دنبال چه میگردید؟

لوله پلیکا

رتبه 4.6 از 4581 رأی.

لوله پلیکا

932,000 ریال

قیمت انواع لوله پلیکا از 1,350 تومان تا 412,500 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله پلیکا، 8 آبان 1395 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله پلیکا با شماره 09033669994 - 09033669997 یا 02165831737 - 03137723865 شرکت نگار آسیا تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله پلیکا تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

بازار لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف - استعلام قیمت لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

لوله پلیکا چیست؟

لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 6 کیلویی

لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.3 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 16 کیلویی

لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 8.2 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 23 کیلویی

لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.2 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 7 کیلویی

لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 10 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 11 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 20 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 9.3 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 30 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.5 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 9 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 13 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 7 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6.7 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 25 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 10.4 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 38 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.8 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 11 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.1 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 16 کیلویی

لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.2 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 1 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 8 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 7.7 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 33 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 11.9 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 49 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.2 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 14 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 21 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 9 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 8.6 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 41 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 13.4 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 62 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.6 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 18 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.3 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 26 کیلویی

لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.5 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 1 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 10 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 9.6 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 51 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 14.9 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 77 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 22 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.9 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 32 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 12 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 10.8 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 65 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 16.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 97 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.5 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 28 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6.6 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 41 کیلویی

لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.5 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 1 کیلویی

لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.9 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 1 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 14 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 11.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 79 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 18.6 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 119 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.9 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 34 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 7.3 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 50 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.3 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 19 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 13.4 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 100 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 20.8 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 149 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.5 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 43 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 8.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 62 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.5 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 23 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 15 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 125 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.4 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 189 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6.2 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 55 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 9.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 79 کیلویی

لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 2 کیلویی

لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.4 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 2 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.9 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 29 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 16.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 159 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 26.3 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 239 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 7 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 68 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 10.4 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 100 کیلویی

لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 2 کیلویی

لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 3 کیلویی

لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 2 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.2 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 37 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 19.1 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 202 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 29.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 305 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 7.9 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 87 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 11.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 127 کیلویی

لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.6 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 46 کیلویی

لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 21.5 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 256 کیلویی

لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 8.9 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 110 کیلویی

لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 13.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 161 کیلویی

لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.4 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 3 کیلویی

لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 5 کیلویی

لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 3 کیلویی

لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 56 کیلویی

لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 316 کیلویی

لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 9.8 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 134 کیلویی

لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 14.6 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 197 کیلویی

لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.5 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 71 کیلویی

لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 26.7 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 395 کیلویی

لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 11 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 169 کیلویی

لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 16.4 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 248 کیلویی

لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 5 کیلویی

لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 8 کیلویی

لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.9 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 3 کیلویی

لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 88 کیلویی

لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 30 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 499 کیلویی

لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 12.4 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 214 کیلویی

لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 18.4 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 313 کیلویی

لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.7 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 113 کیلویی

لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 14 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 272 کیلویی

لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 20.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 397 کیلویی

لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.6 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 7 کیلویی

لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.6 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 11 کیلویی

لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 4 کیلویی

لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 5 کیلویی

لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.3 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 11 کیلویی

لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 16 کیلویی

لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 5 کیلویی

لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 7 کیلویی

لوله پلیکا فشار ضعیف
لوله پلیکا فشار ضعیف

لوله های پی وی سی معمولی یا ناودانی مورد استفاده در تهویه، هواکش ساختمان و غلاف کابل

لوله پلیکا فشار قوی
لوله پلیکا فشار قوی

لوله های پی وی سی با ضخامت دیواره بالا جهت تحمل فشار های بالا

چرا به لوله pvc میگوییم پولیکا؟

اولین شرکت تولیدی لوله و اتصالات U-PVC در ایران تحت نام کارخانه پولیکا در سال 1339 در شهرک صنعتی کرج با تکنولوژی کشور آلمان و کمک کارشناسان خارجی شروع به کار کرد. هم اکنون این شرکت جزء شرکت های تابعه پتروشیمی آبادان می باشد. لذا لوله های pvc در ایران به نام پلیکا شناخته می شوند.

