دنبال چه میگردید؟

قیمت لوله های آبیاری قطره ای گلخانه

بازار لوله های آبیاری قطره ای گلخانه - لوله هایی که برای آبیاری قطره ای گلخانه استفاده میشوند ایران - کارخانه تولید کننده لوله های آبیاری قطره ای گلخانه - لوله هایی که برای آبیاری قطره ای گلخانه استفاده میشوند - استعلام قیمت لوله های آبیاری قطره ای گلخانه - لوله هایی که برای آبیاری قطره ای گلخانه استفاده میشوند

لوله های آبیاری قطره ای گلخانه چیست؟

لوله های آبیاری قطره ای گلخانه

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: بازرگانی نگار
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09033669991 - 09033669992

لوله های آبیاری قطره ای گلخانه

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله های آبیاری قطره ای گلخانه

ثبت سفارش خرید لوله های آبیاری قطره ای گلخانه:

  • خریدار لوله های آبیاری قطره ای گلخانه
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله های آبیاری قطره ای گلخانه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله های آبیاری قطره ای گلخانه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله هایی که برای آبیاری قطره ای گلخانه استفاده میشوند

لیست قیمت انواع لوله های آبیاری قطره ای گلخانه

نام کالا قیمت (ریال) برند
PVC لوله 1.5*25 105,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*50 11,095,209 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*63 11,095,210 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*75 11,095,211 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*40 11,155,217 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*50 11,155,218 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*90 11,095,212 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*20 103,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*25 127,300 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*32 170,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*40 2,098,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*63 11,155,219 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.1*110 3,036,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.3*140 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.4*125 3,884,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.8*160 4,943,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 110*3.2 974,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 12.7*140 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.2 10,710,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.7 1,235,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 14.6*160 6,591,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 140*3.5 1,424,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*3.2 1,359,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4.7 1,942,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2*63 352,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.2*110 11,095,213 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*20 115,400 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*25 156,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*32 200,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*40 267,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*50 337,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*125 11,095,214 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*63 435,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*110 812,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*140 11,095,215 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.8*90 682,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.9*75 590,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*11.9 6,538,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*14.7 8,004,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*18.2 9,887,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*4.9 2,634,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*5.9 3,237,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*6.2 3,531,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*7.7 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*9.6 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*11.9 84,795,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*14.8 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*18.4 12,947,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*4.9 3,276,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*6.2 4,225,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.3 4,884,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.7 5,489,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*9.6 6,551,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*32 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*40 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*50 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*63 545,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.1*125 1,064,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.2*160 11,095,216 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.4*110 918,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.5*90 854,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*140 1,483,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*75 732,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*32 325,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*40 387,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*50 491,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.8*63 665,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.9*125 1,330,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*12.1 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*15 13,417,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*18.7 16,478,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*23.2 20,597,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*6.2 5,240,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*7.7 6,912,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.2 8,003,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.7 8,704,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 32*3 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*160 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*200 11,155,220 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.2*110 1,259,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*140 1,765,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*90 1,046,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.5*75 917,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.6*50 603,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.7*63 776,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.8*125 1,636,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.9*160 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 40*3 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.3*110 1,588,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*140 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*90 1,315,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.6*75 1,110,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.8*63 1,012,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 50*3 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6*125 2,000,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.2*160 2,648,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.6*110 1,989,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*140 2,707,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*90 1,630,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
شرکت های تولید کننده لوله های آبیاری قطره ای گلخانه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله های آبیاری قطره ای گلخانه
خریدار لوله های آبیاری قطره ای گلخانه 27920
خریدار لوله های آبیاری قطره ای گلخانه 23166

