دنبال چه میگردید؟

اتصالات فاضلابی چسبی

قیمت اتصالات فاضلابی چسبی - اتصالات فاضلابی چسبی و اتصالات قطره ای و اتصالات چدنی و اتصالات پلی اتیلن و بست ابتدایی قطره ای و بست ابتدایی نوار تیپ و رابط 16 قطره ای و مغزی پلیمری

بازار اتصالات فاضلابی چسبی ایران - کارخانه تولید کننده اتصالات فاضلابی چسبی - استعلام قیمت اتصالات فاضلابی چسبی

اتصالات فاضلابی چسبی

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: شرکت نگار آسیا
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 03137723865
 • همراه: 09033669994 - 09033669997

اتصالات فاضلابی چسبی

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
اتصالات فاضلابی چسبی

ثبت سفارش خرید اتصالات فاضلابی چسبی:

 • خریدار اتصالات فاضلابی چسبی
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار اتصالات فاضلابی چسبی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه اتصالات فاضلابی چسبی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

اتصالات فاضلابی چسبی و اتصالات قطره ای و اتصالات چدنی و اتصالات پلی اتیلن و بست ابتدایی قطره ای و بست ابتدایی نوار تیپ و رابط 16 قطره ای و مغزی پلیمری

قیمت انواع اتصالات فاضلابی چسبی

نام کالا قیمت (ریال)برند
زانو90درجه160فاضلابی 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
لوله upvc فاضلابی 125 ضخامت 6 قوی 1,188,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 75 ضخامت 3/6 قوی 448,800 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 40 ضخامت 3 قوی 191,400 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 250 ضخامت 6/2 متوسط 3,029,400 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 125 ضخامت 3/2 متوسط 759,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 75 ضخامت 3 متوسط 424,400 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 250 ضخامت 4/9 ضعیف 2,257,200 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 110 ضخامت 5 قوی 937,200 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 63 ضخامت 4/7 قوی 52,800 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 32 ضخامت 2/7 قوی 165,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 200 ضخامت 4/9 متوسط 1,841,400 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 110 ضخامت 3/2 متوسط 660,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 63 ضخامت 3 متوسط 363,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 200 ضخامت 4 ضعیف 1,452,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 160 ضخامت 7/7 قوی 1,993,200 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 90 ضخامت 4/3 قوی 640,200 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 50 ضخامت 3 قوی 297,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 315 ضخامت 7/7 متوسط 4,521,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 160 ضخامت 4 متوسط 1,188,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 90 ضخامت 3 متوسط 481,800 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 315 ضخامت 6/2 ضعیف 3,280,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 160 ضخامت 3/2 ضعیف 877,800 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
گردفاضلابی درب پلیمری 0 مجتمع تولیدی صنعتی چدن پلیمر پاتیل مشهدنوآور
گردفاضلابی درب چدنی 0 مجتمع تولیدی صنعتی چدن پلیمر پاتیل مشهدنوآور
سه راه جوشی 90 درجه 110 به 63 فاضلابی 73,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 90 به 63 فاضلابی 66,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 75 به 50 فاضلابی 40,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 50 فاضلابی 15,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 160 به 110 فاضلابی 208,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 110 فاضلابی 74,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 110 به 63 فاضلابی 73,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 75 فاضلابی 38,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 50 به 63 فاضلابی 23,900 پلی غرب
موفه کوتاه فاضلابی 125 142,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 125 به 90 فاضلابی 106,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 90 فاضلابی 66,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 75 فاضلابی 40,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 63 فاضلابی 24,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 160 فاضلابی 208,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 125 فاضلابی 99,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 110 به 90 فاضلابی 73,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 90 فاضلابی 71,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 75 به 63 فاضلابی 38,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 50 فاضلابی 15,900 پلی غرب
موفه کوتاه فاضلابی 110 104,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 125 فاضلابی 106,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 110 فاضلابی 73,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 90 به 75 فاضلابی 66,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 75 به 63 فاضلابی 40,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 50 به 63 فاضلابی 24,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 160 به 125 فاضلابی 208,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 125 به 110 فاضلابی 99,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 110 به 75 فاضلابی 73,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 90 به 63 فاضلابی 71,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 63 فاضلابی 24,900 پلی غرب
موفه کوتاه فاضلابی 160 188,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 125 به 110 فاضلابی 106,900 پلی غرب
موفه کوتاه فاضلابی 50 33,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 160 200,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 90 86,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 50 65,900 پلی غرب
موفه کوتاه فاضلابی 75 58,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 250 1,349,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 125 152,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 75 75,900 پلی غرب
زانو جوشی 90 درجه فاضلابی 179,900 پلی غرب
موفه کوتاه فاضلابی 63 52,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 200 899,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 110 112,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 63 74,900 پلی غرب
زانو جوشی 45 درجه فاضلابی 183,900 پلی غرب
موفه کوتاه فاضلابی 90 73,900 پلی غرب
سیفون جدید فاضلابی 110 164,900 پلی غرب
سیفون قدیم فاضلابی 110 181,900 پلی غرب
شرکت های تولید کننده اتصالات فاضلابی چسبی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران اتصالات فاضلابی چسبی
خریدار اتصالات فاضلابی چسبی 17526

اتصالات فاضلابی چسبی. اتصالات فاضلابی چسبی . لوله فاضلابی چسبی .
اتصالات فاضلابی چسبی, مناقصات اتصالات فاضلابی چسبی, نمایندگی اتصالات فاضلابی چسبی, استعلام قیمت اتصالات فاضلابی چسبی, ارسال اتصالات فاضلابی چسبی, پخش عمده اتصالات فاضلابی چسبی, قیمت اتصالات فاضلابی چسبی, خرید اتصالات فاضلابی چسبی, فروش اتصالات فاضلابی چسبی, قیمت انواع اتصالات فاضلابی چسبی, لیست قیمت اتصالات فاضلابی چسبی, کارخانه تولید اتصالات فاضلابی چسبی, تولید اتصالات فاضلابی چسبی, تأمین اتصالات فاضلابی چسبی, کاتالوگ اتصالات فاضلابی چسبی, انواع اتصالات فاضلابی چسبی, فیلم اتصالات فاضلابی چسبی, آموزش اتصالات فاضلابی چسبی, قیمت روز اتصالات فاضلابی چسبی, خرید عمده اتصالات فاضلابی چسبی, فروش عمده اتصالات فاضلابی چسبی, عکس اتصالات فاضلابی چسبی, بهترین اتصالات فاضلابی چسبی, ارزانترین اتصالات فاضلابی چسبی

نظرات کاربران در مورد اتصالات فاضلابی چسبی

 • محسن یکشنبه 12 اسفند 96

  سلام یه لیست لوله و اتصالات آب و فاضلاب داشتم قیمت میخواستم بگیرم سلام یه لیست لوله و اتصالات آب و فاضلاب داشتم قیمت میخواستم بگیرم