دنبال چه میگردید؟

قیمت لوله آبیاری زیر سطحی

بازار لوله آبیاری زیر سطحی - لوله های دریپر دار که برای آبیاری زیر سطحی استفاده میشوند ایران - کارخانه تولید کننده لوله آبیاری زیر سطحی - لوله های دریپر دار که برای آبیاری زیر سطحی استفاده میشوند - استعلام قیمت لوله آبیاری زیر سطحی - لوله های دریپر دار که برای آبیاری زیر سطحی استفاده میشوند

لوله آبیاری زیر سطحی چیست؟

لوله آبیاری زیر سطحی

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: بازرگانی نگار
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09033669991 - 09033669992

لوله آبیاری زیر سطحی

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله آبیاری زیر سطحی

ثبت سفارش خرید لوله آبیاری زیر سطحی:

  • خریدار لوله آبیاری زیر سطحی
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله آبیاری زیر سطحی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله آبیاری زیر سطحی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های دریپر دار که برای آبیاری زیر سطحی استفاده میشوند

لیست قیمت انواع لوله آبیاری زیر سطحی

نام کالا قیمت (ریال) برند
PVC لوله 1.5*25 105,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*50 11,095,209 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*63 11,095,210 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*75 11,095,211 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*40 11,155,217 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*50 11,155,218 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*90 11,095,212 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*20 103,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*25 127,300 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*32 170,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*40 2,098,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*63 11,155,219 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.1*110 3,036,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.3*140 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.4*125 3,884,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.8*160 4,943,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 110*3.2 974,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 12.7*140 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.2 10,710,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.7 1,235,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 14.6*160 6,591,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 140*3.5 1,424,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*3.2 1,359,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4.7 1,942,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2*63 352,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.2*110 11,095,213 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*20 115,400 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*25 156,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*32 200,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*40 267,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*50 337,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*125 11,095,214 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*63 435,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*110 812,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*140 11,095,215 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.8*90 682,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.9*75 590,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*11.9 6,538,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*14.7 8,004,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*18.2 9,887,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*4.9 2,634,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*5.9 3,237,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*6.2 3,531,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*7.7 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*9.6 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*11.9 84,795,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*14.8 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*18.4 12,947,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*4.9 3,276,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*6.2 4,225,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.3 4,884,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.7 5,489,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*9.6 6,551,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*32 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*40 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*50 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*63 545,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.1*125 1,064,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.2*160 11,095,216 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.4*110 918,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.5*90 854,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*140 1,483,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*75 732,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*32 325,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*40 387,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*50 491,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.8*63 665,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.9*125 1,330,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*12.1 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*15 13,417,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*18.7 16,478,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*23.2 20,597,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*6.2 5,240,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*7.7 6,912,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.2 8,003,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.7 8,704,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 32*3 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*160 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*200 11,155,220 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.2*110 1,259,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*140 1,765,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*90 1,046,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.5*75 917,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.6*50 603,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.7*63 776,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.8*125 1,636,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.9*160 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 40*3 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.3*110 1,588,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*140 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*90 1,315,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.6*75 1,110,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.8*63 1,012,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 50*3 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6*125 2,000,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.2*160 2,648,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.6*110 1,989,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*140 2,707,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*90 1,630,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
شرکت های تولید کننده لوله آبیاری زیر سطحی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله آبیاری زیر سطحی
خریدار لوله پلی اتیلن 26735 در زرند
خریدار لوله پلی اتیلن 21779 در کرمان

لوله 90 حدود 15000 شاخه


خریدار لوله آبیاری زیر سطحی 21778 در کرمان

لوله 90 برای زیر سطحی حدود 15000 شاخه


خریدار لوله آبیاری زیر سطحی 21777
خریدار لوله آبیاری زیر سطحی 19419
خریدار لوله آبیاری زیر سطحی 2372
لوله آبیاری زیر سطحی 2370

