دنبال چه میگردید؟

قیمت انواع اتصالات لوله

بازار انواع اتصالات لوله - کلیه اتصالات مرتبط با انواع لوله آب، نفت، فاضلاب و گاز ایران - کارخانه تولید کننده انواع اتصالات لوله - کلیه اتصالات مرتبط با انواع لوله آب، نفت، فاضلاب و گاز - استعلام قیمت انواع اتصالات لوله - کلیه اتصالات مرتبط با انواع لوله آب، نفت، فاضلاب و گاز

انواع اتصالات لوله چیست؟

انواع اتصالات لوله

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: بازرگانی نگار
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 03142442856
 • همراه: 09033669991 - 09033669992

انواع اتصالات لوله

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
انواع اتصالات لوله

ثبت سفارش خرید انواع اتصالات لوله:

 • خریدار انواع اتصالات لوله
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار انواع اتصالات لوله

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه انواع اتصالات لوله هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

کلیه اتصالات مرتبط با انواع لوله آب، نفت، فاضلاب و گاز

لیست قیمت انواع انواع اتصالات لوله

نام کالا قیمت (ریال) برند
PVC لوله 1.5*25 105,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*50 11,095,209 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*63 11,095,210 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.5*75 11,095,211 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*40 11,155,217 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*50 11,155,218 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.8*90 11,095,212 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*20 103,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*25 127,300 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*32 170,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*40 2,098,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 1.9*63 11,155,219 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.1*110 3,036,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 10.3*140 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.4*125 3,884,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 11.8*160 4,943,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 110*3.2 974,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 12.7*140 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.2 10,710,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 125*3.7 1,235,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 14.6*160 6,591,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 140*3.5 1,424,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*3.2 1,359,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 160*4.7 1,942,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2*63 352,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.2*110 11,095,213 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*20 115,400 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.3*25 156,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*32 200,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*40 267,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.4*50 337,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*125 11,095,214 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.5*63 435,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*110 812,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.7*140 11,095,215 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.8*90 682,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 2.9*75 590,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*11.9 6,538,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*14.7 8,004,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*18.2 9,887,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*4.9 2,634,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*5.9 3,237,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*6.2 3,531,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*7.7 4,119,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 200*9.6 5,178,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*11.9 84,795,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*14.8 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*18.4 12,947,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*4.9 3,276,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*6.2 4,225,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.3 4,884,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*7.7 5,489,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 250*9.6 6,551,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*32 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*40 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*50 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3*63 545,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.1*125 1,064,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.2*160 11,095,216 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.4*110 918,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.5*90 854,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*140 1,483,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.6*75 732,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*32 325,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*40 387,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.7*50 491,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.8*63 665,700 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 3.9*125 1,330,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*12.1 10,534,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*15 13,417,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*18.7 16,478,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*23.2 20,597,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*6.2 5,240,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*7.7 6,912,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.2 8,003,600 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 315*9.7 8,704,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 32*3 247,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*160 1,709,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4*200 11,155,220 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.2*110 1,259,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*140 1,765,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.3*90 1,046,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.5*75 917,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.6*50 603,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.7*63 776,800 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.8*125 1,636,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 4.9*160 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 40*3 312,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.3*110 1,588,900 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*140 2,177,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.4*90 1,315,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.6*75 1,110,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 5.8*63 1,012,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 50*3 400,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6*125 2,000,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.2*160 2,648,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.6*110 1,989,200 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*140 2,707,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
PVC لوله 6.7*90 1,630,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
شرکت های تولید کننده انواع اتصالات لوله

 • اتصالات کاوه گستر
  تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن و پلی پروپیلن

  شرکت اتصالات کاوه گستر پس از سال ها تجربه در صنعت پلاستیک کشور از سال 1373 اقدام به تولید انواع اتصالات لوله های پلی اتیلن نموده است. کاوه گستر با در اختیار گرفتن مهندسین و متخصصین و کارشناسان مجرب و استفاده از مرغوبترین مواد اولیه و پیشرفته ترین ماشین آلات و تجهیزات آزمایشگاهی توانسته به سرعت جایگاه خود را در زمینه تولید اتصالات لوله های پلی اتبلن در کشور پیدا نماید که استفاده گسترده آن در سطح کشور و شرکت های محترم آب و فاضلاب خود مؤید این مطلب است . اتصالات کاوه گستر دارای گواهینامه مدیریت تضمین کیفیت ISO 9001-2008 و همچنین تاییدیه از معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی (آب و خاک) می باشد . فعالیت مستمر و پویا مستلزم صیانت از منابع و احترام به حقوق مشتریان است . شرکت کاوه گستر ضمن توکل به خداوند و با شعار مشتری مداری تمام تلاش خود را معطوف به بهره گیری از فناوری های روز دنیا و با هدف تولید محصول با کیفیت نموده است ، که امیدواریم بتوانیم قدمی هرچند کوچک در جهت رضایتمندی کاربران محترم و در نهایت پیشرفت کشور برداریم .
  فروش انواع اتصالات لوله در تهران • شرکت صنایع پلیمر کامیاب کرمان
  تولید کننده انواع لوله های آب و فاضلاب

