دنبال چه میگردید؟

رابط فلنجدار

قیمت رابط فلنجدار - رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند

بازار رابط فلنجدار - رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند ایران - کارخانه تولید کننده رابط فلنجدار - رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند - استعلام قیمت رابط فلنجدار - رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند

رابط چیست؟
نوعی از اتصالات است که دو لوله را در امتداد هم به یکدیگر متصل و آب بندی میکند

رابط فلنجدار

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: شرکت نگار آسیا
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 03137723865
 • همراه: 09033669994 - 09033669997

لیست قیمت رابط فلنجدار
قیمت رابط فلنجدار

رابط فلنجدار

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
رابط فلنجدار

ثبت سفارش خرید رابط فلنجدار:

 • خریدار رابط فلنجدار
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار رابط فلنجدار

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه رابط فلنجدار هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند

قیمت انواع رابط فلنجدار

نام کالا قیمت (ریال)برند
رابط فلنجدار 90 در 3 0 مهر اتصال صفاهان
رابط فلنجدار 110 در 4 0 مهر اتصال صفاهان
رابط فلنجدار 75 0 مهر اتصال صفاهان
رابط فلنجدار 90 در 4 0 مهر اتصال صفاهان
رابط فلنجدار 63 0 مهر اتصال صفاهان
اتصالات چدنی فلنجدار 0 شیرالات صنعتی مهرآب
چهار راه فلنجدار سایز 300x300 چدن داکتیل PN10 8,970,000 شرکت چدنیت صدر
چهار راه فلنجدار سایز 250x250 چدن داکتیل PN10 8,000,000 شرکت چدنیت صدر
چهار راه فلنجدار سایز 200x200 چدن داکتیل PN10 4,200,000 شرکت چدنیت صدر
چهار راه فلنجدار سایز 150x150 چدن داکتیل PN10 3,200,000 شرکت چدنیت صدر
چهار راه فلنجدار سایز 100x100 چدن داکتیل PN10 1,850,000 شرکت چدنیت صدر
چهار راه فلنجدار سایز 80x80 چدن داکتیل PN10 1,520,000 شرکت چدنیت صدر
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 250 میلی متر PN10 6,200,000 شرکت چدنیت صدر
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 200 میلی متر PN10 1,790,000 شرکت چدنیت صدر
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 150 میلی متر PN10 1,480,000 شرکت چدنیت صدر
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 125 میلی متر PN10 1,280,000 شرکت چدنیت صدر
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 100 میلی متر PN10 1,000,000 شرکت چدنیت صدر
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 80 میلی متر PN10 910,000 شرکت چدنیت صدر
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 65 میلی متر PN10 700,000 شرکت چدنیت صدر
زانو 90 درجه فلنجدار چدن داکتیل سایز 50 میلی متر PN10 700,000 شرکت چدنیت صدر
نیپل فلنجدار110-20سانت 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
کپ فلنجدارتکاب63-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
کپ فلنجدارتکاب125-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شیرپروانه فلنجدار350 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شیریکطرفلنجدار100 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
کپ فلنجدارتکاب90-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
کپ فلنجدارتکاب200-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سوپاپ چدنی فلنجدار125 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
کپ فلنجدارتکاب110-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شیرپروانه فلنجدار200میراب 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شیرفلکه چدنی فلنجدار100-میراب 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
کپ فلنجدارتکاب75-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
کپ فلنجدارتکاب160-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
زانوچدنی یکسرفلنجدار500-30درجه 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
زانوفلنجدارتکاب200-45درجه 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب110*315-10بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب140*250-10بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب180*250-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب225*315-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب315-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب90*315-10بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
زانوفلنجدارتکاب125-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه رافلنجدارتکاب125-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب125*250-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب160*315-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب200*315-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب250-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب75*315-6بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
زانوفلنجدارتکاب110-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
زانوفلنجدارتکاب90-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب110-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب160*250-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب200*250-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب250*315-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب75*250-10بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب90-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
زانوفلنجدارتکاب160-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب110*250-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب125*315-6بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب160-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب200-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب280*315-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب90*250-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
زانوفلنجدارتکاب125-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
زانوفولادی90درجه110فلنجدار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب125*250-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب160*315-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب200*315-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب250-10بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب75*315-10بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
زانوچدنی90درجه فلنجدار110 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
زانوفلنجدارتکاب200-90درجه 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب110*315-6بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب140*250-6بار-باتبدیل 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
سه راه فلنجدارتکاب180*250-6بار 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
شرکت های تولید کننده رابط فلنجدار

