دنبال چه میگردید؟

رابط توپیچ کوپلی

قیمت رابط توپیچ کوپلی - اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود

بازار رابط توپیچ کوپلی - اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود ایران - کارخانه تولید کننده رابط توپیچ کوپلی - اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود - استعلام قیمت رابط توپیچ کوپلی - اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود

رابط توپیچ کوپلی چیست؟

رابط توپیچ کوپلی

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: شرکت نگار آسیا
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09334655280 - 09130188465

رابط توپیچ کوپلی

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
رابط توپیچ کوپلی

ثبت سفارش خرید رابط توپیچ کوپلی:

  • خریدار رابط توپیچ کوپلی
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار رابط توپیچ کوپلی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه رابط توپیچ کوپلی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود

قیمت انواع رابط توپیچ کوپلی

نام کالا قیمت (ریال)برند
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1/2 پرسی 112,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1/2 رزوه ای 107,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1/2 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 پرسی 42,900 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 پرسی 37,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 40,480 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1 رزوه ای 112,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1 پرسی 100,700 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1 رزوه ای 52,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1 رزوه ای 58,300 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 107,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 پرسی 74,400 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 پرسی 61,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ کوپلی 16×1/2 0 تولیدی صنعتی آقابابایی
زانو توپیچ پنج لایه 32 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 رزوه ای 77,000 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 پرسی 48,100 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 57,200 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیل خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت خاردار پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 رزوه ای 107,600 AnaCo - نگار آسیا
سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 پرسی 80,100 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت صفحه دار پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه صفحه دار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 پرسی 68,700 AnaCo - نگار آسیا
سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت خاردار پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 پرسی 89,300 AnaCo - نگار آسیا
سه راه توپیچ پنج لایه 16-1/2-16 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت صفحه دار پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه توپیچ پنج لایه 20 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 پرسی 65,300 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 25 به 1 پرسی 114,400 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 176,000 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 پرسی 77,800 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 60,500 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیل خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 رزوه ای 137,300 AnaCo - نگار آسیا
سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 پرسی 99,600 AnaCo - نگار آسیا
سه راه صفحه دار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 رزوه ای 112,700 AnaCo - نگار آسیا
سه راه صفحه دار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 پرسی 98,400 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت صفحه دار پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 رزوه ای 119,900 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت خاردار پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 پرسی 108,700 AnaCo - نگار آسیا
سه راه توپیچ پنج لایه 20-1/2-20 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت صفحه دار پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 پرسی 112,200 AnaCo - نگار آسیا
زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 81,950 AnaCo - نگار آسیا
سه راه توپیچ پنج لایه 32 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه توپیچ پنج لایه 16 پرسی 74,400 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 32 به 1 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 58,850 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت خاردار پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 پرسی 97,300 AnaCo - نگار آسیا
سه راه صفحه دار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 رزوه ای 104,200 AnaCo - نگار آسیا
سه راه صفحه دار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 رزوه ای 148,800 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت خاردار پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه توپیچ پنج لایه 16-3/4-16 رزوه ای 103,000 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت صفحه دار پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه توپیچ پنج لایه 25 پرسی 89,700 AnaCo - نگار آسیا
زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 پرسی 76,700 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 پرسی 0 AnaCo - نگار آسیا
تبدیل دنده ای 1/25 به 2 اینچ به توپیچ روپیچ 15,000 پلی رود اتصال
تبدیل دنده ای 1 اینچ به 1/5 توپیچ روپیچ 8,300 پلی رود اتصال
شرکت های تولید کننده رابط توپیچ کوپلی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران رابط توپیچ کوپلی