بادکنک جادویی Magic Bubble حباب هایی که نمی ترکند! ساختن اشکال مختلف با چسباندن حباب ها فقط 28 هزار تومان خرید آسانآگهی فروش فوری پنت هاوز در آلانیا منطقه: کستل کد #253 اتاقها 5+1 زیربنا 245 متر مسافت تا ساحل 30 متر مسافت از مرکز شهر 600 متر زندگی و سرمایه گذاری در ترکیهدوستان عزیز قیمت ماسک بلک سودا متاسفانه در حال گران شدن هست در حال حاضر ماسک تک فروشی 15 تومان تعداد ارزانتر لطفا سفارش خودرا قبل از بیشتر شدن این مبلغ برای روزهای پایانی سال ثبت کنید.در روز جمعہ ساعتے است کہ هرکس آن را مراقبت کند و در آن لحظہ دعا کند دعایش مستجاب شود و آن زمانے است که نیمے از خورشید غروب کردھ باشد۔۔۔ VideOooo 1 Min۔۔۔۔۔۔سرانجام احمد منتظری را بامداد امروز به زندان بردند. او فقط «فرزند» آیت‌الله منتظری نیست که وارث آزادگی و شجاعت اوست. چندی پیش، و پس از بیست‌‌وهشت‌سال پرده‌پوشی بر هزاران اعدام‌ِ بدون محاکمه‌ی زندانیان سیاسی، او فایل صوتیِ پدرش را درباره‌ی آن اعدام‌ها منتشر کرد و نخست به بیست‌ویک سال زندان و خلع لباس روحانیت محکوم شد. دادستان محکمه‌ی او «ابراهیم رئیسی» بود که خود یکی از متهمان آن فاجعه است و در آن فایل صوتی مخاطبِ مرحوم آیت‌الله منتظری بود. احمد آقا به تازگی از صادرکنندگان حکمِ زندانش پرسیده بود: «اگر مرتکبانِ این اعدام‌ها مدعی هستند حکم خدا را اجرا کرده‌اند پس چرا از افشاکننده‌ی حکم خدا ناراحت‌اند؟ چنین کسی سزاوار تشویق است نه محکومیت». محمدجواد اكبرين"ابراهيم رئيسی" كه رسانه های ولايت معاش او را در قامت "سوپرمن قهرمان" به تصوير می كشند، وارد انتخابات شد. بايد از پس برآوردن او، منتظر جانشينی لوله ی "آقا مجتبی" هم باشيم!كمپاني GPPW سوئيس توليدكننده كودهاي ارگانيك و سالم داراي 5 خط توليد در كشورهاي آلمان، ايتاليا، اسپانيا، يونان و جمهوري چك اطلاعات جامع در: GPPW.co نماينده رسمي در ايران: شركت جهان كشت فلات سبز

قیمت ، شماره ات رو داخل روبات زیر ارسال کن و 15 گیگابایت اینترنت رایگان یا 20 هزار تومان شارژ رایگان هدیه بگیر#کاسه_بشقاب #میوه خوری_شیرینی خوری چینی درجه 1 قطر کاسه 28سانت قطر بشقاب 31سانت سایز بزرگ 550تومان اجناس شیک بیشتر پیوی درخواست لوله آبیاری بدیدکیف بافتنی با نخ مکرمه ، کیفی که هیچگاه قدیمی نخواهد شد و همیشه یک اثر زیبا در دستان شماست ، کیفی که سالها بدون هبچ تغییری فروش لوله آبیاری زیر سطحی قابل استفاده خواهد بود فقط با 75 تومن میتوانید آنرا بدست آورد،هر پسري ميتونه بچه دار بشه، اما اينكه يه نفر پدر بشه نيازمند اينه كه واقعا مٓرد شده باشهتعمیرات مبل استیل راحتی.سفارش رنگ امیزی.ورق طلا.طلایی.خش.کرمی.مشکی.سفید.صدفی.استخوانی.گردویی.وغیره....... تعمیرات.روکوبی وابرو پارچه درجه یک پارچه باکیفیت وباضمانت.دراسرع وقت مشاوره فنی رایگان.سرویس چوب وچیدمان ودکوراسیون. نیروهای بااستعداد باسابقه کاری وباتجربه.بابهترین کیفیت راازماخرید کنید. تولیدی مبلمان راحتی مبل لوله ال .نیمه استیل وسفارشات مبل استیل.پرکار.منبتی.کنسول.گنجه.باکم ترین قیمت .سرویس خواب منبتی.پرکار وساده. سفارش کاور لباس مبلمان باکاور درجه یک. تولیدی میز غذاخوریكباب پز ذغالى ( فريماه فروش لوله آبیاری زیر سطحی ) طراحى زيبا ، هديه اى بسيار ارزشمند ، همسفر شما در بهترين لحظات خوش و بياد ماندنى‼️ فقط و فقط مخصوص بانوان گرامی و لوله خانم های عزیز ✅خانم های عزیز خواهش می کنیم جهت استفاده دوستان مطالب را فقط فروش لوله آبیاری زیر سطحی بین بانوان

قیمت نهال گلدانی پسته یک ساله باقطر عالی تغذیه با کودهای طبیعی ورشد درهوای آزاد مقاوم دربرابر شوریانواع سفارشات طرح های چهره سیاه و سفید پذیرفته میشود جهت سفارش به این شماره پیامک کنید یا به پی وی بیایید سه تا نمونه از کارامدستگیری شخصی که صدای مرحوم رفسنجانی رو تقلید میکرد ودر دنیای فروش لوله آبیاری زیر سطحی مجازی پخش بودآخه شیطون دست از سر مرده برداشته دیگهانگشترایی لوله زیباورکابی خوب جفتشون 200هزارتومن شایدتخقیف ویژه ایم باشه دوس داشتین باشماره ی زیرتماس یگیریدجعبه چوبی به همراه پاستیل و مارشمالو مناسب پذیرایی و هدیه با انتخاب شما از تمامی پاستیلهای کانال لوله آبیاری سفارش دوست عزیزمون ثبت سفارشقابل توجه کسانی که بدون تجربه وازروی بی فکری وپائین بودن سطح فرهنگشون توگروه نوشته بودن ماپارتی بازی میکنیم مگه ماازکسی چیزی گرفتیم یاچیزی به مادادین بخوایم پارتی بازی کنیم مگه شمابرای خودتون لم نمیدین وبدون هیچ گونه هزینه ای تبلیغ میزارین توگروه وماشبانه روزبراتون تبلیغ میکنیم مگه مابیکاریم که وازوقت وزندگی خودمون می لوله زنیم تاهواسمون به گروه وتبلیغات شماباشه قیمت خریداربرنج محسن سه دوخت کیسه قرمزجایزه دار به مقدار 5هزارتن بصورت ریزشی (قبل ازخارج شدن ازانبارفروشنده تسویه خواهیم کرد) لطفادرصورت واقعی بودندباشماره تماس بگیریدازدادن پیام خوداری فرماییدفقطجوابگویی تماس خواهیم بود ساعت تماس ازساعت 10صبح الی18

کلیه سازهای چوب وام دی اف دوستان عزیز پذیرفته میشود کابینت .اشکاف. درب .دکور منزل ومحل کار.میز تی وی.سرویس خواب پاسخ گویی پی وی گروه کم چک میکنم کلیه کارها تا اخر سال 5/تخفیفمشاوره کاشت و ترمیم مو مجرب ترین تیم پزشکی و بهترین قیمت را با ما تجربه کنید. برای بهتر دیده شدن با ما تماس بگیرید. به کانال ما بپیوندید❁﷽❁ یا ابا صالح المهدی جمعه ی این هفته هم،دارد به پایـان میرسـد پس کجاماندی؟تو ای،فرزنـدِزهـرای علـی اللهم عجل لولیک الفـرجدوستان گلم به دلیل حجم بالای پیامها قادربه قیمت لوله آبیاری زیر سطحی پاسخگویی نیستم لذا جهت رزرو فقط به پی وی مراجعه کنید لطفاااااجدول سایز واندازه ها داخل کانال برای راحتی درانتخاب شما عزیزان قراردادم لوله انقلاب: من مطمئن هستم که این شهید عزیز در عالم بیداری با حضرت زهرا(س) ملاقات داشته و می‌خواست چگونگی این دیدار را توضیح دهد اما نمی‌دانم چرا فروش لوله آبیاری زیر سطحی منصرف شد ☑️بولتن(محرمانه)قابل توجه کسانی که بدون تجربه وازروی بی فکری وپائین بودن سطح فرهنگ وزندگی شون توگروه نوشته بودن ماپارتی بازی میکنیم مگه ماازکسی چیزی گرفتیم یاچیزی به مادادین بخوایم پارتی بازی کنیم مگه شمابرای خودتون لم نمیدین وبدون هیچ گونه هزینه ای تبلیغ میزارین توگروه وماشبانه روزبراتون تبلیغ میکنیم مگه مابیکاریم که وازوقت وزندگی خودمون می زنیم تاهواسمون به گروه وتبلیغات شماباشه پس این تهمت وافتراهاچیه دیگه خودتون فکرکنیدآیاجواب این همه زحمت وتلاش مااینه...#نکات_مدیریتی ⭕️تمرکز بر موضوع را در جلسه حفظ کنید نگذارید جلسه از موضوع خارج شود. شاید برخی ترجیح بدهند هر کاری بکنند لوله آب به جز صحبت درباره ی موضوع جلسه، اما باید همه به خوبی بدانند که جلسه بی دلیل تشکیل نشده است و باید حول موضوع بحث کنند. موضوع جلسه را حفظ کنید و فقط اگر زودتر از موقع به نتیجه رسیدید، کسانی که دوست دارند خارج از موضوع با هم گپ بزنند، می توانند بدون ایجاد مزاحمت و اتلاف وقت دیگران این کار را بکنند.

#نکات_مدیریتی ⭕️مسایل مهم و عملی را ثبت کنید مطمئن شوید که نظامی برای ثبت اطلاعات و نتایج حاصل از جلسه را دارید. باید خلاصه جلسه و وظایف محول شده به اعضای گروه را در قیمت لوله آبیاری زیر سطحی یک صورت جلسه ثبت کنید و در پایان جلسه در اختیار حاضران بگذارید.✅ یکی از آسان ترین و مؤثر ترین روش های بی هزینه برای پاداش دادن به کارمندانتان ، این است که در حضور جمع از آن ها قدردانی کنید.