دنبال چه میگردید؟

قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز

بازار لوله های آبیاری قطره ای جالیز - کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند ایران - کارخانه تولید کننده لوله های آبیاری قطره ای جالیز - کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند - استعلام قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز - کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند

لوله های آبیاری قطره ای جالیز چیست؟

لوله های آبیاری قطره ای جالیز

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: بازرگانی نگار
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09033669991 - 09033669992

لوله های آبیاری قطره ای جالیز

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله های آبیاری قطره ای جالیز

ثبت سفارش خرید لوله های آبیاری قطره ای جالیز:

  • خریدار لوله های آبیاری قطره ای جالیز
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله های آبیاری قطره ای جالیز

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله های آبیاری قطره ای جالیز هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند

لیست قیمت انواع لوله های آبیاری قطره ای جالیز

نام کالا قیمت (ریال) برند
PVC لوله 1.5*25 105,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*50 11,095,209 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*63 11,095,210 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*75 11,095,211 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*40 11,155,217 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*50 11,155,218 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*90 11,095,212 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*20 103,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*25 127,300 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*32 170,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*40 2,098,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*63 11,155,219 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.1*110 3,036,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.3*140 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.4*125 3,884,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.8*160 4,943,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 110*3.2 974,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 12.7*140 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.2 10,710,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.7 1,235,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 14.6*160 6,591,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 140*3.5 1,424,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*3.2 1,359,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4.7 1,942,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2*63 352,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.2*110 11,095,213 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*20 115,400 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*25 156,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*32 200,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*40 267,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*50 337,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*125 11,095,214 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*63 435,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*110 812,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*140 11,095,215 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.8*90 682,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.9*75 590,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*11.9 6,538,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*14.7 8,004,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*18.2 9,887,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*4.9 2,634,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*5.9 3,237,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*6.2 3,531,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*7.7 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*9.6 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*11.9 84,795,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*14.8 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*18.4 12,947,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*4.9 3,276,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*6.2 4,225,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.3 4,884,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.7 5,489,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*9.6 6,551,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*32 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*40 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*50 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*63 545,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.1*125 1,064,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.2*160 11,095,216 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.4*110 918,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.5*90 854,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*140 1,483,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*75 732,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*32 325,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*40 387,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*50 491,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.8*63 665,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.9*125 1,330,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*12.1 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*15 13,417,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*18.7 16,478,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*23.2 20,597,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*6.2 5,240,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*7.7 6,912,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.2 8,003,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.7 8,704,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 32*3 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*160 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*200 11,155,220 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.2*110 1,259,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*140 1,765,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*90 1,046,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.5*75 917,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.6*50 603,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.7*63 776,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.8*125 1,636,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.9*160 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 40*3 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.3*110 1,588,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*140 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*90 1,315,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.6*75 1,110,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.8*63 1,012,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 50*3 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6*125 2,000,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.2*160 2,648,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.6*110 1,989,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*140 2,707,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*90 1,630,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
شرکت های تولید کننده لوله های آبیاری قطره ای جالیز

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله های آبیاری قطره ای جالیز
خریدار لوله های آبیاری قطره ای جالیز 23704
خریدار لوله پلی اتیلن قطره ای (محمدی) 23609 در تهران

باسلام لوله قطریی برای گلخانه در افعانیستان مخایوم متر وقیمت لطف کنید


خریدار لوله پلی اتیلن (مصرف کننده) 23369 در زنجان

سلام میخواستم از قیمیت و نحوه کارکرد لوله های آبیاری قطره ای جالیز اطلاعات بگیرم برای کشت گندم و حبوبات


خریدار لوله های آبیاری قطره ای جالیز 5312
خریدار لوله و اتصالات (محمد هاشمی) 966 در کیاشهر

