرم و سرد (تست و...)
سایز (اینچ) نمره (سانتی متر) وزن یک شاخه (کیلوگرم) قطر خارجی (میلیمتر) ضخامت (میلیمتر)
1/225.90021.32
1/227.20021.32.5
3/42.57.60026.92
3/42.59.30026.92.5
139.65033.72
1311.90033.72.5
1314.10033.73
1-1/4412.35042.42
1-1/4415.25042.42.5
1-1/4418.10042.43
1-1/2514.15048.32
1-1/2517.50048.32.5
1-1/2520.80048.33
2617.85060.32
2622.10060.32.5
2626.33060.33
2-1/2722.66076.12
2-1/2728.19076.12.5
2-1/2733.59076.13
3833.10088.92.5
3839.50088.93
3847.0088.93.6
3852.0088.94
41042.800114.32.5
41051.100114.33
41061.00114.33.6
41067.700114.34
41075.630114.34.5
41083.830114.35
51262.700139.73
51274.900139.73.6
51283.200139.74
51293.150139.74.5
512103.100139.75
61575.750168.33
61588.100168.33.6
615100.600168.34
615112.150168.34.5
615124.800168.35
615148.300168.36
820118.250219.13.6
820131.00219.14
820147.00219.14.5
820163.150219.15
820194.600219.16
820257.00219.18
کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: مهندس غلامی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02166318901
 • همراه: 09121710840

لیست قیمت لوله گالوانیزه
قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله گالوانیزه

ثبت سفارش خرید لوله گالوانیزه:

 • خریدار لوله گالوانیزه
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله گالوانیزه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله گالوانیزه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

قیمت انواع لوله گالوانیزه

گالوانیزه لوله گالوانیزه لوله های فولادی لوله های فولادی فولادی لوله های های

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.85 میل 2,735,973 ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16563
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.56 میل 2,075,979ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16561
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,655,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16559
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 1,007,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16557
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.7 میل 4,661,953ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16555
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 3,365,966ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16553
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16551
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16549
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16547
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16545
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل 1,721,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16543
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,619,984ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16541
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.55 میل 1,973,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16539
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16537
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,277,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16535
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 797,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16533
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل 3,269,967ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16531
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 2,543,975ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16529
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16527
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16525
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16523
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16521
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 1,307,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16519
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,253,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16517
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.91 میل 1,343,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16515
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.87 میل 1,025,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16513
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 785,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16511
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 623,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16509
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.82 میل 2,183,978ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16507
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 160 مانیسمان 5.56 میل 1,739,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16505
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16503
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16501
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16499
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16497
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 863,991ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16495
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 767,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16493
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.73 میل 989,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16491
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.77 میل 779,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16489
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 605,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16487
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16485
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.47 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16483
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 160 مانیسمان 4.78 میل 1,169,988ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16481
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16479
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16477
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16475
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16473
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16471
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 599,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16469
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16467
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل 515,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16465
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16463
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16461
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16459
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16457
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16455
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 419,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16453
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16451
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.02 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16449
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16447
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 305,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16445
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16443
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16441
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16439
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16437
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 323,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16435
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 293,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16433
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80S مانیسمان 2.41 میل 287,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16431
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل 215,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16429
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16427
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80 مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16425
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده XS مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16423
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16421
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده STD مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16419
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل 191,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16417
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16415
شرکت های تولید کننده لوله گالوانیزه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله گالوانیزه
خریدار لوله گالوانیزه (علی پورجعفری) 68601 در کرمان_ سیرجان

قیمت لوله گلخانه ای برای 3000 متر چند هزینه میشود ممنون


خریدار لوله گالوانیزه (طالبیان) 68571 در Zarinshahr

لوله جهت گلخانه .ترجیحا یک اینچ سبک خم دار.تعداد30عدد ممنون


خریدار لوله گالوانیزه 68436 در اردبیل - نمین
خریدار لوله گالوانیزه (عباس صفرپور ) 68393 در شیراز

با سلام خدمت شما این جانب قصد خرید لوله به صورت مستقیم را دارم برای مصرف خود از شما خواهشمند هستم در صورت امکان بااینجانب تماس حاصل بفرمایید


