دنبال چه میگردید؟
گروه صنعتی طهرانی

سه راه فلنجدار چدنی

قیمت سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد

بازار سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد ایران - کارخانه تولید کننده سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد - استعلام قیمت سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد

سه راه فلنجدار چدنی چیست؟

سه راه فلنجدار چدنی

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: بازار آهن (تهران)
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 02165831737
  • همراه: 09123261608 - 09032893837

سه راه فلنجدار چدنی

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
سه راه فلنجدار چدنی

ثبت سفارش خرید سه راه فلنجدار چدنی:

  • خریدار سه راه فلنجدار چدنی
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار سه راه فلنجدار چدنی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه سه راه فلنجدار چدنی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد

قیمت انواع سه راه فلنجدار چدنی

نام کالا قیمت (ریال)برند
سه راه فلنجدار چدنی150*150 1,100,000 گروه صنعتی نورآب
اتصالات چدنی فلنجدار 0 شیرالات صنعتی مهرآب
سه راهی چدنی فلنجدار 200 به 80 میلیمتر 2,000,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 450 به 80 میلیمتر 8,120,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 100 میلیمتر 1,024,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 150 به 100 میلیمتر 1,664,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 400 به 300 میلیمتر 10,500,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 100 به 50 میلیمتر 1,024,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 150 به 50 میلیمتر 1,664,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 400 به 150 میلیمتر 8,400,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 80 به 50 میلیمتر 928,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 400 میلیمتر 21,000,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 350 میلیمتر 9,240,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 50 میلیمتر 896,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 250 میلیمتر 17,500,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 350 به 200 میلیمتر 7,000,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 100 میلیمتر 15,400,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 350 به 80 میلیمتر 5,600,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 300 به 200 میلیمتر 5,440,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 500 به 350 میلیمتر 15,400,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 300 به 100 میلیمتر 4,416,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 500 به 200 میلیمتر 11,830,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 250 به 150 میلیمتر 3,200,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 450 میلیمتر 17,850,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 250 به 80 میلیمتر 2,752,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 450 به 300 میلیمتر 12,460,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 200 به 125 میلیمتر 2,000,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 450 به 150 میلیمتر 9,450,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 125 به 65 میلیمتر 1,280,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 150 میلیمتر 1,792,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 400 میلیمتر 11,900,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 100 به 80 میلیمتر 1,024,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 150 به 80 میلیمتر 1,664,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 400 به 250 میلیمتر 10,000,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 80 میلیمتر 928,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 600 میلیمتر 26,600,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 125 میلیمتر 1,408,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 400 به 100 میلیمتر 7,560,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 65 میلیمتر 896,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 350 میلیمتر 20,300,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 350 به 300 میلیمتر 8,680,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 200 میلیمتر 15,400,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 350 به 150 میلیمتر 6,230,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 500 میلیمتر 17,640,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 300 میلیمتر 6,720,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 300 به 150 میلیمتر 4,992,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 500 به 300 میلیمتر 13,440,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 250 میلیمتر 4,000,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 500 به 150 میلیمتر 11,340,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 250 به 125 میلیمتر 3,000,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 450 به 400 میلیمتر 14,700,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 200 میلیمتر 2,432,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 450 به 250 میلیمتر 11,550,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 200 به 100 میلیمتر 2,000,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 450 به 100 میلیمتر 8,330,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 125 به 50 میلیمتر 1,280,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 150 به 125 میلیمتر 1,792,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 400 به 350 میلیمتر 11,760,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 100 به 65 میلیمتر 1,024,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 150 به 65 میلیمتر 1,664,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 400 به 200 میلیمتر 8,540,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 80 به 65 میلیمتر 928,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 500 میلیمتر 24,500,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 125 به 100 میلیمتر 1,344,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 400 به 80 میلیمتر 7,560,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 65 به 50 میلیمتر 896,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 300 میلیمتر 18,900,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 350 به 250 میلیمتر 7,700,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 600 به 150 میلیمتر 15,400,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 350 به 100 میلیمتر 5,950,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 500 به 400 میلیمتر 16,800,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 300 به 250 میلیمتر 6,144,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 300 به 125 میلیمتر 4,416,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 500 به 250 میلیمتر 12,600,000 ذوب ریزان همدان
سه راهی چدنی فلنجدار 250 به 200 میلیمتر 4,000,000 ذوب ریزان همدان
شرکت های تولید کننده سه راه فلنجدار چدنی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران سه راه فلنجدار چدنی
خریدار اتصالات 33898
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 27589
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 25026 در آذربایجان شرقی
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 17684
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 11176
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 7512 در اردبیل
خریدار اتصالات و شیر الات چدنی (حسینی) 7510 در اردبیل