در محدوده صفرابسته


فروشندگان تنها بعد از فروش لوله های آبیاری قطره ای جالیز دریافت گواهی ارزش افزوده قادر به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان خود میباشند. جهت اخذ گواهی با شماره 66912188-021 تماس حاصل فرمایید.آدرس و کد پستی به همراه دو شماره تلفن در ایران پایپ مارکت به لوله این شماره ارسال نمایید . از طریق پست ملی برای شما ارسال میشود .کاراهای شیک فروش لوله های آبیاری قطره ای جالیز و خااااص و ناااب ❤️❤️ مانتوهاای شیک و شومیز برندهای معروف ✅✅✅✅ تنوع بالا و با کیفیت ❤️❤️❤️اکثر مدل قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز های سرویس خواب(تخت دو نفره+میز آرایش+صندلی+بغل تخت)با قیمتی بی نظیر عرضه میگردد. ‼️1/800/000‼️. m_m قیمت به گروه تبلیغاتی {دیوارمشهد} خوش اومدین .20 نفر اد کنید 5 پست با زیر نویس کامل ادرس وشماره وقیمت بگذارید قیمت ، شماره ات رو داخل روبات زیر ارسال کن و 15 گیگابایت اینترنت رایگان یا 20 هزار تومان فروش لوله های آبیاری قطره ای جالیز شارژ رایگان هدیه بگیراخر شبه منم میخوام برم بخوابم ولی قبل از خواب میخوام یه چیزی رو کنم تازگیا تو کانالا دیدن اموزش پچ یا کرک کردن برنامه های لایسنس دارو اموزش میدن منم بخاطر صبر و شکیبایی شما همه این آموزش هایی که اونجا اموزش میدادن یواشکی گذاشتم تو کانال فردا صبح پاک میکنم ارزشش خیلی هست خودتون میدونید با لینک زیر میتونید مشاهده کنید

⚖مشاور فروش لوله های آبیاری قطره ای جالیز حقوقی⚖ به صورت تلفنی و 24ساعته تماس با شماره سامانه 9099071515 سپس حتما انتخاب کد8105 تماس فعلا فقط از طریق تلفن ثابت آدرس دفتر مرند-خیابان ایستگاه-پاساژ کلاشی-طبقه اول-سیدشاهین صدرنیاانواع لباس زنانه بابهترین کیفیت ونازلترین قیمت برای سفلرش میتونید به ادرس :سرافرازان13راضی 8/1پلاک47واحد13 مراجعه یاباشماره تلفن تماس بگیریدمشاور املاک تجارت بلوار جانبازان نبش کوی انقلاب جنب نانوایی سحر تلفنهای تماس:0939972261433438411** ** مشاوره در تمامی امور املاک قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیزMeysam: انجام قرارداد خارج از بنگاه و کد رهگیری املاک تجارت بلوار جانبازان نبش کوی انقلاب**کد 005 شلوار زنانه جین کمرکِش - طرح ابر و باد دو رنگ تیره و روشن سایز 36_38_40_42_44 قیمت 45/000 تومان سفارش✍تهیه ی حشره کش با برگ ریواس برای دیدن جذاب ترین فیلم هاو عکس های مرتبط با کشاورزی همین الان عضوکانال ما شوید.. دالوند قیمت به گروه تبلیغاتی {دیوارمشهد} خوش اومدین .20 نفر اد کنید 5 پست با زیر نویس کامل ادرس وشماره وقیمت بگذارید