خریدار لوله گلخانه دست دوم (جهانگیری) 68381 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (مهدی) 68323 در مازندران

قیمت میخام


خریدار لوله گالوانیزه (فر شید خادمعلی) 68312 در فارس داراب

سلام قیمت لوله های گالوانیزه دست دوم جهت ساخت گلخانه رابه من اعلام کنید


خریدار لوله گالوانیزه (طالبیان) 68250 در اصفهان زرینشهر

درخواست قیمت لوله یک اینچ گلخانه ای دست دو


خریدار لوله گالوانیزه 68198
خریدار لوله گالوانیزه (سهراب) 68192 در مشهد

نیاز به لوله دست دوم دارم برای گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (شخصی) 68152 در غیزانیه
خریدار لوله گالوانیزه (عباس مغانلو) 68087 در توسرکان

خریدار 2000 متر لوله گلخانه ای


خریدار لوله برق (شرکت صدرا) 67998 در کرمانشاه

لوله گالوانیزه برق شماره 16و21 .اتصالات بوشن، زانو ،سه راهی


خریدار لوله گالوانیزه (یگانه) 67993 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (سبحان ) 67876 در بلوچستان شهرستان سراوان

یه واحد گلخانه بمساحت 500متر مربع میخوام احداث کنم لطفا قیمت ومقدار لوله ای که نیاز دارم رو اعلام فرمایید ممنون


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (عباس مغانلو) 67786

توضیع لوله گلخانه ای


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (عباس مغانلو) 67779 در استان البرز

برای توضیع در کرج وشهرستان


خریدار لوله گالوانیزه (مهرداد احمدزاده) 67616 در ملارد

تعداد 20 شاخه لوله سایز 3/4 یا 1 اینچ برای سقف گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (یاسر سراقی ) 67591 در استان همدان شهرستان نهاوند

خرید لوله گالولنیزه دست دوم واحداث گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه 67503 در تهران خاتون آباد

خریدار 30 متر لوله گاز دست دوم سایز 8 یا 10 آهن سیاه هستم


خریدار لوله گالوانیزه (مجید) 67478 در خوزستان . امیدیه
خریدار لوله گالوانیزه 67467 در قشم

درخواست لوله گالوانیزه دست دو 2 و 2.5 اینچ


خریدار لوله پلیکا (شاهین) 67444 در تهران

احتیاج به 1200 شاخه لوله گالوانیزه گرما دیده برای سالن پرورش قارچ لازم دارم البته بصورت دست دوم میخوام .ممنون میشم تماس بگیرید


خریدار لوله گالوانیزه (ملکان) 67407 در همدان،گنبد
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (اریانا) 67355 در قائم شهر
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (ایمان حیدری) 67107 در دستگرد امامزاده

لوله یک اینچ ویک رب . برای کارخانه قارچ


خریدار لوله گالوانیزه 67082 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه (بنده خیابانی هستم) 67042 در آذربایجان شرقی،تبریز
خریدار لوله گالوانیزه (نیک محمد محمدی ) 66959 در تهران,شیراز

خریدار لوله گالوانیزه از سایز 4 اینج ب پایین تناج خریدارم قیمت خوب


خریدار لوله گالوانیزه 66943
خریدار لوله گالوانیزه (محجمد رضا حاتمی) 66935 در لرستان / خرم آباد

جهت حصار کشی باغات نیاز به لوله گالوانیزه در دو سایز 3اینچ یا 2اینچ دارم


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (بهروز) 66762 در اذربایجان غربی

گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (آقای کشاورز) 66543 در گچساران

حدود 4تن لوله‌گالوانیزه در ابعاد و اندازه‌های مختلف


خریدار خط تولید لوله گالوانیزه (صدیقی) 66519 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (جابر زارع) 66456 در اشنویه
خریدار لوله گالوانیزه (آقا ی عبدی) 66452 در دزفول
خریدار لوله گالوانیزه (محمد داودپور) 66427 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت گنجه یاسوج) 66387 در اصفهان. شیراز. تهران. اهواز.

