دنبال چه میگردید؟

لوله پلیکا

رتبه 4.6 از 5129 رأی.

لوله پلیکا

911,000 ریال

قیمت انواع لوله پلیکا از 430 تومان تا 412,500 تومان است

تاریخ اعلام قیمت لوله پلیکا، 8 آبان 1395 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز لوله پلیکا با شماره 09101112054 یا 09127298974 آقای متینی تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده لوله پلیکا تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

بازار لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف - استعلام قیمت لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

لوله پلیکا چیست؟

لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 6 کیلویی

لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.3 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 16 کیلویی

لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 8.2 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 23 کیلویی

لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.2 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 7 کیلویی

لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 10 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 11 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 20 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 9.3 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 30 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.5 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 9 کیلویی

لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 13 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 7 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6.7 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 25 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 10.4 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 38 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.8 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 11 کیلویی

لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.1 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 16 کیلویی

لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.2 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 1 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 8 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 7.7 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 33 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 11.9 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 49 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.2 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 14 کیلویی

لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 21 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 9 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 8.6 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 41 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 13.4 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 62 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.6 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 18 کیلویی

لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.3 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 26 کیلویی

لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.5 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 1 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 10 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 9.6 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 51 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 14.9 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 77 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 22 کیلویی

لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.9 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 32 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 12 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 10.8 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 65 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 16.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 97 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.5 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 28 کیلویی

لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6.6 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 41 کیلویی

لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.5 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 1 کیلویی

لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.9 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 1 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 14 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 11.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 79 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 18.6 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 119 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.9 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 34 کیلویی

لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 7.3 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 50 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.3 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 19 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 13.4 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 100 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 20.8 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 149 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.5 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 43 کیلویی

لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 8.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 62 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.5 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 23 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 15 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 125 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.4 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 189 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6.2 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 55 کیلویی

لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 9.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 79 کیلویی

لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 2 کیلویی

لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.4 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 2 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.9 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 29 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 16.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 159 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 26.3 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 239 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 7 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 68 کیلویی

لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 10.4 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 100 کیلویی

لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 2 کیلویی

لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 3 کیلویی

لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 2 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.2 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 37 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 19.1 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 202 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 29.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 305 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 7.9 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 87 کیلویی

لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 11.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 127 کیلویی

لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.6 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 46 کیلویی

لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 21.5 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 256 کیلویی

لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 8.9 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 110 کیلویی

لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 13.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 161 کیلویی

لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.4 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 3 کیلویی

لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 5 کیلویی

لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 3 کیلویی

لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 56 کیلویی

لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 316 کیلویی

لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 9.8 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 134 کیلویی

لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 14.6 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 197 کیلویی

لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.5 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 71 کیلویی

لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 26.7 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 395 کیلویی

لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 11 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 169 کیلویی

لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 16.4 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 248 کیلویی

لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 5 کیلویی

لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 8 کیلویی

لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.9 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 3 کیلویی

لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 88 کیلویی

لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 30 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 499 کیلویی

لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 12.4 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 214 کیلویی

لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 18.4 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 313 کیلویی

لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی
لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.7 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 113 کیلویی

لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 14 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 272 کیلویی

لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 20.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 397 کیلویی

لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 3.6 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 7 کیلویی

لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.6 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 11 کیلویی

لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 4 کیلویی

لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.2 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 5 کیلویی

لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی
لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 4.3 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 11 کیلویی

لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی
لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 6.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 16 کیلویی

لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی
لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 1.8 میلیمتر 4 بار برای لوله برق و زهکشی شاخه 5 کیلویی

لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی
لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 2.7 میلیمتر 6 بار برای لوله برق، مخابرات و فیبر نوری شاخه 7 کیلویی

لوله پلیکا فشار ضعیف
لوله پلیکا فشار ضعیف

لوله های پی وی سی معمولی یا ناودانی مورد استفاده در تهویه، هواکش ساختمان و غلاف کابل