milad s: با عرض قیمت ‌ و خسته نباشید گروه صنعتی شریفی با توجه به رسیدن سال نو و ایام عید نوروز اقدام به سرویس و تعمیر فیدر سیلوتراش و دستگاهای شیردوشی مینماید.در صورت لوله های آبیاری قطره ای جالیز نیاز با شماره تماس تماس حاصل فرمایید.سمت راست ذرت ارگانیک است سمت چپ دستکاری شده ژنتیک پرندگان لوله های آبیاری قطره ای جالیز ذرت ارگانیک راترجیح داده اند ! برای دیدن جذاب ترین فیلم هاو عکس های مرتبط باکشاورزی همین الان عضوکانال ما شوید.نیروی دریایی آمریکا توی فلوریدا مانور شبیه‌سازی حمله لوله های آبیاری قطره ای جالیز به قایق‌های تندوری ایرانی رو برگزار کرده حالا ما هم باید تحریک بشیم بهشون حمله کنیم؟لاغل مردوم یک ندایی یک تذکری چیزی میدن اگه ازکسی خطایی میبینن نه که بخاطره هیچی همچی باافتخارم میگی من ریموکردمبا قیمت به تمام لک زبانان .فروش یک دستگاه ساختمان کلنگی به متراژ240 متر که14متر صورت دارد.دارای 5 .اتاق وحال 35متری حمام ودستشوی و...آب برق گاز لوله های آبیاری قطره ای جالیز حیاط بزرگ .به دید معمار به فروش میرسد .خیابان آیت اله حجتی جنب باشگاه برادران تمسکی کوچه رودکی 2 . منزل احمد قادری .. تاخیابا اصلی 12متر فاصله دارد.پراید 131 فول قیمت نقدی 21.700.000 مدل 96 شرایطی پیش پرداخت 11.500.000 4چک 6 ماهه لوله های آبیاری قطره ای به مبلغ 3.752.000 تحویل فوری فوری 0912 948 7581 300 کارمزد قیمت ، روبات زیر تا فردا شب به همه 25 گیگابایت اینترنت رایگان هدیه میده روی لینک کلیک کن و تو هم برنده شو

انساڹ دو نوع معلم دارد ... "آموزڪَار" و "روزڪَار" هرچہ با شیرینے از قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز اولے نیاموزے ، دومے با تلخے بہ تو مے آموزد . اولے بہ قیمت "جانش" دومے بہ قیمت "جانت" ♡.¸.زندگے قطره قطره ذوب میشود و آنچه باقے میماند (دوستے هاست) آنچه دل را میشڪند (جدایے هاست) و آنچه مرحمے بردل میگذارد (خاطره هاست) ♡.¸.تا آنجا که امکان دارد قارچ را دستمالی نکنید طریقه درست برداشت دقیقا در شکل مشخص است بلافاصله پس از برداشت باید در ظرفها یا نایلون های هدف قرار بگیردمخاطبان عزیز قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز در صورتی که مطالب کانال را مفید می دانید لطفاً لینک آن را در اختیار سایر عزیزان هم قرار دهید.با تشکرئەگەر بووم بە خاوەنی باوەشێک پارە دەگەڕێمەوە بۆ لای ئەو کچەی لەبەر هەژاری وازی لێهێنام...! بەختیار عەلی1- شمشاد نام علمی : Buxus sempervirens زمان هرس: بهار، پاییز 2- جوالدوزک نام علمی : Catalpa speciosa زمان هرس: آخر تابستان،زمستان 3- سدر نام علمی : Cedrus زمان هرس:تابستان 4- ارغوان نام علمی : Cercis زمان هرس:زمستان نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه لوله های آبیاری قطره ای جالیز زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.#آگهی_فروش_ #سم اتلانتیس ‌فروشنده: زارع آقای زارع خواهان فروش #سم اتلانتیس هستند. از دوستان خریدار تقاضا میشه از طریق ادمین ما را کمک کنند.

#آگهی_خرید_ #گل رز خریدار: کدخدای آقای کدخدای خواهان خرید #گل رز هستند. از دوستان فروشنده تقاضا میشه از طریق آدمین ما را کمک کنند.نه دوباره ای دارم نه همیشه ای مردی فقیر در اشتیاق دوست داشتن نمی دانم کیستی اما دوستت دارم من هرگز ندارم زان فروش لوله های آبیاری قطره ای جالیز رو که متفاوت بوده ام و به نام عشق ِ همیشه در تغییر اعلام خلوص می کنم دوستت دارم و خوشبختی را به روی لب های تو می بوسم اکنون، بیا هیزم جمع کنیم و آتش را در کوهستان به نظاره بنشینیم . ___