دنبال چه میگردید؟

قیمت لوله های آبیاری قطره ای

بازار لوله های آبیاری قطره ای - کلیه لوله هایی که در سامانه های نوین آبیاری قطره ای کاربرد دارند ایران - کارخانه تولید کننده لوله های آبیاری قطره ای - کلیه لوله هایی که در سامانه های نوین آبیاری قطره ای کاربرد دارند - استعلام قیمت لوله های آبیاری قطره ای - کلیه لوله هایی که در سامانه های نوین آبیاری قطره ای کاربرد دارند

لوله های آبیاری قطره ای چیست؟

لوله های آبیاری قطره ای باغ
لوله های آبیاری قطره ای باغ

لوله های پلی اتیلن که جهت آبیاری قطره ای باغ ها استفاده میشود

لوله های آبیاری قطره ای جالیز
لوله های آبیاری قطره ای جالیز

کلیه لوله هایی که برای آبیاری جالیز مورد استفاده قرار میگیرند

لوله های آبیاری قطره ای گلخانه
لوله های آبیاری قطره ای گلخانه

لوله هایی که برای آبیاری قطره ای گلخانه استفاده میشوند

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: بازرگانی نگار
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09033669991 - 09033669992

لوله های آبیاری قطره ای

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله های آبیاری قطره ای

ثبت سفارش خرید لوله های آبیاری قطره ای:

  • خریدار لوله های آبیاری قطره ای
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله های آبیاری قطره ای

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله های آبیاری قطره ای هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

کلیه لوله هایی که در سامانه های نوین آبیاری قطره ای کاربرد دارند

لیست قیمت انواع لوله های آبیاری قطره ای

نام کالا قیمت (ریال) برند
PVC لوله 1.5*25 105,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*50 11,095,209 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*63 11,095,210 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*75 11,095,211 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*40 11,155,217 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*50 11,155,218 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*90 11,095,212 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*20 103,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*25 127,300 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*32 170,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*40 2,098,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*63 11,155,219 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.1*110 3,036,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.3*140 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.4*125 3,884,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.8*160 4,943,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 110*3.2 974,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 12.7*140 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.2 10,710,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.7 1,235,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 14.6*160 6,591,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 140*3.5 1,424,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*3.2 1,359,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4.7 1,942,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2*63 352,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.2*110 11,095,213 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*20 115,400 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*25 156,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*32 200,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*40 267,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*50 337,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*125 11,095,214 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*63 435,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*110 812,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*140 11,095,215 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.8*90 682,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.9*75 590,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*11.9 6,538,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*14.7 8,004,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*18.2 9,887,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*4.9 2,634,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*5.9 3,237,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*6.2 3,531,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*7.7 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*9.6 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*11.9 84,795,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*14.8 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*18.4 12,947,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*4.9 3,276,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*6.2 4,225,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.3 4,884,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.7 5,489,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*9.6 6,551,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*32 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*40 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*50 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*63 545,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.1*125 1,064,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.2*160 11,095,216 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.4*110 918,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.5*90 854,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*140 1,483,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*75 732,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*32 325,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*40 387,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*50 491,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.8*63 665,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.9*125 1,330,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*12.1 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*15 13,417,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*18.7 16,478,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*23.2 20,597,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*6.2 5,240,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*7.7 6,912,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.2 8,003,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.7 8,704,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 32*3 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*160 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*200 11,155,220 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.2*110 1,259,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*140 1,765,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*90 1,046,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.5*75 917,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.6*50 603,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.7*63 776,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.8*125 1,636,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.9*160 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 40*3 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.3*110 1,588,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*140 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*90 1,315,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.6*75 1,110,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.8*63 1,012,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 50*3 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6*125 2,000,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.2*160 2,648,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.6*110 1,989,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*140 2,707,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*90 1,630,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
شرکت های تولید کننده لوله های آبیاری قطره ای

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله های آبیاری قطره ای
خریدار لوله های آبیاری قطره ای گلخانه 27920
خریدار لوله های آبیاری قطره ای 27608 در زنجان
خریدار لوله و اتصالات (ساسانی) 26254 در کازرون قایمیه

تازه مغازه گداشتم از هر کدام که فروش بیشتر داره واسه نمونه بیارم ببینم کدام بازار داره


خریدار لوله پلی اتیلن برای، ابیاری قطره ای، باغ ومزارع 24728 در زنجان

باسلام ودزود عرض شود خدمت شما دوستان عزیز که ما توکار تولید لوله های آبیاری قطره ای هستیم وبصورت عمده ای فروش داریم ونقدی وقیمت مادرمقایسه با سایرین مناسب بوده وهمچنین محصول تولیدی ما، دارای کیفیت بسیار خوبی هست واگرکسی مایل به همکاری باما بود، مااماده همکاری هستیم ودرخدمت شما عزیزان هستیم منتظر تماس وسفارش شماهستیم. باسپاس فراوان ارادتمندتقیلو


خریدار لوله پلی اتیلن (مصرف کننده) 23369 در زنجان

سلام میخواستم از قیمیت و نحوه کارکرد لوله های آبیاری قطره ای جالیز اطلاعات بگیرم برای کشت گندم و حبوبات


خریدار لوله های آبیاری قطره ای 21524
خریدار لوله های آبیاری قطره ای 20948

قیمت لوله های آبیاری قطره ای رو میخوام


خریدار لوله های آبیاری قطره ای 16251
خریدار لوله های آبیاری قطره ای 13384
خریدار لوله های آبیاری قطره ای 13380
خریدار لوله های آبیاری قطره ای 12312
خریدار لوله های آبیاری قطره ای 9500
خریدار لوله پلی اتیلن 8771
خریدار لوله های آبیاری قطره ای 8770 در تهران
خریدار لوله های آبیاری قطره ای 8768 در تهران
خریدار لوله های آبیاری قطره ای جالیز 5312
خریدار لوله های آبیاری قطره ای 2860

سلام وقت بخیر . از شرکت مهرآوند مشهد هستم . آیا در خصوص فروش محصولات مجموعه ما بخصوص در حوزه فروش نوارهای آبیاری پلاک دار و لوله های آبیاری قطره ای(لودن) مجموعه شما خدمات قابل ارائه ای دارد


خریدار لوله های آبیاری قطره ای 2465
خریدار لوله های آبیاری قطره ای 2062 در زیرکوه
خریدار لوله های آبیاری قطره ای 851 در زیرکوه

نگران خرید مانتو وشلوار شب عید نباشید بهترینها را با بهترین قیمت از ما بخواهید تنوع ، کیفیت ، قیمت مناسب telegram.me/pushak_roseمدل لوله پرچمی پارچه پرادا/بسیار خوش دوخت سایزبندی:38--44 قد:88 رنگ: ترکیب مشکی،سبز،لیمویی قیمت 100هزار تومانبارونی باربری رنگ شیری سایز 36 موجوده قد 100 تخفیف خورد فقط 70 هزار تومان برای انتخاب دقیق سایز،لطفا دور سینه و کمر رو تو خصوصی بفرستین تعداد محدودکاملترین مجموعه موبایل، پخش لوازم جانبی، تعمیرات، نرم افزار و حافظه های جانبی(فلش و مموری کارت) در نیشابور خیابان امام - امام خمینی 15 (جنب پاساژ قریشی) - موبایل فراسو ☎️ تلفن تماس: 05142211414 - 05142241764#فانه_صنعت_مهر ======= همراه با سبد کاملی از لوله محصولات صنایع بسته بندی شامل : (جت پرینتر - لیزر جت - کارتن چسب زن - چسب - جک پالت - استرچ پالت - کانوایر) ======= فروش : لوله یاندازه پا در صبح و شب فرق می‌کند صبح ها کفش نخرید در پایان روز پا به بزرگ ترین اندازه خود میرسد برای همین برای خرید یک کفش مناسب ساعات اولیه صبح را انتخاب نکنید... ➣07-12-95 ‎☑️انبار طهران فروش مستقیم میلگرد امیرکبیر در انبار طهران ❌قیمت در حین خرید 10 امیرکبیر 12 امیرکبیر 14 لوله امیرکبیر 16 امیرکبیر 18 امیرکبیر 20 امیرکبیر 22 امیرکبیر 25 امیرکبیر 28 امیرکبیر 32 امیرکبیر انبار متین

