دنبال چه میگردید؟

شیر ولو یکسر رابط

قیمت شیر ولو یکسر رابط - شیرهای پلیمری که یک سر آن پیچی هست و طرف دیگر رابط پلی اتیلن

بازار شیر ولو یکسر رابط - شیرهای پلیمری که یک سر آن پیچی هست و طرف دیگر رابط پلی اتیلن ایران - کارخانه تولید کننده شیر ولو یکسر رابط - شیرهای پلیمری که یک سر آن پیچی هست و طرف دیگر رابط پلی اتیلن - استعلام قیمت شیر ولو یکسر رابط - شیرهای پلیمری که یک سر آن پیچی هست و طرف دیگر رابط پلی اتیلن

شیر چیست؟
پخش عمده انواع شیرآلات چدنی، پلیمری استیل و برنجی

شیر ولو یکسر رابط

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: شرکت نگار آسیا
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 03137723865
 • همراه: 09033669994 - 09033669997

شیر ولو یکسر رابط

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
شیر ولو یکسر رابط

ثبت سفارش خرید شیر ولو یکسر رابط:

 • خریدار شیر ولو یکسر رابط
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار شیر ولو یکسر رابط

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه شیر ولو یکسر رابط هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

شیرهای پلیمری که یک سر آن پیچی هست و طرف دیگر رابط پلی اتیلن

قیمت انواع شیر ولو یکسر رابط

نام کالا قیمت (ریال)برند
رابط نریکسرفلزجوش پلی اتیلن5 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شیربال63دوسرابط 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شیرتوپی دوسررابط40 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شیرتوپی دوسررابط20 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شیرتوپی دوسررابط63 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شیرتوپی دوسررابط32 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شیرتوپی دوسررابط50 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شیرتوپی دوسررابط25 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شیلنگ رابط 20 سانتی 1/2 به 3/8 0 AnaCo - نگار آسیا
شیلنگ رابط 30 سانتی 1/2 0 AnaCo - نگار آسیا
شیلنگ رابط 30 سانتی 3/8 0 AnaCo - نگار آسیا
شیلنگ رابط 20 سانتی 1/2 0 AnaCo - نگار آسیا
شیلنگ رابط 30 سانتی 1/2 به 3/8 0 AnaCo - نگار آسیا
شیلنگ رابط 20 سانتی 3/8 24,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 16 پرسی 28,600 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 20 رزوه ای 71,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1 رزوه ای 112,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 20 رزوه ای 72,600 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 پرسی 61,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1 رزوه ای 52,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 پرسی 74,400 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1 رزوه ای 58,300 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
شیر برنجی 1 اینچ غیر گازی یکسر روپیچ 150,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 3/4 پرسی 68,100 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 91,300 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 3/4 پرسی 54,400 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 20 به 32 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 25 به 32 رزوه ای 170,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 25 پرسی 63,000 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 20 به 25 رزوه ای 126,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 25 پرسی 71,000 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 32 رزوه ای 159,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 107,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 16 رزوه ای 55,000 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 پرسی 42,900 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1/2 پرسی 112,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 پرسی 37,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1/2 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 1/2 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
شیر برنجی 3/4 اینچ غیر گازی یکسر روپیچ 108,000 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 137,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 1/2 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 1/2 پرسی 40,700 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 1/2 پرسی 32,400 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 32 پرسی 85,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 20 به 32 رزوه ای 165,000 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 20 پرسی 38,900 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 20 پرسی 41,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 25 رزوه ای 102,300 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 25 رزوه ای 115,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1/2 رزوه ای 107,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1 پرسی 100,700 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 1 پرسی 104,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 40,480 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 1 پرسی 91,600 AnaCo - نگار آسیا
شیر برنجی 1/2 اینچ غیر گازی یکسر روپیچ 64,500 AnaCo - نگار آسیا
شرکت های تولید کننده شیر ولو یکسر رابط

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران شیر ولو یکسر رابط

شیر ولو یکسر رابط - شیرهای پلیمری که یک سر آن پیچی هست و طرف دیگر رابط پلی اتیلن. شیر ولو یکسر رابط شیرهای پلیمری که یک سر آن پیچی هست و طرف دیگر رابط پلی اتیلن. زانو یکسر بوشن زانو از جنس PP (پلی پروپیلن) که یک سر آن دارای مغزی دنده ای (رزوه دار) میباشد. اتصال یکسر بوشن اتصالات پلی پروپیلن یا PP که یک سر آن رابط فلزی استفاده شده. اتصال ماده اتصال رابط که یک سر آن از داخل رزوه دارد. زانو نر زانوی نر که یک سر آن دنده (رزوه) از بیرون است. زانو یکسر بوشن فلزی زانو pp که یک سر آن پیچ فلزی از جنس برنج قرار داده شده است.
شیرهای پلیمری که یک سر آن پیچی هست و طرف دیگر رابط پلی اتیلن, مناقصات شیر ولو یکسر رابط, نمایندگی شیر ولو یکسر رابط, استعلام قیمت شیر ولو یکسر رابط, ارسال شیر ولو یکسر رابط, پخش عمده شیر ولو یکسر رابط, قیمت شیر ولو یکسر رابط, خرید شیر ولو یکسر رابط, فروش شیر ولو یکسر رابط, قیمت انواع شیر ولو یکسر رابط, لیست قیمت شیر ولو یکسر رابط, کارخانه تولید شیر ولو یکسر رابط, تولید شیر ولو یکسر رابط, تأمین شیر ولو یکسر رابط, کاتالوگ شیر ولو یکسر رابط, انواع شیر ولو یکسر رابط, فیلم شیر ولو یکسر رابط, آموزش شیر ولو یکسر رابط, قیمت روز شیر ولو یکسر رابط, خرید عمده شیر ولو یکسر رابط, فروش عمده شیر ولو یکسر رابط, عکس شیر ولو یکسر رابط, بهترین شیر ولو یکسر رابط, ارزانترین شیر ولو یکسر رابط

