دنبال چه میگردید؟

رابط توپیچ کوپلی

قیمت رابط توپیچ کوپلی - اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود

بازار رابط توپیچ کوپلی - اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود ایران - کارخانه تولید کننده رابط توپیچ کوپلی - اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود - استعلام قیمت رابط توپیچ کوپلی - اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود

رابط چیست؟
نوعی از اتصالات است که دو لوله را در امتداد هم به یکدیگر متصل و آب بندی میکند

رابط توپیچ کوپلی

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: مهندس بالازاده
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 02165831737
 • همراه: 09123261608

رابط توپیچ کوپلی

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
رابط توپیچ کوپلی

ثبت سفارش خرید رابط توپیچ کوپلی:

 • خریدار رابط توپیچ کوپلی
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار رابط توپیچ کوپلی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه رابط توپیچ کوپلی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود

قیمت انواع رابط توپیچ کوپلی

توپیچ کوپلی رابط توپیچ کوپلی کوپلی رابط توپیچ توپیچ رابط

نام کالا قیمت (ریال)برندکد
مهره ماسوره یکسر برنجی روپیچ توپیچ "2*63 0 گیل آب شریف 6856-15896
مهره ماسوره یکسر برنجی روپیچ توپیچ "11/2*50 0گیل آب شریف 6856-15895
مهره ماسوره یکسر برنجی روپیچ توپیچ "11/4*40 0گیل آب شریف 6856-15894
مهره ماسوره یکسر برنجی روپیچ توپیچ "1*32 0گیل آب شریف 6856-15893
توپیچ1 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-13621
توپیچ برنجی 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-13620
توپیچ 3/4 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-13619
توپیچ1/2 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-13618
تبدیل دنده ای توپیچ روپیچ3/4*1 0مرکز لوله واتصالات حاتمی 6750-13573
سه راه تخت صفحه دار پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 رزوه ای 119,900 AnaCo - نگار آسیا 1-10138
سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 رزوه ای 148,800AnaCo - نگار آسیا 1-10137
سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 رزوه ای 0AnaCo - نگار آسیا 1-10136
سه راه توپیچ پنج لایه 20-1/2-20 رزوه ای 0AnaCo - نگار آسیا 1-10105
سه راه توپیچ پنج لایه 16-3/4-16 رزوه ای 103,000AnaCo - نگار آسیا 1-10104
سه راه توپیچ پنج لایه 16-1/2-16 رزوه ای 0AnaCo - نگار آسیا 1-10103
زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 81,950AnaCo - نگار آسیا 1-10094
زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 0AnaCo - نگار آسیا 1-10093
زانو توپیچ پنج لایه 32 به 1 رزوه ای 0AnaCo - نگار آسیا 1-10092
زانو توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 176,000AnaCo - نگار آسیا 1-10091
زانو توپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 0AnaCo - نگار آسیا 1-10090
زانو توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 رزوه ای 77,000AnaCo - نگار آسیا 1-10089
زانو توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 60,500AnaCo - نگار آسیا 1-10088
زانو توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 58,850AnaCo - نگار آسیا 1-10087
زانو توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 57,200AnaCo - نگار آسیا 1-10086
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1 رزوه ای 112,200AnaCo - نگار آسیا 1-10075
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 107,800AnaCo - نگار آسیا 1-10074
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1/2 رزوه ای 107,800AnaCo - نگار آسیا 1-10073
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 0AnaCo - نگار آسیا 1-10072
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 رزوه ای 0AnaCo - نگار آسیا 1-10071
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1/2 رزوه ای 0AnaCo - نگار آسیا 1-10070
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1 رزوه ای 52,800AnaCo - نگار آسیا 1-10069
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 0AnaCo - نگار آسیا 1-10068
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 0AnaCo - نگار آسیا 1-10067
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1 رزوه ای 58,300AnaCo - نگار آسیا 1-10066
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 0AnaCo - نگار آسیا 1-10065
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 40,480AnaCo - نگار آسیا 1-10064
سه راه تبدیل خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-10041
سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 پرسی 99,600AnaCo - نگار آسیا 1-10040
سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 پرسی 97,300AnaCo - نگار آسیا 1-10039
سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 پرسی 80,100AnaCo - نگار آسیا 1-10038
سه راه صفحه دار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 پرسی 98,400AnaCo - نگار آسیا 1-10037
سه راه صفحه دار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-10036
سه راه صفحه دار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 پرسی 68,700AnaCo - نگار آسیا 1-10035
سه راه تخت خاردار پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 پرسی 108,700AnaCo - نگار آسیا 1-10034
سه راه تخت خاردار پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-10033
سه راه تخت خاردار پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 پرسی 89,300AnaCo - نگار آسیا 1-10032
سه راه تخت صفحه دار پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 پرسی 112,200AnaCo - نگار آسیا 1-10031
سه راه تخت صفحه دار پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-10030
سه راه تخت صفحه دار پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-10029
سه راه توپیچ پنج لایه 32 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9998
سه راه توپیچ پنج لایه 25 پرسی 89,700AnaCo - نگار آسیا 1-9997
سه راه توپیچ پنج لایه 20 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9996
سه راه توپیچ پنج لایه 16 پرسی 74,400AnaCo - نگار آسیا 1-9995
زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 پرسی 76,700AnaCo - نگار آسیا 1-9986
زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 پرسی 65,300AnaCo - نگار آسیا 1-9985
زانو توپیچ پنج لایه 32 به 1 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9984
زانو توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9983
زانو توپیچ پنج لایه 25 به 1 پرسی 114,400AnaCo - نگار آسیا 1-9982
زانو توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9981
زانو توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9980
زانو توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 پرسی 77,800AnaCo - نگار آسیا 1-9979
زانو توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9978
زانو توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 پرسی 48,100AnaCo - نگار آسیا 1-9977
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9966
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9965
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1/2 پرسی 112,200AnaCo - نگار آسیا 1-9964
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1 پرسی 100,700AnaCo - نگار آسیا 1-9963
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 پرسی 74,400AnaCo - نگار آسیا 1-9962
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1/2 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9961
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9960
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 پرسی 61,800AnaCo - نگار آسیا 1-9959
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 پرسی 42,900AnaCo - نگار آسیا 1-9958
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9957
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 پرسی 0AnaCo - نگار آسیا 1-9956
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 پرسی 37,800AnaCo - نگار آسیا 1-9955
شرکت های تولید کننده رابط توپیچ کوپلی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران رابط توپیچ کوپلی
خریدار رابط توپیچ کوپلی 64740

