دنبال چه میگردید؟

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب

قیمت لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب - لوله های ۱،۱/۲ اینچ یا ۵۰ میلیمتر یا نمره ۵ از جنس پلی اتیلن EX3 جهت انتقال آب

بازار لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب - لوله های ۱،۱/۲ اینچ یا ۵۰ میلیمتر یا نمره ۵ از جنس پلی اتیلن EX3 جهت انتقال آب ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب - لوله های ۱،۱/۲ اینچ یا ۵۰ میلیمتر یا نمره ۵ از جنس پلی اتیلن EX3 جهت انتقال آب - استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب - لوله های ۱،۱/۲ اینچ یا ۵۰ میلیمتر یا نمره ۵ از جنس پلی اتیلن EX3 جهت انتقال آب

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب چیست؟

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: بازار لوله ایران
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 03133392225
 • همراه: 09033669991 - 09033669992

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب

ثبت سفارش خرید لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب:

 • خریدار لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های ۱،۱/۲ اینچ یا ۵۰ میلیمتر یا نمره ۵ از جنس پلی اتیلن EX3 جهت انتقال آب

قیمت انواع لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب

نام کالا قیمت (ریال)برند
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 25 اتمسفر P80 61,585 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 12 اتمسفر P80 37,629 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 6 اتمسفر P80 21,131 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 25 اتمسفر P100 52,884 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 12 اتمسفر P100 31,019 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 6 اتمسفر P100 17,741 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 20 اتمسفر P80 52,884 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 10 اتمسفر P80 31,019 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 5 اتمسفر P80 17,741 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 20 اتمسفر P100 44,522 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 10 اتمسفر P100 25,595 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 5 اتمسفر P100 16,216 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 16 اتمسفر P80 44,522 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 8 اتمسفر P80 25,595 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 4 اتمسفر P80 16,216 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 16 اتمسفر P100 37,629 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 8 اتمسفر P100 21,131 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن تک جداره 10,000 گروه صنعتی فراز تجهیز راویس
لوله پلی اتیلن 4,700 نوین پلیمر سپاهان
لوله پلی اتیلن 315-6 اتمسفر pe80 630,000 گروه تولیدی پلی رام
لوله پلی اتیلن 315-4 اتمسفر pe80 421,650 گروه تولیدی پلی رام
لوله پلی اتیلن 250-6 اتمسفر pe80 386,550 گروه تولیدی پلی رام
لوله پلی اتیلن 250-4 اتمسفر p80 266,400 گروه تولیدی پلی رام
لوله پلی اتیلن 200-6 اتمسفر p80 247,950 گروه تولیدی پلی رام
لوله پلی اتیلن 200-4 اتمسفر p80 172,800 گروه تولیدی پلی رام
لوله پلی اتیلن 160-6 اتمسفر p80 159,300 گروه تولیدی پلی رام
لوله پلی اتیلن 160-4 اتمسفر p80 108,900 گروه تولیدی پلی رام
لوله پلی اتیلن 125-6-اتمسفر p63 119,700 گروه تولیدی پلی رام
لوله پلی اتیلن 110-6-اتمسفر p63- 93,600 گروه تولیدی پلی رام
لوله پلی اتیلن 90-6 اتمسفر p63- 62,550 گروه تولیدی پلی رام
لوله پلی اتیلن 63-6 اتمسفر p63- 30,960 گروه تولیدی پلی رام
لوله پلی اتیلن 50 0 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 12 اتمسفر P80 3,644,250 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 6 اتمسفر P80 2,017,050 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 10 اتمسفر P80 3,011,450 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 16 اتمسفر P80 4,367,450 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 8 اتمسفر P80 2,474,700 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 16 اتمسفر P100 3,644,250 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 8 اتمسفر P100 2,017,050 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 4 اتمسفر P100 1,301,760 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 3 اتمسفر P80 1,301,760 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 12 اتمسفر P100 3,011,450 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 6 اتمسفر P100 1,632,850 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 5 اتمسفر P80 1,632,850 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 20 اتمسفر P100 4,367,450 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 10 اتمسفر P100 2,474,700 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 5 اتمسفر P100 1,322,100 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر 4 اتمسفر P80 1,322,100 AnaCo - نگار آسیا
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 8 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 4 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 5 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 25 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 12.5 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 250 میلیمتر فشار 6 اتمسفر PE80 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 40 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 32 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 20 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 50 میلیمتر فشار 16 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
لوله پلی اتیلن دولایه سایز 450 میلیمتر فشار 10 اتمسفر PE100 0 جهد لوله خراسان
شرکت های تولید کننده لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب

  لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

  فهرست خریداران لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب
  خریدار لوله پلی اتیلن (امیر افخم) 27504 در تهران

  با درود.میخواستم حدود 600 متر طول لوله پلی اتیلن 10 بار فشار 2 اینچ و ویا 1،1/2 اینچ برای*آبرسانی* بخرم.آیا میشود لوله پلی اتیلن 10 بار فشار 2 اینچ(با قطر خارجی 50 میلیمتر) را از داخل لوله پلی اتیلن 6 بار فشار 3 اینچ(با قطر خرجی 90 میلیمتر)به راحتی و در طول 300 متر،عبور دهیم؟


