دنبال چه میگردید؟

رابط تبدیلی

رتبه 2.4 از 82 رأی.

رابط تبدیلی

150,000 ریال

قیمت انواع رابط تبدیلی از 1,112 تومان تا 56,820 تومان است

تاریخ اعلام قیمت رابط تبدیلی، 1 فروردين 1396 است. لطفا جهت استعلام قیمت روز رابط تبدیلی با شماره 09127334958 یا فروشگاه منافی تماس بگیرید. لطفا فقط جهت خرید عمده رابط تبدیلی تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع رابط تبدیلی

قیمت رابط تبدیلی - رابط نامساوی که قطر دو طرف آن با هم برابر نیستند

بازار رابط تبدیلی - رابط نامساوی که قطر دو طرف آن با هم برابر نیستند ایران - کارخانه تولید کننده رابط تبدیلی - رابط نامساوی که قطر دو طرف آن با هم برابر نیستند - استعلام قیمت رابط تبدیلی - رابط نامساوی که قطر دو طرف آن با هم برابر نیستند

رابط چیست؟
نوعی از اتصالات است که دو لوله را در امتداد هم به یکدیگر متصل و آب بندی میکند

رابط تبدیلی

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: فروشگاه منافی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن:
 • همراه: 09127334958

لیست قیمت رابط تبدیلی
قیمت رابط تبدیلی

رابط تبدیلی

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
رابط تبدیلی

ثبت سفارش خرید رابط تبدیلی:

 • خریدار رابط تبدیلی
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار رابط تبدیلی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه رابط تبدیلی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

رابط نامساوی که قطر دو طرف آن با هم برابر نیستند

قیمت انواع رابط تبدیلی

تبدیلی رابط تبدیلی رابط

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 200 به 160 میلیمتر PN10 250,950 اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11036
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 200 به 160 میلیمتر PN6 217,200اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11035
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 200 به 125 میلیمتر PN10 250,950اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11034
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 200 به 125 میلیمتر PN6 217,200اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11033
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 200 به 110 میلیمتر PN10 250,950اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11032
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 200 به 110 میلیمتر PN6 217,200اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11031
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 200 به 90 میلیمتر PN10 250,950اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11030
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 200 به 90 میلیمتر PN6 217,200اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11029
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 160 به 125 میلیمتر PN10 133,000اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11028
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 160 به 125 میلیمتر PN6 124,750اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11027
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 160 به 110 میلیمتر PN10 133,000اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11026
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 160 به 110 میلیمتر PN6 124,750اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11025
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 160 به 90 میلیمتر PN10 133,000اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11024
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 160 به 90 میلیمتر PN6 124,750اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11023
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 160 به 75 میلیمتر PN10 133,000اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11022
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 160 به 75 میلیمتر PN6 124,750اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11021
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 125 به 110 میلیمتر PN10 83,400اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11020
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 125 به 110 میلیمتر PN6 52,300اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11019
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 125 به 90 میلیمتر PN10 83,400اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11018
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 125 به 90 میلیمتر PN6 52,300اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11017
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 125 به 75 میلیمتر PN10 83,400اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11016
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 125 به 75 میلیمتر PN6 52,300اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11015
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 125 به 63 میلیمتر PN10 83,400اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11014
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 125 به 63 میلیمتر PN6 52,300اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11013
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 110 به 90 میلیمتر PN10 65,700اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11012
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 110 به 90 میلیمتر PN6 48,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11011
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 110 به 75 میلیمتر PN10 65,700اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11010
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 110 به 75 میلیمتر PN6 48,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11009
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 110 به 63 میلیمتر PN10 65,700اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11008
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 110 به 63 میلیمتر PN6 48,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11007
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 110 به 50 میلیمتر PN10 65,700اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11006
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 110 به 50 میلیمتر PN6 48,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11005
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 90 به 75 میلیمتر PN10 32,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11004
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 90 به 75 میلیمتر PN6 26,750اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11003
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 90 به 63 میلیمتر PN10 32,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11002
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 90 به 63 میلیمتر PN6 26,750اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11001
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 90 به 50 میلیمتر PN10 32,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-11000
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 90 به 50 میلیمتر PN6 26,750اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10999
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 75 به 63 میلیمتر PN10 29,500اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10998
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 75 به 63 میلیمتر PN6 24,450اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10997
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 75 به 50 میلیمتر PN10 29,500اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10996
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 75 به 50 میلیمتر PN6 24,450اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10995
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 63 به 50 میلیمتر PN10 25,300اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10994
رابط تبدیلی جوشی فشار قوی 63 به 50 میلیمتر PN6 21,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10993
رابط تبدیلی 90 به 110 445,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10715
رابط تبدیلی 75 به 110 445,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10714
رابط تبدیلی 63 به 110 445,900اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10713
رابط تبدیلی 75 به 90 378,150اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10712
رابط تبدیلی 63 به 90 378,150اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10711
رابط تبدیلی 63 به 75 205,100اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10710
رابط تبدیلی 50 به 75 205,100اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10709
رابط تبدیلی 50 به 63 120,500اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10708
رابط تبدیلی 40 به 63 120,500اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10707
رابط تبدیلی 32 به 63 120,500اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10706
رابط تبدیلی 25 به 63 120,500اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10705
رابط تبدیلی 20 به 63 120,500اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10704
رابط تبدیلی 40 به 50 54,950اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10703
رابط تبدیلی 32 به 50 54,950اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10702
رابط تبدیلی 32 به 40 34,500اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10701
رابط تبدیلی 25 به 32 28,560اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10700
رابط تبدیلی 20 به 32 28,560اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10699
رابط تبدیلی 20 به 25 13,480اتصالات کاوه گستر5 مرداد 96 3407-10698
شرکت های تولید کننده رابط تبدیلی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران رابط تبدیلی

