دنبال چه میگردید؟

قیمت رابط لوله به لوله

بازار رابط لوله به لوله - اتصالی که دو لوله را به هم وصل میکند ایران - کارخانه تولید کننده رابط لوله به لوله - اتصالی که دو لوله را به هم وصل میکند - استعلام قیمت رابط لوله به لوله - اتصالی که دو لوله را به هم وصل میکند

رابط لوله به لوله چیست؟

رابط لوله به لوله

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: بازرگانی نگار
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09033669991 - 09033669992

رابط لوله به لوله

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
رابط لوله به لوله

ثبت سفارش خرید رابط لوله به لوله:

  • خریدار رابط لوله به لوله
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار رابط لوله به لوله

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه رابط لوله به لوله هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

اتصالی که دو لوله را به هم وصل میکند

لیست قیمت انواع رابط لوله به لوله

نام کالا قیمت (ریال) برند
PVC لوله 1.5*25 105,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*50 11,095,209 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*63 11,095,210 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*75 11,095,211 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*40 11,155,217 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*50 11,155,218 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*90 11,095,212 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*20 103,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*25 127,300 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*32 170,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*40 2,098,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*63 11,155,219 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.1*110 3,036,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.3*140 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.4*125 3,884,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.8*160 4,943,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 110*3.2 974,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 12.7*140 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.2 10,710,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.7 1,235,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 14.6*160 6,591,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 140*3.5 1,424,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*3.2 1,359,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4.7 1,942,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2*63 352,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.2*110 11,095,213 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*20 115,400 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*25 156,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*32 200,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*40 267,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*50 337,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*125 11,095,214 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*63 435,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*110 812,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*140 11,095,215 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.8*90 682,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.9*75 590,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*11.9 6,538,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*14.7 8,004,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*18.2 9,887,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*4.9 2,634,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*5.9 3,237,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*6.2 3,531,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*7.7 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*9.6 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*11.9 84,795,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*14.8 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*18.4 12,947,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*4.9 3,276,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*6.2 4,225,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.3 4,884,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.7 5,489,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*9.6 6,551,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*32 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*40 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*50 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*63 545,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.1*125 1,064,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.2*160 11,095,216 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.4*110 918,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.5*90 854,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*140 1,483,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*75 732,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*32 325,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*40 387,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*50 491,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.8*63 665,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.9*125 1,330,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*12.1 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*15 13,417,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*18.7 16,478,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*23.2 20,597,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*6.2 5,240,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*7.7 6,912,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.2 8,003,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.7 8,704,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 32*3 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*160 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*200 11,155,220 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.2*110 1,259,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*140 1,765,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*90 1,046,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.5*75 917,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.6*50 603,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.7*63 776,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.8*125 1,636,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.9*160 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 40*3 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.3*110 1,588,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*140 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*90 1,315,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.6*75 1,110,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.8*63 1,012,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 50*3 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6*125 2,000,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.2*160 2,648,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.6*110 1,989,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*140 2,707,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*90 1,630,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
شرکت های تولید کننده رابط لوله به لوله

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران رابط لوله به لوله
خریدار رابط لوله به لوله 2014