  تولید کننده انواع لوله های آبیاری تک جداره ، آبیاری و دوجداره فاضلابی و اتصالات تکجداره و دوجداره انواع اتصالات لوله ها. ادرس : کرمان - کیلومتر 7 بلوار هوانیروز بعد از شهرک صنعتی اختیار آباد کد پستی : 7638115549 تلفن : 034-33384292/3 تهران : پاسداران خیابان نگارستان هفتم پلاک 52 ط 3 واحد 13 کد پستی : 1947818145 تلفن :021-22842902 / 22842579
  فروش انواع اتصالات لوله در تهران


لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران انواع اتصالات لوله
خریدار انواع اتصالات گالوانیزه (ابزار اصلی) 24689 در شیروان

خرید انواع اتصالات لوله


خریدار انواع اتصالات لوله 18568
خریدار انواع اتصالات لوله 3857

سلام.قیمت انواع اتصالات لوله صدرا پلاست


‎نرخ درهم نقدي بر اساس اخرين معاملات روز جاري دفتر دبي اين شركت ‎مورخ 05-12-95 ‎فروش نقدي 1036 ‎فروش فردائي 1035 ‎خريد نقدی 1031 بعلت نوسان احتمالي برأي اطلاع دقيق از نرخ لطفا تماس بگيريد . 02128192051 02142078219 02142078719ای باباکمربندسبز دیگه چیه آب وبرگردونید.کی میخوابهشون رسیدگی کنه تاکی میخوان پربکشن بزرگ شن جلو خاکو بگیرن.کباب پز برقی خانگی بدون دود 5سیخ جوجه گردان تایمر زماندار بدنه قیمت انواع اتصالات لوله شیشه سرامیکی 12ماه گارانتی ساخت ترکیه (پذیرش نمایندگی انحصاری در سراسر ایران)تبریک روز مهندس به خانوم مهندسای گل.....سالن آسو براتون تخفیف ویژه ای در نظر داره....5&6 اسفند تا 40٪ تخفیفات کل خدمات سالن برای شما عزیزان#SaliTel طرح ويژ فروش اقساطي و شرايط ويژه موبايل و تبلت در فروشگاه موبايل سالي تل براي كسب اطلاع از شرايط فروش با ما انواع اتصالات لوله در ارتباط باشيد! اراك خيابان شهيد رجايي (ملك) نبش كوچه معاديك. 08632227641‎‏♦️لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه سوار بنزضدگلوله ساخت اتصالات لوله آلمان○⚫️ ‎‏ ‎‏♦️امیرعباس هویدا نخست‌وزیرسابق‌ایران سوار پیکان ساده‌ی ساخت ایران●شادترین رنگ را به زندگی بزن نگاه مهربانت صورتی اندیشه ات سبز آسمان دلت آبی و قلب مهربانت طلایی صبحتون پر از خیر و قیمت انواع اتصالات لوله شادی

پک شماره 11 پک چهار دوربین IP وایرلس با NVR فول وایرلس کیفیت بسیار عالی فقط با زدن دوشاخه برق نصب میگردد قیمت مصرف کننده :950 لیست همکار در کانال: 04446265801-3آخرهفته تون شاد الهی خندتون درگیر غم نشه سفرتون پهن باشه الهی جیبتون پرازپول دستتون خالی نشه زندگیتون پراز عشق وزره ای قهرو دعوا نشه ✅کانال لرکده✅روز مهندس بر همه کسایی که مهندس وجود خویشند مبارک ویژه برنامه روز مهندس رو با صدای گرم "مجتبی شفیعی" بشنوید.تخفیف ویژه اسفند ماه آموزش کاشت ناخن از صفر تا صد با اتصالات ثبت نام در کلاس های اموزشی برای عید درامدی عالی داشته باشیدتی شرت ملانژ اعلا رنگ: مطابق تصویر قیمت 12000تومن ساپورت چریکی:16000تومن #بهترینها در #شب جامه بدون هزینه ارسالتبلیغات فقط محصول و خدمات و ایجاد کسب و کار معرفی مشاغل محصولات و خدمات بصورت رایگان تبلیغ خارج موضوع گروه و لینک اکیدا ممنوعهلطف کنین بیاین پی وی من بگین تا سقف 50 میلیون مغازمو بیمه کنم چقد میشه..بعدم لطف کنین بگین بیمه چی هستین؟؟

با قیمت بانوان و آقایان عزیز جهت آموزش جمعه راس ساعت لوله 9 صبح در محل خیابان کارگر خیابان آذربایجان کوچه خوش زبان باشگاه خوش زبان حاضر باشند16 سال سابقه تولید سالنامه و ارائه هدایای تبلیغاتی انواع اتصالات لوله شما هم دعوتید به کانال ایران پایپ مارکت ایران هدایا: ‏ اینستاگرام:پوشاک اریا عرضه شیکترین لباسهای مردانه وزنانه (مانتوهای اتصالات لوله مجلسی واسپرت ) خ بهمنیارنرسیده به کوچه شماره 2از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند، دوری کن. افراد کوچک، آرزوهای دیگران قیمت انواع اتصالات لوله را کوچک می شمارند، ولی افراد بزرگ به تو می گویند که تو هم میتوانی بزرگ باشی.فروش سوخت روسیه شامل موارد زیر : بنزین . گازوئیل . نفت سفید . سوخت جت و ... جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و نحوه معامله و قیمت لطفا تماس .. دوستان واسطه قیمت انواع اتصالات لوله فقط خریدار اصلی را جهت انجام کار به ما وصل کنن .. پهلوانخبرفوری استخدام از اول اسفند تا 1 فروردین ✔️استخدام 100 رشته تحصیلی دیپلم تا دکترا ✔️بدون نیاز قیمت انواع اتصالات لوله به سابقه کار شرایط استخدام در لینک زیر10 دست پیشدستی چینی از مارکهای معروف و جنس چینی اعلا نو و آکبند همرا با قوطی قیمت 100000 انواع اتصالات لوله تومن همش کادو عیدم بوده

Shabjameh shop انواع #شورت گنی سایز:فری سایز و سایز بندی قیمت:12000تومن کمترین لوله قیمت نسبت به کیفیت اطلاعات بیشتر داخل پی ویامدي جانم به قربانت ولي حالا چرا؟ بي وفا،حالا که افتاده ام از پا چرا؟ نوشدارويي و بعد از مرگ سهراب امدي بي وفا،اين زودتر ميخواستي ،حالا چرا؟ تازه اومده ميگه اقدامات شروع شده،ما فرانوش نکرديم؟ اين همه وقت صرف فکر کردن بودن؟‏اینکه میگن با یکی بد باشی و دعوا کنی باهاش، تهش بهترین دوستت میشه کسشره ‏من انواع اتصالات لوله با یکی دعوام بشه تا نگامش ولش نمیکنم :|فروش یکدستگاه خودروی ساینا در حد مدل 95 کارکرد 3000 نیمه دوم بیمه شخص ثالث، کارت طلایی، کارت نارنجی ،... شماره تماس اسماعیلی05-12-95 ‎☑️انبار طهران 10 امیرکبیر 12 امیرکبیر 14 امیرکبیر 16 امیرکبیر 18 امیرکبیر 20 امیرکبیر 22 امیرکبیر 25 امیرکبیر 28 امیرکبیر 32امیرکبیر انبار لوله متین قیمت و عرض ادب خدمت دوستان عزیز کانال سیب قیمت ت برای خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمون تشکیل شده و شامل یک سری پک های کاملا گیاهی و درمانیه از جمله پکها: پک ریزش مو پک لاغری پک از بین برنده آکنه وجوش پک ضد لک صورت و بدن پک جوان کننده صورت پک دیابتی پک اتصالات لوله درمان کننده درد مفاصل(زانو،مچ دست و پاو..) پک محصولات مرغوب آرایشی پک محصولات بهداشتی و... با ارایه محصولات صد در صد تضمینی با راهنمایی و مشاوره رایگان توسط افراد مجرب و با معرفی این کانال به عزیزان خودتون، بهترین هدیه رو بهشون بدید!!05-12-95 ‎☑️انبار طهران 14 ارگ تبریز1500 16 ارگ تبریز1500 18 قیمت انواع اتصالات لوله ارگ تبریز1500 20 ارگ تبریز1500 22 ارگ تبریز1500 25 ارگ تبریزانبار متین

تنها نمایندگی پوشاک پرشین وفیدان دوستان وهمکارانی که پوشاک پرشین وفیدان را به قیمت عمده یا به انواع اتصالات لوله قیمت همکاری میخواهند خریداری نمایند باماتماس بگیرید05-12-95 ‎☑️انبار طهران 12نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور انبار متین