دنبال چه میگردید؟

لوله گالوانیزه

رتبه 2.4 از 1336 رأی.

لوله گالوانیزه

55,000 ریال

قیمت انواع لوله گالوانیزه از 3,500 تومان تا 9,500 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله گالوانیزه، 5 مرداد 1396 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله گالوانیزه با شماره 09121710840 یا 02166318901 مهندس غلامی تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله گالوانیزه تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

بازار لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود ایران - کارخانه تولید کننده لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود - استعلام قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه چیست؟

لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 9.650 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 11.900 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 14.100 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 17.850 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 22.100 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 26.330 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 33.100 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 39.500 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 47.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 52.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 42.800 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 51.100 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 61.00 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 67.700 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 75.630 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 83.830 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 62.700 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 74.900 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 83.200 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 93.150 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 103.100 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 75.750 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 88.100 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 100.600 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 112.150 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 124.800 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 148.300 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 118.250 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 131.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 147.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 163.150 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 194.600 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 257.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه دست دوم
لوله گالوانیزه دست دوم

لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله

لوله گالوانیزه فنس کشی
لوله گالوانیزه فنس کشی

لوله های مخصوص ایجاد حصار محافظ و فنس های سیمی و مفتولی به عنوان تکیه گاه درختان

لوله گالوانیزه گلخانه
لوله گالوانیزه گلخانه

لوله های فولادی درز دار تست نشده با روکش گالوانیزه جهت ساخت سازه های گلخانه ای

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 5.900 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 7.200 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 7.600 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 9.300 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 12.350 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 15.250 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 18.100 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 14.150 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 17.500 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 20.800 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 22.660 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 28.190 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 33.590 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

جدول وزنی لوله های گالوانیزه گرم و سرد (تست و...)
سایز (اینچ) نمره (سانتی متر) وزن یک شاخه (کیلوگرم) قطر خارجی (میلیمتر) ضخامت (میلیمتر)
1/225.90021.32
1/227.20021.32.5
3/42.57.60026.92
3/42.59.30026.92.5
139.65033.72
1311.90033.72.5
1314.10033.73
1-1/4412.35042.42
1-1/4415.25042.42.5
1-1/4418.10042.43
1-1/2514.15048.32
1-1/2517.50048.32.5
1-1/2520.80048.33
2617.85060.32
2622.10060.32.5
2626.33060.33
2-1/2722.66076.12
2-1/2728.19076.12.5
2-1/2733.59076.13
3833.10088.92.5
3839.50088.93
3847.0088.93.6
3852.0088.94
41042.800114.32.5
41051.100114.33
41061.00114.33.6
41067.700114.34
41075.630114.34.5
41083.830114.35
51262.700139.73
51274.900139.73.6
51283.200139.74
51293.150139.74.5
512103.100139.75
61575.750168.33
61588.100168.33.6
615100.600168.34
615112.150168.34.5
615124.800168.35
615148.300168.36
820118.250219.13.6
820131.00219.14
820147.00219.14.5
820163.150219.15
820194.600219.16
820257.00219.18
کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: مهندس غلامی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02166318901
 • همراه: 09121710840

لیست قیمت لوله گالوانیزه
قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله گالوانیزه

ثبت سفارش خرید لوله گالوانیزه:

 • خریدار لوله گالوانیزه
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله گالوانیزه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله گالوانیزه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

