دنبال چه میگردید؟
گروه صنعتی طهرانی

لوله های آبیاری قطره ای جالیز

قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز - کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند

بازار لوله های آبیاری قطره ای جالیز - کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند ایران - کارخانه تولید کننده لوله های آبیاری قطره ای جالیز - کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند - استعلام قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز - کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند

لوله های آبیاری قطره ای جالیز چیست؟

لوله های آبیاری قطره ای جالیز

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: بازار لوله ایران
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03133392225
  • همراه: 09033669991 - 09033669992

لوله های آبیاری قطره ای جالیز

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله های آبیاری قطره ای جالیز

ثبت سفارش خرید لوله های آبیاری قطره ای جالیز:

  • خریدار لوله های آبیاری قطره ای جالیز
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله های آبیاری قطره ای جالیز

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله های آبیاری قطره ای جالیز هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند

قیمت انواع لوله های آبیاری قطره ای جالیز

نام کالا قیمت (ریال)برند
انواع لوله های آبیاری قطره ای درجه سه 2,500 شرکت بازار لوله ایران
انواع لوله های آبیاری قطره ای درجه دو 3,750 شرکت بازار لوله ایران
انواع لوله های آبیاری قطره ای درجه یک 5,500 شرکت بازار لوله ایران
لوله آبیاری ارهاس 50 سانتی 16 در 0/7 6,150 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله آبیاری ارهاس 20 سانتی 16 در 0/9 7,100 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله آبیاری ارهاس 20 سانتی 16 در 1 7,800 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله آبیاری ارهاس 30 سانتی 16 در 0/7 6,360 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله آبیاری ارهاس 30 سانتی 16 در 0/9 6,850 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله آبیاری ارهاس 20 سانتی 16 در 0/7 6,600 گروه تولیدی اصفهان پلاست
نوار آبیاری تیپ 175 میکرون 20 سانتی 1/5 لیتری 0 گروه تولیدی اصفهان پلاست
نوار آبیاری تیپ 175 میکرون 20 سانتی 2 لیتری 0 گروه تولیدی اصفهان پلاست
نوار آبیاری تیپ 175 میکرون 10 سانتی 1/5 لیتری 0 گروه تولیدی اصفهان پلاست
نوار آبیاری تیپ 175 میکرون 10 سانتی 2 لیتری 0 گروه تولیدی اصفهان پلاست
نوار آبیاری تیپ 175 میکرون 30 سانتی 1/5 لیتری 0 گروه تولیدی اصفهان پلاست
نوار آبیاری تیپ 175 میکرون 30 سانتی 2 لیتری 0 گروه تولیدی اصفهان پلاست
آچار لوله پلی اتیلن سایز 63 در 32 میلیمتر 92,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله دریچه دار 18 اینچ هیدروفلوم 98,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله دریچه دار 10 اینچ هیدروفلوم 49,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله دریچه دار 5 اینچ هیدروفلوم 24,500 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله دریچه دار 2 اینچ هیدروفلوم 12,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله دریچه دار 15 اینچ هیدروفلوم 79,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله دریچه دار 8 اینچ هیدروفلوم 39,500 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله دریچه دار 4 اینچ هیدروفلوم 19,500 گروه تولیدی اصفهان پلاست
سه راه قطره چکان 1,600 گروه تولیدی اصفهان پلاست
قطره چکان بین خطی 1,600 گروه تولیدی اصفهان پلاست
آچار لوله پلی اتیلن سایز 125 در 75 میلیمتر 128,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله دریچه دار 20 اینچ هیدروفلوم 117,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله دریچه دار 12 اینچ هیدروفلوم 59,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله دریچه دار 6 اینچ هیدروفلوم 29,500 گروه تولیدی اصفهان پلاست
