دنبال چه میگردید؟

شیر رابط

قیمت شیر رابط - شیر رابط و شیرآلات پلیمری و شیرآلات چدنی و شیر برقی و شیر دسته گازی و شیر تخلیه هوا و شیر فلکه چدنی و شیر فلکه و شیرخودکار و شیر پروانه ای و شیر سرریز استخر

بازار شیر رابط ایران - کارخانه تولید کننده شیر رابط - استعلام قیمت شیر رابط

شیر رابط

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: شرکت نگار آسیا
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09334655280 - 09130188465

لیست قیمت شیر رابط
قیمت شیر رابط

شیر رابط

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
شیر رابط

ثبت سفارش خرید شیر رابط:

  • خریدار شیر رابط
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار شیر رابط

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه شیر رابط هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

شیر رابط و شیرآلات پلیمری و شیرآلات چدنی و شیر برقی و شیر دسته گازی و شیر تخلیه هوا و شیر فلکه چدنی و شیر فلکه و شیرخودکار و شیر پروانه ای و شیر سرریز استخر

قیمت انواع شیر رابط

نام کالا قیمت (ریال)برند
شیر رابط 1/2 به 16 0 مهر اتصال صفاهان
شیر رابط 16 0 مهر اتصال صفاهان
شیر رابط تیپ به تیپ 0 مهر اتصال صفاهان
شیر رابط تیپ به 16 0 مهر اتصال صفاهان
شیلنگ رابط 20 سانتی 1/2 به 3/8 0 AnaCo - نگار آسیا
شیلنگ رابط 30 سانتی 1/2 0 AnaCo - نگار آسیا
شیلنگ رابط 30 سانتی 3/8 0 AnaCo - نگار آسیا
شیلنگ رابط 20 سانتی 1/2 0 AnaCo - نگار آسیا
شیلنگ رابط 30 سانتی 1/2 به 3/8 0 AnaCo - نگار آسیا
شیلنگ رابط 20 سانتی 3/8 24,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 25 به 32 رزوه ای 170,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1 رزوه ای 112,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 32 پرسی 92,700 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 1/2 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 20 رزوه ای 72,600 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 20 به 25 رزوه ای 126,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 40,480 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 16 پرسی 28,600 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 20 به 32 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 1/2 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 32 رزوه ای 159,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 1/2 رزوه ای 137,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1 رزوه ای 52,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 25 پرسی 63,000 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 1/2 پرسی 40,700 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 1 پرسی 104,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 پرسی 74,400 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 20 به 32 رزوه ای 165,000 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1 رزوه ای 58,300 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 107,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 25 پرسی 71,000 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 1/2 پرسی 32,400 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 1 پرسی 91,600 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 پرسی 61,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 16 رزوه ای 55,000 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 25 رزوه ای 102,300 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 32 پرسی 85,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 1 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1/2 پرسی 112,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 25 رزوه ای 115,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 91,300 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 20 پرسی 38,900 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 1 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1/2 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 32 رزوه ای 141,900 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1/2 رزوه ای 107,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 20 پرسی 41,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 25 به 32 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 3/4 پرسی 68,100 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 پرسی 42,900 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 20 رزوه ای 71,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 137,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 20 به 25 پرسی 67,500 AnaCo - نگار آسیا
شرکت های تولید کننده شیر رابط

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران شیر رابط

جناب اقای مهندس شهرام یاسمی تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانیم امیدواریم که غم آخر زندگیتان باشد.®: ®: ®: با قیمت و عرض ادب صنایع چوب و mdf گردو سازنده انواع کابینت،نمای چوب ،کفپوش،دیوارپوش و دکوراسیون داخلی خرم آباد/خیابان رازی نرسیده به سی متری پژوهنده با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت در خدمت دوستان عزیز / روزبه عباسیدر زندگی افرادی هستند که مثل قیمت شیر رابط قطار شهر بازی می مونن. از بودن با اونا لذت می بری ولی باهاشون به جایی نمی رسی.❗️این یک تبلیغ شیر رابط نیست. دعوتنامه ایست از جنس تحول! شاید اتفاقی وارد این کانال شوید. اما با اشتیاق در آن باقی خواهید ماند.رنگ نیم پلاستیک درجه دو لرد مواد اولیه اکثرا اروپایی بوده وحتی لیبل های ان درترکیه چاپ شده این محصول ازسال 83 درحال تولید میباشدبراي اينکه زندگي را بهتر بفهميم بايد به سه مکان برويم: 1. بيمارســـــتان 2. زنـــــدان 3. قبرســـــتان ا: #نیازمندیم تعدادی بازاریاب با سابقه کار و سن زیر 35 سال با پورسانت خیلی عالی لطفا در ساعات اداری تماس بگیرید مراجعــــــــه حضوری الزامیــــست ☎️ #نیازمندیم شیرآلات منشی خانم با روابط عمومی بالا به صورت نیمه وقت یا تمام وقت ☎️ #نیازمندیم نقاشـــی ماهر مسلط به ( پیستوله و پتینه کاری ) برای درب و پنجره فلزی با حقوق عالی ☎️