قیمت انواع لوله گالوانیزه

گالوانیزه لوله گالوانیزه لوله های فولادی لوله های فولادی فولادی لوله های های

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.85 میل 2,735,973 ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16563
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.56 میل 2,075,979ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16561
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,655,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16559
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 1,007,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16557
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.7 میل 4,661,953ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16555
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 3,365,966ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16553
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16551
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16549
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16547
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16545
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل 1,721,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16543
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,619,984ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16541
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.55 میل 1,973,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16539
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16537
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,277,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16535
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 797,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16533
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل 3,269,967ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16531
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 2,543,975ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16529
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16527
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16525
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16523
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16521
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 1,307,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16519
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,253,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16517
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.91 میل 1,343,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16515
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.87 میل 1,025,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16513
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 785,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16511
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 623,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16509
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.82 میل 2,183,978ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16507
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 160 مانیسمان 5.56 میل 1,739,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16505
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16503
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16501
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16499
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16497
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 863,991ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16495
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 767,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16493
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.73 میل 989,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16491
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.77 میل 779,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16489
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 605,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16487
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16485
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.47 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16483
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 160 مانیسمان 4.78 میل 1,169,988ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16481
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16479
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16477
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16475
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16473
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16471
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 599,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16469
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16467
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل 515,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16465
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16463
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16461
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16459
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16457
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16455
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 419,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16453
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16451
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.02 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16449
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16447
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 305,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16445
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16443
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16441
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16439
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16437
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 323,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16435
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 293,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16433
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80S مانیسمان 2.41 میل 287,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16431
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل 215,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16429
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16427
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80 مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16425
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده XS مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16423
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16421
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده STD مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16419
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل 191,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16417
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16415
شرکت های تولید کننده لوله گالوانیزه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله گالوانیزه
خریدارلوله گالوانیزه (دکتر بیرانوند) 75429 در لرستان
خریدار لوله گالوانیزه 75424
خریدار لوله گالوانیزه (نصرتی) 75422 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 75374
خریدار لوله گالوانیزه (ورمزیار) 75246 در تهران،ورامین
خریدار لوله گالوانیزه (روزبه جعفری) 75084 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (اینی) 74947
خریدار لوله گالوانیزه (رسولی) 74928 در سیستان و بلوچستان
خریدار لوله گالوانیزه 74915
خریدارلوله گالوانیزه 74902
خریدار لوله گالوانیزه 74827
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (رضایی) 74718
خریدار لوله گالوانیزه (محمدپور) 74588 در لرستان

خریدار لوله دست دوم


خریدار لوله گالوانیزه (رستگار) 74467 در شیراز

خریدار لوله گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (خانم بهاری) 74353 در مازندران،عباس اباد

برای گلخانه 40 متری میخوام،لوله 6،4متری 18 شاخه،لوله2/5 ،6متری 18 شاخه ،لوله 3 ،6متری 2 شاخه


خریدار لوله گالوانیزه 74136 در تبریز

40 شاخه لوله نمره 3 جهت قفسه سازی سالن قارچ نیاز داشتم قیمت میخواستم بپرستم


خریدار لوله گالوانیزه (فتحی) 74015 در البرز،کرج
خریدار لوله گالوانیزه (سیاوش صفری) 74000 در شهرستان اسداباد
خریدار لوله گالوانیزه (سیاوش صفری) 73998 در شهرستان اسداباد

لوله جهت ابرسانی از چاه عمیق تا سر زمین به مقدار 400 متر


خریدار لوله گالوانیزه (خرمی) 73902 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه 73840 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (نصرت الله ذوالفقاری نیا) 73699 در چاه دادخدا ...خراسان رضوی

خریدار لوله های 4 و6 اینچ برای چاههای کشاورزی .


خریدارلوله گالوانیزه 73662
خریدار لوله گالوانیزه (واحد کریمی) 73566 در مایان سفلی

لوله دست دوم برای گلخانه میخواستم اگه میشه خم شده باشه لوله ها اماده نصب


خریدار لوله گالوانیزه (نصیری) 73524

قیمت لوله گالوانیزه 8 اینچ


خریدار لوله گالوانیزه (مسعود رضایی) 73244 در چینی جان
خریدار لوله گالوانیزه 73242 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (وحید) 73186 در یاسوج

برای پنج هزار متر گلخانه لوله سالم دست دوم لازم دارد


خریدار لوله گالوانیزه (رحمانی) 72983 در تاکستان

احداث گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (خواجه) 72927 در شیراز بوشهر

لوله نمره ٢/٥ وسه مورد نیاز است


خریدار لوله گالوانیزه (مقدم) 72912 در خوزستان،اهواز
خریدار لوله گالوانیزه (جعفر بحرینی) 72738 در چهل چشمه
خریدار لوله گالوانیزه (یوسفی) 72687 در مرکزی،خمین
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت زراحی فراز سازه) 72551 در نظرآباد کرج

مورد مصرف برای پایه مخازن


خریدار لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر 72541 در گلستان بندرگز

سلام تقریبا 300شاخه لوله گالوانیزه برای ساخت گلخانه نیاز دارم.درضمن چون کار خاصی انجام نمیشه لزوما از قیمت ارزانترمیخوام استفاده کنم