قیمت روز لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا بر اساس وزن آن محاسبه میشود. ولی واحد شمارش آن شاخه است که به صورت شاخه های ۶ متری در کارخانه بریده میشود. در اصطلاح بازاری لوله های پلیکا در انواع مختلف فشار ضعیف، متوسط و قوی تولید میشود ولی پارمترهای دقیق فنی این لوله ها را میتوانید در جدول وزنی که در زیر آمده مشاهده بفرمایید. در حال حاضر لوله پلیکا حدود کیلویی ۵۵۰۰ تومان فروخته میشود. مثلا لوله پلیکا ۶۳ میلیمتر فشار ضعیف طبق جدول زیر باید حدود شاخه ای ۱۶۰۰۰ تومان فروخته شود.

جدول وزنی لوله های پلیکا

جدول وزنی لوله پلیکا
جدول وزنی لوله های pvc

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: شرکت نگار آسیا
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02165831737 - 03137723865
 • همراه: 09033669994 - 09033669997

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله پلیکا

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

 • خریدار لوله پلیکا
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

نام کالا قیمت (ریال)برند
لوله پلیکا از ۶۳ تا ۲۰۰ 0 صنعت سازان
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست
لوله پلیکا160طوسی 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله پلیکا110-6اتمسفر 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله پلیکا160مشکی 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله پلیکا 200-6اتمسفر 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلی اتیلن3اینچ 70,000 تولیدی انرژی سازان
لوله پلی اتیلن2اینچ 50,000 تولیدی انرژی سازان
لوله 16 ابیاری 280 پلی مهدی
لوله پلی اتیلن از سایز ۱۶ الی ۴۰۰ 0 صنعت سازان
لوله و اتصالات تک لایه بیست بسپار 0 فروشگاه تاسیسات ساختمانی مجید
لوله و اتصالات پنج لایه بهتراشان 0 فروشگاه تاسیسات ساختمانی مجید
لوله واتصالات گلپایگانpg 0 فروشگاه تاسیسات ساختمانی مجید
لوله سبزوپلیکا 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
انواع لوله های UPVCPN16 پیمتاش سایز 20الی315 0 بازرگانی صنعت پایتخت
لوله و اتصالات upvcpn16 پیمتاش 0 بازرگانی صنعت پایتخت
اتصالات پلیکا 0 فروشگاه لوله و اتصالات کریمی
لوله UPVC ناودانی 110 × 2/2 434,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 315 × 7/7 4,150,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 250 × 6/2 2,700,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 200 × 4 1,350,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 125 × 6 1,110,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 110 × 3/2 615,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 75 × 3 449,000 یزد پلیمر
لوله UPVC ناودانی 90 × 1/8 310,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 315 × 6/2 328,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 250 × 4/9 2,110,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 160 × 4/7 1,170,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 125 × 3/2 713,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 90 × 4/3 615,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 63 × 3 325,000 یزد پلیمر
لوله UPVC ناودانی 63 × 1/9 229,000 یزد پلیمر
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله پلیکا
خریدار لوله پلیکا 46541
خریدار لوله پلیکا (کیانفر) 46252 در یاسوج

نیاز به 2 شاخه لوله پلیکا بعلاوه 4 عدد زانو 90 درجه و 4 عدد بوشن همگی 10 اینچ فشار قوی جنس درجه 1


خریدار لوله پلیکا (عبدالوند) 46226 در تهران
خریدار لوله پلیکا (جمشیدی) 46105 در اصفهان
خریدار لوله پلیکا (فتحی) 45650 در قم
خریدار لوله پلیکا (مهدی طالبی) 45560 در شهرستان بستان اباد

میخاستم قیمت لوله رو بدونم


خریدار لوله پلیکا (طهرخانی) 45539 در استان قزوین

با سلام جهت استفاده جداره چاه به عمق 160 متر


خریدار لوله پلیکا (طاهرخانی) 45538
خریدار لوله پلیکا (مددی) 44954 در خوزستان
خریدار لوله پلیکا 44310 در داریان
خریدار لوله پلیکا (حس) 44295 در ماهان

سلام میخواستم قیمت هاتون رو بدونم لیست قیمت برامبفرستین ممنون


خریدار لوله پلیکا 44294
خریدار لوله پلیکا (حمیدی) 44162 در خراسان جنوبی،طبس،دیهوک
خریدار لوله پلیکا (کریمی) 44119 در تهران
خریدار لوله پلیکا (تهمتن) 44044 در یزد

خرید لوله پلیکا انتقال آب 250


خریدار لوله پلیکا 43927 در شیراز
خریدار لوله پلیکا (آرش مجیدی) 43761 در اورامان تخت

خریدوسفارش انواع لوله پلیکا


خریدار لوله پلیکا (محسن سیاری) 43759 در لرستان_الیگودرز
خریدار لوله پلیکا (شعیباوی) 43745 در خوزستان،اهواز
خریدا لوله پلیکا 43715 در دورود لرستان