رابط تبدیلی - رابط نامساوی که قطر دو طرف آن با هم برابر نیستند. رابط تبدیلی پنج لایه . تبدیل سفید رابط تبدیلی پلی پروپیلن که دو لوله نامساوی در لوله کشی آب شرب ساختمانی را به هم مرتبط میکند. اتصال یکسر دنده رابط تبدیلی یک سر کوپلر و طرف دیگر پیچ رزوه. تبدیل گالوانیزه رابط تبدیلی از جنس گالوانیزه جهت استفاده در خطوط لوله گالوانیزه. تبدیل چدنی رابط تبدیلی از جنس چدن. تبدیل روپیچ رابط نامساوی رزوه ای . تبدیل فلنجدار چدنی رابط تبدیلی از جنس چدن با فلنج. کوپلینگ ساده اتصال رابط که قطر دو طرف (ورودی و خروجی) آن با هم مساوی هستند. رابط تبدیلی رابط نامساوی که قطر دو طرف آن با هم برابر نیستند.
رابط نامساوی که قطر دو طرف آن با هم برابر نیستند, مناقصات رابط تبدیلی, نمایندگی رابط تبدیلی, استعلام قیمت رابط تبدیلی, ارسال رابط تبدیلی, پخش عمده رابط تبدیلی, قیمت رابط تبدیلی, خرید رابط تبدیلی, فروش رابط تبدیلی, قیمت انواع رابط تبدیلی, لیست قیمت رابط تبدیلی, کارخانه تولید رابط تبدیلی, تولید رابط تبدیلی, تأمین رابط تبدیلی, کاتالوگ رابط تبدیلی, انواع رابط تبدیلی, فیلم رابط تبدیلی, آموزش رابط تبدیلی, قیمت روز رابط تبدیلی, خرید عمده رابط تبدیلی, فروش عمده رابط تبدیلی, عکس رابط تبدیلی, بهترین رابط تبدیلی, ارزانترین رابط تبدیلی

نظرات کاربران در مورد رابط تبدیلی

 • رابط تبدیلی استان قزوین شنبه 2 ارديبهشت 98

  برای ابیاری

 • بهاروند تهران یکشنبه 2 ارديبهشت 98

  سلام قیمترابط الکترو فیوژن 160 م م فشار 10 بار
  سلام قیمت رابط چنده
  رابط الکترو فیوژن 160 م م فشار 10 بار

 • نظری یزد شنبه 2 ارديبهشت 98

  بست ابتدایی میخواستم سایز بزرگ
  بست ابتدایی 25 میلیمتری هم واشر هم رابط

 • مصطفی ..فروشگاه لوله واتصالات یزد دوشنبه 2 ارديبهشت 98

  باعرض سلام وخسته نباشید..بنده یه مغازه لوله واتصالات بازکردم..میخواستم بانحوه خریدوفروش راهنمایی کنید.وباهم همکاری کنیم

 • رابط تبدیلی سه شنبه 1 فروردين 98

  api x52 مال گاز ترشه یا شیرین
  api x52 مال گاز ترشه یا شیرین
  در رابطه با استاندارد خطوط نفت و گاز است