خرید اتصالات و شیر الات چدنی


خریدار سه راه فلنجدار چدنی 7041
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 6540
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 6539
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 4916
خریدار سه راه فلنجدار چدنی 4022

كريم باقري ؛ رييس گروه امور شهرسازي، معماري و امور عمراني دفتر فني استانداري تحصيلات، 1- فوق ليسانس شهرسازي2- فوق ليسانس برنامه ريزي شهري 3- دانشجوي دكتري شهرسازي تخصص ؛ 1- مهندس پايه يك شهرساز 2- كارشناس ترافيك 3- كارشناس جي آي اس 4- كارشناس برنامه ريزي شهري و منطقه اي سوابق حرفه اتصالات اي ؛ 1- مدير حمل و نقل و ترافيك شهرهاي استان 2- دبير شوراي هماهنگي ترافيك شهرهاي استان 3- اولين رييس گروه تخصصي شهرسازي نظام مهندسي استان 4- مهندس پايه يك شهرسازي / سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 5- عضو جامعه مهندسين شهرساز ايران 6- كارشناس رسمي دادگستري 7- مدرس دانشگاه و پژوهشگراگر معلمی شغل انبیاست فلنج مهندسی هنر خالق یکتاست هفته مهندس بر همه مهندسین عزیز مبارک بادتولید وعرض انواع دستمال کاغذی جهت مصارف خانگی .رستورانها.هتلها.بیمارستانها وتالارهای پذیرایی وچاپ جعبه ودستمال اختصاصی با طرح ولوگو موردنظر ونیز تولید پک های کترینگ ها و واحدهای تهیه وتوزیع غذا وچاپ نایلکس وسلفون اختصاصی تماس ستاری درصورت نیاز تصویر نمونه ها ارسال فروش سه راه فلنجدار چدنی خواهد شدجالب ترین ماهی دنیا شاید اکسولوتل با صورت خندانش باشد که دست فروش سه راه فلنجدار چدنی و پا دارد و دو زیست است. این ماهی عجیب و جالب بین 20 تا 40 سانتیمتر رشد کرده همچنین بین 10 تا15 سال عمر کند.فروش ویژه سامانه جامع ارسال پیامک و کارت ویزیت الکترونیک - بدون محدودیت زمان - ارسال به شماره های بلک لیست - ارسال به شماره های همراه کل کشور - ارسال بر اساس سن ، جنسیت،کدپستی - ارسال به تمامی مشترکین متصل به دکل مخابراتی مورد نظر و منطقه خاص - بازگشت هزینه در صورت عدم ارسال پیامک - کمترین هزینه ارسال در بین سیستم ها - ایجاد خط اختصاصی به دلخواه شما فقط 45000 تومان جهت سفارش با ما در تماس باشیدتخم‌های کتان را در یک کاسه آب بگذارید و اجازه دهید حدود 5 روز باقی بماند سپس با پنبه این مایع را به پوست کف سر بمالید و فلنج بعد از 25دقیقه بشویید, این کار تار مویتان را ضخیم میکند پیرایش ایرساتقويم سال جديد تحویل سال 1396 ساعت 13 و 58 دقیقه و 40 ثانیه روز دوشنبه 30 اسفند 1395 هجری شمسی, مطابق با 21 جمادی الثانیه 1438 هجری قمری و 20 مارس 2017 میلادی

#نیازمندی #نقلیه خواهان پراید هاچ بگ مدل 80بدون رنگ و تمیز هستم لطفا قیمت و عکس را ایران پایپ مارکت کنید خواهشا قیمتهای فضایی ندین قیمتم 7یا6.5 فروش سه راه فلنجدار چدنی میلیون توافقیم میتونه باشه شهر مرند هفته بازار آذربایجان ❤️موجودی در مبادی امیرکبیر خزر تاریخ:1395/12/03 10امیرکبیر:15900 12 امیرکبیر: 15750 14الی 28 امیرکبیر: 15520 32 امیرکبیر: 15750 تلفن:021-33129211 ایمانجانی-محمدینــه نمـی دانــی…! اتصالات هیچــکس نمــی دانـــد…! پشت ایــن چهــره ی آرامـ در دلــــم چه میگــذرد…! نمـی دانـی…! کســی نمـی داند…..! ایــن آرامش ظاهــــــر و این دل نـــــــا آرام…! چقــدر خسته امـ میکنــد…! ‌‌کیف نگهدارنده لوازم خودرو پشت صندلی دارای سگک قابل تنظیم برای اتصال سه راه فلنجدار چدنی به پشت صندلی ابعاد:37cm × 59cm جنس برزنتی ضخیم و جیب ها از جنس پارچه mesh 2 جیب مخفی در پشت قیمت: 15 هزار تومان پرداخت در محل03-12-95 ‎☑️انبار طهران 10 امیرکبیر 12 امیرکبیر 14 امیرکبیر 16 امیرکبیر 18 امیرکبیر 20 امیرکبیر 22 امیرکبیر 25 امیرکبیر 28 امیرکبیر 32 امیرکبیر 14 هیربد 16 هیربد 18 هیربد 22 هیربد 25 هیربد انبار متین‌‌ا╅━━━┅═❂═┅┅──┄ ↯↯قَبـــول دارم کـــهنه شـــده ام آنـــقدر کــهنه ؛ کــه می شــوَد رویِ گَرد و خـــاک تَنـــَم یــادگــاری نــوشت خیـــالی نیست تـــو هم بنویس و برو➣ ‌‌╆━━━┅═❂═┅┅──┄کیف های دست دوز چرمی اموزش و دوخت تمام کارها با دوسال گارانتی ارایه میشود میتوانید کارها را در کانال ببینید

و آخریڹ حرف دل ...... برای او ڪه دیگر به فراموشے سپردمش.... نگاه میڪنم عڪست را...... و به خاطر مےآورم تمام حرف هایت اتصالات را..... نگاهت را...... و حتے چشمانت را... نمیدانم مڹ بد بودم...... زمانه بد بود......... یا شاید هم زبانم لال.....تو....... هنوز هم در تعجب رفتنت مانده‌اَم......... اما.... هر ڪجا رفتے خدا پشت و پناهت....... یادت باشد...... مڹ تو را بخشیدم..... اما دلم را نمیدانم.استودیو فیلم و عکس یاسین بلوار شعبانیه مابین چهارراه دولت و موعود قیمت سه راه فلنجدار چدنی روبروی انتهای خیابان نیروی هوایی بیرجند بیرجند بیرجند بیرجندحراج سرویس خورشیدی تراش خورده (جدید) فونیکس آلمان .شامل شیرینی خوری ،میوه خوری ،شکلات خوری ،آجیل خوری ،12 عدد پیش دستی 12 عدد پیاله 12 عدد فنجان 2 عدد قندان و جاکاردی فقط 42010 سال طول کشید، تا يك شبه موفق شوم پشت هر موفقیت یک شبه ای که همه به آن فروش سه راه فلنجدار چدنی توجه دارند، هزاران روز سخت هست که دیگران نمی بیینند...!!!95/12/03 بنام خدا ورق رول سیاه قزاق گمرك استارا ورق 1/80 عرض 1000 ورق 2 عرض 1250 ورق 2/20 عرض 1270 ورق 2/20 عرض 860 ورق 2/30 عرض 1010 ورق 2/30 عرض 750 ورق 2/30 عرض 780 ورق 2/30 عرض 820 ورق 2/30 عرض 840 ورق 2/30 عرض 865 ورق 2/60 عرض 1155 ورق 2/60 عرض 1245 ورق 2/70 عرض 1258 ورق 2/85 عرض 1210 ورق 2/90 عرض 1275 ورق 3 عرض 1000 ورق 3 عرض 1010 ورق 3 عرض 1250 ورق 3 عرض 1260 ورق 3/10 عرض 1245 ورق 3/50 عرض 1010 ورق 3/50 عرض 1030 ورق 3/50 عرض 1280 ورق 3/60 عرض 1002 ورق 3/80 عرض 1400 ورق 4 عرض 1274 ورق 4 عرض 870 ورق 4/50 عرض 1260 ورق 4/50 عرض 1390 ورق 4/80 عرض 1340 ورق 4/80 عرض 1452 ورق 6 عرض 100095/12/03 بنام خدا ورق گالوانيزه شهركرد موجود در انبار : رول 40 عرض 1000 رول 50 عرض 1000 رول 50 عرض 1250 رول 60 عرض 1000 رول 60 عرض 1250 رول 70 عرض 1250 رول 80 عرض 1000 رول 90 عرض 1000 رول 1 عرض 1250 رول 1/25 عرض 1000 رول 1/25 عرض 1250 رول 1/50 عرض 125095/12/03 بنام قیمت سه راه فلنجدار چدنی خدا ورق روغنى فولاد موجود در انبار : رول 1/10 عرض 1250 رول 1/15 عرض 1250 رول 1/50 عرض 1000 رول 1/50 عرض 1250