با ساختن #صفحه_رسمی_کسب_و_کار خود در سایت #ایران_کالا معادل سه میلیون تومان تبلیغات در سایت #آپارات هدیه دریافت کنید ارتباط با ادمین کانال ایران پایپ مارکت سایت www.irankala.tvتکستاره Taksetareh: صنایع چوبی هنری اقای چوب زیباترین طرحها وجدیدترین برای اولین باردرکشور نمونهای میز عسلی وجلومبلی... میزبار میزال ای دی میز نهارخوری میزکنفرانس میزخاطره وغیره... برای مشاهده نمونهای بیشتر واطلاع از قیمت ونحوه سفارش حسینیشناخت جایگاه ... کانال ایران پایپ مارکت : وبسایت: www.emkanco.com اینستاگرام: www.instagram.com/knowledgecafe ویدئوهای آموزشی:‌استفاده از کود گوگرد مایع سولفرت بهترین پیشگیری کننده ارگانیک در بیماری ها و آفات کشاورزی بصورت محلول پاشی و همراه آبیاری 02166900444( )فروش محدود ممبر کانال ایران پایپ مارکت هم فیک وواقعی 150 عدد6000هزار تومان 300عدد 12000هزار تومان 450+50عدد25000هزار تومان 1کا ممبر واقعی و فیک 40000 تمامی لیست بالا برخی از لحاظ قیمت و برخی هم +ممبر هدیه فروش ✳️محدود ✳️محدود✳️ خرید از کسایی که ریپورت هستن بیان گروه زیرالفا بات: الفا بات یک ربات ضد اسپم رایگان میباشد که پیام های تبلیغاتی را حذف میکند. برای استفاده از الفا بات کافیست تنها ربات را در گروه خود ادمین کنید تا پیام های دارای لینک را پاک کند الفا بات را به دوستان خود نیز معرفی کنید❤️❤️مخصوص موهای قیمت لوله های آبیاری قطره ای آسیب دیده رنگ شده دکلره سوخته و شکننده آبرسان مو برطرف کننده شکستگی مو درمان خشکی مو ازبین برنده ریش شدن نوک مو

بنام خدا 95/12/7 انبار تهران 14آریاذوب 1500 16آریاذوب 1500 18آریاذوب 1500 14امیرکبیر 1525 18امیرکبیر 1525 20امیرکبیر 1525 22امیرکبیر 1525 25 امیرکبیر 1525 توسلی 66390608 66390609خااااانوما لوله فردا 10 کوفته گوشت مخلوط با مرغ تازه دارم دونه ای 7000 تومن بزرگ دونفری هر کس میخواد بگه صبح پخته میشه تا ظهر بیاین ببرینزندگی گاه به رازاست وملامت بدهد زندگی گاه به سازاست و قیمت ت بدهد زندگی گاه به نازاست وجهانت بدهد چه به رازو چه به سازو چه به ناز.. زندگی لحظه بیداری ماست زندگی زیباست قیمت . صبح بخیرHp 8440p Cpu: core i5 M560 2.67Ghz Gpu:NVIDIA NVS 3100M 512 MB Ram:4 Display: 14" 1600*900 HD Cd DVD Rw Hard:320 Price: قیمت لوله های آبیاری قطره ای 900،000tسرویس 7پارچه ی گرانیت،با بدنه ی براق در رنگهای مختلف نچسب،نسوز،ضدخط وخش زیرقیمت مغازه 145هزارتومان ارسال رایگان درسراسرکشوردنیایی از کارهای زیبای چوب ساعت_قاب عکس_دیوارکوب_هفت سین_جاکلیدی_مگنت_زیورالات چوبی و....همچنین طرح و ایده شما لوله رابا مناسبترین قیمت اجرا میکنیمجناب بابادی اصلا مگر قراراست پروژ ها اجرا بشه؟؟؟اقای نوریان مگه قبلا مخالفت نکرد؟؟پس چرا صراحتا گفتن در اجرای پروژ ه های ابی؟؟؟؟