لوله دریچه دار 3 اینچ هیدروفلوم 14,700 گروه تولیدی اصفهان پلاست
درپوش انتهایی 20 7,200 گروه تولیدی اصفهان پلاست
گیره انتهایی 15 اینچ هیدروفلوم 220,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
گیره انتهایی 8 اینچ هیدروفلوم 125,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
گیره انتهایی 4 اینچ هیدروفلوم 89,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
درپوش انتهایی 110 393,300 گروه تولیدی اصفهان پلاست
رابط نوار به لوله ارهاس 2,700 گروه تولیدی اصفهان پلاست
درپوش انتهایی 63 63,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
درپوش انتهایی 32 17,500 گروه تولیدی اصفهان پلاست
گیره انتهایی 20 اینچ هیدروفلوم 310,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
گیره انتهایی 12 اینچ هیدروفلوم 160,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
گیره انتهایی 6 اینچ هیدروفلوم 105,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
گیره انتهایی 3 اینچ هیدروفلوم 82,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
درپوش انتهایی 90 289,300 گروه تولیدی اصفهان پلاست
درپوش انتهایی 50 38,800 گروه تولیدی اصفهان پلاست
درپوش انتهایی 25 8,900 گروه تولیدی اصفهان پلاست
گیره انتهایی 18 اینچ هیدروفلوم 280,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
گیره انتهایی 10 اینچ هیدروفلوم 145,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
گیره انتهایی 5 اینچ هیدروفلوم 95,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
گیره انتهایی 2 اینچ هیدروفلوم 70,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
درپوش انتهایی 125 580,500 گروه تولیدی اصفهان پلاست
بست انتهایی 16 عینکی 330 گروه تولیدی اصفهان پلاست
درپوش انتهایی 75 141,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
درپوش انتهایی 40 28,100 گروه تولیدی اصفهان پلاست
بست دسته دار 5 اینچ هیدروفلوم 48,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
کمربند 200 به 0/5 اینچ 196,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
زانو پلیمری چپقی 2 اینچ 45,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
درپوش پلی اتیلن 1 اینچ 3,830 گروه تولیدی اصفهان پلاست
سه راه ماده 90 به 3 اینچ 500,100 گروه تولیدی اصفهان پلاست
اتصال فلنجدار 75 به 2/5 اینچ 359,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
کمربند 75 به 1/5 اینچ 40,700 گروه تولیدی اصفهان پلاست
سه راه نر 25 به 0/75 اینچ 23,500 گروه تولیدی اصفهان پلاست
شیر 1/5 اینچ PVC 98,400 گروه تولیدی اصفهان پلاست
بست دسته دار 2 اینچ هیدروفلوم 34,500 گروه تولیدی اصفهان پلاست
کمربند 160 به 2/5 اینچ 127,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
زانو نر 110 به 4 اینچ 615,200 گروه تولیدی اصفهان پلاست
درپوش هوزینگ با اورینگ 3 اینچ 70,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
مغزی پلی اتیلن 2/5 اینچ 38,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
سه راه ماده 75 به 2/5 اینچ 500,100 گروه تولیدی اصفهان پلاست
اتصال ماده 125 به 4 اینچ 541,500 گروه تولیدی اصفهان پلاست
کمربند 75 به 0/75 اینچ 40,700 گروه تولیدی اصفهان پلاست
شیر 0/5 اینچ PVC 25,300 گروه تولیدی اصفهان پلاست
کمربند 160 به 1/25 اینچ 127,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
زانو نر 75 به 2/5 اینچ 346,500 گروه تولیدی اصفهان پلاست
کمربند فلزی 2 تا 3 اینچ فیلتر دیسکی 700,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست
مغزی پلی اتیلن 3/4 اینچ 2,450 گروه تولیدی اصفهان پلاست
شرکت های تولید کننده لوله های آبیاری قطره ای جالیز

