دنبال چه میگردید؟

قیمت لوله و اتصالات کشاورزی

بازار لوله و اتصالات کشاورزی - کلیه لوله و اتصالاتی که جهت آبیاری کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد ایران - کارخانه تولید کننده لوله و اتصالات کشاورزی - کلیه لوله و اتصالاتی که جهت آبیاری کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد - استعلام قیمت لوله و اتصالات کشاورزی - کلیه لوله و اتصالاتی که جهت آبیاری کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد

لوله و اتصالات کشاورزی چیست؟

لوله و اتصالات کشاورزی

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: بازرگانی نگار
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09033669991 - 09033669992

لوله و اتصالات کشاورزی

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله و اتصالات کشاورزی

ثبت سفارش خرید لوله و اتصالات کشاورزی:

  • خریدار لوله و اتصالات کشاورزی
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله و اتصالات کشاورزی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله و اتصالات کشاورزی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

کلیه لوله و اتصالاتی که جهت آبیاری کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد

لیست قیمت انواع لوله و اتصالات کشاورزی

نام کالا قیمت (ریال) برند
PVC لوله 1.5*25 105,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*50 11,095,209 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*63 11,095,210 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*75 11,095,211 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*40 11,155,217 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*50 11,155,218 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*90 11,095,212 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*20 103,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*25 127,300 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*32 170,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*40 2,098,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*63 11,155,219 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.1*110 3,036,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.3*140 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.4*125 3,884,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.8*160 4,943,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 110*3.2 974,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 12.7*140 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.2 10,710,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.7 1,235,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 14.6*160 6,591,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 140*3.5 1,424,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*3.2 1,359,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4.7 1,942,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2*63 352,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.2*110 11,095,213 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*20 115,400 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*25 156,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*32 200,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*40 267,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*50 337,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*125 11,095,214 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*63 435,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*110 812,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*140 11,095,215 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.8*90 682,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.9*75 590,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*11.9 6,538,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*14.7 8,004,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*18.2 9,887,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*4.9 2,634,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*5.9 3,237,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*6.2 3,531,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*7.7 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*9.6 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*11.9 84,795,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*14.8 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*18.4 12,947,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*4.9 3,276,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*6.2 4,225,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.3 4,884,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.7 5,489,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*9.6 6,551,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*32 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*40 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*50 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*63 545,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.1*125 1,064,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.2*160 11,095,216 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.4*110 918,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.5*90 854,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*140 1,483,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*75 732,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*32 325,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*40 387,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*50 491,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.8*63 665,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.9*125 1,330,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*12.1 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*15 13,417,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*18.7 16,478,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*23.2 20,597,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*6.2 5,240,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*7.7 6,912,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.2 8,003,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.7 8,704,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 32*3 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*160 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*200 11,155,220 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.2*110 1,259,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*140 1,765,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*90 1,046,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.5*75 917,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.6*50 603,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.7*63 776,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.8*125 1,636,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.9*160 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 40*3 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.3*110 1,588,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*140 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*90 1,315,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.6*75 1,110,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.8*63 1,012,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 50*3 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6*125 2,000,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.2*160 2,648,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.6*110 1,989,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*140 2,707,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*90 1,630,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
شرکت های تولید کننده لوله و اتصالات کشاورزی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله و اتصالات کشاورزی
خریدار لوله و اتصالات (سالارپور) 28085 در هرمزگان شهرستان حاجی اباد
خریدار لوله و اتصالات کشاورزی 26986 در همدان
خریدار لوله و اتصالات کشاورزی 26985 در همدان
خریدار لوله و اتصالات کشاورزی 26288 در سراسر کشور

تولیدات سری کامل اتصالات کشاورزی آبرسانی پلیمر ،پی وی سی ، چدنی ،آلیمینیوم ، با سابقه 35 سال تا امروز فعال میباشد / سید طوفانی