خریدار لوله داربستی دست دوم و اسکافلد و بست لوله 72533 در بلوار امیر کبیر

فروش لوله داربستی و اسکافلد و بست و مقداری اهن الات مستعمل قابل استفاده(تیراهن میلگرد قوطی و لوله گالوانیزه ) حدودا" 50تن


خریدار لوله گالوانیزه 72425
خریدار لوله گالوانیزه 72384 در بوشهر
خریدار لوله گالوانیزه (پاتیل مشهدنوآور) 72291 در خراسان رضوی مشهد

خریدار لوله گالوانیزه شماره 3 شاخه ای 10 تا 11.5 کیلویی هستیم و ضایعات لوله 15 الی 25 سانت و 40 سانتی هستیم


خریدار لوله گالوانیزه فنس کشی 72174 در دهدشت

خرید لوله گالوانیزه 3 و 205 و فنس با چشمه 5*5


خریدار لوله گالوانیزه (قربانی) 71922 در زرینه
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (مجتبی) 71836 در بندر کنگان
خریدار لوله گالوانیزه (محمد عباس زاده) 71802 در جاجرم خراسان شمالی

درخصوص راه اندازی و قیمت سازه گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (علی دماوندی) 71707 در ملایر

نیازمند فنس و لوله گالوانیزه دست دوم سالم


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (حبیب عسکری) 71697 در کازرون

حدود 50 تن لوله گالوانیزه جهت گلخانه نیازمندم .


خریدار لوله گالوانیزه (خوشدل) 71575 در البرز،کرج
خریدار لوله گالوانیزه ( بهرامی) 71502 در همدان
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت پارس مختصات البرز) 71461 در یاسوج

لوله6اینچ ضخامت6میلیمتر2کیلومتر50درصدونقدواریزوبقیه 2ماهه چک میدم


خریدار لوله گالوانیزه (امینی) 71417 در یاسوج

یک اینج سه متری1300عدد و دو اینج دو متری 400عدد


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 71268
خریدار لوله گالوانیزه 70884 در ساوه
خریدار لوله گالوانیزه (علی اولادی) 70827 در قزوین

نیازمند 180 الی 200 شاخه لوله گالوانیزه 1 اینچ هستم برای سالن قارچ


خریدار لوله گالوانیزه (خواجه) 70710 در بوشهر
خریدار لوله گالوانیزه (عبدالعلی رضایی) 70643 در استان اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (رشنوادی) 70592 در باغستان

خرید لوله


خریدار لوله گالوانیزه (محمودزاده) 70540 در خوزستان
خریدار لوله گالوانیزه (عباس رخشان) 70527 در کرمان بم

جهت ساخت گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (جعفر بحرینی) 70440 در شیراز

200 متر گلخانه میخوام بسازم با دهانه 8 متر لوله گالوانیزه لازم دارم


خریدار لوله گالوانیزه (مهدی) 70385 در خرم اباد لرستان

میخوام حدود 1000 متر گلخانه اجرا کنم نیازمند اسکلت و بخاری هستم


خریدار لوله گالوانیزه (داریوش اسدی) 70261 در شهرکرد
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (محسن مقدس) 70252 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه (طالب محمدی) 70146 در سنندج
خریدار لوله گالوانیزه 70144 در سنندج

همکاری بااداره آب وفاضلاب روستای وشهری فعالیت درزمینه فروش پمپ شناور


خریدار لوله گالوانیزه (سلطانی هستم) 70096 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (وثوق) 70072 در لشت نشاء

خریدار لوله جهت فنس


خریدار لوله گالوانیزه 69985 در فارس
خریدار لوله گالوانیزه (نغماچی) 69857 در فارس .کازرون

طبقه بندی سالن قارچ


خریدار لوله گالوانیزه (علی) 69774 در مازندران
خریدار لوله گالوانیزه 69704
خریدار لوله گالوانیزه (اسلامیان) 69605
خریدار لوله گالوانیزه (سعید پورکریمی) 69564 در رشت

لوله 2.15 اینچ و صخامت 3 میل


خریدار لوله گالوانیزه (رضا ابراهیمی) 69534 در ساری

خریدار تعداد 100 شاخه لوله 6 سانتیمتری و 170شاخه لوله 5 سانتیمتری و 50 شاخه 3سانتیمتری با ضخامت 2.5 میل می باشم.