خرید و فروش؛ رهن ؛ اجاره باغ ؛ ویلا ؛ آپارتمان ؛ مغازه مشاوره رایگان ثبت کد رهگیری همراه تلفن 42287594 شماره ایران پایپ مارکت لینکگالری هنری♡پوریا♡ سفارش انواع دست سازه های نمدی شامل ست سیسمونی،ست جهیزیه،یادبود جشنها،تم تولد،تم دندونی،انواع کیف و...تولیدی آرش ARASH ست مدیریتی⚡️ کدA60 تولیدی آرش انواع سررسیدوتقویم رابط رومیزی ودیواری سال1396 02133717269Hello , We supply below , for more detailed information keep us in touch at Viitaa2016 .com 960.00 USD/MT - Refined Sunflower oil (in flexitanks 22 MT), 0.99 USD/1L - Refined sunflower oil (0.5L&1L&3L&5L PET bottles), 1.10 USD/1L - High-oleic (Omega-9) Refined sunflower oil (0.5L&1L&3L&5L PET bottles), 2.50 USD/ 0.5L - Organic Virgin sunflower oil Radana (0.25l, 0.5L glass bottles), 1 USD/1L - Salad dressing Radana (0.5L, 1L PET bottles), 19.30 USD/18L - Refined Sunflower Oil(16L, 18L metal tins, 20L plastic tins), 870.00 USD/MT - Crude Sunflower oil (in flexitanks 22 MT) regards, Viitaa2016 .com❣بغـل ❣وا ڪرده بی پروا ❣گمانم وقتِ رسـوایی ست ❣عجب لیلای مجنونی ست ❣این حوّای شیرینم... ❤️❤️وقتی احساس قیمت رابط لوله به لوله خوبـــــــی درباره خــــــود دارید، دیگران هم بهتـــــــر از همیشه بنظر میرسند چرا که جهان بازتابـی از خود ماست... منشا تمام افکار و حرکات ما چگونه دیدن خویشتن استEveryone Is a moon and has a dark side Which he never shows to anybody. ~Mark Twain آدمها همه ماه اَند فروش رابط لوله به لوله نیمه ی تاریکشان را به دیگران نشان نمی دهند. ▪️مارک تواین

کاغذ دیواری ---- پارکت ---- کفپوش پوستر های خاص ---- پرده های فانتزی اگر بدنبال تغییر و لوله تحول تو خونه تون هستینگاهی خوابت را می‌بینم بی‌صدا بی‌تصویر مثلِ ماهی لوله در آب‌های تاریک که لب می‌زند و معلوم نیست حباب‌ها کلمه‌اند یا بوسه‌هایی از دل‌تنگی#پتروصدا 58 (اخبار صوتی پتروبورس) تاریخ:10.12.95 با پیوستن به کانال پتروبورس اخبار نفت ، گاز و پتروشیمی را بصورت صوتی دریافت نمایید. لینک کانال ✅مشاركت عبارت است از دخالت‌داوطلبانه، آگاهانه و همه‌جانبه در همه امور اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي افراد و تأثيرگذاري بر فرآيندهاي تصميم‌گيري در اين امور. مشاركت نه تنها رهيافت براي رسيدن به توسعه پايدار است، بلكه بنابراهميتي كه دارد خود بعنوان هدف توسعه محسوب مي‌شود. چون بدون مشاركت مردم در تمامي عرصه‌هاي فعاليت، توسعه امكان‌پذير يا حداقل پايدارنخواهد بود.در توسعه پايدار همه اقشار، طبقات و گروههاي مختلف سني و جنسي از جايگاه خاص برخوردارند زيرا تنها در صورت مشاركت مردم است كه برنامه‌ها و اقدامات توسعه براساس نيازهاي واقعي مردم پي‌ريزي مي شوند و چون به وسيله خود مردم تعريف و طراحي مي شوند، بنابر اين مورد حمايت آنها قرار داشته و پايدار خواهند ماند.انشالله،اگرهركدام ازشماها يك نفررو دراين زمينه آگاه كنين اين آگاهي فراگيرميشه وباعث ميشه باانتخاب درست سرنوشت خودمون وشهرمون رو رابط درست رقم بزنيم#عرضه های پیش رو رینگ داخلی و رینگ بین الملل تاریخ اعلام: 95/12/10 ✅لینک عضویت در کانال پتروبورس3 کشتی‌گیر فروش رابط لوله به لوله کرمانشاهی به اردوی تیم ملی آزاد نوجوانان دعوت شدند به کانال خبری کلهر نیوز بپیوندید www.kalhornews.ir

