دنبال چه میگردید؟

قیمت لوله آبیاری نواری

بازار لوله آبیاری نواری - نوار آبیاری با قطره چکان هایی در فاصله 10 تا 30 سانت با آبدهی 1 تا 3 لیتر در ساعت و 2 تا 5 نازل ورودی و خروجی ایران - کارخانه تولید کننده لوله آبیاری نواری - نوار آبیاری با قطره چکان هایی در فاصله 10 تا 30 سانت با آبدهی 1 تا 3 لیتر در ساعت و 2 تا 5 نازل ورودی و خروجی - استعلام قیمت لوله آبیاری نواری - نوار آبیاری با قطره چکان هایی در فاصله 10 تا 30 سانت با آبدهی 1 تا 3 لیتر در ساعت و 2 تا 5 نازل ورودی و خروجی

لوله آبیاری نواری چیست؟

لوله آبیاری نواری

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: بازرگانی نگار
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09033669991 - 09033669992

لوله آبیاری نواری

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله آبیاری نواری

ثبت سفارش خرید لوله آبیاری نواری:

  • خریدار لوله آبیاری نواری
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله آبیاری نواری

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله آبیاری نواری هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

نوار آبیاری با قطره چکان هایی در فاصله 10 تا 30 سانت با آبدهی 1 تا 3 لیتر در ساعت و 2 تا 5 نازل ورودی و خروجی

لیست قیمت انواع لوله آبیاری نواری

نام کالا قیمت (ریال) برند
PVC لوله 1.5*25 105,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*50 11,095,209 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*63 11,095,210 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*75 11,095,211 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*40 11,155,217 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*50 11,155,218 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*90 11,095,212 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*20 103,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*25 127,300 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*32 170,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*40 2,098,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*63 11,155,219 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.1*110 3,036,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.3*140 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.4*125 3,884,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.8*160 4,943,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 110*3.2 974,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 12.7*140 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.2 10,710,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.7 1,235,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 14.6*160 6,591,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 140*3.5 1,424,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*3.2 1,359,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4.7 1,942,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2*63 352,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.2*110 11,095,213 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*20 115,400 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*25 156,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*32 200,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*40 267,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*50 337,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*125 11,095,214 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*63 435,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*110 812,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*140 11,095,215 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.8*90 682,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.9*75 590,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*11.9 6,538,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*14.7 8,004,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*18.2 9,887,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*4.9 2,634,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*5.9 3,237,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*6.2 3,531,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*7.7 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*9.6 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*11.9 84,795,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*14.8 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*18.4 12,947,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*4.9 3,276,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*6.2 4,225,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.3 4,884,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.7 5,489,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*9.6 6,551,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*32 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*40 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*50 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*63 545,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.1*125 1,064,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.2*160 11,095,216 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.4*110 918,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.5*90 854,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*140 1,483,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*75 732,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*32 325,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*40 387,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*50 491,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.8*63 665,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.9*125 1,330,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*12.1 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*15 13,417,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*18.7 16,478,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*23.2 20,597,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*6.2 5,240,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*7.7 6,912,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.2 8,003,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.7 8,704,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 32*3 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*160 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*200 11,155,220 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.2*110 1,259,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*140 1,765,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*90 1,046,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.5*75 917,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.6*50 603,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.7*63 776,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.8*125 1,636,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.9*160 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 40*3 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.3*110 1,588,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*140 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*90 1,315,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.6*75 1,110,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.8*63 1,012,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 50*3 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6*125 2,000,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.2*160 2,648,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.6*110 1,989,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*140 2,707,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*90 1,630,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
شرکت های تولید کننده لوله آبیاری نواری

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله آبیاری نواری
خریدار لوله آبیاری نواری 21858
خریدار لوله پلی اتیلن و نوار تیپ (کشت وصنعت) 17739 در ساوه

ازاستخر به فاصله هزار وخورده ای میخاهیم اب دو منتقل کنیم سر زمین برا قطره ای کردن به یه لوله خوب وکم هزینه نیاز داریم لطفا راهنمایی کنید ممنون یاعلی


خریدار لوله آبیاری نواری 16941
خریدار لوله آبیاری نواری 16503
خریدار نوار تیپ 16385

سلام لوله آبیاری نواری سایز 125 قیمتشو مرحرمایید؟مت می ف


خریدار نوار تیپ 15226 در كرمان سيرجان

نياز شديدبه لوله نواري به طول ٢٠٠٠مترميباشم


خریدار لوله آبیاری نواری 11762

#فروش ساکولنت (مینیاتور) گلدان سایز 8 پر قیمت تکی 4.000 تومان قیمت عمده 3.500 تومان اکانت زیر جهت سفارش :#فروش ساکولنت لوله آبیاری نواری ابلق گلدان سایز 8 پر قیمت تکی 4.000 تومان قیمت عمده 3.500 تومان اکانت زیر جهت سفارش :‍ خدمات گروه تبلیغاتی تله باير ✔️افزایش ممبر آنلاین: (در این روش افزایش توسط ممبرهای واقعی و فعال صورت میگیرد روش نوتيفيكيشن push notification) ✔️افزایش ممبر آفلاین: (در این روش افزایش توسط اکانت های اختصاصی و قیمت لوله آبیاری نواری آفلاین صورت میگیرد توسط نرم افزار تي ديتا ممبر فيك) ✔️افزایش بازدید و seen پست ها: (در این روش بازدیدها واقعی میباشد و پست های شما به رویت کاربران فعال و واقعی میرسد با قرار دادن پست بازديدي- تبليغي و يا چالشي شما در كانالهاي طرف قرارداد با مجموعه تله باير) ✔️تبلیغات در پیج اینستاگرام: (در این روش بنر تبلیغاتی شما به مدت مشخص در پیج اینستاگرام قرار داده میشود و به رویت کاربران فعال اینستاگرام میرسد) ✔️افزایش فالوور اینستاگرام: (در این روش افزایش توسط کاربران واقعی و ایرانی اینستاگرام صورت میگیرد) ✔️افزایش لایک اینستاگرام: (در این روش پست های شما توسط کاربران فعال و ایرانی لایک میخورد) ✔️افزایش کامنت اینستاگرام: (در این روش کامنت ها توسط کاربران واقعی و ایرانی روی پست های شما گذاشته میشود) تبلیغات تله باير ™یک فعال صنایع پایین دستی پتروشیمی در گفتگو با پترون عنوان کرد: پتروشیمی بالادستی خوراک دولتی می گیرد اما محصولاتش را ارزان تر از بازار ایران صادر می کند/اغلب سهمیه های سامانه بهین یاب غیر واقعی است#کلام_آسمانی وقتی گره های کور به شما هجوم آورد، باذکر صلوات، سیلی راه بیندازید، تا آبیاری تمام مشکلات را با خود ببرد. «علامه طباطبایی»لامپ LED با طراحی بامزه!!! این آبیاری لامپ دارای دو سرپیچ است ولی یکی از اون ها دکوری و بدون استفاده میباشد. کانال نورپردازی فازمترطعم واقعي خوراك مكزيكي ترنادو در كافه آبرنگ ميدان نعل اسبي، بلوار ايت الله خاتمي، نرسيده به ميدان طوبي قیمت لوله آبیاری نواری

بیمه معلم ،در زمینه بیمه ها ی اتومبیل ،مسولیت ،مهندسی. ساختمان. اتش سوزی ،شرایط بسیار عالی برای مشتریان محترم خود در نظر گرفته است✔️ افزایش اعضای کانال در کمترین زمان ممکن ✔️ سفارش عضو واقعی برای کانال ✔️ با تبلیغات انبوه نوتیفیکشن ✔️ ارسال لینک + بنر به 1 میلیون کاربر فعال سراسر کشور ‼️ با متن و تصویر دلخواه شما ‼️ ✅جهت سفارش به آی دی زیر پیام بدید ✅ نمونه کارها در کانال زیرDell touch 3137 Cpu : intel inside for g Ram : 4 g Hdd: 500 Vga: intel hd up 1.7 Usb 3 / hdmi / led 13 " قیمت : 830000Hp elitebook 8560 p Cpu : core i3 (3th) Ram : 4 g Hdd : 500 g Vga : intel hd up 1.7 Hdmi / full port / webcam/ win 7 /e sata لوله آبیاری قیمت : 870000دعوت به همكاري: شركت پيشگامان امنيت گستر يزد جهت تكميل كادر بازرگاني خودبه افرادي با مشخصات زير نيازمند است: ويزيتور ، خانم ، سن حداكثر 25سال ، تحصيلات فوق ديپلم به بالا شرايط پرداخت عااااالي ادرس :يزد ميدان شهداي محراب روبروي نمايندگي ايران خودرو تلفن:03538242066 تماس در ساعت ادارياستون ردلاین بدون بوی نامطبوع وقتشه کیفیت را احساس کنید برای خرید محصولات و یا گرفتن نمایندگی با این ایران پایپ مارکت هماهنگ کنیداسپری ادکلانی ردلاین با ماندگاری 3روز وقتشه کیفیت را احساس کنید برای فروش لوله آبیاری نواری خرید محصولات و یا گرفتن نمایندگی با این ایران پایپ مارکت هماهنگ کنید

محصولات کاشت ناخن ردلاین وقتشه آبیاری کیفیت را احساس کنید برای خرید محصولات و یا گرفتن نمایندگی با این ایران پایپ مارکت هماهنگ کنیددانلود30 دقیقه اهنگ فوق العاده مخصوص تصویر سازی اهداف و ارزوهای شما به صورت دراز کشیده به این 2 موسیقی دلپذیر عالی مخصوص تصویر سازی گوش دهید و روزی دو مرتبه انجام دهید .وزیر محترم اطلاعات آیا اطلاع دارید که در پهنه استان چهارمحال بختیاری 57 درصد خشکسالی خفیف، 18 درصد خشکسالی متوسط و 06 درصدخشکسالی شدید وجود دارد اما مافیای آب هنوز در سودای انتقال آب نداشته ماست؟دهکهای پایین کمک اجاره مسکن می‌گیرند. شرح در #کوردنیوز #کوردنیوز یەکه م ئاژانسی فروش لوله آبیاری نواری هەواڵی شیکاری ناوچەی کوردنشین❇️نماینده ولی فقیه در استان: اکنون که فضا به‌سوی انتخاباتی شدن پیش می‌رود باید ائمه جمعه بدون ورود در فضاسازی‌ها و جانب‌داری از گروه‌ها، به تبیین مسائل و ملاک‌ها برای جامعه بپردازند.خوابتان را در گروه مطرح کنید و تعبیر آن را دریابید. جهت مشاوره، روانکاوی، تعبیر ویژه، استخاره و سایر موارد با پرداخت هزینه به پیوی مدیر گروه مراجعه کنید. مدیر گروه و معبر: لینک گروه:✨ پرینتر اپسون پی 50 – 6 رنگ – دست 2 ✨ بسیار تمیز در حد نو ✨ بسیار کم کارکرد ✨ با ضمانت ✨مخزن نو و آبیاری 600 سی سی جوهر رایگان ☎️02188924200-1-2

‍ آیا بانک های ایران پاک و حلال می شوند!؟ ‍ واکنش اخیر آیت‌الله نوری همدانی به دیرکرد "شرعا حرام" که بانک‌ها بابت وام از مشتریان دریافت می‌کنند، به دفعات ازسوی دیگر مراجع تقلید مورد تاکید قرار گرفته است؛ موضع محکم این لوله آب چهره‌های مورد وثوق در قبال دریافت غیرقانونیِ این مبالغ از مردم، شاید حلال این معضل ریشه‌دار باشد.با قیمت خدمت مشتریان و همشهریان عزیز از این پس چلو قفقازی و چلو کباب نگین دار وارد منوی اصلی رستوران و غذای اماده سید گردید. با تشکر از نظرات شما دوستان گرامی ب ما بپیوندیدسرویس کریستال لیزاموری در دوطرح زیبا تکی هم دارد پیشدستی29000تومان پیاله27000تومان فنجان 19000تومان قندان8000تومان 31پارچه و25پارچه قیمت در لوازم خانگی لوله آب رجبی200/000تومان جهت سفارش+++کانال===پیویشومیز بسیار شیک 42تا48 قیمت 79 ارسال رایگااااااااااان این مدل رو فقط تا جمعه ثبت میکنم بعد از اون دیگه برمیدارم از تو کانال پس هر کس میخواد سریع ثبت کنه قیمت شما باید قیمت لوله آبیاری نواری از طریق لینک زیر10نفر را وارد ربات کنید و شماره مجازی خود را بگیرید تعدادی که امده اند 0فروش یخچال ساید ال جی باقیمت باورنکردنی واقعا اوکازیون وزیرقیمت ساید واقعا سالم LG با ضمانت (گلدیران ) شروع ضمانت بعد از نصب بدون خوردگی توضیحات PV لطفا#دیرین_دیرین این قسمت : #داروین مسئولین جان! آیا برای رفع مشکل گرد و غبار فکری کردید یا مثل سایر مشکلات دیگه به طبیعت سپردید؟! دانلود عضویت

این خانم ایرانی وقتی از این آبمیوه می ریزه داخل لیوان برای بچه اش متوجه صدایی میشه که از داخل بطری آبمیوه میاد وقتی با چاقو پاکت آبیموه رو پاره میکنه ببینید با چه چیزی مواجه میشه !! فقط ببینیدبرند : روبرتو کاوالی اسانس اولیه : ترنج , نارنگی ماندارین , مرکبات اسانس میانی : یاس اسانس پایه : درخت کاج , سرو , برگ خشک برگبو حجم 75 میل Roberto cavalli paradiso قیمت-----230/000 تومان