دنبال چه میگردید؟

رابط فلنجدار

قیمت رابط فلنجدار - رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند

بازار رابط فلنجدار - رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند ایران - کارخانه تولید کننده رابط فلنجدار - رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند - استعلام قیمت رابط فلنجدار - رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند

رابط فلنجدار چیست؟

رابط فلنجدار

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: شرکت نگار آسیا
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09334655280 - 09130188465

لیست قیمت رابط فلنجدار
قیمت رابط فلنجدار

رابط فلنجدار

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
رابط فلنجدار

ثبت سفارش خرید رابط فلنجدار:

  • خریدار رابط فلنجدار
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار رابط فلنجدار

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه رابط فلنجدار هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند

قیمت انواع رابط فلنجدار

نام کالا قیمت (ریال)برند
رابط فلنجدار 110 در 4 0 مهر اتصال صفاهان
رابط فلنجدار 90 در 3 0 مهر اتصال صفاهان
رابط فلنجدار 63 0 مهر اتصال صفاهان
رابط فلنجدار 90 در 4 0 مهر اتصال صفاهان
رابط فلنجدار 75 0 مهر اتصال صفاهان
اتصالات چدنی فلنجدار 0 شیرالات صنعتی مهرآب
سه راه فلنجدار چدنی150*150 1,100,000 گروه صنعتی نورآب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/150mm/GGG40 7,840,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/40mm 1,325,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/80mm/GGG40 4,055,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/100mm/GGG40 5,390,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/200mm 13,570,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/80mm/GGG40 2,720,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/25mm 1,520,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/25mm 1,180,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/50mm/GGG40 3,280,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/65mm/GGG40 3,665,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/125mm 6,360,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/50mm/GGG40 1,770,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/15mm 1,475,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/15mm 1,050,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/250mm 14,140,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/40mm/GGG40 2,225,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/80mm 3,600,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/32mm/GGG40 1,430,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرصافی فلنجدار چدنی pn16/200mmیاراب 0 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/150mm/GGG40 10,120,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/150mm 6,480,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/25mm/GGG40 1,750,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/50mm 2,180,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/20mm/GGG40 1,230,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرصافی فلنجدار چدنی pn16/125mmیاراب 3,660,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/100mm/GGG40 4,760,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/100mm 3,930,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/15mm/GGG40 1,695,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/32mm 1,360,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/200mm 8,460,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرصافی فلنجدار چدنی pn16/80mmیاراب 1,940,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/65mm/GGG40 3,125,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/65mm 2,800,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/150mm 9,970,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/125mm 3,917,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/20mm 1,260,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/40mm/GGG40 1,890,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/40mm 2,550,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/80mm 4,070,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/80mm 2,310,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/200mm/GGG40 17,855,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/25mm/GGG40 1,490,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/150mm/GGG40 6,120,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/50mm 2,420,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/200mm/GGG40 11,970,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/50mm 1,515,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/100mm/GGG40 4,760,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/125mm/GGG40 8,250,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/15mm/GGG40 1,440,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/100mm/GGG40 3,330,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/32mm 1,595,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/32mm 1,250,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/65mm/GGG40 3,495,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/80mm/GGG40 4,710,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/150mm 8,800,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/65mm/GGG40 2,110,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/20mm 1,485,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/20mm 1,075,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn16/40mm/GGG40 3,235,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/50mm/GGG40 2,785,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/100mm 4,120,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/40mm/GGG40 1,510,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرصافی فلنجدار چدنی pn16/250mmیاراب 0 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/200mm/GGG40 15,650,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیرفلکه کشوئی محور صعودی زبانه فلزی فلنجدار چدنی pn10/200mm 9,390,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیر سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/32mm/GGG40 1,840,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شیریکطرفه سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/65mm 2,720,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
صافی توری استیل سوپاپی فلنجدار چدنی pn16/25mm/GGG40 1,350,000 شرکت ذوب فلزات یاراب
شرکت های تولید کننده رابط فلنجدار

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران رابط فلنجدار

انواع.لاک.طراحی.مات.حرارتی2000تومان کلی.جزئی.ارایشی کمند بورس کامل لوازم آرایشی وارایشگاهی با نازلترین قیمتshahin: گروه گرند بروکر از تمامی واسطه ها در زمینه های ذیل دعوت مینماید جهت خرید و فروش از گروه بازدید نماینددلم به حال پسرک سوخت! وقتی گفتم کفش هایم را خوب واکس بزن... خندید و گفت: رابط فلنجدار خیالت راحت مثل روزگارم سیاهش میکنم! عید نزدیکه، به یاد نیازمندان باشیم#طراحى#ساخت#رنگسازى#رنگ#ميكسر#پرميل#بارميل#ساخت#ماشين#صتعتى#بالابر#جك#امنيت#ايمنى# قیمت ت#خودروبر#اسانسور#بالابر#هيدروليك#تهران#نياوران#دماوند#ونك#تجريش#لواسون#كرج#فرديس#كچسر#كردان#طالقان#شمال#ساوه#قم##ماشين سازى بياتى #طراحى و#ساخت #آسانسور و#بالابرهاى #صنعتى و #هيدروليكى#تهران كرج #فرديس #ملارد #انديشه دارنده #ايزو 18001 Rasolbayati55 .comاز شما می پرسم ؟؟؟..آیا تاکنون این همه برند دوربین مداربسته یکجا دیده بودید www.kookbazar.ir ................#ايران#ماشين سازى بياتى #طراحى#ساخت#خودروبر#اسانسور#بالابر#هيدروليك#تهران#كرج#فرديس#شمال#ساوه#قم#اراك#مشهد#چالوس#نوشهر#

Hk Hos: قیمت با اجازه مدیر عزیز گروه گروه بسیار فعال در زمینه خرید و فروش ماشین آلات راهسازی در کشور خوشحال می شویم رابط شما ما را یاری نمایید قیمت وعرض خسته نباشید خدمت مدیر گروه ها و ادمین های گرامی، بعلت تعدد گروه ها و ارسال زیاد پیام اینجانب قادر به مطالعه تمامیه پيامها نمیباشم. اگر دوستان لینک گروه خودشان را در pv ارسال کنند ممنون ميشم.تابلو خراش فلز طرح پرنده روی گلها (رنگی ) کد : 100-20 ابعاد: فلنج 41×60 سانتیمتر قیمت : 210.000 تومان Channelهندزفری اورحینال سامسونگ و هواوی با کیفیت عالی قیمت: 10000 تومان 5تا: 8000 تومان 10 تا: 6000 تومان تعداد بیشتر پیام بدین118 گرجستان: فورد فوکوس 2012 بسیار تمیز موتور 2000 قیمت 6500 دلار کارکرد 68000 تلفن : 00905513944244جمعه تون شاد شاد برایتان یک دنیاشادی یک دشت آرامش یک دریاخوشبختی یک کوه قیمت تی یک اسمان آرزوی رابط فلنجدار زیباو یک عمربا عزت از پروردگار خواستـــــــارم قیمت فروش و خدمات خط کش دیجیتال ، نمایشگر، انکودر،خط کش مغناطیسی،وایر انکودر ،خط کش اهمی و... تلفن : 02166824134

هر سنگ معدن متفاوت است. FTM دارای تجربه برای منطبق کردن فرایند درست تولید است. تجهیزات و طراحی مطلوب باعث ارتقا کیفیت سنگهای معدنی میشود. درصورت تمایل به بالا بردن کیفیت سنگ معدنی خود بامن تماس بگیرید. (ترجیحا به زبان انگلیسی) sinofote .com با تشکر بلا ژانگ مسئول فروشتونیک لی بچگانه پوشاک دهلی ادرس چهارارسولی پاساژ براسان زیرزمین واحد34.38.40 پوشاک ددهلي: جهت سفارش به آیدی زیر پیام بدیدناگفته های ژیلا صادقی. در ماه رمضان سوتی نداده بودم آقای دکتر داشت خفه میشد... #بدون_سانسور_ذهن_بیدارتصویربرداری با بهترین دوربین های روز دنیا 4k هلی شات رونین کرین همکاری با آتلیه عروس شهـــــــــــــــــر ساخت کلیپ های اسپرت ... از فروش رابط فلنجدار نمونه کارهامون دیدن کنید ...✌️كفش طرح asics بسیار نرم و راحت کیفیت بسیار عالی جنس :ترکیبی جنس زیره :PU رنگبندی : مشکی قابلیت ست کردن با انواع شلوارهای جین/کتان/ساپورت و... سایز :37 الی 40 قیمت:58یه روز شهردار یکی از شهرهای دنیا تصمیم میگیره یه برج زیبا تو شهرشون بسازه. برای این کار از سرتاسر دنیا از سه مهندس ( یه مهندس چینی، یه مهندس آمریکایی و یه مهندس ايرانی ) میخواد که بیان تا در مورد ساخت برج باهاشون صحبت کنه. مهندس چینی میگه من این برج رو برات میسازم ولی قیمتش میشه 3 میلیون دلار. 1 میلیون هزینه کارگر و تجهیزات 1.5 میلیون هزینه مواد اولیه و 500 هزار هم دستمزد خودم. شهردار با مهندس آمریکایی صبحت میکنه. مهندس آمریکایی میگه: ساخت برج 5 میلیون قیمت رابط فلنجدار دلار هزینه داره؛ 2 میلیون کارگر و تجهیزات، 2 میلیون مواد اولیه و 1 میلیون هم خودم میگیرم. شهردار سراغ مهندس ایرانی میاد. مهندس ایرانی میگه: ساخت این برج 9 میلیون دلار هزینه برمیداره! شهردار با تعجب میپرسه، چطور ممکنه 9 میلیون دلار هزینه داشته باشه؟ مهندس ایرانی میگه: 3 میلیون خودت برمیداری، 3 میلیون من برمیدارم، 3 میلیون هم میدیم به مهندس چینی که برج رو بسازه !!! روزتون مبارک نخبه ها....فروش خط کامل میخ ( دستگاه میخ ، پولیش، بسته بندی،قیچی تیز کن، تابلو) دستگاه میخ روس طرح آلمان جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید با شماره همراه : تماس بگیرید.

‎با قیمت ‎12 عدد سبد فروشگاهی بفروش می رسد.سبد ها در حد چند ماه کار و نو می باشد. ‎سبد خشکبار، سبد شکلات، سبد گیاهان دارویی، سبد اجناس فروشگاهی .ايدي تماس:Applaud: محل تبلیغات رابط شما اینجاس تبلیغات رایگان فقط روزی یکبار.واحد یه خوابه ..شغل و اتاق بدون کمیسبونساندويچ پانل هاي با اچ پي ال در صنائع مختلف مورد مصرف قرار ميگيريد از جمله در پارتيشن سازي انتي باكتريال در بيمارستانها و كارخانجات و در تابلوهاي برق عايق الكتريكي بيست كيلوولت قابليت سيم كشي داخلي و در پارتيشن هاي اداري و رد ساختمان اطاق و يخچال سازي كانتينر ها و فريزر ها و ضد اب و انتي باكتريال و مقاوم و سبك #پارتيشن#سردخانه#يخچال#كانتينر#بيمارستان#كارخانه#ديوار#عايق#ساندويچ #پانل#الكتريك تابلوي برق #كانكس#كاذب#اینترپل امروز به کشورهای که به صادرات و واردات گوشت خوک و مرغ از برزیل مشغول هستند هشدار داد که موارد تقلب در این محصولات مشاهده شده استگردنبند چوبي و پلاك رزيني اطلاع از قيمت و سفارش از طريق: كانال ایران پایپ مارکت :پارک ملی Ibitipoca کشور برزیل رنگ عجیب رودخانه این پارک که در اثر سطح بالایی از مواد آلی می باشد یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه فروش رابط فلنجدار است.⭕️ فرمانده سپاه سلمان سیستان وبلوچستان خبر داد حضور 98 گردان بسیجی در رزمایش الی بیت المقدس/ حوزه اتحاد واقعی در سیستان وبلوچستان نمایان است فرمانده سپاه سلمان سیستان وبلوچستان در گفت وگو با اتصالات خبرنگار زاهدانه از حضور 98 گردان بسیجی در رزمایش الی بیت المقدس در استان خبر داد و گفت: در این مدت تمام تاکتیک های مشخص شده به تناسب هر شهرستان در حوزه تهدید و آسیب به صورت آمایش سرزمینی انجام شد. ?

طراحی و دوخت روشا ,دوخت انواع مانتو و تونیک ,کت و سارفون,پیراهن مجلسی با نازلترین قیمت ها....✂️✂️✂️✂️✅یک تیرو دو نشان دو آموزش همزمان آموزش تکنیک بوچین قیمت رابط فلنجدار باند ومیکس مدیا فقط با15 هزارتومان 20درصد هزینه به #کودکان_سرطانی محک تعلق میگیرد . برای شرکت با آیدی زیر ارتباط برقرار کنید :

رابط فلنجدار - رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند