دنبال چه میگردید؟

سرشیلنگی تو پیچ

قیمت سرشیلنگی تو پیچ - سرپیچ ماده مخصوص اتصال شیلنگ به سر شیر

بازار سرشیلنگی تو پیچ - سرپیچ ماده مخصوص اتصال شیلنگ به سر شیر ایران - کارخانه تولید کننده سرشیلنگی تو پیچ - سرپیچ ماده مخصوص اتصال شیلنگ به سر شیر - استعلام قیمت سرشیلنگی تو پیچ - سرپیچ ماده مخصوص اتصال شیلنگ به سر شیر

سرشیلنگی چیست؟
اتصالات پلاستیکی یا برنجی که اغلب بعد از شیر استفاده میشود و شیلنگ را به لوله مرتبط میکنند

سرشیلنگی تو پیچ

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: فروشگاه منافی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02155811669
 • همراه: 09127334958

سرشیلنگی تو پیچ

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
سرشیلنگی تو پیچ

ثبت سفارش خرید سرشیلنگی تو پیچ:

 • خریدار سرشیلنگی تو پیچ
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار سرشیلنگی تو پیچ

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه سرشیلنگی تو پیچ هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

سرپیچ ماده مخصوص اتصال شیلنگ به سر شیر

قیمت انواع سرشیلنگی تو پیچ

سرشیلنگی سرشیلنگی تو پیچ پیچ تو پیچ سرشیلنگی تو

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای سنگین 3/4 443,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23773
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای سنگین 1/2 642,300گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23772
زانو روپیچ توپیچ "1 386,800گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23729
زانو روپیچ توپیچ "3.4 293,150گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23728
زانو روپیچ توپیچ "1.2 160,400گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23727
رابط تبدیلی روپیچ " 3/4 توپیچ " 1 175,100گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23726
رابط تبدیلی روپیچ 1/4*1 توپیچ 1 234,100گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23725
رابط تبدیلی روپیچ 1/4*1 توپیچ 3/4 260,700گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23724
رابط تبدیلی روپیچ 1/4*1 توپیچ 1/2 274,000گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23723
رابط تبدیلی روپیچ "1.2 توپیچ "1.1/4 178,950گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23722
رابط تبدیلی روپیچ "3.4 توپیچ "1.1/4 169,200گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23721
رابط تبدیلی روپیچ "1 توپیچ "1.1/4 236,280گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23720
رابط تبدیلی روپیچ "1 توپیچ "3.4 163,740گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23719
رابط تبدیلی روپیچ "1 توپیچ "1.2 111,490گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23718
رابط تبدیلی روپیچ "3.4 توپیچ "1.2 81,100گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23717
رابط تبدیلی روپیج 1.2” توپیچ3.4” 141,800گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23716
رابط روپیچ تو پیچ "1 239,120گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23715
رابط روپیچ تو پیچ "3.4 135,180گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23714
رابط روپیچ تو پیچ "1.2 100,700گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23713
رابط روپیچ (مغزی) تبدیلی "3/4*"1 218,100گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23712
رابط روپیچ (مغزی) تبدیلی "3.4*"1/2 105,850گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23711
رابط روپیچ (مغزی) 1/4 1*1 198,100گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23710
رابط روپیچ (مغزی) "1 234,180گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23709
رابط روپیچ (مغزی) "3.4 139,800گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23708
رابط روپیچ (مغزی) "1.2 70,000گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23707
زانو دیواری خاردار توپیچ کوپلی 1/2*20 250,380گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23695
زانو دیواری خاردار توپیچ کوپلی رژیمی1/2*20 237,400گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23694
زانو دیواری خاردار توپیچ کوپلی رژیمی"1.2*16 185,150گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23693
زانو روپیچ کوپلی "1*32 561,400گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23691
زانو روپیچ کوپلی "1*25 299,380گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23690
زانو دیواری صفحه دار تو پیچ کوپلی "1.2*20 309,210گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23656
زانو دیواری صفحه دار تو پیچ کوپلی "1.2*16 250,150گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23655
زانو صفحه دار تو پیچ پرسی "1.2*20 319,100گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23590
زانو صفحه دار تو پیچ پرسی "1.2*16 277,280گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23589
زانو تو پیچ پرسی "1*32 506,100گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23578
زانو تو پیچ پرسی "1*25 398,480گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23577
زانو تو پیچ پرسی "3.4*25 267,900گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23576
زانو تو پیچ پرسی "3.4*20 301,200گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23575
زانو تو پیچ پرسی "1.2*20 252,100گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23574
زانو تو پیچ پرسی "1.2*16 216,350گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23573
رابط روپیچ پرسی "1*25 366,250گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23547
رابط روپیچ پرسی "3.4*25 248,650گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23546
رابط روپیچ پرسی "3.4*20 205,100گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23545
رابط روپیچ پرسی "1.2*20 146,700گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23544
رابط روپیچ پرسی "3.4*16 192,900گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23543
رابط روپیچ پرسی "1.2*16 105,300گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان3 خرداد 98 4513-23542
انواع سرشیلنگی ،سوپاپ ، بست = پلیمری،چدن،آلومینیوم از سایز یکدوم اینچ الی ش 1 دشت شمال سیدطوفانی11 بهمن 97 13287-20991
زانو سرشیلنگی 0/5 اینچ به 16 میلیمتر 1,500 زلال رود3 خرداد 95 75-1972
سرشیلنگی 0/5 اینچ به 20 میلیمتر 1,000زلال رود3 خرداد 95 75-1968
سرشیلنگی 0/5 اینچ به 16 میلیمتر 750زلال رود3 خرداد 95 75-1967
شرکت های تولید کننده سرشیلنگی تو پیچ

  لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

  فهرست خریداران سرشیلنگی تو پیچ

  سرشیلنگی تو پیچ - سرپیچ ماده مخصوص اتصال شیلنگ به سر شیر. سر سیلنگی روپیچ سرشیلنگی نر جهت اتصال شیلنگ به شیرآلات. سرشیلنگی تو پیچ سرپیچ ماده مخصوص اتصال شیلنگ به سر شیر.
  سرپیچ ماده مخصوص اتصال شیلنگ به سر شیر, مناقصات سرشیلنگی تو پیچ, نمایندگی سرشیلنگی تو پیچ, استعلام قیمت سرشیلنگی تو پیچ, ارسال سرشیلنگی تو پیچ, پخش عمده سرشیلنگی تو پیچ, قیمت سرشیلنگی تو پیچ, خرید سرشیلنگی تو پیچ, فروش سرشیلنگی تو پیچ, قیمت انواع سرشیلنگی تو پیچ, لیست قیمت سرشیلنگی تو پیچ, کارخانه تولید سرشیلنگی تو پیچ, تولید سرشیلنگی تو پیچ, تأمین سرشیلنگی تو پیچ, کاتالوگ سرشیلنگی تو پیچ, انواع سرشیلنگی تو پیچ, فیلم سرشیلنگی تو پیچ, آموزش سرشیلنگی تو پیچ, قیمت روز سرشیلنگی تو پیچ, خرید عمده سرشیلنگی تو پیچ, فروش عمده سرشیلنگی تو پیچ, عکس سرشیلنگی تو پیچ, بهترین سرشیلنگی تو پیچ, ارزانترین سرشیلنگی تو پیچ

  نظرات کاربران در مورد سرشیلنگی تو پیچ

  • علیرضا زیبایی فارس فیروزاباد چهارشنبه 3 خرداد 98

   قیمت زانو سرشیلنگی
   500 عدد

  • محمدی خراسان رضوی،مشهد چهارشنبه 3 خرداد 98

   میبخشید من دنبال یک مدل سرشیلنگی خاص هستم
   سرشیلنگی پرسی 1/2 مخصوص فشار پایین

  • مجتبی اصفهان جمعه 2 ارديبهشت 98

   نیازمند تعداد عمده سرشیلنگی گاز پکیجی می باشم

  • شریفزاده اصفهان چهارشنبه 2 ارديبهشت 98

   نیاز به سرشیلنگی 1/2 برنجی یا آلمینیوم یا فولادی (رودنده وداخل دنده) داریم

  • فروشگاه ماهوت چهارمحال و بختیاری شهرکرد سه شنبه 10 دی 97

   خرید سرشیلنگی از انواع مختلف

  • بهروز حسین زاده تهران جمعه 7 مهر 97

   دررابطه با انواع سرشیلنگی میتونیم همکاری کنیم

  • علیرضا کیا دزفول استان خوزستان چهارشنبه 10 دی 96

   میزان 2000 متر لوله یک اینچ پلی اتیلن، 150 متر لوله 2 اینچ، 300 متر لوله 16، مقداری اتصالات و شیر و بابلر واتصال نر و سرشیلنگی و ..... برای آبیاری تحت قطره ای یک هکتار باغ مرکبات

  • محمد شنبه 10 دی 96

   سلام
   شیر شیلنگی برنجی به قطر 25 میلیمتر با ماسوزه و سرشیلنگی قیمت سلام

  • سی ان سی پارس اصفهان شنبه 4 تیر 96

   خریدار . سر شیلنگی و سه راهی و لوله دوسر رزوه هستم سایز یک و یک چهارم

  RSS