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله های آبیاری قطره ای جالیز
خریدار تجهیزات آبیاری قطره ای (محمد پناهی) 30988 در اصفهان درچه

باسلام خرید لوله وتجهیزات ابیاری قطره ای برای مصرف کشاورزی


خریدار لوله های آبیاری قطره ای جالیز 23704
خریدار لوله پلی اتیلن قطره ای (محمدی) 23609 در تهران

باسلام لوله قطریی برای گلخانه در افعانیستان مخایوم متر وقیمت لطف کنید


خریدار لوله پلی اتیلن (مصرف کننده) 23369 در زنجان

سلام میخواستم از قیمیت و نحوه کارکرد لوله های آبیاری قطره ای جالیز اطلاعات بگیرم برای کشت گندم و حبوبات


خریدار لوله های آبیاری قطره ای جالیز 5312
خریدار لوله و اتصالات (محمد هاشمی) 966 در کیاشهر

در محدوده صفرابسته


فروشندگان تنها بعد از فروش لوله های آبیاری قطره ای جالیز دریافت گواهی ارزش افزوده قادر به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان خود میباشند. جهت اخذ گواهی با شماره 66912188-021 تماس حاصل فرمایید.آدرس و کد پستی به همراه دو شماره تلفن در ایران پایپ مارکت به لوله این شماره ارسال نمایید . از طریق پست ملی برای شما ارسال میشود .کاراهای شیک فروش لوله های آبیاری قطره ای جالیز و خااااص و ناااب ❤️❤️ مانتوهاای شیک و شومیز برندهای معروف ✅✅✅✅ تنوع بالا و با کیفیت ❤️❤️❤️اکثر مدل قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز های سرویس خواب(تخت دو نفره+میز آرایش+صندلی+بغل تخت)با قیمتی بی نظیر عرضه میگردد. ‼️1/800/000‼️. m_m قیمت به گروه تبلیغاتی {دیوارمشهد} خوش اومدین .20 نفر اد کنید 5 پست با زیر نویس کامل ادرس وشماره وقیمت بگذارید قیمت ، شماره ات رو داخل روبات زیر ارسال کن و 15 گیگابایت اینترنت رایگان یا 20 هزار تومان فروش لوله های آبیاری قطره ای جالیز شارژ رایگان هدیه بگیراخر شبه منم میخوام برم بخوابم ولی قبل از خواب میخوام یه چیزی رو کنم تازگیا تو کانالا دیدن اموزش پچ یا کرک کردن برنامه های لایسنس دارو اموزش میدن منم بخاطر صبر و شکیبایی شما همه این آموزش هایی که اونجا اموزش میدادن یواشکی گذاشتم تو کانال فردا صبح پاک میکنم ارزشش خیلی هست خودتون میدونید با لینک زیر میتونید مشاهده کنید

⚖مشاور فروش لوله های آبیاری قطره ای جالیز حقوقی⚖ به صورت تلفنی و 24ساعته تماس با شماره سامانه 9099071515 سپس حتما انتخاب کد8105 تماس فعلا فقط از طریق تلفن ثابت آدرس دفتر مرند-خیابان ایستگاه-پاساژ کلاشی-طبقه اول-سیدشاهین صدرنیاانواع لباس زنانه بابهترین کیفیت ونازلترین قیمت برای سفلرش میتونید به ادرس :سرافرازان13راضی 8/1پلاک47واحد13 مراجعه یاباشماره تلفن تماس بگیریدمشاور املاک تجارت بلوار جانبازان نبش کوی انقلاب جنب نانوایی سحر تلفنهای تماس:0939972261433438411** ** مشاوره در تمامی امور املاک قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیزMeysam: انجام قرارداد خارج از بنگاه و کد رهگیری املاک تجارت بلوار جانبازان نبش کوی انقلاب**کد 005 شلوار زنانه جین کمرکِش - طرح ابر و باد دو رنگ تیره و روشن سایز 36_38_40_42_44 قیمت 45/000 تومان سفارش✍تهیه ی حشره کش با برگ ریواس برای دیدن جذاب ترین فیلم هاو عکس های مرتبط با کشاورزی همین الان عضوکانال ما شوید.. دالوند قیمت به گروه تبلیغاتی {دیوارمشهد} خوش اومدین .20 نفر اد کنید 5 پست با زیر نویس کامل ادرس وشماره وقیمت بگذارید

milad s: با عرض قیمت ‌ و خسته نباشید گروه صنعتی شریفی با توجه به رسیدن سال نو و ایام عید نوروز اقدام به سرویس و تعمیر فیدر سیلوتراش و دستگاهای شیردوشی مینماید.در صورت لوله های آبیاری قطره ای جالیز نیاز با شماره تماس تماس حاصل فرمایید.سمت راست ذرت ارگانیک است سمت چپ دستکاری شده ژنتیک پرندگان لوله های آبیاری قطره ای جالیز ذرت ارگانیک راترجیح داده اند ! برای دیدن جذاب ترین فیلم هاو عکس های مرتبط باکشاورزی همین الان عضوکانال ما شوید.نیروی دریایی آمریکا توی فلوریدا مانور شبیه‌سازی حمله لوله های آبیاری قطره ای جالیز به قایق‌های تندوری ایرانی رو برگزار کرده حالا ما هم باید تحریک بشیم بهشون حمله کنیم؟لاغل مردوم یک ندایی یک تذکری چیزی میدن اگه ازکسی خطایی میبینن نه که بخاطره هیچی همچی باافتخارم میگی من ریموکردمبا قیمت به تمام لک زبانان .فروش یک دستگاه ساختمان کلنگی به متراژ240 متر که14متر صورت دارد.دارای 5 .اتاق وحال 35متری حمام ودستشوی و...آب برق گاز لوله های آبیاری قطره ای جالیز حیاط بزرگ .به دید معمار به فروش میرسد .خیابان آیت اله حجتی جنب باشگاه برادران تمسکی کوچه رودکی 2 . منزل احمد قادری .. تاخیابا اصلی 12متر فاصله دارد.پراید 131 فول قیمت نقدی 21.700.000 مدل 96 شرایطی پیش پرداخت 11.500.000 4چک 6 ماهه لوله های آبیاری قطره ای به مبلغ 3.752.000 تحویل فوری فوری 0912 948 7581 300 کارمزد قیمت ، روبات زیر تا فردا شب به همه 25 گیگابایت اینترنت رایگان هدیه میده روی لینک کلیک کن و تو هم برنده شو