لوله بدون زدگی خریدارم به تعداد 140 عدد 6 متری 2.5"


خریدار لوله گالوانیزه 66334 در آب بر
خریدار لوله گالوانیزه 66207
خریدار لوله گالوانیزه 66169
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 66071
خریدار لوله گالوانیزه 66064 در بید زرد سفلی
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 66027
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (جانبابایی) 65763 در مازندران،بابل
خریدار لوله گالوانیزه5 و 6 65555 در قائم شهر

لوله گالوانیزه 5 و 6 برای ایجاد گلخانه میخوام لوله 6 متری دسته دوم هم باشه .


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (امیر حسین خلیلی) 65532 در چالوس

300 متر جهت گلفروشی گیاهان آپارتمانی


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 65518
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (رکنی) 65503 در اهواز

نیاز به 2 تن لوله گالوانیزه 2 اینچ دست دوم برای تعمیر گلخانه در باغملک دارم


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (کریم ذوالفقاری) 65285 در تهران

موردنیازشش هزارشاخه لوله گالوانیزه گرم 1/25 با ضخامت 1/5 میل


خریدار لوله گالوانیزه 65261 در مازندران
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (بهزاد عرفانیان) 65113 در قزوین

خریدار لوله گالوانیزه گلخانه دست دو جهت‌ساخت گلخانه به متراژ 1000


خریدار لوله گالوانیزه 65097 در استان ایلام شهرستان ایوان غرب
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 65040 در مازندران

جهت سازه گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (سبحه هستم.) 64981 در خوزستان،اهواز
خریدار لوله گالوانیزه (کیانی) 64861 در همدان

دنبال لوله گالوانیزه برا گلخانه هستم.به مساحت 3 جریب


خریدار لوله گالوانیزه 64820 در مازندران

لوله گالوانیزه 2 اینچ به ضخامت 3میل نیاز هست برای داربست 250 کیلو ممنون


خریدار لوله گالوانیزه (حامد) 64694 در تهران

لوله گاز بدون درز در قطر 2.5تا6 دست دوم نیاز دارم


خریدار لوله گالوانیزه (حا جی زاده) 64684 در خراسان شمالی،شیروان
خریدار لوله گالوانیزه (حاتمی) 64391 در یزد،خاتم
خریدار لوله گالوانیزه 64236
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (مجتبی مهدی زاده ) 64192 در مازندران قائمشهر

سازه گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (مجتبی مهدی زاده ) 64176 در مازندران

خریدار سازه گلخونه دسته دوم به متراژ 2000مترمربع


خریدار لوله گالوانیزه (علیرضا مردانی) 64165 در استان قزوین شهرستان تاکستان

لوله شماره 3 .فقط برای مدت سه ماه برای تولید گل رز .نیازی به گذاشتن تهویه نیست .فقط برای جلوگیری از سرما .حداقل لوله برای 500 متر .


خریدار لوله گالوانیزه (گت بابایی) 64103

جهت اجراپروزه اب روستایی به لوله گالوانیزه 6اینچ وپلی اتیلن سایز 90 و 160 نیازبه خریددارم


خریدار لوله گالوانیزه 64100 در آوه
خریدار لوله گالوانیزه (مجتبی) 64067 در مازندران قائمشهر

ساخت گلخونه به متراژ 2000مترمربع


خریدار لوله گالوانیزه (محمد رضا حاتمی) 64037 در لرستان

مقدار 500تا600 شاخه لوله گالوانیزه نمرهاینچ 2/5و مقدار 500شاخه لوله گالوانیزه 1اینچ نیازمندم


خریدار لوله گالوانیزه (محمد شیرازی) 63972 در کرمان ...جیرفت
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (مهدی رمضانی) 63876 در خوزستان

خواهان لوله 8اینچ گالوانیزه به متراژ800متر...ولوله 6اینچ گالوانیزه 700متر...بصورت نصف نقد مابقی چک


خریدار لوله گالوانیزه (محسن دهقان کفشگری) 63868 در قایمشهر
خریدار لوله گالوانیزه (قهرمان نژاد) 63821 در گیلان