رابط توپیچ کوپلی - اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود. کارتریج شیر اهرمی کارتریج هایی که به صورت مغزی داخل انواع شیرهای اهرمی آسپزخانه و حمام برای کنترل شدت جریان آب استفاده میشود. شیر اطمینان شیر اطمینان یا سوپاپ جهت کنترل فشار سیال استفاده میشود. کف خواب یکی از اقلام تأسیساتی ساختمان میباشد که اغلب جهت پوشش زیرین سنگ توالت استفاده میشود. لوله Pex Al Pex لوله پنج لایه (پلی اتیلن - چسب - آلومینیوم - چسب - پلی اتیلن) که جهت لوله کشی و تأسیسات ساختمانی استفاده میشود. بست کلیپس بست هایی که در لوله های 16 میلیمتری آبیاری قطره ای جهت آب بندی استفاده میشود. بست انتهایی برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود. بست ابتدایی در آبیاری قطره ای برای گرفتن انشعاب ۱۶ میلیمتری از لوله استفاده میشود. اتصال گالوانیزه اتصالاتی (اغلب پیچی) که در لوله کشی گالوانیزه استفاده میشود . شیر فلکه سوزنی شیر فلکه صنعتی از جنس چدن که یک سوزن در انتهای میله اصلی آن قرار دارد و برای کنترل دبی از آن استفاده میشود. مهره ماسوره پرسی مهره ماسوره هایی که در لوله کشی 5 لایه ساختمانی استفاده میشوند و توسط دستگاه خاصی به لوله پرس میشوند. رابط توپیچ کوپلی اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود. شیر فشارشکن قطعه ای که ظاهری شبیه به شیر دارد و از جنس چدن یا برنج است و به منظور کاهش فشار جریان در خطوط لوله استفاده میشود. سه راه خم اتصال سه راهی PVC که نافی آن عمود نیست و برای لوله کشی های فاضلابی ساختمانی استفاده میشود. درپوش رزوه جهت بستن یا کور کردن انتهای خط لوله از درپوش های رزوه دار پیچی استفاده میشود. قطره چکان قرمز اسپانیایی دریپر های ساخت اسپانیا به رنگ قرمز که برای آبیاری قطره ای باغ استفاده میشود. لوله پلی اتیلن آبرسانی لوله های ساخته شده از جنس پلی اتیلن که برای آب شرب استفاده میشود. مه پاش آبیاری مه پاش هایی از جنس استیل که برای مرطوب نگهداشتن فضای گلخانه استفاده میشود. سرشیلنگی اتصالات پلاستیکی یا برنجی که اغلب بعد از شیر استفاده میشود و شیلنگ را به لوله مرتبط میکنند. آب شیرین کن کشاورزی دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس (RO) که جهت آبیاری استفاده میشود. شیر اتصال سریع شیر هایی که توسط بست های قلاب مانند اطراف آن به سادگی بسته و آب بندی میشود و برای جدا کردن آن هم کافیست قلاب ها باز شوند. کورکن تیپ اتصالی که برای بستن انتهای نوار تیپ استفاده میشود. سه راهی 16 سه راهی با قطر 16 میلیمتر که اغلب در خطوط لوله 16 میلیمتری آبیاری قطره ای استفاده میشود. شیر 16 شیرآلاتی که برای لوله های 16 میلیمتری استفاده میشود. مغزی پلیمری همان مغزی است که از جنس پلیمر ساخته شده و اغلب در اتصالات پلی اتیلن استفاده میشود. نوار آبیاری همان نوارتیپ است که جهت آبیاری قطره ای استفاده میشود.
اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود, مناقصات رابط توپیچ کوپلی, نمایندگی رابط توپیچ کوپلی, استعلام قیمت رابط توپیچ کوپلی, ارسال رابط توپیچ کوپلی, پخش عمده رابط توپیچ کوپلی, قیمت رابط توپیچ کوپلی, خرید رابط توپیچ کوپلی, فروش رابط توپیچ کوپلی, قیمت انواع رابط توپیچ کوپلی, لیست قیمت رابط توپیچ کوپلی, کارخانه تولید رابط توپیچ کوپلی, تولید رابط توپیچ کوپلی, تأمین رابط توپیچ کوپلی, کاتالوگ رابط توپیچ کوپلی, انواع رابط توپیچ کوپلی, فیلم رابط توپیچ کوپلی, آموزش رابط توپیچ کوپلی, قیمت روز رابط توپیچ کوپلی, خرید عمده رابط توپیچ کوپلی, فروش عمده رابط توپیچ کوپلی, عکس رابط توپیچ کوپلی, بهترین رابط توپیچ کوپلی, ارزانترین رابط توپیچ کوپلی