آمار ایران ایر استانبول 24-01 720.000 24-03 720.000 27-03 790.000 27-06 قیمت سه راه فلنجدار چدنی 790.000 01-06 690.000 01-08 690.000 03-08 650.000 06-10 750.000 06-13 750.000 08-13 750.000 08-15 750.000 10-15 650.000 13-17 650.000#جاردین #شکلات_خوری تمام برنز با سینی آینه ای سایز بزرگ . شیک و پرفروش طول سینی43 سانت ارتفاع از سینی 18 215 هزار تومن سفارش#هفت_سین #آینه 75 هزار تومن #شمعدان جفتی 70 هزار تومن #خروس 25 هزار تومن #جام تک 30 هزار تومن جام ست 6 تایی 28 تومن سفارشجلو مبلی و عسلی ارتفاع 50 سانت طول میز 100 سانت در قطر 50 سانت عسلی ها 50 در 50 ست کامل 1290 هزار تومن سفارشجلو مبلی و عسلی پر کار ارتفاع 50 سانت طول میز 100 سانت در قطر 50 سانت عسلی ها 50 در 50 ست کامل 1330 هزار تومن سفارش#آینه گلکاری آلیاژی 75 هزار تومن #شمعدان پایه برنز جفتی 90 هزار تومن #دست #هفت_سین دونه ای 20 هزار سه راه فلنجدار چدنی تومن #خروس نماد سال 26 هزار تومن سفارش ست کامل ارسال رایگان#آینه 135 هزار تومن #شمعدان پایه برنز جفتی 90 هزار تومن #دست #هفت_سین دونه ای 20 هزار تومن #خروس نماد سال 26 هزار تومن سفارش فروش سه راه فلنجدار چدنی ست کامل ارسال رایگان

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ مژده مژده فلنج مژده ارسال رایگان ب مدت 1 هفته از امروز دقت کنیداینم یه کانال نا معتبر دیگ این دو کانال واقعا بی انصافن لازم دیدم معرفی شون کنم عکسای مارو برمیدارن و قیمتای نجومی میزارن اتصالات رو کار مامیدیم 210 تومن ایشون 300 تومن

سه راه فلنجدار چدنی - سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد
سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد, قیمت سه راه فلنجدار چدنی, خرید سه راه فلنجدار چدنی, فروش سه راه فلنجدار چدنی, قیمت انواع سه راه فلنجدار چدنی, لیست قیمت سه راه فلنجدار چدنی, کارخانه تولید سه راه فلنجدار چدنی, تولید سه راه فلنجدار چدنی, تأمین سه راه فلنجدار چدنی, کاتالوگ سه راه فلنجدار چدنی, انواع سه راه فلنجدار چدنی, فیلم سه راه فلنجدار چدنی, آموزش سه راه فلنجدار چدنی, قیمت روز سه راه فلنجدار چدنی, خرید عمده سه راه فلنجدار چدنی, فروش عمده سه راه فلنجدار چدنی, عکس سه راه فلنجدار چدنی, بهترین سه راه فلنجدار چدنی, ارزانترین سه راه فلنجدار چدنی