خرید سازه گلخانه در 3 فضای 200 متری مجموعا 600 متر مربع


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 63713
خریدار لوله گالوانیزه 63699 در تهران

ابکاری گالوانیزه لوله و اهن الات 6 متری


خریدار لوله گالوانیزه 63442 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (محسنی) 63337 در مازندران سارب
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (محمدی) 63325 در چهار محال و بختیاری،شهرکرد
خریدار لوله گالوانیزه (Babak) 63278 در تهران

موارد فوق حتما جوش مستقیم باشند


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (محسن پرهیزی) 63263 در شیراز

لوله ها 6 متری


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 63066 در بروجرد.لرستان

530متر طول در ارتفاع 2متد


خریدار لوله گالوانیزه 62910
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 62878
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (محمدرضا) 62678 در ساری

لوله واسه ساخت گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه 62556
خریدار لوله گالوانیزه 62552 در ایلام

سلام خسته نباشید . متقاضی خرید لوله برای فنس کشی دور باغ هستم


خریدار لوله گالوانیزه 62549 در ایلام
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (بهمنی هستم) 62444 در گیلان
خریدار لوله گالوانیزه (همت شریفی) 61995 در شیراز

جهت اجرای گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه 61979
خریدار لوله گالوانیزه 61978 در -

قیمت روز لوله گالوانیزه را لطفا برام بفرستید. ضمنا در روزهای اتی به نظر شما قیمت آهن چه تغییراتی دارد؟ باسپاس فراوان


خریدار لوله گالوانیزه 61977
خریدار لوله گالوانیزه 61961 در تهران

لوله گلخانه تا 8000متر


خریدار لوله گالوانیزه 61954
خریدار لوله گالوانیزه 61953
خریدارلوله گالوانیزه (جلیل) 61945 در جیرفت
خریدار لوله گالوانیزه فنس کشی 61778 در دهلران

فنس کشی پروژه بزرگ با لوله گالوانیزه و فنس فلزی...


خریدار لوله گالوانیزه 61774
خریدار لوله گلخانه ای (فریدنیا) 61558 در آذربایجان شرقی،بناب
خریدار لوله گالوانیزه (عمران پیشروحسام) 61377 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه (مهدی محمدی) 61365 در شهرکرد

خریدار لوله گالوانیزه دست دوم برای ساخت گلخانه هستم


لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. لوله مانیسمان چینی لوله های فولادی بدون درز ساخت چین. لوله مانیسمان توبوس اسپانیا لوله های فولادی بدون درز ساخت شرکت توبوس اسپانیا. لوله مانیسمان رومانی لوله های فولادی بدون درز ساخت رومانی. لوله مانیسمان اکراین لوله های فولادی بدون درز ساخت اکراین. خط تولید لوله سیاه تجهیزات دستگاه تولید لوله های فولادی آهن سیاه. لوله BS 1387 لوله های فولادی درزدار جوشی تا 6 اینچ با کاربرد های ساختمانی با سه کلاس وزنی سبک، متوسط و سنگین. لوله فولادی BS لوله های فولادی که اغلب در لوله کشی های تأسیساتی ساختمان و سیستم های بخار استفاده می شوند. لوله DIN 2441 لوله های فولادی سنگین وزن تا 6 اینچ مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران. لوله DIN 2440 لوله های فولادی وزن متوسط مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران تا 6 اینچ. لوله فولادی DIN لوله های فولادی با متریال ST33 و ST37 (با کربن پایین) که مصارف خانگی و ساختمانی مثل لوله کشی گاز منازل را دارند طبق استاندارد. لوله ASTM A312 استنلس استیل لوله های فولادی ضد زنگ استیل (آلیاژ فولاد، کروم، نیکل و مولیبدن) در گرید های 304، 316 و 321 مقاوم در برابر خوردگی. لوله ASTM A335 لوله های فولادی بدون درز مانیسمان قابل استفاده در دماهای بسیار بالا در گرید های مختلف تا 24 اینچ. لوله ASTM A179 آتشخوار لوله های فولادی بدون درز مانیسمان جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا. لوله ASTM A178 آتشخوار لوله های فولادی درز دار جوشی جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا 5 این. لوله ASTM A106 لوله های فولادی مانیسمان (بدون درز) مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها تا 48 اینچ جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری. لوله ASTM A53 لوله های فولادی مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری تا 26 اینچ. لوله های فولادی لوله هایی که از آهن ساخته شده اند مثل گالوانیزه، مانیسمان، سیاه و لوله مبلی. لوله گالوانیزه دست دوم لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله. لوله گالوانیزه گلخانه لوله های فولادی درز دار تست نشده با روکش گالوانیزه جهت ساخت سازه های گلخانه ای. کپ فولادی درپوش جوشی لوله های فولادی. اتصالات لوله گالوانیزه کلیه اتصالاتی که جهت خطوط لوله گالوانیزه مورد استفاده قرار میگیرد. لوله مانیسمان لوله های فولادی بدون درز که طبق استاندارد های ASME و API آمریکا تولید می شوند. لوله گالوانیزه لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. مغزی گالوانیزه مغزی های رزوه دار فولادی با روکش روی که به آنها گالوانیزه گفته میشود. لوله گاز رسانی لوله های فولادی یا پلی اتیلن مورد استفاده در خطوط انتقال گاز.
لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود, مناقصات لوله گالوانیزه, نمایندگی لوله گالوانیزه, استعلام قیمت لوله گالوانیزه, ارسال لوله گالوانیزه, پخش عمده لوله گالوانیزه, قیمت لوله گالوانیزه, خرید لوله گالوانیزه, فروش لوله گالوانیزه, قیمت انواع لوله گالوانیزه, لیست قیمت لوله گالوانیزه, کارخانه تولید لوله گالوانیزه, تولید لوله گالوانیزه, تأمین لوله گالوانیزه, کاتالوگ لوله گالوانیزه, انواع لوله گالوانیزه, فیلم لوله گالوانیزه, آموزش لوله گالوانیزه, قیمت روز لوله گالوانیزه, خرید عمده لوله گالوانیزه, فروش عمده لوله گالوانیزه, عکس لوله گالوانیزه, بهترین لوله گالوانیزه, ارزانترین لوله گالوانیزه

نظرات کاربران در مورد لوله گالوانیزه

 • بنده خیابانی هستم آذربایجان شرقی،تبریز سه شنبه 6 شهریور 97

  لوله گالوانیزه سرد 2 اینچ دارین؟
  ضخامت 2 میخواستم

 • نیک محمد محمدی تهران,شیراز دوشنبه 6 شهریور 97

  خریدار لوله گالوانیزه از سایز 4 اینج ب پایین تناج خریدارم قیمت خوب

 • محجمد رضا حاتمی لرستان / خرم آباد دوشنبه 6 شهریور 97

  جهت حصار کشی باغات نیاز به لوله گالوانیزه در دو سایز 3اینچ یا 2اینچ دارم

 • صدیقی تهران شنبه 6 شهریور 97

  خریدار خط تولید هستم
  من تولید کننده های خط تولید رو میخوام
  ماشین آلات خط تولید لوله گالوانیزه مد نظرم هست

 • جانبابایی مازندران،بابل دوشنبه 6 شهریور 97

  لوله گالوانیزه دست دوم کجا میتونم پیدا کنم
  لوله 2 ضخامت 2.5 طول 3 متر

 • رکنی اهواز شنبه 6 شهریور 97

  نیاز به 2 تن لوله گالوانیزه 2 اینچ دست دوم برای تعمیر گلخانه در باغملک دارم

 • کریم ذوالفقاری تهران جمعه 6 شهریور 97

  موردنیازشش هزارشاخه لوله گالوانیزه گرم 1/25 با ضخامت 1/5 میل

 • بهزاد عرفانیان قزوین چهارشنبه 6 شهریور 97

  خریدار لوله گالوانیزه گلخانه دست دو جهت‌ساخت گلخانه به متراژ 1000

 • کیانی همدان دوشنبه 6 شهریور 97

  دنبال لوله گالوانیزه برا گلخانه هستم.به مساحت 3 جریب

 • حا جی زاده خراسان شمالی،شیروان یکشنبه 6 شهریور 97

  سلام قیمت لوله گالوانیزه ضخامت2میل
  شما: سلام قیمت لوله گالوانیزه ضخامت2میل
  آره دست دوم ضخامت 2میلیمتر