نظرات کاربران در مورد رابط توپیچ کوپلی

 • کیمیایی خراسان رضوی جمعه 6 شهریور 97

  عمده فروشی

 • مداحیان هستم خراسان شمالی شنبه 6 شهریور 97

  قیمت رابط دنده ای تبدیل پلی اتیلن "¼1×40 رو میخواستم
  سلام من سرپرست انبار شرکت ساختمانی هستم
  رابط دنده ای تبدیل پلی اتیلن "¼1×40
  از استان خراسا

 • قاسمی اصفهان دوشنبه 6 شهریور 97

  رابطه بین فشار و ضخامت در لوله
  شما: رابطه بین فشار و ضخامت در لوله
  لوله پلیکا
  اصفهان

 • افضلی کرمان سه شنبه 5 مرداد 97

  سلام قیمت میخوام
  قیمت لوله آبیاری قطره ای 16 میلیمتر
  لوله آبیاری قطره ای، رابط آن و شیرهای آن

 • حسین احمدی شهریار فردوسیه یکشنبه 5 مرداد 97

  در رابطه باخریدپکیج دیواری ورادیاتور ونسب ان

 • امیری تهران یکشنبه 5 مرداد 97

  رابط شلنگ کارواش و تفنگی
  یه رابط یا مغذی 3/4 دو سرپیچ هست

 • کریمی صفت تهران چهارشنبه 5 مرداد 97

  رابطه وزن لوله پلی اتیلن استاندارد نمره 3 با طول آن چیست؟

 • ابراهیمی تهران دوشنبه 5 مرداد 97

  100 متر لوله برای آبیاری قطره ای میخواستم
  لوله آبیاری،رابط ها و ...