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران رابط فلنجدار
خریدار رابط (صادق منصوری فروشگاه کشاورزی برادران منصوری) 47215 در بوشهر

رابط فلنجدار - رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند. رابط فلنجدار رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند. سوپاپ اطمینان فلنجدار شیر هوا یا سوپاپ چدنی که بوسیله فلنج به لوله متصل میشود. چهار راه فلنجدار چدنی اتصال چهارراهی از جنس چدن که توسط فلنج به لوله بسته میشود. شیر اهرمی شیرآلاتی هستند که به کمک حالت اهرمی باز و بسته میشوند. شیر برقی شیرآلات پلاستیکی و چدنی که بوسیله برق باز و بسته میشوند. اتصالات آسان بست اتصالاتی که جهت آبیاری بارانی استفاده میشوند و با یک فشار آب بندی و بسته میشوند و با فشار یک گیره باز و جدا میشود. شیر پروانه ای اهرمی شیر های ویفری که بوسیله دستگیره بلندی شبیه به اهرم باز و بسته میشوند. شیر پروانه ای فلنجدار شیرآلات ویفری یا پروانه ای که با فلنج به خط لوله بسته میشوند. اتصالات نیوفیت اتصالاتی که در لوله کشی های موقت آبیاری بارانی استفاده میشوند و به راحتی باز و بسته میشوند.
رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند, مناقصات رابط فلنجدار, نمایندگی رابط فلنجدار, استعلام قیمت رابط فلنجدار, ارسال رابط فلنجدار, پخش عمده رابط فلنجدار, قیمت رابط فلنجدار, خرید رابط فلنجدار, فروش رابط فلنجدار, قیمت انواع رابط فلنجدار, لیست قیمت رابط فلنجدار, کارخانه تولید رابط فلنجدار, تولید رابط فلنجدار, تأمین رابط فلنجدار, کاتالوگ رابط فلنجدار, انواع رابط فلنجدار, فیلم رابط فلنجدار, آموزش رابط فلنجدار, قیمت روز رابط فلنجدار, خرید عمده رابط فلنجدار, فروش عمده رابط فلنجدار, عکس رابط فلنجدار, بهترین رابط فلنجدار, ارزانترین رابط فلنجدار

نظرات کاربران در مورد رابط فلنجدار

 • طاهری فارس،شیراز دوشنبه 3 خرداد 97

  سلام وقت بخیر جسارتا رابط فلنچ چهار اینچ فلزی می خواستم
  فلنچ چهار اینچ که روی آن کمربند جهت گرفتن لوله آب
  با تشکر از شما

 • مرتضی فتاحی یزد پنج شنبه 3 خرداد 97

  لوله استیل با ضخامت نیم سانت با رابط آن برای تولید چادرمسافرتی عصایی

 • عموری آبادارن سه شنبه 3 خرداد 97

  در نظر دارم زمین کشاورزی به طول 750 متر و عرض متوسط 75 متر به سیستم آبیاری و انتقال اب یا استفاده از لوله و سایر تجهیزات پلی اتیلن مجهز نمایم مشخصات دیگر به قرار ذیل می باشد
  1- نوع پمپ گریز از مرکز برقی با قدرت 20 اسب بخار با خروجی 10 اینچ نصب شده در ابتدای زمین
  2- زمین در طول به دو قسمت مساوی تقسیم شده است و در عرض به 8 قسمت مساوی در کل زمین به 16 قسمت تقریبا مساوی تقسیم شده است که جهت هر قسمت برنامه خاصی در نظر می باشد.