خریدار لوله و اتصالات (فروشگاه باراندشت) 23771 در کرمان شهرستان کهنوج

خرید لوله و اتصالات


خریدار لوله و اتصالات (الله بخش ایرندگانی) 17467 در ایرانشهر

اتصالات جهت لوله کشی زمینهای کشاورزی خودم لازم دارم


خریدار لوله و اتصالات کشاورزی 13455 در کرمان شهرستان کهنوج

فروشگاه لوله و اتصالات کشاورزی دارم


خریدار لوله و اتصالات (صالحی) 12012 در اصفهان

فروش انواع ريل واگن وبالاسكرور وانواع قطعات صنعتي تماس با مديريت عضويت در كانالباند jbl jrx115 , jrx 215 ووفر فابریک و پیچیده نشده باشه تیوتر سوخته یا پیچیده شده باشه هم ایراد لوله و اتصالات نداره خریدارمحضرت عباس ابوالفضل صابری چشمه ای ها سال 86 نمونه کیلیپ ها از تمامی تعزیه های کشور را در لینک زیر میتوانید ببینید. قیمت صبتون بخیر در این هوای سرد دلتون گرم کسب کارتون پربرکت دلتون ارام بایاد خدا امروزتون پر از براورده شدن ارزوهاتونگروه خدمات نگهداری و تعمیرات دستگاههای تزریق پلاستيک ( برتر) زیر مجموعه هلدينگ ( هايراپتيان) مدیریت مهندس مجید مرادی02177336020 و قیمت لوله و اتصالات کشاورزی =شاهکار نرگسخانی و صفری در تعزیه حر نمونه کیلیپ ها از تمامی تعزیه های کشور را در لینک زیر میتوانید ببینید.خانمها هر کس ده نفر برای سفر به وان جذب کنه به ازای هر نفر 5 تومن تقدیمش میکنم . یا اگه بخواد باهامون همسفر باشه اون مبلغ رو از هزینه ی سفرش کم میکنم . مهلت ثبت نام تا 4 اسفند قیمت لوله و اتصالات کشاورزی یعنی فرداست.

اگر لبنیات نمیخورید بادام بخورید... برای افرادی که لبنیات نمی خورند و دچار کمبود کلسیم هستند بادام یک جایگزین مناسب است. برای جلوگیری از ابتلا به پوکی استخوان و بهبود آن بادام بخوریدبا عضویت در کانال نورپردازی تخصصی صدرا صنعت در قرعه کشی هفتگی پک کامل لامپ های حبابی به ارزش 1500000ریال بهره مند شوید فروش لوله و اتصالات کشاورزی . ما را به دوستان خود معرفی کنید .با ما همراه شوید...☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ دوستان عزیز و همراهان گرامی محصولات تولدی از قبیل : چاقو تم دار چنگال تم دار نی تم دار خلال آبیاری تم داربا قیمت ،هموطنان محترم روزجمعه آينده مورخ 6/12/95 ساعت 10 صبح برنامه مناظره ازشبكه يك سيما بااجراي آقاي حيدري در مورد سند خودرو بطورزنده پخش مي شود.ضمن دعوت از كليه عزيزان براي مشاهده برنامه فوق لازم است همگي درنظر سنجي همان برنامه كه بصورت زنده وباعنوان موافق يامخالف مراجعه به دفترخانه خواهد بود شركت كنندوبا راي عدم نياز به انتقال سند خودرو در دفاترثبت اسناد مخارج اضافي از دوش مردم برداريد.بديهي است نظر تك تك شما درتصميم مجلس ودولت موثرخواهد بود ،لطفادر هرگروهي كه هستيد اطلاع رساني كنيد باتشكر. قیمت جوانی هستم 27 ساله جویای کار متاهلم دارای سابقه جوشکاری در وپنجره سازی فلز هرکاردیگه ای هم باشه مشکل نداره گواهینامه هم دارم شماره تماس 0915_828_3620 شیپور خراسانانتن برقى روميزى ايليا بدون احتياج به سيم كشى انتن چهره قانى الكتروپخش چهره قانىبرنج هاشمی ممتاز ایرانی در فروشگاه سوغات گیلان آدرس:بلوار بهداشت-نرسیده به تقاطع جانبازان-روبروی سازمان جهاد کشاورزی تلفن33410454

برنج دودی ممتاز در فروشگاه سوغات گیلان آدرس:بلوار بهداشت-نرسیده به تقاطع جانبازان -روبروی سازمان جهاد کشاورزی تلفن لوله و اتصالات 33410454... هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ... ﴿هود/61﴾ ... او است كه شما را از زمين آفريد و آبادي آنرا به شما واگذار نمود...☺️☺️☺️☺️☺️☺️با قیمت اگه دنبال یه روغن خوبید که باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی بشه .ویا رفع اکنه.وپاک سازی کبد .رفع یبوست.وجلو گیری از الزایمر .خوب یه روغنی که طعمش بد نباشه.. روغن خاص کنجد با طعم اجیلی و ترد ومتفاوت یه روغن خیلی عالی که اگه استفادش کنید بدنتون فوقالعاده سالم میمونه کلا متفاوت با بقیه روغنا سالم ترین و عالی ترین و خوشمزه ترین .هم پخت وپز هم سالاد هم سرخ کردنی ...قیمتش 39تومن و ارسالشم رایگان‍ روزتون رو با یک بغل انرژی شروع کنید به خود بگویید عالی هستید تا عالی شوید و باور کنید هر چه بگویید همان می شود روزتون عــــــــــــالی❤ قیمت داداش کار تو این گروه ها گیرت نمياد اگه واقعا بیکاری که معلومه هستی پاشو برو چند تا معدن. کارخانه یا کارگاه اعلام کن یک دستگاه کامیون بیکار دارم مطمینم زودتر و بهتر جواب میگیری. این گروهها بیشتر جنبه سرگرمی داره تا کاریحراج ویژه تيشرت مردانهDAMON(طوسی تيره) کیفیت فوق العاده بسیار گرم و با دوام 39 هزار تومان پرداخت درب منزل #پوشاک خريداونهايى كه بهت ميگن " نميتونى انجامش بدى" احتمالا همون آبیاری هايى هستن كه ميترسن " انجامش بدى" و موفق بشى...