نظرات کاربران در مورد شیر ولو یکسر رابط

 • موسوی خوزستان،خرمشهر یکشنبه 4 تیر 97

  موسوی هستم مدیریت فروشگاه الکترونیک پیام شهرستان خرمشهر
  شیر برقی 1 اینچ 24 ولت نیاز داشتم

 • علی قاسمی شبستر شنبه 4 تیر 97

  خریدار لوازم بهداشتی سختمان و شیر آلات هستم.

 • قاسمی آذربایجان شرقی شنبه 4 تیر 97

  سلام نمایندگی شر آلات گلپایگان در تبریز چه کسی است؟
  فروشنده لوازم بهداشتی ساختمان هستم.
  فروشگاه شیر آلات بهداشتی چه کسی را سراغ دارید؟

 • شیر ولو یکسر رابط خراسان رضوی سرخس شنبه 4 تیر 97

  چاه کشاورزی با آبدهی 45 لیتر در ثانیه

 • شیر ولو یکسر رابط البرز،کرج،مشکین دشت شنبه 4 تیر 97

  شیر تایمردار بدون نیاز به برق مد نظرم هست.
  شیر با تایمر مکانیکی برای آبیاری قطره ای

 • سرایی تهران شنبه 4 تیر 97

  اتصالات وشیرهای فولادی واستیل

 • خدادوست اصفهان شنبه 4 تیر 97

  کفکش چینی 1 اینچی و یک عددبرای ارتفاع 25 متری
  مثلا شیر پروانه ای
  اصفهان

 • مومنی اصفهان،لنجان،زرین شهر جمعه 4 تیر 97

  سلام.ساده ترین شیر برقی سایز3/4 چه قیمته؟
  تولید کننده یا فروشنده نیستم.
  جهت قطع و وصل آب به برف220
  زرین شهر

 • سلیمانی درچه، اصفهان جمعه 4 تیر 97

  لوله و شیرآلات ساختمانی، لوازم بهداشتی ساختمان

 • سجاد آزادبخت کرج جمعه 4 تیر 97

  اماده همکاری با شما هستیم با تشکر

 • چدنیت صدر تهران پنج شنبه 3 خرداد 97

  جهت شیر ویفری

 • یاوری چابهار پنج شنبه 3 خرداد 97

  تعداد 50 عدد شیر لباسشویی لازم دارم

 • انصاری سیستان و بلوچستان،سرباز چهارشنبه 3 خرداد 97

  سلام لجن کش چهار اینچ دارین
  اجن کش چهار ابنچ مبخواستم
  شیراز نیست

 • یاوری چابهار چهارشنبه 3 خرداد 97

  تعداد 50 عدد شیر لباسشویی لازم دارم

 • عبدالباقی تهران چهارشنبه 3 خرداد 97

  شیر برقی
  شیر برقی تایمردار قیمت

 • شیخعلی بوشهر،عسلویه چهارشنبه 3 خرداد 97

  لوله پلی اتیلن فاضلابی 1 اینچ و 2 اینچ میخوام
  واسه آب نیست
  لطفا شماره تهران یا شیراز بدین
  این شماره ها کجا هستن؟

 • شرکتآرا سلولز فارس اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت چهارشنبه 3 خرداد 97

  PH آب مورد نظر 6.5 الی 8 و TDS آن 2700 میلی گرم در لیتر
  سیستم RO

 • برشکن خراسان رضوی،تایباد چهارشنبه 3 خرداد 97

  من فوم فشرده برای شیرفلکه های هندلی می خواستم
  فوم مابین شیرفلکه خراب شده

 • امید بوشهر سه شنبه 3 خرداد 97

  سلام من به یک ابشیرین کن که در روز تا 5متر خروجی داشته باشه نیاز دارم

 • شیر ولو یکسر رابط سه شنبه 3 خرداد 97

  شیر فشارشکن سایز6 اینچ و شیر صافی 6اینچ و شیر فلکه سایز 200 دنیاز دارم

 • مهدیار فارس،شیراز دوشنبه 3 خرداد 97

  شیر های برقی تایمر دار

 • امین زاده تهران دوشنبه 3 خرداد 97

  برای شیر برقی مزاحم شدم

 • نجفی البرز،کرج دوشنبه 3 خرداد 97

  اب شیرین کن خورشیدی می خواستم
  آب شیرین کن خورشیدی
  این چیه؟
  آب شیرین کن خورشیدی می خواستم

 • محمودیان خانه زنیان دوشنبه 3 خرداد 97

  لوله سایز ١١٠ با اتصالات و شیر شبکه و قطع و وصل

 • حسین مهنما تهران یکشنبه 3 خرداد 97

  سلام صبح به خیر. قیمت‌هایی که برای شیر فلکه‌ها زدید به روز هست؟
  سلام. قیمت شیر فلکه‌ها که تو سایتتون زدید به روز هست؟
  شیر کشویی
  ممنون از ش