چنتا لوله برای چاه احتیاج دارم ممنون میشم تماس بگیرید


خریدار لوله پلیکا (محمد خانی) 43440 در خراسان رضوی‌‌تربت حیدریه
خریدار لوله پلیکا (حیدری) 43428 در طارم

200 متر لوله انتقال آب چاه، فشار متوسط قیمت میخواستم. سپاس


خریدار لوله پلیکا 43426 در اهواز
خریدار لوله پلیکا 43382 در تبریز
خریدار لوله پلیکا (هادی سام) 43252 در قم
خریدار لوله پلیکا (جوادپور) 43240 در گیلان
خریدار لوله پلیکا (جان نثاری) 43199 در اصفهان
خریدار لوله پلیکا 43128 در بهارستان
خریدار لوله پلیکا (باقری) 43035 در مازندران،بهشهر
خریدار لوله پلیکا 42936 در اورامان تخت
خریدار لوله پلیکا 42670
خریدار لوله پلیکا 42647 در قم
خریدار لوله پلیکا (حبیبی) 42645 در تهران
خریدار لوله پلیکا (دلتا) 42356 در تهران

استعلام خرید 220 متر لوله PVC-U


خریدار لوله پلیکا 42352
خریدار لوله پلیکا 42351
خریدار لوله پلیکا (هدایت سازه کویر بم) 42322 در بم

اجرای گلخانه


خریدار لوله پلیکا (هدایت سازه کویر بم) 42320 در بم

اجرای گلخانه


خریدار لوله پلیکا (احمد خضری ) 42075 در نطنز

خریدار300متر لوله پلیکا 200


خریدار لوله پلیکا (شیخ سوینی) 42025 در بندر امام خمینی
خریدار لوله پلیکا 41959 در کرمانشاه
خریدار لوله پلیکا (صادق زاده) 41925 در آذربایجان شرقی،تبریز
خریدار لوله پلیکا (ابزار ساختمان کردزنگنه) 41739 در رامهرمز
خریدار لوله پلیکا 41729 در آرخ بزرگ
خریدار لوله پلیکا 41654
خریدار مواد اولیه (رامین) 41483 در تهران
خریدار لوله پلیکا 41469 در البرز
خریدار لوله پلیکا 41269
خریدار لوله پلیکا (فریبرز حیدریان) 41264 در ابادان

لیست قیمت پلیکا و اتصالات برای ساختمان دوطبقه


خریدار لوله پلیکا (Mohammad Sajadi) 41237 در بیجار

500 شاخه پلیکا استاندارد همراه زانو مربوطه احتیاج داشتم لطفا تماس بگیرید فوری


خریدار لوله پلیکا (گرمسیری) 41224 در یزد،خاتم
خریدار لوله پلیکا 41191 در اردبیل
خریدار لوله پلیکا 41032 در گلپایگان
خریدار لوله پلیکا 41029 در بابلسر
خریدار لوله پلیکا (قیمت چنده) 41026
خریدار لوله پلیکا 40933 در مازندران،بابلسر
خریدار لوله پلیکا 40567 در خراسان رضوی
خریدار لوله پلیکا (مهدی مشمولی) 40427 در مازندران.آمل
خریدار لوله پلیکا (گرمسیری) 40362 در خاتم یزد
خریدار لوله پلیکا (دهقانی) 40200 در یزد،صدوق،اشکذر
خریدار لوله پلیکا (بیگی) 39994 در اردستان

لوله پلیکا جهت ابیاری کشاورزی


خریدار لوله پلیکا (جانبازی) 39879 در مازندران
خریدار لوله پلیکا (ساسانی ) 39777 در قاىمیه، کازرون

برای فروشگاه


خریدار لوله پلیکا (کاظمی) 39695 در یزد
خریدار لوله پلیکا (محمد نعمتیان) 39516
خریدار لوله پلیکا 39503
خریدار لوله پلیکا 39351 در مشهد
خریدار لوله پلیکا (حسن حاجی خانی) 38882
خریدار لوله پلیکا (علیزاده) 38734

سلام به دنبال لوله پولیکا به قطر 300 میلیمتر در شهر رشت هستم. کجا میتونم سفارش بدم .