⭕️گروه طراحی ربین⭕️ درب ریلی - یراق آلات #دکوراسیون #کمد #ریلی #یراق_آلات #ربین به کانال تخصصی ما بپیوندید.انسان می‌تواند بی‌آنکه انسان بزرگی شیرآلات باشد، انسانی آزاده باشد. اما هیچ انسانی نمی‌تواند بی آنکه آزاده باشد، انسان بزرگی باشد! جبران خلیل جبران ⏰#تخفیف_سال_نو شارژ رایگان همراه اول 509659653682204 منتظر کدهای شارژ رایگان مخصوص اعضای ایران پایپ مارکت باشید قیمت دوستان گلم لطفا لینک گروههای زیر رو کسی داره بزاره پیوییم نیاز دارم ممنونم تتو ارایشگری شعر ورزشی بانوان پزشکی بانوان بارداری قیمت شیر رابط لوازم خانگی گروه آشپزی گروه شیرینی پزی گروه خیاطی گروه بافتنی گروه مد و آرایش گروه آرایشی گروه هنری گروه گلدوزی گروه دکوراسیون گروه خانه داری گروه همسرداری ممنون میشم ارسال کنید پیوییم لطفا گروه باشه فقط،، کانال نمیخوام ممنوننوتریشن کامپلکس دلتامارین در بسته بندی های 250 میل 500 و بصورت لیتری قابل ارائه میباشد قیمت مصرف کننده برای بطری 250 میل 25 هزار تومان شرایط نگهداری : دمای معمولی اتاقآیت‌الله سیدان: همواره این مسئله باید مد نظر مبلّغان باشد که مسلمانان دشمنان مشترکی دارند رابط که برای نابودی ا قیمت دل به تفرقه امت ا قیمت ی بسته‌اند.آیت الله طالقانی: کسی که فروش شیر رابط روی این صندلی های راحت نشست نمی تواند قانونی بنویسد که بدرد روی زمین نشستگان بخورد. رسانه ای خاص و پر مخاطب

تشییع شهدای گمنام دفاع مقدس همزمان با روز شهادت حضرت زهرا(س) در نقاط مختلف ایران شیرآلات برگزار شد. کانال رهپویان ولایت قیمت دوستان دانشجوی پرستاری هستم در صورت امکان اگر لینک گروه پزشکی یا علمی سراغ دارید برام بفرستید ممنون میشم.پژو پارس مدل 82 گلگیر و کاپوت رنگ سقف به دلیل افتاب سوختگی ابرنگ الباقی پلمپ بیمه تا برج پنج سال بعد تخفیفات کامل به خریدار واقعی تخفیف داده میشهلپ تاپ کارکرده SONY VAIO CPU: Ci3 نسل سوم Hard:500gig Ram:4g Vga:intel قیمت شیر رابط 1.5g لپتاپ خیلی شیک و زیبا تمیز و قدرتمند همراه با شارژر و باطری تازه قیمت: 1،290،000 توماندیدی وقتی دستت رو با کاغذ میبری اذیتت میکنه، میسوزه و از فکرت بیرون نمیره!! اما مثلا وقتی با چاقو میبری بعده چند دقیقه فراموش میکنی؟ در واقع کاغذ از چاقو برنده تر نیست … فقط تو انتظار آسیب دیدن از کاغذ رو نداشتی… #حکایت_بعضی_از_آدماس !هی مرد! همسرت را با دستهایت ببوس..! با چشمهایت ، با لبهایت ، برایش حرف بزن ، با دهانت تصاحبش کن. و به یاد داشته باش هیچ مردی، باصفحه دوم شناسنامه مالک قلب زنی نخواهدشد... ⭕️ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ، ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ قیمت شیر رابط ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﻫﻤﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻡ، ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ و با همسرم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ؟ ﺍﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﯽ ! ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﺍﺳﺖ، یعنی ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑِﺮَﻭﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺩﻭﺭﯼ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﯼ. #الهی_قمشه‌‌ای