فرصت استثنایی برای ثبت اگهی های شما در رتبه اول جستجوی گوگل نهایت تبلیغات با گروه صنعتی ایران کارخانه تماس:باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که «هیچ» نمی‌دانید! شارل دو مونتسکیو ✨ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی الهه رهنما✍ اتصالات یـک گروه خــاص ❤️ اعـضاش همـه با کلاس❤️ بالـاسرمون خــداس❤️ راه مسـتقیم الـگوی مـاس ❤️بـا ادبی نشـانه شـخصیت شـماسهر وقت دلت گرفت توی خیالت یه خونه بساز بالای یه درخت پنجره هاش رابط رو به ماه دلتو بسپار به خدا ، فقط یاد خداست که دلتو آروم میکنهعلي رغم حركت گسترده اي كه در كشور در زمينه مشاركت سياسي زنان جريان دارد ، هنوز زنان در بيشتر سطوح دولت ، به ويژه در هيأت وزيران و ديگر هيأتهاي اجرايي و تصميم گيري ، حضوري بسيار اندك دارند. در بحث مديريت ، در حال حاضر در ايران ، در حالي كه زنان شاغل تحصيل كرده به مراتب سهم بيشتري را در ميان كل بانوان شاغل دارند (22 درصد در مقابل 9/7 درصد سهم مردان) ، ولي سهم مردان مدير در كل اشتغال بسيار بيشتر است.‏فیلم آموزشی جلوگیری ازآزارجنسی کودک فیلم کاملوحتما به کودکان نشان بدید،خجالت نکشیدوگرنه یک عمر روح فرزندتان زخمهای عمیقی فروش رابط لوله به لوله خواهدداشتاره چرا نشه بخدا شهر جز اموال شخصی من و شماست مگه میشه سرش شوخی یا معامله یا جدیش نگرفت وقتی از بوی تعفن زباله مریض شدی همون برادر اتصالات میتونه برای شما قیمت تی بیاره ؟؟؟

Reza Omidvar Be Rozhaye ....: قیمت دوستانی که مستقیم فروشنده شیشه فروش رابط لوله به لوله جلو جرتقیل 110 تنی هستن در پی وی پیام بدنشهر دموكراتيك شهرى نيست كه در آن فقرا هم از خودرو شخصى استفاده رابط لوله به لوله كنند، بلكه شهرى است كه ثروتمندان هم از حمل و نقل عمومى استفاده كنند. به کانال حامیان مهندس نوروزی بپیوندید‍ چرخ گردون چه بخندد... چه نخندد... تو بخند... مشکلی گر تو لوله را... راه ببندد!!! تو بخند... گر دلت از غم و غصه برنجد... تو بخند.....دوستان کسی دیسک رمانی یا 28پر پنج غازی المان لولر تریلر رمان گاو اهن ابر هارد به تعداد خریداریم هرکی داره لطفا پی وی عکس و قیمتفردا چهارشنبه راس ساعت 10 صبح در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد #نشست_تخصصی_تدبیر_تامین_آب_استانلحظه تحویل سال1396 13 و 58 دقیقه و 40 ثانیه روز دوشنبه *بفرست واسه همه* *تا اولین نفر اتصالات باشی!* *خــــــروس*‏بعد از یه رابطه طولانی‌، رابطه جدید شروع کردن، مث فروش رابط لوله به لوله مردن تو مرحله آخر و سخته یه بازیه، میتونی‌ دوباره بازی کنی‌، جون هم داری، اما هوسشو نداری ☄️

داداش دو واشر کردنی.، کورس پیستون بیشتر میشه همین باعث میشه لوله احتراق ب طور کامل انجام نشه،،گازوئیل همش نمیسوزه گازوئیل خام میده بیرون﷽ مراســـم عــــزاداری ایــــام فاطمیــــه زمان : دهم و یازدهم اسفند،ساعت 20 هفتاد و پنج متری عماریاسر ، خیابان شهید قدوسـی ، کوچه شهید شفیعـی فرعی دوم _ هيئت جـدّه سادات(س)