نشست مدير عامل محترم شركت تيسا كيش با جناب اقاي عقبايي رياست اتحاديه املاك كشوري در راستاي همكاري و هماهنگي هاي فيمابين به جهت فروش پروژهاي شركتLENOVO W530 Cpu i7 Ram 4 up to 32 GB VGA : NVIDIA QUADRO 2GB UP TO 6GB HDD : 500 GB DVD RW / USB.3 15:6 FULL HD 1080"LED لپ تاپي فوق العاده / بسيار قدرتمند زيبا و قويborder: فروش دستگاه های آزمایشگاهی و آنالیزی دستگاه اسپکترفتومتر / اتمیک / Gc / Ftir / HPLC رابط توپیچ کوپلی از کمپانی Reyleigh قطعات مصرفی از کمپانی SGE استرالیا ( ستون , سرنگ و ... ) برای اطلاعات بیشتر : 021-22987939 Info .ir www.border.ir یا به همین آیدی ایران پایپ مارکت مراجعه کنید‍ #تبلیغات #تبلیغات ‍ توجه توجه فرصتی باور نکردنی بصورت محدود جشنواره نوروزی 20 درصد تخفيف كليه خدمات دندانپزشكي 7 اسفند تا 22اسفند بهمراه مشاوره و وزیت رایگان ادرس:گناوه،بلوار امام خمینی جنب داروخانه معرفت درمانگاه ابوریحان 07733135827⭕️آیت الله رئیسی : هیچ یک از دست سازه های بشر به اندازه سرعت فضای مجازی در متن زندگی انسان نفوذ نکرد. امروز حضور فعال و استفاده صحیح از آن برای اشاعه فرهنگ یک ضرورت انکار ناپذیر استفروش عیدانه اتصالات هایک ویژن با گارانتی پارس ارتباط در فیدار پردازش خاورمیانه اغاز شد برای ثبت سفارش با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید. 02186016691-02186016679لپ تاپ SONY VPC EG سي پي يو : Ci5 2430M رم : 4G هارد : 320G گرافيك : intel HD 3000 صفحه : 14LED HD قيمت : 960.000

شرکت های تعاونی تامین نیاز و یک معافیت مالیاتی بسیار ویژه! برای دریافت همه اخبار ماهنامه بسپار ببینید www.iranpolymer.comدوخت الف✂✂✂ اویز رو مانتویی و لباسی برای خاص بودن در عید نوروز قیمت ها هشت تومان و ده تومان تخفیف :خرید دو عدد باهم 15 تومانتهیه و تولید ویدئوهای #واقعیت_مجازی و انیمیشن های 360 درجه از تماشای ویدئوهای 360 درجه لذت ببرید و برای کسب و کار خود ویدئوی 360 درجه بسازید. برای دریافت پاسخ سوالاتــتان درباره‌ی این تکنولوژی و مشاوره و ایده‌پردازی ما برای کسب و قیمت رابط توپیچ کوپلی کارتان، با ما در ارتباط باشید. ➖▪️➖▪️➖▪️➖ به دنیای جذاب و مهیج VR بپیوندید.مجری اجرای بتن سخت صنعتی بتن الیافی بتن ضدسایش بتن ریزی کف با ماله پروانه ای درکف سوله ها محوطه پارکینگ های طبقاتی سالن ها سردخانه ها سقف ها.....در جشنواره ی رستوران محبوب مردم با رای دادن به مجموعه بستنی نیتروژنی بوران شرکت کنید و برنده ی جایزه شوید، ارسال کد فروش رابط توپیچ کوپلی 2114 به10008498 آدرس:هزارو یکشب جنوبی(حوض نخعی) اینستاگرام bouran.bastani.kermanآماده سازی اتصالات سقف ششم ساختمان مسکونی در بلوار جمهوری شیراز، طراحی و اجرا با سیستم سقف گرین وافل www.greenwaffle-as.comبه نام خدا 95/12/8 گرد 12 ميانه 18 تن گرد 16 ميانه 6 تن گرد 20 ميانه 22 تن در كارخانه قيمت توافقي پرداخت وزن و 2 روز با تاييد ناصر ساريجلو اسماعيل بيگدلي 55317008