لوله پلیکا فشار قوی
لوله پلیکا فشار قوی

لوله های پی وی سی با ضخامت دیواره بالا جهت تحمل فشار های بالا

لوله پلیکا نیمه قوی
لوله پلیکا نیمه قوی

لوله های PVC معمولی فاضلابی فشار متوسط ارزان قیمت

چرا به لوله pvc میگوییم پولیکا؟

اولین شرکت تولیدی لوله و اتصالات U-PVC در ایران تحت نام کارخانه پولیکا در سال 1339 در شهرک صنعتی کرج با تکنولوژی کشور آلمان و کمک کارشناسان خارجی شروع به کار کرد. هم اکنون این شرکت جزء شرکت های تابعه پتروشیمی آبادان می باشد. لذا لوله های pvc در ایران به نام پلیکا شناخته می شوند.

قیمت روز لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا بر اساس وزن آن محاسبه میشود. ولی واحد شمارش آن شاخه است که به صورت شاخه های ۶ متری در کارخانه بریده میشود. در اصطلاح بازاری لوله های پلیکا در انواع مختلف فشار ضعیف، متوسط و قوی تولید میشود ولی پارمترهای دقیق فنی این لوله ها را میتوانید در جدول وزنی که در زیر آمده مشاهده بفرمایید. در حال حاضر لوله پلیکا حدود کیلویی ۵۵۰۰ تومان فروخته میشود. مثلا لوله پلیکا ۶۳ میلیمتر فشار ضعیف طبق جدول زیر باید حدود شاخه ای ۱۶۰۰۰ تومان فروخته شود.

جدول وزنی لوله های پلیکا

جدول وزنی لوله پلیکا
جدول وزنی لوله های pvc

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: آقای متینی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 09127298974
 • همراه: 09101112054

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله پلیکا

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

 • خریدار لوله پلیکا
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

نام کالا قیمت (ریال)برند
لوله پلیکا از ۶۳ تا ۲۰۰ 0 صنعت سازان
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست
لوله پلیکا 4,300 ابهر آبرسان.1
لوله پلیکا160مشکی 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله پلیکا 200-6اتمسفر 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله پلیکا160طوسی 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله پلیکا110-6اتمسفر 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000 توان پلیمر گلپایگان
لوله پلی اتیلن3اینچ 70,000 تولیدی انرژی سازان
لوله پلی اتیلن2اینچ 50,000 تولیدی انرژی سازان
لوله پلیکا نیمه قوی 90 پلیمر سمنان 0 ابهر آبرسان.1
لوله پلیکا نیمه قوی 63 پلیمر سمنان 0 ابهر آبرسان.1
لوله 16 ابیاری 280 پلی مهدی
لوله پلی اتیلن از سایز ۱۶ الی ۴۰۰ 0 صنعت سازان
لوله و اتصالات تک لایه بیست بسپار 0 فروشگاه تاسیسات ساختمانی مجید
لوله و اتصالات پنج لایه بهتراشان 0 فروشگاه تاسیسات ساختمانی مجید
لوله واتصالات گلپایگانpg 0 فروشگاه تاسیسات ساختمانی مجید
لوله سبزوپلیکا 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
انواع لوله های UPVCPN16 پیمتاش سایز 20الی315 0 بازرگانی صنعت پایتخت
لوله و اتصالات upvcpn16 پیمتاش 0 بازرگانی صنعت پایتخت
اتصالات پلیکا 0 فروشگاه لوله و اتصالات کریمی
لوله UPVC ناودانی 90 × 1/8 310,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 315 × 6/2 328,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 250 × 4/9 2,110,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 160 × 4/7 1,170,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 125 × 3/2 713,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 90 × 4/3 615,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 63 × 3 325,000 یزد پلیمر
لوله UPVC ناودانی 63 × 1/9 229,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 250 × 7/7 3,140,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 200 × 4/9 1,690,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 160 × 3/2 903,000 یزد پلیمر
لوله UPVC سایز 110 × 5/3 903,000 یزد پلیمر
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله پلیکا
خریدار لوله پلیکا (فرهمند هستم) 57266
خریدار لوله پلیکا (پیمان پرورین) 56899 در اردبیل
خریدار لوله پلیکا 56845
خریدار لوله پلیکا (حسن مومنی) 56431 در شهربابک

شروع کار


خریدار لوله پلیکا (فلاح) 56268 در گیلان،رشت
خریدار لوله پلیکا (نیکویی) 56255 در تهران
خریدار لوله پلیکا (عبدى هندیجانى) 56134 در بندرماهشهر

نیازدارم.


خریدار لوله پلیکا (آقایی) 55719 در خوزستان. امیدیه
خریدار لوله پلیکا (سیفی) 55700 در اردبیل

لیست قیمت لوله پلیکا و پنج لایه


خریدار لوله پلیکا (خانلری) 55605 در آذربایجان شرقی،خدا آفرین،محمودآباد
خریدار لوله پلیکا (کریمی) 55573 در شهریار

لوله پلیکا 13کیلو و11کیلو


خریدار لوله پلیکا (ابراهیم پیرزاده) 55144
خریدار لوله پلیکا 55134 در قم
خریدار لوله پلیکا (عزیزحیدری) 54985 در بندرعباس.میناب.هشتبندی

برای مغازه میخام


خریدار لوله پلیکا (محمود سامانی) 54815 در دزفول

خرید وفروش


خریدار لوله پلیکا 54749 در یزد
خریدار لوله گالوانیزه (روح اله محمودی) 54635 در یزد

خرید لوله پلیکا و اتصالات پلی اتیلن و اتصالات فنس


خریدار لوله پلیکا (سید امید فروزنده) 54622 در کارون

فروشنده لوله هستم


خریدار لوله پلیکا (فارس) 54595 در شاهنامه
خریدار لوله پلیکا (فخره ای) 54342 در اصفهان،کاشان
خریدارلوله پلیکا (پنو یونس ) 54099 در دزفول.شهرک خیبر

خریدار لوله پلیکا،و اتصالات چکی روال اگه امکانش هست


خریدار لوله پلیکا (رضوانی) 53992 در تهران
خریدار لوله پلیکا (یاراحمدی) 53705 در لرستان
خریدار لوله پلیکا (جاوید) 53651 در شهر جدید پرند

انجام لوله کشی ساختمان صفر تا صد . نصب شیرآلات پمپ و منبع. کلیه کارهای تاسیساتی


خریدار لوله پلیکا (عبدالوهاب معادل) 53592 در گلستان،گنبد کاووس
خریدار لوله و اتصالات پلیکا (تاسیسات فصل) 53408 در اصفهان

َلوله پلیکا سایز 110تا63از هرکدام حدود 200شاخه واتصالات مربوطه بافشار تحمل 6bar


خریدار لوله پلیکا (نجفی) 53185 در اردبیل
خریدار لوله پلیکا (مهرپلیمر) 53050 در شهریار
خریدار لوله پلیکا (شرکت تعاونی پزشکان کاشان) 52739 در کاشان

لوله برق pvc نیمه سخت و نسوز و خم سرد


خریدار خط تولید پی وی سی (شرکت ماهان پلیمر کیمیاگریکتا) 52672 در قم

به یک خط کامل تولید لوله پلیکا پی وی سی به سایز 63 تا 200نیازمندم


خریدار لوله پلیکا (مشرفی) 52624 در اراک
خریدار لوله پلیکا 52587

لوله پلیکا میخوام که قطرش 1 متر باشه یا یک متر و بیست


خریدار لوله پلیکا (محمد نصرتی) 52523 در ساوه

نیاز به لوله گرانولهای 200 و 110 به تعداد 360 و 570 شاخه قبل از ثبت سفارش نیاز به نمونه برای تست داریم


خریدار لوله پلیکا (روان) 52499 در البرز،کرج
خریدار لوله پلیکا 52494 در الهایی
خریدار لوله پلیکا (گلسارپلیمر پاد) 52487 در گلپایگان
خریدار لوله پلیکا (محمد رضا برجعلی) 52445 در کرج
خریدار للوه پلیکا (نوربخش) 52351 در خوزستان
خریدار لوله پلیکا (شاملو) 52306 در تهران

فروشگاه برق لوله پارسیان (شاملو) ادرس : بازا ر اهن شاد اباد مجتمع پارسیان بلوک دی شمالی پلاک 126 تولید لولهای برقی، خرطومی قوطی کلید وفرم َو...... نمایندگی فروش لولهای pvc سمنان لوله نسوز ستاره سمنان لوله نسوز ستاره شهاب سمنان پلی سازان سمنان یکتا سمنان ستاره سمنان 2070 پلیمر گلپایگان یزد پلیمر نسوز سمنان لومیر و....... سیم و کابل 021_66155965 ___66153290 09123010360 09125246972 09190252894 @bargloleparsianshamlo


خریدار لوله پلیکا 52104
خریدار لوله پلیکا 51987 در شیراز
خریدار لوله پلیکا (داود آبدانه) 51977 در پاکدشت

خریداری لوله های بدون استاندارد وپرتی پلیکا وپلی اتیلن قیمت پایین در صورت توافق خریداری عمده


خریدار لوله پلیکا (محمد ) 51747 در خیج
خریدارلوله پلیکا (مهدی محمود خانی) 51736 در تهران
خریدار لوله پلیکا 51587 در یزد
خریدار لوله پلیکا (عبدی) 51157 در البرز،کرج
خریدار لوله پلیکا 50964
خریدار لوله پلیکا (علیزادگان) 50485 در فارس،شیراز
خریدار لوله پلیکا 50392
خریدار لوله پلیکا 50325 در خاتم
خریدارلوله پلیکا (مرادی) 50237 در همدان،نهاوند
خریدار لوله پلیکا و فولادی (عبدالهی) 49975 در فارس،شیراز
خریدار لوله پلیکا 49972 در شیر امین
خریدار لوله پلیکا (دهقان) 49888

نیازمند لیست قیمت لوله و اتصالات پولیکا سایز250 با متراژ تقریبی600 متر


خریدارلوله پلیکا (وحدت) 49859 در اصفهان
خریدار لوله پلیکا (رسول پور) 49739 در اصفهان
خریدار لوله پلیکا (سعید بوستانی شهربابکی) 49737 در شهرستان شهربابک استان کرمان

با سلام 200 متر لوله 160جهت مصارف کشاورزی تحت فشار پمپ اب


خریدار لوله پلیکا (امین الله عباس زاده) 49254 در میامی شاهرود -کالپوش
خریدار لوله پلیکا (احمدطالبی پور) 49233 در یزد
خریدار لوله پلیکا 49130 در صبا شهر
خریدار لوله پلیکا (جمشیدی) 49129 در خرمشهر

460 شاخه لوله پلیکا 160 صبا


خریدار لوله پلیکا (امینی) 48965 در تهران
خریدار لوله پلیکا 48845
خریدار لوله پلیکا 48814 در البرز
خریدار لوله پلیکا (اعلایی) 48799 در تهران
خریدار لوله پلیکا (شرکت میلاد آزادگان) 48692 در خوزستان

قیمت لوله پلیکا 1 اینچ و درپوش کپ 1 اینچ


خریدار لوله پلیکا (شعیب رضانیا) 48679 در مشهد

نرخ لوله


خریدارلوله پلیکا (توکلی ) 48590 در لرستان شهرستان ازنا

برای انتقال اب از چاه به استخر به متراژ250 متر


خریدار لوله پلیکا (صادقی) 48573 در اصفهان
خریدار لوله پلیکا (سلطانی) 48546 در گلستان،گرگان
خریدار لوله پلیکا (فرهادی) 48508 در البرز،کرج،کمال شهر
خریدار لوله پلیکا (اسماعیل عبدالهی) 48412 در تبریز شهرستان ورزقان

فروشندگی


خریدار لوله پلیکا 48182
خریدار لوله پلیکا (نیکبخت) 48143 در شیر امین
خریدار لوله پلیکا 48138 در الهایی
خریدار لوله پلیکا 48030 در سمنان
خریدار لوله پلیکا 47898 در شاهرود

لوله پلیکا لوله سفید


خریدار لوله پلیکا 47876
خریدار لوله پلیکا (قاسم سهرابلو) 47875 در استان قم

خرید لوله واتصالات کاربری مسکونی


خریدار لوله پلیکا 47665 در کردستان
خریدار لوله پلیکا (منصوردشتی) 47664 در شهرستان تکاب

باسلام خرید لوله پلیکا وپلیکای دوجداره جهت برق کشی ساختمان ونیوپایپ واتصالاتش جهت ساختمان 4طبقه نیازمندم