  خریدار لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب 22262
  خریدار لوله پلی اتیلن 19503
  خریدار لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب 17210
  خریدار لوله پلی اتیلن (علی کمالی) 15753 در میمند
  خریدار لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب 15616
  خریدار لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب 14319
  خریدار لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب 10808
  خریدار لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب 6991
  خریدار لوله پلی اتیلن 6430
  خریدار لوله پلی اتیلن 6429
  خریدار لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب 2558

  به نام خدا 95/12/09 ورق فروش لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب فولاد مباركه انبار اصفهان ورق 6 میل 6*1.5 فولاد ⇦ 2425 ورق 8 میل 6*1.5فولاد ⇦ 2395 ورق 10میل 6*1.5فولاد ⇦ 2385 ورق 15میل 6*1.5فولاد ⇦ 2310راننده تاکسی‌ : این آخوند‌ها همشان دزدند! مسافر : آقا حرف دهنت رو بفهم! راننده : چرا ؟ مگر شما آخوندید؟! مسافر : نه آقا ، من دزدم!....من دزد اموال مردم هستم......اما انها دزد ایمان مرد م..دزدناموس ملت....جنایتکار...خائن ....خیانتکار....ودزد اعتماد و اعتقاد ملت....و شاه دزد....خلاصه اقای راننده به ما لطفا دیگه توهین نکن.... ❤️معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش: لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب برای ثبت نام به مدارس دولتی پولی ندهید/دریافت هزینه کلاس های فوق برنامه باید تایید شود✅مژده ✅مژده برای دریافت تقویم اندرویدی سال 96 با امکان یادداشت جهت نصب بر روی گوشی خود به لینک زیر مراجعه فرمایید. هدیه کانال اروم خبربازتاب سخنان اصغر فرهادی در CNN: فرهادی: "غیبت من ناشی از احترامی است که برای مردم کشورم قائل هستم"پیگیری قانونی مردم نیروگاه به توهین روزنامه شاخه سبز به اهالی محترم نیروگاه در خبرگزاری رسمی کشور توهین وحشتناک روزنامه قمی به مردم نیروگاه قم+سندمارک p.kتراشدار....چین پیش دستی 92500هزارت پیاله80هزارت فنجون 40هزارت جاکاردی22هزارت شکلات خوری46هزارت نمکدون جفتی فروش لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب 17هزارت قندون 16هزارت

  ✅✅قیمت های محصولات پتروشیمی,کشاورزی فولاد بورس کالای ایران و بورس انرژی برای تاریخ (95/12/09) اعلام شد.❌❌ برای مشاهده به ما بپیوندید. لینک کانال: فروش لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️اموزنده های مینق یوردی امام علی فرمودند: اى مردم از خدا بترسید، هیچ کس بیهوده آفریده نشد تا به بازى پردازد ... و او را به حـال خود وانگذاشته‌‏اند تا خـود را سرگرم کارهـاى بی‌‏ارزش نمایـد ... و دنیایى که در دیده‌‏ها زیباست، جایگزین آخرتى نشود که آن را زشت لوله می‌نگارند، و مغرورى کــه در دنیا بـه بـالاترین مقــام رسیده، چـون کسى نیست کــه در آخــرت بـه کمترین نصیبى رسیـده است ...حرفهای منتشر نشده زنده یاد جعفر والی درباره سریال #معمای_شاه : شما دارید تاریخ را جعل میکنید ! من خودم را نمي بخشم، شما داريد از تاريخ يك هجويه ميسازيد..مارک p.kتراشدار....چین پیش دستی 92500هزارت پیاله80هزارت فنجون 40هزارت جاکاردی22هزارت شکلات خوری46هزارت نمکدون جفتی 17هزارت قندون 16هزارتبنام خدا مورخه 1395/12/9 انبار تهران. انبار تهران 10 خرمدشت 12 خرمدشت 16 ميانه 18 ميانه 20 ميانه 22 ميانه 14 امير كبير 16 امير كبير 18امير كبير 20امير كبير 22امير كبير 25 امير كبير 18 نيشابور 20نيشابور 22نيشابور 25نيشابور به علت نوسان در بازار براى دريافت قيمت تماس حاصل فرماييد 55324787 55322964 55322247 55323189 ساريجلو 55323488ظروف برنجی شمعدونی پایه برنز 155000 شیرینی خوری دوپایه 170 ساعت دیواری 280 قاب پلی اتیلن عکس 60 کرمان چهارراه اسیاباداسیابادجنوبی بین غربی6و7تراكتور 110 قوه شش سيلندر جفت فول كابين موتور واي تي او (yto) گيربكس فيات 600 ساعت كار در حد نو قيمت 90 ميليون