یکشنبه 8 اسفند ماه 95 قیمت فروش میلگرد سایز 12 : 15400 ریال سایز 14 : 15400 ریال سایز 16 : 15400 ریال با وزن سبک تلفن تماس 07153743730 همراه:9173321437بچه با مامان بزرگش میره حموم یهو دست میزاره لای پای مامان بزرگش میگه این چیه؟؟ اتصالات مامان بزرگش میگه این پیشیهمولتى اتصالات سوئيچرهاى شركت ژرمن تك ست جهت راه اندازى انتن مركزى:ادارات،بيمارستانها،مراكز خصوصى و دولتى بهمراه 3 سال گارانتي طلائى -----------------------سیدحسن حقانیان(داوود): ماده219- عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود. ماده220- عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند. ماده221- اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا" به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. ماده222- در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد. ماده223- هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود. مشاوره حقوقی مشاورین املاک.رایگان. سیدحسن حقانیانشرکت بهین طیف کیمیا وارد کننده مواد اولیه شیمیایی برای صنایع رنگ و رزین ،گریس، چسب 1 ) افزودنی های ریولوژیکی ( بنتون) BP183-BP183i تولید شده در شرکت Huate چین بزرگترین تولید کننده بنتون در چین 2 رابط )غلظت دهنده های سلولزی HEC 100000 MHEC 4000 MHEC 6000 با برند Excel تحت لیسانس اشلند امریکا 3 )کربن بلک شرکت Black Diamond چین با کد 3200F 021-88823301 021 - 88848932امیرالمؤمنین علی علیه ال قیمت : همیشه با همسرت مدارا کن، و با او رابط توپیچ کوپلی به نیکی همنشینی کن تا زندگیت با صفا شود. ⚛ :سرویس 2طبقه طرح قلب رنگ ثابت 2سال گارانتی قیمت 44.000 تومان ♥ فروش رابط توپیچ کوپلی فروشا غیر حضوری آدرس نپرسین♥

محمود خشوعی: محمود خشوعی: صیاد شیرازی 18 صفر 150 متری طبقه اول...یازده واحدی...فول گرمایش از کف...پارکینگ...شمالی توافقی...دویست و هشتاد نقد...مابقی سه ماهه... سند بنام آماده... فروش فوری زیر فی منطقه قیمت رابط توپیچ کوپلی محمود خشوعی متری 2700اعضای محترم، اطلاع داشته باشید که هنرکده شادی، فقط و فقط تا روز 15 اسفند سفارش میپذیرد و از ان به بعد کارها فقط تحویل داده میشود قیمت رابط توپیچ کوپلی و هییییچ سفارشی ثبت نخواهد شد. پس اگر به دنبال هفتسینی زیبا برای نوروز 96 و به سلیقه ی خود هستید، زودتر به ثبت سفارش اقدام بفرمائید. با تشکر، ادمین .آی نوتی اولین ارائه دهنده کارت ویزیت الکترونیکی و بزرگترین شبکه هوشمند سرویس دهنده پنل های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در کشور به همراه کسب درآمد.کتیبه دست ساز سه بعدی جنس ورنگ کیفیت خیلی خیلی عالی بانازلترین قیمت ارسال ب سراسرکشور ماکوبالاترازسه راهی معرفتدروبروی رستوران مروارید گالری دکور برتر تمری آدرس کانالرها فعال: یکدستگاه خودروی لیفان x60مدل 95 فروش رابط توپیچ کوپلی بسیار عالی با گارانتی بیمه ثالث وبدنه بصورت شرایطی بفروش میرسد خریدار.پی ویمدل گلبرگ 9نفره دارای 3میز تمام چوب راش دارای رنگبندی فوم سرد 5.950ت 1.950نقد بقیه چک نه ماهه ضمانت 2ساله کیفیت بسیار عالی ایدی جهت قیمت رابط توپیچ کوپلی ارتباط95/12/08 پودر چربی خالص -دامی "پریمیوم " محدود : ؟؟؟تلفنی پودر چربی ایرانی - دامی :3150 بنتونیت (سمنان و مشهد): مش 100-150: قیمت 85 مش 400: قیمت 200 زرین بایندر-همراه بامجوز رسمی:297 مشهد مگنوفید: عیار 87/3: قیمت 829 عیار 67/3: قیمت رابط 699 عیار 54/3: قیمت 489 ❗❗❗برای پیوستن به کانال تجاری :(( لینک ایران پایپ مارکت ی ذیل را لمس نمایید و join را بزنید ))

قیمت دوست عزیز..شرمنده اینطوری نگو کفر است.خدا چقدر مهربونه که کسیو مثله مادر بهمون داده که چقدر مهربونه..ببخشید اتصالاتتوصیه انتخاباتی کرباسیان به مدیران ایمیدرو با توجه به نزدیک بودن انتخابات، در هیچ یک از جریانات سیاسی دخالتی به صورت مالی یا نوعی دیگر نداشته باشید.

رابط توپیچ کوپلی - اتصال رابطی که جهت لوله کشی 5 لایه پرسی استفاده میشود که یک طرف آن یا مهره آچار خور محکم و آب بندی میشود