 • ستایشی هرمزگان،قشم یکشنبه 4 تیر 97

  سلام آدرس فروشگاههادریزدجهت خریدلوازم قطره ای
  بنده فقط جهت مصرف شخصی میخوام
  رابط 16قطره ای
  جزیره قشم ولی درحال حاضریزدهستم چندروزی

 • افضلی بوشهر جمعه 4 تیر 97

  نیازمند اتصالات پلی اتیلن هستم
  نیازمند 13عدد رابط پلی اتیلن 75و3عدد رابط63هستم

 • مهدی‌‌... کرمانشاه سه شنبه 4 تیر 97

  سلام.نیاز فوری لوله داربست دست دوم متراژ 1000متر مربع احتیاج دارم وبعلاوه لوازم داربست...بست و رابط ‌

 • جابری نجف اباد شنبه 4 تیر 97

  خریدار. 150متر لوله 25. و تعدادی رابط و کلکتور

 • خشکفا فارس،لارستان دوشنبه 4 تیر 97

  سلام خریدار اتصالات پلی اتیلن به صورت عمده به صورت شرایطی خریدارم

  شیر 16 کمربند اتصالات جوشی رابط و...

 • صابری البرز،اشتهارد یکشنبه 4 تیر 97

  سلام..دررابطه با پمپ خانگی پنتاکس با قیمت مطمئن ومناسب اطلاعاتی دارید؟
  سلام..دررابطه با پمپ خانگی پنتاکس با قیمت مطمئن ومناسب اطلاعاتی دار

 • طاهری فارس،شیراز دوشنبه 3 خرداد 97

  سلام وقت بخیر جسارتا رابط فلنچ چهار اینچ فلزی می خواستم
  فلنچ چهار اینچ که روی آن کمربند جهت گرفتن لوله آب
  با تشکر از شما

 • مرتضی فتاحی یزد پنج شنبه 3 خرداد 97

  لوله استیل با ضخامت نیم سانت با رابط آن برای تولید چادرمسافرتی عصایی

 • عموری آبادارن سه شنبه 3 خرداد 97

  در نظر دارم زمین کشاورزی به طول 750 متر و عرض متوسط 75 متر به سیستم آبیاری و انتقال اب یا استفاده از لوله و سایر تجهیزات پلی اتیلن مجهز نمایم مشخصات دیگر به قرار ذیل می باشد
  1- نوع پمپ گریز از مرکز برقی با قدرت 20 اسب بخار با خروجی 10 اینچ نصب شده در ابتدای زمین
  2- زمین در طول به دو قسمت مساوی تقسیم شده است و در عرض به 8 قسمت مساوی در کل زمین به 16 قسمت تقریبا مساوی تقسیم شده است که جهت هر قسمت برنامه خاصی در نظر می باشد.

 • مردانی زنجان یکشنبه 3 خرداد 97

  سلام بستبست کمر بندی پلی اتیلن 6 اینچ با تبدیل 4 اینچ
  رابط بست کمر بندی 6 اینچ

 • یعقوبی تهران یکشنبه 3 خرداد 97

  نه از شرکت خصوصی هستم
  یعقوبی هستم که شماره دادم در رابطه با یک استعلام قیمت

 • مجتبی دلاور فیروزآباد فارس چهارشنبه 3 خرداد 97

  خریدار بدون رابطه تقسیم ب صورت مستقیم

 • نژادمحمد همدان دوشنبه 3 خرداد 97

  سلام وقت بخیر رابط یک سررزوه پلی اتیلن سایز 8 اینچ میخواستم
  یک سررزوه و یک سر هم به لوله اتصال پیدا میکند

 • فراهانی تهران دوشنبه 3 خرداد 97

  سوالی داشتم دررابطه با پمپ اب

 • محمدی آذربایجان شرقی،مراغه سه شنبه 3 خرداد 97

  من فقط مصرف کننده هستم کمی مشاوره می خواستم
  درخواست من در رابطه با آبیاری قطره ای هست
  از شهرستان مراغه استان آدربایجان شرقی

 • حسینی تهران یکشنبه 2 ارديبهشت 97

  من در رابطه با خرید لوله سوال داشتم
  لوله استیل 50

 • edalatarman5@gmail.com خوزستان،اهواز شنبه 2 ارديبهشت 97

  baraye saze golkhane khastam az loole 3 galvanize estefade konamh
  لوله گالوانیزه 3
  شماره شرکت های اصفهان و اراک
  در رابطه با لوله