خریدار لوله گالوانیزه (ابراهیمی) 69383 در عجب شیر

خریدار لوله گالوانیزه برای گلخانه هستم


خریدار لوله گالوانیزه 69285
خریدار لوله گالوانیزه 69250 در سراوان
خریدار لوله گالوانیزه 69115
خریدار لوله گالوانیزه (حمیدوند) 69110 در سیاه سبک
خریدار لوله گالوانیزه (مصطفی کرمی) 69082 در چالوس

لوله تمیز دست دوم برای گلخانه حدودا ٢ تن


خریدار لوله گالوانیزه (کمال عثمانی) 69033 در کردستان سنندج

با سلام ایجانب مقدار 500 شاخه لوله گالوانیزه نمره 2 اینج نیاز دارم در صورت موجودی هماهنگی بفرمایید با تشکر عثمانی


خریدار لوله گالوانیزه 69016 در قزوین
خریدار لوله گالوانیزه 69007 در قزوین
خریدار لوله گالوانیزه (آقای کشاورز) 68979 در کهگیلویه و بویراحمد

لوله گالوانیزه دست‌دوم 2اینچ و 2"1/2 اینچ جهت حصارکشی 3تن


خریدار لوله گالوانیزه 68791 در اقلید
خریدار لوله گالوانیزه (محمدپور) 68711 در لرستان

لوله 8اینج با ضخامت 3میل به الا 500متر


خریدار لوله گالوانیزه (زارع) 68668 در چهار محال و بختیاری،شهرکرد
خریدار لوله گالوانیزه (علی پورجعفری) 68601 در کرمان_ سیرجان

قیمت لوله گلخانه ای برای 3000 متر چند هزینه میشود ممنون


خریدار لوله گالوانیزه (طالبیان) 68571 در Zarinshahr

لوله جهت گلخانه .ترجیحا یک اینچ سبک خم دار.تعداد30عدد ممنون


خریدار لوله گالوانیزه 68436 در اردبیل - نمین
خریدار لوله گالوانیزه (عباس صفرپور ) 68393 در شیراز

با سلام خدمت شما این جانب قصد خرید لوله به صورت مستقیم را دارم برای مصرف خود از شما خواهشمند هستم در صورت امکان بااینجانب تماس حاصل بفرمایید


خریدار لوله گلخانه دست دوم (جهانگیری) 68381 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (مهدی) 68323 در مازندران

قیمت میخام


خریدار لوله گالوانیزه (فر شید خادمعلی) 68312 در فارس داراب

سلام قیمت لوله های گالوانیزه دست دوم جهت ساخت گلخانه رابه من اعلام کنید


خریدار لوله گالوانیزه (طالبیان) 68250 در اصفهان زرینشهر

درخواست قیمت لوله یک اینچ گلخانه ای دست دو


خریدار لوله گالوانیزه 68198
خریدار لوله گالوانیزه (سهراب) 68192 در مشهد

نیاز به لوله دست دوم دارم برای گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه (شخصی) 68152 در غیزانیه
خریدار لوله گالوانیزه (عباس مغانلو) 68087 در توسرکان

خریدار 2000 متر لوله گلخانه ای


خریدار لوله برق (شرکت صدرا) 67998 در کرمانشاه

لوله گالوانیزه برق شماره 16و21 .اتصالات بوشن، زانو ،سه راهی


خریدار لوله گالوانیزه (یگانه) 67993 در تهران
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (سبحان ) 67876 در بلوچستان شهرستان سراوان

یه واحد گلخانه بمساحت 500متر مربع میخوام احداث کنم لطفا قیمت ومقدار لوله ای که نیاز دارم رو اعلام فرمایید ممنون


لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. لوله مانیسمان چینی لوله های فولادی بدون درز ساخت چین. لوله مانیسمان توبوس اسپانیا لوله های فولادی بدون درز ساخت شرکت توبوس اسپانیا. لوله مانیسمان رومانی لوله های فولادی بدون درز ساخت رومانی. لوله مانیسمان اکراین لوله های فولادی بدون درز ساخت اکراین. خط تولید لوله سیاه تجهیزات دستگاه تولید لوله های فولادی آهن سیاه. لوله BS 1387 لوله های فولادی درزدار جوشی تا 6 اینچ با کاربرد های ساختمانی با سه کلاس وزنی سبک، متوسط و سنگین. لوله فولادی BS لوله های فولادی که اغلب در لوله کشی های تأسیساتی ساختمان و سیستم های بخار استفاده می شوند. لوله DIN 2441 لوله های فولادی سنگین وزن تا 6 اینچ مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران. لوله DIN 2440 لوله های فولادی وزن متوسط مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران تا 6 اینچ. لوله فولادی DIN لوله های فولادی با متریال ST33 و ST37 (با کربن پایین) که مصارف خانگی و ساختمانی مثل لوله کشی گاز منازل را دارند طبق استاندارد. لوله ASTM A312 استنلس استیل لوله های فولادی ضد زنگ استیل (آلیاژ فولاد، کروم، نیکل و مولیبدن) در گرید های 304، 316 و 321 مقاوم در برابر خوردگی. لوله ASTM A335 لوله های فولادی بدون درز مانیسمان قابل استفاده در دماهای بسیار بالا در گرید های مختلف تا 24 اینچ. لوله ASTM A179 آتشخوار لوله های فولادی بدون درز مانیسمان جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا. لوله ASTM A178 آتشخوار لوله های فولادی درز دار جوشی جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا 5 این. لوله ASTM A106 لوله های فولادی مانیسمان (بدون درز) مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها تا 48 اینچ جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری. لوله ASTM A53 لوله های فولادی مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری تا 26 اینچ. لوله های فولادی لوله هایی که از آهن ساخته شده اند مثل گالوانیزه، مانیسمان، سیاه و لوله مبلی. لوله گالوانیزه دست دوم لوله های فولادی دست دوم با روکش گالوانیزه گرم یا سرد مورد استفاده در سازه ها و خطوط لوله. لوله گالوانیزه گلخانه لوله های فولادی درز دار تست نشده با روکش گالوانیزه جهت ساخت سازه های گلخانه ای. کپ فولادی درپوش جوشی لوله های فولادی. اتصالات لوله گالوانیزه کلیه اتصالاتی که جهت خطوط لوله گالوانیزه مورد استفاده قرار میگیرد. لوله مانیسمان لوله های فولادی بدون درز که طبق استاندارد های ASME و API آمریکا تولید می شوند. لوله گالوانیزه لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. مغزی گالوانیزه مغزی های رزوه دار فولادی با روکش روی که به آنها گالوانیزه گفته میشود. لوله گاز رسانی لوله های فولادی یا پلی اتیلن مورد استفاده در خطوط انتقال گاز.
لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود, مناقصات لوله گالوانیزه, نمایندگی لوله گالوانیزه, استعلام قیمت لوله گالوانیزه, ارسال لوله گالوانیزه, پخش عمده لوله گالوانیزه, قیمت لوله گالوانیزه, خرید لوله گالوانیزه, فروش لوله گالوانیزه, قیمت انواع لوله گالوانیزه, لیست قیمت لوله گالوانیزه, کارخانه تولید لوله گالوانیزه, تولید لوله گالوانیزه, تأمین لوله گالوانیزه, کاتالوگ لوله گالوانیزه, انواع لوله گالوانیزه, فیلم لوله گالوانیزه, آموزش لوله گالوانیزه, قیمت روز لوله گالوانیزه, خرید عمده لوله گالوانیزه, فروش عمده لوله گالوانیزه, عکس لوله گالوانیزه, بهترین لوله گالوانیزه, ارزانترین لوله گالوانیزه

نظرات کاربران در مورد لوله گالوانیزه

 • رستگار شیراز دوشنبه 8 آبان 97

  خریدار لوله گالوانیزه

 • فتحی البرز،کرج پنج شنبه 8 آبان 97

  برای ساخت گلخانه لوله میخوام
  لطفا برام بر آورد هزینه میکنید
  لوله گالوانیزه

 • نصیری دوشنبه 8 آبان 97

  قیمت لوله گالوانیزه 8 اینچ

 • یوسفی مرکزی،خمین دوشنبه 7 مهر 97

  بنده خریدارم و مقداری لوله فلزی نیاز دارم
  سلام لطفا برای خرید مقداری لوله گالوانیزه از شما راهنمایی میخواستم
  ممنون از شما

 • پاتیل مشهدنوآور خراسان رضوی مشهد شنبه 7 مهر 97

  خریدار لوله گالوانیزه شماره 3 شاخه ای 10 تا 11.5 کیلویی هستیم و ضایعات لوله 15 الی 25 سانت و 40 سانتی هستیم

 • علی دماوندی ملایر دوشنبه 7 مهر 97

  نیازمند فنس و لوله گالوانیزه دست دوم سالم

 • حبیب عسکری کازرون دوشنبه 7 مهر 97

  حدود 50 تن لوله گالوانیزه جهت گلخانه نیازمندم .