  اصغر فرهادي نشون داد براي مخالفت با سياست هاي نژاد پرستانه لازم نيست از ديوار سفارت بري بالا يا سفارت اتيش بزني بهترين و محكمترين جواب رو به ترامپ دادمنگنز:پیشگیری از لوله پلی اتیلن کاهش وزن،التهابات وخشکی پوست،تهوع واستفراغ،تغییر رنگ پوست و کاهش رشد مو.کمک به درمان صرع و پوکی استخوان ومسمومیت کرومیوم:کمک به دفع چربیهای اضافی،کنترل قند خون،کنترل اشتها، قیمت ت دستگاه قلب وعروق،افزایش حجم ماهیچه ها مولیبدنیوم(ماده معدنی)معرفی لوله پلی اتیلن رایگان کالا و خدمات . تبلیغاتی متفاوت برای شما در تمام زمینه ها و اطلاع از بهترین کالاهاوتخفیف و اما یک خبر خوب طوری که از فروش خود شگفت زده شوید قیمت وقت بخیر دوستانی که بنر دادند از اعضای قدیم برای لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر شارز و جدید و الان ن نیست داخل کانال لطفا به من پیام بدهند جا نیوفتاده باشه .کیف زنانه برند YSL “ایو سن لورن Yves Saint Laurent” رسمی و مناسب برای مجالس و شیک پوشان کلاسیک و مجلسی رنگ: سفید سایت فروشگاه: لینک خرید محصول: product/ysl1 کانال ایران پایپ مارکت : لینک اینستگرام: شماره ایران پایپ مارکت جهت سفارش:فلوچارت آمادگی آزمون نظام مهندسی راهنمای جوش فلوچارت آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث 12 فلوچارت لوله آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث 10 فلوچارت آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث 8 فلوچارت آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث 11 فلوچارت آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث 5 فلوچارت آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث 17 فلوچارت آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث 4 فلوچارت آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث 3‌‌‌‌‌‌‌‌فروشگاه آرشیدا تا 15 اسفند Off% تا 15 اسفند Off% بهداشتی؛آرایشی پوشک؛پوشینه شوینده؛سلولزی ایرانی؛خارجی تا 15 اسفند Off% تا 15 اسفند Off% Telegram: فروشگاه آرشیدا Tel: 88450174

  در مراسم روضه خوانی امشب حضرت زهرابعد از نماز مغرب و عشا میهمان پیکرشهید گمنام هستیم.(دوستان لطفارسانه باشید) مکان:امامشهر بلوار کارگر خیابان سجاد شمالی کوچه دهم‍ بزرگ ترین مرجع لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر مخابراتی کشور و اولین IBO مستقل کمپانی(iNoti) ✅موج چهارم کسب و کار رونمایی شد ✅روزانه کار کنید روزانه تسویه کنید ✅بینظرین ترین کار پاره وقت در ایران ✅بدون نیاز به هیچ گونه سرمایه ای ✅بدون محدودیت مکانی و سنی ✅با پتانسیل درآمدی بینظیر ✅تضمین:باروزانه 2ساعت کار درآمد3 میلیون ماهیانهمانتو سایز 38و40میشه درحدنو هرچندبانو فرق نمیکنه تن خوریش عالی قیمت 80000ت تخفیف هم داره ارسال رایگان چون شهرستانیم##تمیز لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب کردن "ظروف استیل و برنجی" 1-از اسپری رسوب زدا نانو بایو 1 پاف روی جسم مورد نظر اسپری کنید. 2-اجازه دهید 1 تا 2 دقیقه بماند( این بستگی به کیفیت لایه ی استیل، کروم و یا برنج ظروف دارد)⏳ 3-با یک دستمال بدون پرز، ظرف را به خوبی تمیز کنید، تا ماده ی اسپری پاک شود.موسسه ایرانیان واگذاری برند آماده جهت تمام کالاها مواد غذایی لبنیات نوشیدنی آبمیوه آرایشی بهداشتی سلولزی پوشاک و کلیه کالاها اخذ لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر جواز تاسیس مشاوره رایگان ☎موجودی ورق در انبار تهران ورق 70 روغنی عرض 1270 st14 قیمت :28300 ریال ورق 70 روغنی عرض 1300 st14 قیمت :28100 ریال ورق 70 روغنی عرض 1425 st14 قیمت :28100 ریال ورق 1/5 روغنی عرض 1080 چین قیمت :27500 ریال لوله پلی اتیلن 50 میلیمترفروش کاور های روتختی دو نفره 100 هزار تومان و یک نفره 50 هزار تومان با لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر کیفیت عالی تعداد محدود همین الان عضو کانال ما شوید

  ممبر گپ میفروشم هر گی خواست بیاد پیووی ممبر گپ میفروشم هر گی خواست بیاد پیووی ممبر گپ میفروشم هر گی خواست بیاد پیووی ممبر گپ میفروشم هر گی خواست بیاد پیووی فروش لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب ممبر گپ میفروشم هر گی خواست بیاد پیووی﷽ تاریخ 9_12_95 آهن آلات برادران بارانی لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب ♦️صورت انبار تهران♦️ تلفن تماس: ☎️55508007بارانی <><><><><><><><><><><>

  لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب - لوله های ۱،۱/۲ اینچ یا ۵۰ میلیمتر یا نمره ۵ از جنس پلی اتیلن EX3 جهت انتقال آب