انساڹ دو نوع معلم دارد ... "آموزڪَار" و "روزڪَار" هرچہ با شیرینے از قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز اولے نیاموزے ، دومے با تلخے بہ تو مے آموزد . اولے بہ قیمت "جانش" دومے بہ قیمت "جانت" ♡.¸.زندگے قطره قطره ذوب میشود و آنچه باقے میماند (دوستے هاست) آنچه دل را میشڪند (جدایے هاست) و آنچه مرحمے بردل میگذارد (خاطره هاست) ♡.¸.تا آنجا که امکان دارد قارچ را دستمالی نکنید طریقه درست برداشت دقیقا در شکل مشخص است بلافاصله پس از برداشت باید در ظرفها یا نایلون های هدف قرار بگیردمخاطبان عزیز قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز در صورتی که مطالب کانال را مفید می دانید لطفاً لینک آن را در اختیار سایر عزیزان هم قرار دهید.با تشکرئەگەر بووم بە خاوەنی باوەشێک پارە دەگەڕێمەوە بۆ لای ئەو کچەی لەبەر هەژاری وازی لێهێنام...! بەختیار عەلی1- شمشاد نام علمی : Buxus sempervirens زمان هرس: بهار، پاییز 2- جوالدوزک نام علمی : Catalpa speciosa زمان هرس: آخر تابستان،زمستان 3- سدر نام علمی : Cedrus زمان هرس:تابستان 4- ارغوان نام علمی : Cercis زمان هرس:زمستان نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه لوله های آبیاری قطره ای جالیز زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.#آگهی_فروش_ #سم اتلانتیس ‌فروشنده: زارع آقای زارع خواهان فروش #سم اتلانتیس هستند. از دوستان خریدار تقاضا میشه از طریق ادمین ما را کمک کنند.

#آگهی_خرید_ #گل رز خریدار: کدخدای آقای کدخدای خواهان خرید #گل رز هستند. از دوستان فروشنده تقاضا میشه از طریق آدمین ما را کمک کنند.نه دوباره ای دارم نه همیشه ای مردی فقیر در اشتیاق دوست داشتن نمی دانم کیستی اما دوستت دارم من هرگز ندارم زان فروش لوله های آبیاری قطره ای جالیز رو که متفاوت بوده ام و به نام عشق ِ همیشه در تغییر اعلام خلوص می کنم دوستت دارم و خوشبختی را به روی لب های تو می بوسم اکنون، بیا هیزم جمع کنیم و آتش را در کوهستان به نظاره بنشینیم . ___

لوله های آبیاری قطره ای جالیز - کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند
کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند, قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز, خرید لوله های آبیاری قطره ای جالیز, فروش لوله های آبیاری قطره ای جالیز, قیمت انواع لوله های آبیاری قطره ای جالیز, لیست قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز, کارخانه تولید لوله های آبیاری قطره ای جالیز, تولید لوله های آبیاری قطره ای جالیز, تأمین لوله های آبیاری قطره ای جالیز, کاتالوگ لوله های آبیاری قطره ای جالیز, انواع لوله های آبیاری قطره ای جالیز, فیلم لوله های آبیاری قطره ای جالیز, آموزش لوله های آبیاری قطره ای جالیز, قیمت روز لوله های آبیاری قطره ای جالیز, خرید عمده لوله های آبیاری قطره ای جالیز, فروش عمده لوله های آبیاری قطره ای جالیز, عکس لوله های آبیاری قطره ای جالیز, بهترین لوله های آبیاری قطره ای جالیز, ارزانترین لوله های آبیاری قطره ای جالیز