 • علی اولادی قزوین دوشنبه 7 مهر 97

  نیازمند 180 الی 200 شاخه لوله گالوانیزه 1 اینچ هستم برای سالن قارچ

 • خواجه بوشهر دوشنبه 7 مهر 97

  وقت به خیر خریدار لوله گالوانیزه دست دوم گلخانه ای هستم
  لوله گالوانیزه گرم نمره 6 یا ضخامت 2/5 میلی متر شش متری 228
  اینا که پلی اتیلنه ربات محت

 • جعفر بحرینی شیراز شنبه 7 مهر 97

  200 متر گلخانه میخوام بسازم با دهانه 8 متر لوله گالوانیزه لازم دارم

 • ابراهیمی عجب شیر جمعه 7 مهر 97

  خریدار لوله گالوانیزه برای گلخانه هستم

 • کمال عثمانی کردستان سنندج چهارشنبه 7 مهر 97

  با سلام ایجانب مقدار 500 شاخه لوله گالوانیزه نمره 2 اینج نیاز دارم در صورت موجودی هماهنگی بفرمایید
  با تشکر عثمانی

 • آقای کشاورز کهگیلویه و بویراحمد سه شنبه 7 مهر 97

  لوله گالوانیزه دست‌دوم 2اینچ و 2"1/2 اینچ جهت حصارکشی 3تن

 • جهانگیری خراسان رضوی،مشهد جمعه 6 شهریور 97

  سلام لوله جهت گلخانه دست دوم مبلغش چقده
  به مقدار00متر
  لوله گالوانیزه جهت گلخانه دست دوم

 • شرکت صدرا کرمانشاه دوشنبه 6 شهریور 97

  لوله گالوانیزه برق شماره 16و21 .اتصالات بوشن، زانو ،سه راهی

 • لوله گالوانیزه قشم پنج شنبه 6 شهریور 97

  درخواست لوله گالوانیزه دست دو 2 و 2.5 اینچ

 • شاهین تهران پنج شنبه 6 شهریور 97

  احتیاج به 1200 شاخه لوله گالوانیزه گرما دیده برای سالن پرورش قارچ لازم دارم البته بصورت دست دوم میخوام .ممنون میشم تماس بگیرید

 • بنده خیابانی هستم آذربایجان شرقی،تبریز سه شنبه 6 شهریور 97

  لوله گالوانیزه سرد 2 اینچ دارین؟
  ضخامت 2 میخواستم

 • نیک محمد محمدی تهران,شیراز دوشنبه 6 شهریور 97

  خریدار لوله گالوانیزه از سایز 4 اینج ب پایین تناج خریدارم قیمت خوب

 • محجمد رضا حاتمی لرستان / خرم آباد دوشنبه 6 شهریور 97

  جهت حصار کشی باغات نیاز به لوله گالوانیزه در دو سایز 3اینچ یا 2اینچ دارم

 • صدیقی تهران شنبه 6 شهریور 97

  خریدار خط تولید هستم
  من تولید کننده های خط تولید رو میخوام
  ماشین آلات خط تولید لوله گالوانیزه مد نظرم هست

 • جانبابایی مازندران،بابل دوشنبه 6 شهریور 97

  لوله گالوانیزه دست دوم کجا میتونم پیدا کنم
  لوله 2 ضخامت 2.5 طول 3 متر

 • رکنی اهواز شنبه 6 شهریور 97

  نیاز به 2 تن لوله گالوانیزه 2 اینچ دست دوم برای تعمیر گلخانه در باغملک دارم

 • کریم ذوالفقاری تهران جمعه 6 شهریور 97

  موردنیازشش هزارشاخه لوله گالوانیزه گرم 1/25 با ضخامت 1/5 میل

 • بهزاد عرفانیان قزوین چهارشنبه 6 شهریور 97

  خریدار لوله گالوانیزه گلخانه دست دو جهت‌ساخت گلخانه به متراژ 1000