دنبال چه میگردید؟

سه راه فلنجدار چدنی

قیمت سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد

بازار سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد ایران - کارخانه تولید کننده سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد - استعلام قیمت سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد

سه راه فلنجدار چدنی چیست؟

سه راه فلنجدار چدنی

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: بازار آهن (تهران)
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02165831737
 • همراه: 09123261608 - 09032893837

سه راه فلنجدار چدنی

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
سه راه فلنجدار چدنی

ثبت سفارش خرید سه راه فلنجدار چدنی:

 • خریدار سه راه فلنجدار چدنی
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار سه راه فلنجدار چدنی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه سه راه فلنجدار چدنی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد

قیمت انواع سه راه فلنجدار چدنی

نام کالا قیمت (ریال)برند
سه راه فلنجدار چدنی150*150 1,100,000 گروه صنعتی نورآب
اتصالات چدنی فلنجدار 0 شیرالات صنعتی مهرآب
سه راه فلنجدارتکاب200*315-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب200*250-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب160-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب160*315-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب140*250-6بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب90*315-6بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب125*315-10بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب90*250-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب110-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب75*250-6بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب110*315-10بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب315-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب250-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب250*315-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب200-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب200*315-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب180*250-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب160-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب160*250-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب90-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب140*250-10بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب90*315-10بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب125*250-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب75*315-6بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب110-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب75*250-10بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب110*250-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب280*315-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب250-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب225*315-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب200-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب200*250-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب180*250-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب160*315-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب160*250-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب90-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب125*315-6بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب90*250-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب125*250-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب75*315-10بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب110*315-6بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب315-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب110*250-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب280*315-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب250*315-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب225*315-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راهی چدنی فلنجدار 125 به 50 میلیمتر 1,280,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 400 به 200 میلیمتر 8,540,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 100 به 65 میلیمتر 1,024,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 500 میلیمتر 24,500,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 350 به 100 میلیمتر 5,950,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 400 به 80 میلیمتر 7,560,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 80 به 65 میلیمتر 928,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 300 میلیمتر 18,900,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 300 به 250 میلیمتر 6,144,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 350 به 250 میلیمتر 7,700,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 65 به 50 میلیمتر 896,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 150 میلیمتر 15,400,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 300 به 125 میلیمتر 4,416,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 500 به 400 میلیمتر 16,800,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 250 به 200 میلیمتر 4,000,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 250 به 100 میلیمتر 2,816,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 500 به 250 میلیمتر 12,600,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 200 به 150 میلیمتر 2,100,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 500 به 100 میلیمتر 10,430,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 200 به 80 میلیمتر 2,000,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 450 به 350 میلیمتر 13,160,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 150 به 100 میلیمتر 1,664,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 450 به 200 میلیمتر 10,500,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 150 به 50 میلیمتر 1,664,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 450 به 80 میلیمتر 8,120,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 125 به 80 میلیمتر 1,344,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 400 به 300 میلیمتر 10,500,000 ذوب ریزان همدان
شرکت های تولید کننده سه راه فلنجدار چدنی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران سه راه فلنجدار چدنی
خریدار اتصالات 33898
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 27589
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 25026 در آذربایجان شرقی
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 17684
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 11176
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 7512 در اردبیل
خریدار اتصالات و شیر الات چدنی (حسینی) 7510 در اردبیل

خرید اتصالات و شیر الات چدنی


خریدار سه راه فلنجدار چدنی 7041
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 6540
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 6539
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 4916
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 4022

سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد. سه راه فلنجدار چدنی سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد. کمربند فلنجدار چدنی کمربند ساخته شده از جنس چدن داکتیل به طوری که نافی کمربند دارای فلنج میباشد. زانو فلنجدار چدنی زانو های چدنی که دو سر آنها دارای فلنج میباشد. شیر پروانه فلنجدار شیر های پروانه ای که روش اتصال آنها به لوله از راه فلنج میباشد.
سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد, مناقصات سه راه فلنجدار چدنی, نمایندگی سه راه فلنجدار چدنی, استعلام قیمت سه راه فلنجدار چدنی, ارسال سه راه فلنجدار چدنی, پخش عمده سه راه فلنجدار چدنی, قیمت سه راه فلنجدار چدنی, خرید سه راه فلنجدار چدنی, فروش سه راه فلنجدار چدنی, قیمت انواع سه راه فلنجدار چدنی, لیست قیمت سه راه فلنجدار چدنی, کارخانه تولید سه راه فلنجدار چدنی, تولید سه راه فلنجدار چدنی, تأمین سه راه فلنجدار چدنی, کاتالوگ سه راه فلنجدار چدنی, انواع سه راه فلنجدار چدنی, فیلم سه راه فلنجدار چدنی, آموزش سه راه فلنجدار چدنی, قیمت روز سه راه فلنجدار چدنی, خرید عمده سه راه فلنجدار چدنی, فروش عمده سه راه فلنجدار چدنی, عکس سه راه فلنجدار چدنی, بهترین سه راه فلنجدار چدنی, ارزانترین سه راه فلنجدار چدنی