خریدار لوله پلیکا 38360

با سلام . خریدار لوله پلیکا


خریدار لوله پلیکا 38329
خریدار لوله پلیکا (سلطانی اسمعیل) 38107 در البرز

جهت انتقال آب در مسیر 170 مترندر داخل زمین کشاورزی از لوله اصلی به استخر


خریدار لوله پلیکا (حمداله نادمی) 38009 در ملکان مبارک شهر
خریدار لوله پلیکا 37829
خریدار لوله پلیکا 37773 در اصفهان
خریدار لوله پلیکا (مکی) 37583 در زنجان ـ ماهنشان
خریدار لوله پلیکا 37578 در گوندوغدی
خریدار لوله پلیکا 37275 در دهاقان
خریدار لوله پلیکا 37096 در شیراز

سابقه کاری مدت 6 سال


خریدار لوله پلیکا 37021 در باسمنج
خریدار لوله پلیکا 37014

سلام قیمت لوله پلیکا 200 شاخه ای چنده


خریدار لوله پلیکا 36755 در بالانج
خریدار لوله پلی اتیلن (محمد) 36752

با سلام, نیاز به حدود 800 متر لوله پلیکا 10 اینچ برای کاربرد کشاورزی دارم . آیا لوله دست دوم این نوع وجود دارد؟ قیمت چقدر است؟ آیا قابل اعتماد است؟


خریدار لوله پلیکا (منصوری) 36675 در کرمان

جهت اجرای سیستم ابیاری کم فشار


خریدار لوله پلیکا 36572 در تهران
خریدار لوله پلیکا 36571 در سمنان
خریدار لوله پلیکا (شعبانی) 36327 در بند امیر

لوله پلیکا 200شاخه 24کیلویی سیصدشاخه لازم دارم قیمت میخوام تشکر


خریدار لوله پلیکا (حسینی ) 36192

سلام لیست قیمت لوله پلیکا تحویل کارخونه رو میخواستم


خریدار لوله پلیکا (فرهادی) 36171 در تهران

سلام حدود 1000 شاخه لوله 250و 160 بعلاوه اتصالات مربوطه نیاز دارم


خریدار لوله پلیکا (وحید) 36128 در کرج

دوشاخه لوله پولیکا معمولی 500 میلیمتر


خریدار لوله پلیکا (نظیفی) 36025 در مشهد

جهت لوله کشی کشاورزی


خریدار لوله پلیکا (دهیاری گرده زایلو) 35886 در آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر

حدود250مترلوله پلیکا5اینچ فشارقوی که چون درمسیرماشین آلات قرارمیگیره نشکنه


خریدار لوله پلیکا 35858 در بجنورد
خریدار لوله پلیکا 35546

قصد خرید لوله پلیکا 75 ناودانی دارم


خریدار لوله پلیکا 35508 در اهواز

قیمت لوله پولیکا


خریدار لوله پلیکا (جواد عادلی) 35407 در ازادشهر - وامنان
خریدار لوله پلیکا 35406 در شاهر
خریدار لوله پلیکا 35366 در بیرجند

قیمت لوله 250با دومیلیمتر ضخامت


خریدار لوله پلیکا (گلپایگان ) 35328 در گرگان ازادشهر

200شاخه لوله 12 اینچ قوی


خریدار لوله پلیکا (کامبیز ) 35256 در ایرانشهر

خریدار


لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف. لوله پلیکا لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف.
لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف, مناقصات لوله پلیکا, نمایندگی لوله پلیکا, استعلام قیمت لوله پلیکا, ارسال لوله پلیکا, پخش عمده لوله پلیکا, قیمت لوله پلیکا, خرید لوله پلیکا, فروش لوله پلیکا, قیمت انواع لوله پلیکا, لیست قیمت لوله پلیکا, کارخانه تولید لوله پلیکا, تولید لوله پلیکا, تأمین لوله پلیکا, کاتالوگ لوله پلیکا, انواع لوله پلیکا, فیلم لوله پلیکا, آموزش لوله پلیکا, قیمت روز لوله پلیکا, خرید عمده لوله پلیکا, فروش عمده لوله پلیکا, عکس لوله پلیکا, بهترین لوله پلیکا, ارزانترین لوله پلیکا

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا

 • کیانفر یاسوج شنبه 2 ارديبهشت 97

  نیاز به 2 شاخه لوله پلیکا بعلاوه 4 عدد زانو 90 درجه و 4 عدد بوشن
  همگی 10 اینچ فشار قوی جنس درجه 1

 • عبدالوند تهران شنبه 2 ارديبهشت 97

  سلام لوله سایز 400و500 استاندارد میخوام لطفا راهنمایی کنید
  دنبال لوله پلیکا سایز 400 و 500 اسناتدارد هستم

 • حمیدی خراسان جنوبی،طبس،دیهوک یکشنبه 2 ارديبهشت 97

  سلام. قیمت لوله پلیکا 200 را می خواستم
  لوله برای کشاورزی
  شماره کارخانه پلیکا رفسنجان رااگه ممکنه بفرستید

 • تهمتن یزد یکشنبه 2 ارديبهشت 97

  خرید لوله پلیکا انتقال آب 250

 • آرش مجیدی اورامان تخت جمعه 2 ارديبهشت 97

  خریدوسفارش انواع لوله پلیکا

 • جوادپور گیلان دوشنبه 2 ارديبهشت 97

  فروشنده هستم.دنبال یک لوله پلیکای برندهستم
  لوله پلیکا،پی وی سی منظورمه.جهت مصارف اب وفاضلاب
  این لوله ها برند هستند؟؟

 • جان نثاری اصفهان دوشنبه 2 ارديبهشت 97

  من برای ساختمانم که در حال ساخت هستم مزاحم میشوم
  لوله پلیکا میخوام
  اصفهان

 • باقری مازندران،بهشهر یکشنبه 2 ارديبهشت 97

  سلام و خسته نباشید
  لوله پلیکا نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین
  لوله لرق ساختمان

 • حبیبی تهران جمعه 2 ارديبهشت 97

  سلام ببخشید لوله پلیکای پلاستیکی متوسط الان چنده

 • احمد خضری نطنز سه شنبه 2 ارديبهشت 97

  خریدار300متر لوله پلیکا 200

 • لوله پلیکا یکشنبه 2 ارديبهشت 97

  لوله پلیکا سایز 10 15 لطف میکنین قیمت بدین
  قیمت همکاری لطف کنین
  میخوام تو زمین دفن کنم و کایل برق رد کنم از داخلش

 • رامین تهران شنبه 2 ارديبهشت 97

  شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید لوله پلیکا دارید
  من مواد اولیه تولید میخواهم

 • گرمسیری یزد،خاتم جمعه 1 فروردين 97

  خسته نباشید من لوله پلیکا 8"میخوام جهت کار کشاورزی
  لوله پلیکا 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام
  تهران جای را معرفی نمیکنید

 • قیمت چنده چهارشنبه 1 فروردين 97

  لوله پلیکا 125قیمتش چند است
  لوله پلیکا 125قیمتش چند است
  125با فشار نیمه قوی برای اب کشاورزی

 • دهقانی یزد،صدوق،اشکذر شنبه 1 فروردين 97

  لوله پلیکا ضایعاتی

 • بیگی اردستان پنج شنبه 1 فروردين 97

  لوله پلیکا جهت ابیاری کشاورزی

 • لوله پلیکا سه شنبه 1 فروردين 97

  با سلام . خریدار لوله پلیکا با سلام

 • محمد پنج شنبه 12 اسفند 96

  با سلام, نیاز به حدود 800 متر لوله پلیکا 10 اینچ برای کاربرد کشاورزی دارم . آیا لوله دست دوم این نوع وجود دارد؟ قیمت چقدر است؟ آیا قابل اعتماد است؟ با سلام, نیاز به حدود 800 متر لوله پلیکا 10 اینچ برای کاربرد کشاورزی دارم . آیا لوله دست دوم این نوع وجود دارد؟ قیمت چقدر است؟ آیا قابل اعتماد است

 • شعبانی بند امیر یکشنبه 12 اسفند 96

  لوله پلیکا 200شاخه 24کیلویی سیصدشاخه لازم دارم قیمت میخوام تشکر

 • حسینی شنبه 12 اسفند 96

  سلام لیست قیمت لوله پلیکا تحویل کارخونه رو میخواستم سلام لیست قیمت لوله پلیکا تحویل کارخونه رو میخواستم

 • دهیاری گرده زایلو آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر چهارشنبه 12 اسفند 96

  حدود250مترلوله پلیکا5اینچ فشارقوی که چون درمسیرماشین آلات قرارمیگیره نشکنه

 • لوله پلیکا یکشنبه 12 اسفند 96

  قصد خرید لوله پلیکا 75 ناودانی دارم قصد خرید لوله پلیکا 75 ناودانی دارم

 • لوله پلیکا نیریز پنج شنبه 12 اسفند 96

  مقدار200شاخه لوله پلیکا‌8اینج فشارمتوسط لازم دارم

 • مهدی بذرافکن امیدیه پنج شنبه 12 اسفند 96

  خریدار لوله پلیکا دو اینچ و 4اینچ جهت فاضلاب منازل هستم

 • امید چهارشنبه 12 اسفند 96

  سلام
  قیمت لوله پلیکا 110 فشار قوی
  لطفا
  سلام