به تعدادی رنگکار الکترواستاتیک رابط با سابقه کار نیازمندیم الویت با افرادی دارای ماشین جهت سرویس ما می باشد.بولگاری من این بلک آل بلک ادیشن مردانه شرح رایحه بولگاری من این بلک آل بلک ادیشن عطری است تلخ و شیرین، ادویه ای، دارچینی و چرمی که رایحه ای شیک، جذاب و مردانه را ارائه داده است. رایحه ابتدایی عطر با بوی شیرین و گرم صمغ بنزوئین آغاز میشود که حسی وانیلی مانند و در عین حال صمغی و تلخ دارد که حضور رایحه نیشکر در کنارش گرما و دلچسبی خاصی به آن اعطاء میکند و رایحه ادویه جات مختلفی بخصوص فلفل و دارچین تلخی ویژه ای به آن میبخشند. با گذر زمان عطر کمی شیرینتر شده و رایحه دارچین پررنگ تر میشود در حالی که همزمان با این تغییرات چرم نیز به دیگر روایح میپیوندد و تلخی و حس مردانه عطر را بیش از پیش مینماید. بولگاری من این بلک آل بلک ادیشن پخش بوی خوب و ماندگاری بالایی دارد و گزینه بسیار خوبی است برای استفاده در فصلهای پاییز و زمستان.دوستان اگر در امتحان گواهینامه رانندگی قبول نمی شوید پیشنهاد می کنم این برنامه را نصب کنید قبولی در آیین نامه وشهری که هم برای قبولی در امتحان آیین نامه هست وهم برای قبولی در امتحان شهری یا عملی گواهینامه ماشین دانلود از بازاربا قیمت خط کامل سنگبری دست دوم شامل قله بر جرثقیل محوطه صولی بر کله بر فرز نصف کن 40 تایی 2 دیسک افقی ساب 8 کله واگن وینچ واگن کش و..... مجموعا 130 میلیون تومان نقیب زادهنیمه شب از شیر قلبم پرسیدم: چرا اندکی خواب هم به چشمان من نمی آید؟؟ . . . . . . . گفت: چون بعدازظهر مثل خر خوابیدی! الکی هم ادای عاشقارو درنیار! واقعا از قلبم انتظار نداشتم خیییلی بی تربیت شده...کرم ماتریکس صورت( 50ml(collagen کرم ماتریکس صورت (collagen ) مناسب روز و شب، مخصوص پوستهای نرمال،خشک و چرب کرم ماتریکس با فرمولاسیون غنی حاوی ترکیبات فعا ل Collagen و Glucomatrix این محصول تحربا قیمت خدمت استاد حجازی و کسانی که توی گروه هستند تقریبا یکسال پیش با سایت آقای دکتر آشنا شدم بارها سایت رو دیدم و هر دفعه بیشتر مجذوب کارهای استاد شدم تصمیم گرفتم طرح آبیاری زیر سطحی رو پیاده سازی کنم ولی تا حالا راه بجایی نبردم راستش الان هم که توی این گروه وارد شدم به امید دست یابی به این طرح رابط آمدم. از بقیه خبر ندارم به چه نیتی وارد گروه شدن چون مطالبی که توگروه هست زیاد مرتبط با آبیاری زیر سطحی نیست تازه با کلی وقت گذاشتن فهمیدم بعضی از دوستان درفکر تشکیل تعاونی هستن فکر خوبیه ولی نمی دانم چطور میشه این تعداد روجمع کرد و تازه مبلغ هر سهم نیز زیاده چطور می خواهید جلب اعتماد کنید؟ حدس میزنم حالا ها باید فکر استفاده از طرح استاد رو نکنم. البته یک پیشنهاد دارم

مسابقه كانال رسمي غلامرضا باقري پويا جوايز نفر اول300000تومان نفردوم200000تومان نفرسوم100000تومان براي بازديد بيشتر به اشتراك بگذاريددوستان اگر در امتحان گواهینامه رانندگی قبول نمی شوید پیشنهاد می کنم این برنامه را نصب کنید قبولی در آیین نامه وشهری که هم برای قبولی در امتحان آیین نامه هست وهم برای قبولی در امتحان شهری یا عملی دانلود از بازار وارد بارار شده ودر قسمت جستجو قبولی آیین نامه وشهری را نوشته وجستجو کنید

شیر رابط