  حا جی زاده
  من واسه

 • گت بابایی چهارشنبه 5 مرداد 97

  جهت اجراپروزه اب روستایی به لوله گالوانیزه 6اینچ وپلی اتیلن سایز 90 و 160 نیازبه خریددارم

 • محمد رضا حاتمی لرستان چهارشنبه 5 مرداد 97

  مقدار 500تا600 شاخه لوله گالوانیزه نمرهاینچ
  2/5و مقدار 500شاخه لوله گالوانیزه 1اینچ نیازمندم

 • نیامی فارس،شیراز یکشنبه 5 مرداد 97

  سفارش اتصالات گالوانیزه داشتم
  اتصالات لوله گالوانیزه
  تولید کننده یا عمده فروش

 • لوله گالوانیزه تهران شنبه 5 مرداد 97

  سلام یه صورت دارم می خواستم ازتون استعلام بگیرم
  چه طوری صورت رو براتون ارسال کنم
  لوله گالوانیزه و یه مقدار اتصلات رده 40
  پروژه واقع در ولنج

 • محمدی چهار محال و بختیاری،شهرکرد جمعه 5 مرداد 97

  من 15 تن لوله گالوانیزه برای ساخت گلخانه نیاز دارم
  لوله یک اینچ تا دو اینچ ترجیحا دست دوم
  لوله گالوانیزه

 • بهمنی هستم گیلان یکشنبه 5 مرداد 97

  سلام برای 1000متر گلخانه لوله میخواستم راهنمایی فرمایید
  نه خریدار لوله دست دوم هستم
  لوله گالوانیزه دست دوم
  ممنون ازتهران چند تماس بدهید

 • فریدنیا آذربایجان شرقی،بناب سه شنبه 5 مرداد 97

  سلام. ببخشید قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2الی 2اینچ با ضخامت 2میل چنده؟
  نمره 2با ضخامت 2میلیمتر
  در ساخت و تجهیز گلخانه فعالیت دارم
  من لوله گالو

 • مهدی محمدی شهرکرد دوشنبه 5 مرداد 97

  خریدار لوله گالوانیزه دست دوم برای ساخت گلخانه هستم

 • مقدم هستم گیلان،آستارا شنبه 5 مرداد 97

  سلام قیمت لوله گالوانیزه گلخانه ایی با ابکاری گرم امروز چند است؟
  سایز 3/4
  سایز 3/4 با ضخامت 2،5میل
  چشم دست شما درد نکنه ممنونم از طریق تلگرام

 • سید امین حسن پور مازندران یکشنبه 5 مرداد 97

  من پیمانکار هستم لوله گالوانیزه و درزدار خریدارم

 • رضایی هستم خوزستان،خرمشهر پنج شنبه 5 مرداد 97

  لوله گالوانیزه 2 و نیم اینچ میخوام
  نه خریدار هستم
  لوله 2ونیم اینچ با ضخامت 2ونیم میل

 • نجف پور گیلان،آستارا چهارشنبه 5 مرداد 97

  بنده مقداری لوله گالوانیزه دست دوم نیاز داشتم
  لوله گالوانیزه 2 اینچ به اندازه 2.2 متر به تعداد50 عد

 • علی جمالی تهران سه شنبه 5 مرداد 97

  با سلام.من عایق برای لوله گالوانیزه میخام ،ک لوله کشی سرده عرق میکنه لوله.
  با تشکر

 • احمدیان مازندران،ساری دوشنبه 5 مرداد 97

  لوله برای گلخانه میخوام
  لوله گالوانیزه گلخانه

 • شاکرمی بدر آباد سفلی دوشنبه 5 مرداد 97

  خریدار لوله گالوانیزه 6 اینچ با ضخامت 3 میل