 • آبیاری کرمان جمعه 1 فروردين 98

  اطلاعات دررابطه با اسکلت گلخانه وقیمت

 • اینانلو قزوین دشتابی سه شنبه 1 فروردين 98

  رابط پلیکا لوله 8 اینچ میخوام 10 عدد هر دو سمت فوری

 • عارفی کرمانشاه پنج شنبه 1 فروردين 98

  لوله داربست دست دوم وبست ورابط و ورق گالوانیزه و فیبر گلاس دارم
  می خواهم بفروشم

 • رابط تبدیلی استان چهارمحال وبختیاری شهرستان فارسان جمعه 12 اسفند 97

  باسلام ودروددررابطه باهمکاری نصب واجراابیاری قطره ای درزمین به مساحت 3هزارمترمربع وباوسایل نیازکامل

 • گرکانی کرمان یکشنبه 12 اسفند 97

  برای اتصال لوله های دو اینچ رابط ساده میخوام
  لوله پلی اتیلن 63 برای کابری برقی

 • بیدرام اصفهان شنبه 12 اسفند 97

  130 متر لوله 63
  شیرفلکه 63 1 عدد
  کمربندی 200 به 63 1 عدد
  چپقی 63 90 درجه 1 عدد
  زانو و مغضی 63 1عدد
  رابط 63 به 75 1عدد

 • داریوش احمدی شیراز شنبه 12 اسفند 97

  200متر لوله 50و200متر لوله 16و 60متر لوله63و8عدد نری و مادگی63به50 و150عدد رابط50به16 و 200عدد قطره چکان پری

 • احمدی شیراز پنج شنبه 12 اسفند 97

  200 متر لوله پنجاه 200متر لوله 16 شصت متر لوله 63 هشت عدد رابط نرو مادگی 63به50 دویست عدد رابط 50به16 200 عدد قطره پری

 • فرهاد تمجیدی کرمانشاه شهرستان جوانرود پنج شنبه 12 اسفند 97

  150 متر لوله سایز 63 فشار4 اتمسفر با 200 شیر مخصوص آبیاری نواری با 2 بسته1000 متری نوار آبیاری قطره ای و4 عدد والف 63 و4 رابط 63

 • احمد کیامهر همدان شنبه 12 اسفند 97

  خرید نوار تیپ قطره ای 20سانت درز برای کشت هندوانه و سایر لوازم مانند بست و فشنگی و رابط

 • احمد میرشکاری لارستان سه شنبه 11 بهمن 97

  میخام لوله گذاری اب روستایی را انجام بدم . از منبعی در ارتفاع 40متری . لوله پلی اتیلن میخاستم در سایز 90/75/63/50 و اتصالات پیچی و کمربند و رابط و .... . قیمت رو میخاستم و چگونه باید سفارش بدم .

 • جمشید صادقی اصفهان چهارشنبه 11 بهمن 97

  سلام وخداقوت
  در رابطه با مه پاشهای خانگیتون قیمت و مشخصات میخواستم
  ممنون

 • محمدعلی اردالی یکشنبه 11 بهمن 97

  سلام.رابط پلی اتیلن 180 در 160 میلیمتر موجود است؟

 • حسین زاده مازندران دوشنبه 11 بهمن 97

  سلام
  دررابطه لوله پنج لایه یاور پلیپ
  تعاونی در مازندران داریم نیاز به لوله و اتصالات انشعاب آب داریم
  پنج لایه

 • شرکت کالسیمین استان زنجان شهرستان دندی چهارشنبه 10 دی 97

  شرکت کالسیمین(سرب و روی انگوران) جهت خرید رابط 3/8 به تعداد250 عدد .

 • علی ندیمی استان مازندران شهرستان ساری جمعه 10 دی 97

  در رابطه با تاسیس گلخانه و براورد هزینه در خصوص بنا و تاسیسات

 • ابراهیم اکبری شیراز پنج شنبه 10 دی 97

  خرید لوله داربست فلزی و بست ، رابط

 • رابط تبدیلی آذربایجان شرقی،تبریز دوشنبه 10 دی 97

  دررابطه با آبیاری قطره ای باغم به وسعت 3000مترمربع قیمت میخوام
  مهندس سیامک نصرتی مهندس کشاورزی هستم

 • رضایی خراسان رضوی شنبه 10 دی 97

  خروجی آبریز را چگونه به لوله اتصال بدهیم
  رابط تیپ به آبریز است

 • جعفروند آذربایجان شرقی،تبریز یکشنبه 10 دی 97

  پلی اتیلن 6 اینچ میخواستم 4 بار قیمت لطفا
  180 میلیمتر میشه دیگه درسته
  در رابطه با نحوه نصب شیرهای پلی اتیلن اطلاعات میخواستم

RSS