 • مردانی زنجان یکشنبه 3 خرداد 97

  سلام بستبست کمر بندی پلی اتیلن 6 اینچ با تبدیل 4 اینچ
  رابط بست کمر بندی 6 اینچ

 • یعقوبی تهران یکشنبه 3 خرداد 97

  نه از شرکت خصوصی هستم
  یعقوبی هستم که شماره دادم در رابطه با یک استعلام قیمت

 • مجتبی دلاور فیروزآباد فارس چهارشنبه 3 خرداد 97

  خریدار بدون رابطه تقسیم ب صورت مستقیم

 • نژادمحمد همدان دوشنبه 3 خرداد 97

  سلام وقت بخیر رابط یک سررزوه پلی اتیلن سایز 8 اینچ میخواستم
  یک سررزوه و یک سر هم به لوله اتصال پیدا میکند

 • فراهانی تهران دوشنبه 3 خرداد 97

  سوالی داشتم دررابطه با پمپ اب

 • محمدی آذربایجان شرقی،مراغه سه شنبه 3 خرداد 97

  من فقط مصرف کننده هستم کمی مشاوره می خواستم
  درخواست من در رابطه با آبیاری قطره ای هست
  از شهرستان مراغه استان آدربایجان شرقی

 • حسینی تهران یکشنبه 2 ارديبهشت 97

  من در رابطه با خرید لوله سوال داشتم
  لوله استیل 50

 • edalatarman5@gmail.com خوزستان،اهواز شنبه 2 ارديبهشت 97

  baraye saze golkhane khastam az loole 3 galvanize estefade konamh
  لوله گالوانیزه 3
  شماره شرکت های اصفهان و اراک
  در رابطه با لوله

 • نوفلاح گلستان،گرگان شنبه 2 ارديبهشت 97

  بنده نوفلاح هستم. سوال داشتم در رابطه با فیلتر های دیسکی

 • حمزه سهم الدینی کرج فردیس پنج شنبه 2 ارديبهشت 97

  شلنگ برزنتی آتشنشانی برای استفاده شرکت وگارگاهها میباشد شیر آبپاش دارد وهر دوسر شلنگ سری یا رابط دارد،

 • غفارپور تهران سه شنبه 2 ارديبهشت 97

  جهت اتصال لوله چدنی فاضلاب ب پوشفیت
  رابط ی داریم برای اتصال چدن به پوشفیت؟
  سلام برای اتصال پوشفیت به چدن اتصالی داریم؟

 • گلزارنیا سیستان و بلوچستان،زابل چهارشنبه 2 ارديبهشت 97

  قیمت وسایل و تجهیزات وسایل آبیاری قطره ای را می خواستم
  قیمت لوله - بست - رابط -

 • فیروز رضایی تبریز دوشنبه 1 فروردين 97

  می خواستم در رابطه با آبیاری با کوزه های سفالی زیر سطحی برای درختان میوه و نیز هزینه آن اطلاع بیشتری کسب بکنم

 • مقدسی یکشنبه 1 فروردين 97

  رابط بین لوله 2 سفید وشیلنگ آبیاری قطره از

 • سهراب مهجوری ساوه پنج شنبه 1 فروردين 97

  در رابطه با قیمت شیرالات میخواستم صحبت کنم

 • ابزار الات هادی بیرجند-زاهدان سه شنبه 1 فروردين 97

  در رابطه خرید محصولاتتون برای فروش در مغازم

 • غلام زارعی استان فارس شهرستان بوانات پنج شنبه 1 فروردين 97

  دررابطه باابیاری قطره ای

 • رابط فلنجدار چهارشنبه 1 فروردين 97

  قیمت لوله 125 متر طول زانو 45*125 و تبدیل 125به 100 . رابط 125 قیمت لوله 125 متر طول زانو 45*125 و تبدیل 125به 100 . رابط 125

 • مرتضی آبسالان استان هرمزگان -شهرستان حاجی آباد-منازل سازمانی شبکه بهداشت سه شنبه 12 اسفند 96

  بدون استفاده از کمربند 5به 2 باشد

 • میمثم شنبه 12 اسفند 96

  سلام قیمت رابط پلی اتیلن 63در90
  سلام

 • امراله بهمنی زاده فارس_استهبان شنبه 12 اسفند 96

  خرید عمده رابط و اتصالات پلی اتیلن

 • ابراهیم علی خواه مرند چهارشنبه 12 اسفند 96

  درخواست خرید اقلام زیر
  لوله 2 اینچ 300 متر
  لوله آبیاری قطره ای 1800 متر
  برای پوشش حداقل 300 اصله نهال
  فلکه 2 اینچ 2 عدد
  شیر 22 عدد(رابط بین لوله نازک و لوله دواینچ