تولیدی مبل یاسین تولید مبلمان سلطنتی قیمت لوله های آبیاری قطره ای گلخانه وراحتی تعمیرمبلمان تعویض مبل دست دوم بامبل نوکلیه اجناس جهیزیه صنایع چوبی ولوازم خانگی و کوینشاط تولیدی مبل یاسینHp 8440p Cpu: core i5 M560 2.67Ghz Gpu:NVIDIA NVS 3100M Ram:4 Display: 14" 1600*900 HD Cd DVD Rw Hard:320& 250دوستان عزیز با تشکر از تمام عزیزانی که خرید داشتن امروز تمام خرید ها ارسال شدند قابل توجه سایر عزیزانی که هنوز خرید نکردند کد تخفیف فقط تا آخر امشب فعاله و از 12 شب امروز غیرفعال خواهد شد کد تحفیف 5 درصدی : ntneng95 با تشکرکمپینی عمومی و ملی برای حمایت از طرح حذف #سربازی_اجباری و تصویب قانون #سربازی_اختیاری دوستان تان را به این کمپین لوله دعوت کنیداینازورشون که به اصفهانیها،ویزدیها وکرمانیها،نمیرسه میان یقه مردم مظلومی راکه فقط واقعیات رامیگن ودروغ ونیرنگهاوتبانی وزورگوئی آنهاراافشا میکنن،میگیرند،زهی تاسف لوله های آبیاری قطره ای ازاین نوع قضاوت وداوری درمحاکم مملکت که همش به زیان محرومین است،پالت هایلایتر 6 رنگ آناستازیا بورلی هیلز محصول آمریکا با کیفیت و رنگدهی فوق العاده قیمت 44.000 تومان جهت سفارش.تصویری از آرایشی حرفه ای با محصولات کمپانی بیلیتا محصولاتی که در این آرایش زیبا استفاده شده 1.کرم پودر Bb 2.خط چشم بیلیتا 3.ریمل 4بعدی مگا افکت 4.مداد ابروی لاکچری 5.کرم پودر فشرده BB

ای کسی که برای امام حسین اندوهگین هستی و بر امام حسین گریه میکنی امروز هر چه فساد بیشتر شود و اصلاح جامعه کمتر کمکی است برای به نابودی کشاندن اهداف امام حسین امام موسی صدر به بپیوندید قیمت خریدار سنگ منگنز با عیار24 هستم دانه بندي 30 _ 10 میلیمتر لطفا قیمت عیار تن تحویل فروش لوله های آبیاری قطره ای گلخانه درب کارخانه خودتان#انتخابات_96 از امروز به دستور وزیر کشور تمام مسافرت‌های خارجی استانداران، فرمانداران و مجریان انتخابات فروش لوله های آبیاری قطره ای گلخانه ممنوع شد.فقط 6 روز فروش لوله های آبیاری قطره ای گلخانه ديگر تا اولين رويداد تد در شهر اراك باقيست . همين حالا براي رزرو بليط اقدام كنيد. Tedxjanatpark.comاتحاد و همدلی نیاز هست تا به خواسته مون برسیم برای ابادانی استانمون لطفا با هم باشیم نه بر علیه لوله های آبیاری قطره ای هم اقای هاشمی اقای بابادی هدف یکیست پس اتحاد را حفظ کنیم‍ ✅⁩نسخه گیاهی بهبود کم کارى کبد و ریزش مو ✨به مدت چند ماه هر روز صبح قبل از صبحانه یک قاشق غذاخورى خاکشیر را با یک یا نصف استکان سنکنجبین مخلوط کرده و بخورید و هر روز عصر یک قاشق سوپ‏خورى روغن زیتون را با یک قاشق آب‏لیمو ترش مخلوط نموده، میل نمایید.✳️عرشه سازان ايساتيس✳️ ‼️عرضه ورق فولادمباركه و قزاق‼️ ♦️بندر انزلي 3تا 12 فابريك عرض 150 ♦️اصفهان 6رول پاي برش عرض 150 10رول پاي برش عرض 150 15رول پاي برش عرض 150 ♦️تهران تحويل 8ميل عرض 150فولاد (محدود) 10ميل عرض 150فولاد(محدود) 15ميل عرض 150فولاد ♦️كف بنگاه 8برش فولاد 10برش فولاد 15برش فولاد 8و10و15فابريك فولادوقزاق شركت عرشه سازان ايساتيس ساخت و نصب سازه هاي فلزي سبك و سنگين توليد و نصب تخصصي سقف هاي عرشه فولادي با گام 7.5 تماس:56540711-021 سازه عرشه

✅دیپاک چوپرا کیست؟ ⬅️دیپاک چوپرا نویسنده و سخنران انگیزشی و از مروجان تفکر نوین می‌باشد. وی علی رغم این‌که فرقه‌ی خاصی را ترویج نمی‌کند، اما نوشته‌ها و سخنانش آمیخته با معنویت شرقی و غربی است، که هیچ‌گونه لوله مطابقتی با دین، مذهب و فرهنگ ایرانی ا قیمت ی ما ندارد. ❎ ♨️به گفته خود چوپرا، از یوگا و مدیتیشن متعالی «TM» برای طب روحانی خود استفاده می‌کند.♨️ کانال جامع فرق ادیان و مذاهبمناسب ترين قيمت لپ تاپ هاي i5 و i7 (استوك اروپا و امريكا) داراي حسگر اثر انگشت و پورت USB3 با عمر باتري بسيار عالي 4 تا6 ساعت در اندازه هاي 11.6 تا15اينچ قيمت از 700 هزار تا 1،850 هزارتومان تومان لپ تاپ هاي بسيار تميز قیمت لوله های آبیاری قطره ای گلخانه بدون خط و خش در حد آك با خدمات نرم افزاري كاملا رايگان(شامل نصب ويندوز و برنامه هاي كاربردي و عيب يابي ) تا آخرين لحظه عمر لپ تاپتوجه توجه ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ لطفا کسی از لوله های آبیاری قطره ای گلخانه پیام فوق استفاده نکنه. فقط بازدید کنید. در صورت تایید اعلام میکنم استفاده کنید قیمت یک منزل مسکونی به مساحت 200متر وسه طبقه دو طبقه 120 متر وزیر زمین 60 متر دارای دو خط تلفن پارگنیک اب وبرق وگاز 400Dell 6510 Cpu: core i5 M520 2.4Ghz up to 3.2 Gpu: intel hd Ram:4 لوله های آبیاری قطره ای گلخانه max 16 Display: 14" 1600*900 Cd DVD Rw Hard:320افراد عادی بهانه می‌گیرند، دراز می‌کشند و می‌گویند راهی نیست! اما یک فرد موفق می‌گوید هرطور شده باید انجامش دهم، و راهش را نیز پیدا فروش لوله های آبیاری قطره ای گلخانه می‌کند! ✅کانال ما رو دنبال کنیدایـــن ماسک صــــورت باعـــث جوان ســازی پوست میشود مواد لازم برای تهــــیــه ماسک: نصف یک قاشق غذاخوری دارچین یک قاشق پودر زغال فعال شــده نصف قاشق غذاخوری جوز هندی یک قاشق غذا خوری عسل یک قاشق چایخوری آبلیمو

اجرای #آرش آهنگ #نجات : کلبه من ( اجرای اصلی : ابی ) t.me/joinchat/AAAAADzo0o4d1xRwSeN9bg گروه و کانال #دلاواز_سروستان موسیقی اصیل t.me/delavaaz_sarvestanپاور بانک ده هزار کیفیت فوق لوله های آبیاری قطره ای گلخانه العاده فقط 45 هزار تومان رو تعداد با گارانتی جنس عالی و کیفیت خوب عیدتون مبارک07-12-95 ‎☑️انبار طهران 14 هیربد1530 16 هیربد1530 18 هیربد1530 20 هیربد1530 22 هیربد1530 25 هیربد1530 مصطفی بارانی تلفن تماس55204400 خط ویژهامروز با مقاله ای تحت عنوان «ضررهای پوشیدن لباس های تنگ» در خدمت شما کاربران عزیز #گالری_شیک_آتنا هستیم. لطفا در ادامه همراه ما باشید. atena-gallery.ir/blog/ضررهای-پوشیدن- لباس-های-تنگیک شرکت معتبر #پخش #محصولات #بهداشتی #تخصصی #مو در #زاهدان به چند #ویزیتور با سابقه با شرایط زیر و حقوق ثابت و پورسانت نیازمند است: 1- دارای سابقه کاری مرتبط 2- آشنایی با محصولات آرایشی، مراقبتی مو 3- دارای فن بیان و روابط عمومی بالا 4- ظاهر آراسته و مناسب علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس حاصل فرمایند. -------———---------———---------———------سازمان سنجش دراطلاعیه‌ای اعلام کرد:عکس منتشر شده ازمحیط اختصاصی وپذیرایی ویژه از علی دایی درآزمون دکتری صحت نداردو شرایط آزمون دایی باداوطلبان دیگر یکسان بوده است. www.tabrizsalamat.irپرده ریسه به رنگ قهوه ای ارتفاع 250 طول یک متر قیمت 240هزار فروش لوله های آبیاری قطره ای گلخانه تومان 42050042 جلفا هفته بازار آذربایجان

سرویس نقره گردنبند و دستبند داره عین طلا لوله های آبیاری قطره ای سفید مونمیزنه200000 تخفیف پای معامله جلفا هفته بازار آذربایجان#املاک یک باب و احداپارتمان بمتراژ 65متر دارای کابینت هایکلس هودآشپزخانه کف موکت پوش باپارکینگ اختصاصی دارای سندششدانگ قیمت 87ملیون تومن آدرس:هادیشهرشهرک فرهنگیان هادیشهرخ-دوم-طبقه دوم روبه حیاط شماره تماس: بختیاری علمداری-تخفیف پای معامله هفته بازار آذربایجان❤️