خریدار لوله پلیکا (ایران تکنیک) 47448 در شهسوار(تنکابن) مازندران
خریدار لوله پلیکا (باغ عروس شکاری) 47439 در شهریار

4 شاخه شش متری لوله پلیکای سیاه میخام قطر 40 سانت و یا 50 سانت میخام کیفیت مهم نیست دکوری کاربرد دارد برای ما فقط قیمت مهم است قیمت را بفرمایید ممنون


خریدار لوله پلیکا 47414
خریدار لوله پلیکا (قرایی) 47360 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار لوله پلیکا (پورخسروانی) 47244
خریدار مواد اولیه لوله پلیکا (بهروز شاقی ) 47159 در کرج

درخواست خرید مواداولیه تولید لوله پلیکا برای صادرات با کشوراهای اروپایی می خواهم اگر شرکت شما تولید می کند ویا کارخانه ویاشخصی راسراغ دارید معرفی کنیدبا تشکر


خریدار لوله پلیکا (امین الله عباس زاده) 47148 در سمنان،شاهرود
خریدار قیمت لوله پلیکا نیمه قوی 63 47147

میخواهم انواع لوله پلیکا بااتصالات خریداری نمایم برای مغازه کالپوش میخوام


خریدار لوله پلیکا (محمد جلیلیان) 46943 در اسلام آباد غرب و بخش حمیل

پیمانکار دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمانشاه


خریدار لوله پلیکا 46875 در تبریز

خرید لوله 16 اینچ برای زهکشی


خریدار لوله پلیکا 46575 در چادگان
خریدار لوله پلیکا 46541
خریدار لوله پلیکا (کیانفر) 46252 در یاسوج

نیاز به 2 شاخه لوله پلیکا بعلاوه 4 عدد زانو 90 درجه و 4 عدد بوشن همگی 10 اینچ فشار قوی جنس درجه 1


خریدار لوله پلیکا (عبدالوند) 46226 در تهران
خریدار لوله پلیکا (جمشیدی) 46105 در اصفهان
خریدار لوله پلیکا 45736 در تهران
خریدار لوله پلیکا (فتحی) 45650 در قم
خریدار لوله پلیکا (مهدی طالبی) 45560 در شهرستان بستان اباد

میخاستم قیمت لوله رو بدونم


خریدار لوله پلیکا (طهرخانی) 45539 در استان قزوین

با سلام جهت استفاده جداره چاه به عمق 160 متر


لوله پلیکا - لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف. لوله پلیکا لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف.
لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف, مناقصات لوله پلیکا, نمایندگی لوله پلیکا, استعلام قیمت لوله پلیکا, ارسال لوله پلیکا, پخش عمده لوله پلیکا, قیمت لوله پلیکا, خرید لوله پلیکا, فروش لوله پلیکا, قیمت انواع لوله پلیکا, لیست قیمت لوله پلیکا, کارخانه تولید لوله پلیکا, تولید لوله پلیکا, تأمین لوله پلیکا, کاتالوگ لوله پلیکا, انواع لوله پلیکا, فیلم لوله پلیکا, آموزش لوله پلیکا, قیمت روز لوله پلیکا, خرید عمده لوله پلیکا, فروش عمده لوله پلیکا, عکس لوله پلیکا, بهترین لوله پلیکا, ارزانترین لوله پلیکا

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا

 • نیکویی تهران چهارشنبه 4 تیر 97

  سلام؛ لوله پلیکا قطر 63 میلمتر از نوع زیر کار میخواهم
  شرکت UPVC آسیا
  لوله پلیکا زیر کار

 • سیفی اردبیل یکشنبه 4 تیر 97

  لیست قیمت لوله پلیکا و پنج لایه

 • کریمی شهریار یکشنبه 4 تیر 97

  لوله پلیکا 13کیلو و11کیلو

 • روح اله محمودی یزد چهارشنبه 4 تیر 97

  خرید لوله پلیکا و اتصالات
  پلی اتیلن و اتصالات
  فنس

 • پنو یونس دزفول.شهرک خیبر یکشنبه 4 تیر 97

  خریدار لوله پلیکا،و اتصالات
  چکی روال اگه امکانش هست

 • یاراحمدی لرستان شنبه 4 تیر 97

  قیمت لوله پلیکا با اندازه های 60 90 110
  برای مصارف ساختمانی معمولی

 • تاسیسات فصل اصفهان پنج شنبه 4 تیر 97

  َلوله پلیکا سایز 110تا63از هرکدام حدود 200شاخه واتصالات مربوطه بافشار تحمل 6bar

 • نجفی اردبیل چهارشنبه 4 تیر 97

  جهت خرید پلیکا
  در خواستمشاوره خرید لوله پلیکا دارم
  در صورت امکان تماس داشته باشیم