قیمت . این کار بسیار شایسته می باشد اما فلسفه سبز عید این بوده که غلات و بقولاتی که بصورت زراعی کشت می شدند و اهمیت غذایی داشتند اقدام به به تولید سبز ه می کردند و هرکدام داری رشد بهتری داشت سال پر باری آن محصول می نامیدندبه دستور معاونت امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی؛ ثبت سفارش واردات قیمت لوله های آبیاری قطره ای نارنگی پاکستانی آزاد شد/ واردات پرتقال توسط شرکت نهاده های دامی جاهدنمی دونم چی بگم. بگذارید فایل صوتی اش را بگیرم . اما اقای نوریان خبر خبرگزاری ایرنا را تکذیب نکرد. صرفا اعلام کرد با انتقال اب مخالفم. امیدوارم فردا نگویند با انتقال اب برای شرب مخالف نیستم و...❤️‍ عاشقانه برای دیگران دعا كنید جوهره هستی را فراموش نكنید. جوهره هستی محبت و عشق است. صبح‌های خیلی زود یا شب‌ها قبل از خواب،‌ده دقیقه به مراقبه عشق بروید: دست‌ها را روی سینه بگذارید. چشم‌ها را ببندید و برای همه هستی دعا كنید. برای همه كسانی كه رفتار ناشایستی دارند. عشق ورزیدن به كسانی كه با شما خوبند و به شما كمك می‌كنند كار ساده‌ای است، ‌مهم عشق ورزیدن به كسانی است كه به شما بد كرده‌اند. اگر قانون عشق را رعایت كنید، یقین بدارید كه دیگر نیت و عملی نخواهید داشت كه به فرد دیگری آسیب وارد كند . اگر كسی به شما بد كرد، ناخودآگاه برایش طلب هدایت و خیر كنید.با این خلاقیت هم ماهی ها می تونن منظره زیبای بیرون آب رو ببینن و هم زیبایی های زير آب رو لینک همراهیشرکت افرا ارائه دهنده انواع سررسید ، دفتر تلفن و هدایای تبلیغات لوله باتنوع بسیار زیاد در خدمت شما سروران گرامی میباشد تلفن تماس : 7638 735 0915 0935 9400 432 قیمت ممنونم دیدگاه ارزنده ای است حتما هم همینطوره؟،،! اما لوله های آبیاری قطره ای حتما احتضار دارین که بهارنارنج چه مزایایی دارد و پایه نارنج برای میوه پرتقال چه ارزنده؟!!و از ترشی نارنج همین را عرض کنم بالنده ترشی هاست

✨i NoTi✨ بزرگ ترین مرجع مخابراتی کشور و اولین IBO مستقل کمپانی ✓روزانه کار کنید روزانه تسویه کنید ✓بینظرین ترین کار پاره وقت در ایران ✓با پتانسیل درآمدی بی نظیر ✓تضمین: با روزانه 2 ساعت کار حداقل 3 میلیون درآمد ماهانه کد معرف پشتیبان : 5910110438 سایت ثبت نام : www.inoti.ir شماره پشتییانی ومشاور ارشد لوله های آبیاری قطره ای فروش ای نوتی ارزمانی 5910110438 ادرس کانال ایران پایپ مارکت دوست دارید کسب وکار عالی داشته باشید؟ دنبال یه کارت ویزیت جدیدی هستی، از کارت ویزیت قبلی و پخش کردن بیهوده تراکت قیمت لوله های آبیاری قطره ای برای تبلیغات کارت خسته شدی؟ پس سریع با این شماره تماس بگیر