نظرات کاربران در مورد سه راه فلنجدار چدنی

 • سه راه فلنجدار چدنی کرمانشاه سه شنبه 2 ارديبهشت 97

  فروشگاه باقری

 • رهبر لرستان،بروجرد سه شنبه 2 ارديبهشت 97

  برای یه نیروگاه برق
  از جنس چدن و آهن

 • غفارپور تهران سه شنبه 2 ارديبهشت 97

  جهت اتصال لوله چدنی فاضلاب ب پوشفیت
  رابط ی داریم برای اتصال چدن به پوشفیت؟
  سلام برای اتصال پوشفیت به چدن اتصالی داریم؟

 • فروشگاه سلامی مشهد سه شنبه 1 فروردين 97

  استعلام قیمت اتصالات چدنی

 • سیمحمد عابدی یکشنبه 11 بهمن 96

  سلام لطفا قیمت اتصالات چدنی سلام لطفا قیمت اتصالات چدنی

 • سه راه فلنجدار چدنی دوشنبه 11 بهمن 96

  سلام ما دنبال اتصالات چدنی و یا چایگزین پلیتن آن در سایزهای 12-10-8- هستیم سلام ما دنبال اتصالات چدنی و یا چایگزین پلیتن آن در سایزهای 12-10-8- هستیم

 • شرف الدین چهارشنبه 8 آبان 96

  زانو ٢٢/٥ درجه دو سر فلنج با قطر ٣١٥ و فشار ١٠ بار و جنس چدن زانو ٢٢/٥ درجه دو سر فلنج با قطر ٣١٥ و فشار ١٠ بار و جنس چدن

 • سه راه فلنجدار چدنی یکشنبه 6 شهریور 96

  آیا سه راه جدنی سایز 355 به 63 دارید سلام

 • فاروقی شنبه 5 مرداد 96

  سلام لطفا قیمت لوله و اتصالات چدنی را بر اساس کیلوگرم بفرمائید.متشکرم سلام لطفا قیمت لوله و اتصالات چدنی را بر اساس کیلوگرم بفرمائید.متشکرم

 • najafi دوشنبه 5 مرداد 96

  سلام،ناظرتاسیسات آتش نشانی مشهد هستم. برای تهیه اسناد نیاز به قیمت سه راهی چدنی سایز 90 همچنین زانوی 90 چدنی سایز90 دارم. زحمت میکشید واسم اعلام نمایید؟ سلام،ناظرتاسیسات آتش نشانی مشهد هستم. برای تهیه اسناد نیاز به قیمت سه راهی چدنی سایز 90 همچنین زانوی 90 چدنی سایز90 دارم. زحمت میکشید واسم اعلام

 • شرکت پاسار فروهر پارس فارس پنج شنبه 5 مرداد 96

  پیمانکار خطوط انتقال و شبکه توزیع آب

 • امیر بیداری چهارشنبه 3 خرداد 96

  سلام سه راه چدنی ۵۰×۱۱۰ میخواستم تعداد ۲۵ عدد موجود هست؟واینکه قیمت همکاری چنده؟ سلام سه راه چدنی ۵۰×۱۱۰ میخواستم تعداد ۲۵ عدد موجود هست؟واینکه قیمت همکاری چنده؟

 • فروشگاه صدرا آذربایجان غربی سلماس سه شنبه 3 خرداد 96

  دررابطه با اتصالات چدنی فلج دار

 • حسینی اردبیل یکشنبه 12 اسفند 95

  خرید اتصالات و شیر الات چدنی

 • رودباری پنج شنبه 12 اسفند 95

  سلام
  اتصالات چدنی 75 موجود دارید
  سلام

 • باتک مشهد کاوه شنبه 5 مرداد 95

  فروش شیر الات و اتصالات چدنی کروم و استیل یا کیفیت عالی و قیمت استثنایی