 • شرکت ماهان پلیمر کیمیاگریکتا قم یکشنبه 4 تیر 97

  به یک خط کامل تولید لوله پلیکا پی وی سی به سایز 63 تا 200نیازمندم

 • لوله پلیکا یکشنبه 4 تیر 97

  لوله پلیکا میخوام که قطرش 1 متر باشه یا یک متر و بیست

 • روان البرز،کرج یکشنبه 4 تیر 97

  سایز
  لوله پلیکا

 • نوربخش خوزستان شنبه 4 تیر 97

  لوله پلیکا قطر 1 متر یا 1متر و 10 سانتی دارید؟
  واسه چاه اب میخوام

 • علیزادگان فارس،شیراز سه شنبه 3 خرداد 97

  قیمت لوله پولیکا 63 فشار ضعیف چند هست
  لوله پلیکا فشار ضعیف 63

 • مرادی همدان،نهاوند دوشنبه 3 خرداد 97

  سلام آدرس فروشگاه معتبر جهت خرید لوله پلیکا و چند لایه
  آدرس بازار لوله پلیکا
  جهت مصرف خانگی

 • عبدالهی فارس،شیراز شنبه 3 خرداد 97

  مشخصات لوله های موجود در بازار را میخواستم
  لوله پلیکا و لوله فولادی معمولی
  مشخصات لوله های پلیکا موجود را میخواستم

 • وحدت اصفهان شنبه 3 خرداد 97

  لوله پلیکا با قطر 250 میلیمتر نیاز دارم
  خیلی نیاز نیست ضخیم باشه فکر کنم آب باشه مناسبه
  اصفهان

 • رسول پور اصفهان جمعه 3 خرداد 97

  لوله پلیکا سفید سایز 50
  بله لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی رنگ سفیدش رو میخام
  لوله رو برای ابرکوه میخام،اصفهان شهرضا یا یزد برام مناسبه

 • جمشیدی خرمشهر دوشنبه 3 خرداد 97

  460 شاخه لوله پلیکا 160 صبا

 • امینی تهران یکشنبه 3 خرداد 97

  برای خرید لوله پلیکا فشار قوی تماس گرفتم
  لوله با قطر خارجی 10 سانتی متر می خواستم

 • شرکت میلاد آزادگان خوزستان شنبه 3 خرداد 97

  قیمت لوله پلیکا 1 اینچ و درپوش کپ 1 اینچ

 • سلطانی گلستان،گرگان جمعه 3 خرداد 97

  قیمت لوله پولیکا 160 رو میخواستم بدونم
  لوله پلیکا160
  میشه بدونم لوله های پلیکا طوسی رنگ اسم دقیقشون چی هست؟
  همون پلیکا معمولی؟

 • لوله پلیکا شاهرود دوشنبه 3 خرداد 97

  لوله پلیکا لوله سفید

 • منصوردشتی شهرستان تکاب یکشنبه 3 خرداد 97

  باسلام خرید لوله پلیکا وپلیکای دوجداره جهت برق کشی ساختمان ونیوپایپ واتصالاتش جهت ساختمان 4طبقه نیازمندم

 • باغ عروس شکاری شهریار شنبه 3 خرداد 97

  4 شاخه شش متری لوله پلیکای سیاه میخام قطر 40 سانت و یا 50 سانت میخام کیفیت مهم نیست دکوری کاربرد دارد برای ما فقط قیمت مهم است قیمت را بفرمایید ممنون

 • قرایی خراسان رضوی،مشهد شنبه 3 خرداد 97

  قیمت لوله پلیکا 160 رو میخواستم
  فشار متوسط فاضلابی معمولی