‍ من امروز زيباتر از هر روز نفس میکشم! زيباتر از هميشه مي بينم…! من امروز بهتر از هميشه زندگی ميکنم من احساسم را، امروزم و خدايم را بيش از همه دوست دارممجموعه چاپ و تبلیغات کاج 170: 6000 175: 6000 171: 7000 172: 5000 174: 7000 176: 8000 173: 7300 180: 13000 صالحی صالحی⚫️⚫️⚫️ چرا در انتخابات آمریکا كسى رأى می‌آورد كه شعارش بازگشت به عصرِ ريگان است؟ #استاد_موسوی #سیره_امام #منطق_اقتصادى #اقتداربا قیمت خدمت سهامداران عزیز امروز12/2 روز دوشنبه دفتر انتقالات پدیده باز بود وانتقال یهام هم انجام میشود وهمچنان تا عید نوروز دفتر سهام پدیده باز استعادت کرده‌ایم هر روز دوش بگیریم، اما یادمان می‌رود که ذهن‌مان هم به دوش نیاز دارد! گاهی با یک غزل حافظ می‌توان دوش ذهنی گرفت و خوابید. یک شعر از فروغ، تکه‌ای از بیهقی، صفحه‌ای از مزامیر، فروش لوله و اتصالات کشاورزی عبارتی از گراهام گرین، جمله‌ای از شکسپیر، خطی از نیما... ولی غافلیم...! شبانه روز چقدر خبر و گزارش و مطلب آشغال می‌تپانیم توی کله‌مان، بعد هم با همان کله‌ی بادکرده به رختخواب می‌رویم و توقع داریم در خواب پدربزرگ‌مان را ببینیم که یک گلابی پوست‌کنده و با لبخند می‌گوید بفرما !! درود به همه روزتون شاد دلتون گرم لبتون خندون 88173904 - 88173873 قصرستاره آریا ❌سفرهای نوروزی با بهترین قیمت آنتالیا 1990 کوش آداسی2090 استانبول 1550 قبرس شمالی 2550 دبی 2090 تایلند3550 سواحل گوا 3550 مالزی 3650 تفلیس 1790 ارمنستان 1790 باکو 1890 کیش 1250✳️ "گروه حقوقی برهان" ✳️ ◀️ وکالت و مشاوره در: 1⃣ تنظیم قراردادها و دعاوی ناشی از قراردادها 2⃣ چک و دعاوی بانکی 3⃣ دعاوی و مسائل مالیاتی 4⃣حقوق تجارت و امور شرکت‌ها 5⃣ حقوق مهندسی و پیمانکاری 6⃣ داوری و میانجی گری 7⃣ حقوق و جرایم اقتصادی ✅ گروه حقوقی برهان؛ مشاور و مدیر حقوقی همراه شما✳️ قابل توجه مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی ✅ صدها نکته و پرسش و پاسخ کلیدی و کاملا کاربردی پیرامون مسائل مالیاتی. اکنون در سایت: "گروه حقوقی برهان" به نشانی زیر، در دسترس شماست: ✅ همچنین می توانید به تخصصی ترین و کامل ترین کانال دانستنی های مالیاتی برای فعالان لوله و اتصالات اقتصادی در ایران پایپ مارکت ، بپیوندید. ▶️ ⚖️⚖️ گروه حقوقی برهان ⚖️⚖️ ♦️♦️( تماس برای وکالت و مشاوره تخصصی در امور مالیات ) ♦️♦️ ☎️ 02188323279 ☎️ 02188321088

⬅️با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث؛ مقصران در حادثه رانندگی به زندان نمی روند ⭕️رئیس کل بیمه مرکزی: قانون جدید بیمه شخص ثالث مانع از زندانی شدن مقصران حوادث رانندگی می شود و از این پس نرخ بیمه شخص ثالث، لوله و اتصالات کشاورزی عادلانه خواهد بود ⭕️همتی درباره مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: با اجرای این قانون کسانی که در حادثه رانندگی آسیب می‌بینند؛ به حق و حقوق خود در کوتاه ترین زمان ممکن می‌رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدی در کار آنان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات تخطی نکرده باشند؛ "بریء الذمه" محسوب می‌شوند و تمامی تکلیف بیمه‌ای آنان بر عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود، در واقع با اجرای این قانون، هیچ مقصر حادثه‌ای زندان نمی‌رود. ⭕️همچنین مشکل خرید الحاقیه در مقاطع ابتدایی هر سال و همچنین مسأله "تعدد دیات" حل شده و در هر 2 زمینه شرکتهای بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول جبران شدند به کانال خبری کلهر نیوز بپیوندید. www.kalhornews.irانتشارات سبزان, [28.01.17 11:53] کهن دیار بهترین هدیه در سال نو چاپ 19 دو جلدی همراه با قاب 480 صفحه، گلاسه 160 صفه 4 رنگ جهت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر