دنبال چه میگردید؟
گروه صنعتی طهرانی

اتصالات فاضلابی چسبی

قیمت اتصالات فاضلابی چسبی - اتصالات فاضلابی چسبی و اتصالات قطره ای و اتصالات چدنی و اتصالات پلی اتیلن و بست ابتدایی قطره ای و بست ابتدایی نوار تیپ و رابط 16 قطره ای و مغزی پلیمری

بازار اتصالات فاضلابی چسبی ایران - کارخانه تولید کننده اتصالات فاضلابی چسبی - استعلام قیمت اتصالات فاضلابی چسبی

اتصالات فاضلابی چسبی

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: شرکت نگار آسیا
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 03142442856
 • همراه: 09033669994 - 09033669997

اتصالات فاضلابی چسبی

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
اتصالات فاضلابی چسبی

ثبت سفارش خرید اتصالات فاضلابی چسبی:

 • خریدار اتصالات فاضلابی چسبی
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار اتصالات فاضلابی چسبی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه اتصالات فاضلابی چسبی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

اتصالات فاضلابی چسبی و اتصالات قطره ای و اتصالات چدنی و اتصالات پلی اتیلن و بست ابتدایی قطره ای و بست ابتدایی نوار تیپ و رابط 16 قطره ای و مغزی پلیمری

قیمت انواع اتصالات فاضلابی چسبی

نام کالا قیمت (ریال)برند
تبدیل چسبی200/160 145,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
تبدیل چسبی160/125 78,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
تبدیل چسبی160/110 75,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
تبدیل چسبی125/110 45,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
تبدیل چسبی125/90 42,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
تبدیل چسبی125/63 43,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
تبدیل چسبی110/90 37,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
تبدیل چسبی110/63 37,000 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
تبدیل چسبی63/90 25,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
تبدیل چسبی 63/40 13,500 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
لوله upvc فاضلابی 125 ضخامت 3/2 متوسط 759,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 75 ضخامت 3 متوسط 424,400 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 250 ضخامت 4/9 ضعیف 2,257,200 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 110 ضخامت 5 قوی 937,200 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 63 ضخامت 4/7 قوی 52,800 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 32 ضخامت 2/7 قوی 165,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 200 ضخامت 4/9 متوسط 1,841,400 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 110 ضخامت 3/2 متوسط 660,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 63 ضخامت 3 متوسط 363,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 200 ضخامت 4 ضعیف 1,452,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 160 ضخامت 7/7 قوی 1,993,200 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 90 ضخامت 4/3 قوی 640,200 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 50 ضخامت 3 قوی 297,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 315 ضخامت 7/7 متوسط 4,521,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 160 ضخامت 4 متوسط 1,188,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 90 ضخامت 3 متوسط 481,800 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 315 ضخامت 6/2 ضعیف 3,280,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 160 ضخامت 3/2 ضعیف 877,800 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 125 ضخامت 6 قوی 1,188,000 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 75 ضخامت 3/6 قوی 448,800 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 40 ضخامت 3 قوی 191,400 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
لوله upvc فاضلابی 250 ضخامت 6/2 متوسط 3,029,400 مجتمع تولیدی صنعتی a.s
گردفاضلابی درب پلیمری 0 مجتمع تولیدی صنعتی چدن پلیمر پاتیل مشهدنوآور
گردفاضلابی درب چدنی 0 مجتمع تولیدی صنعتی چدن پلیمر پاتیل مشهدنوآور
سه راه جوشی 45 درجه 160 به 110 فاضلابی 208,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 110 فاضلابی 74,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 110 به 63 فاضلابی 73,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 75 فاضلابی 38,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 50 به 63 فاضلابی 23,900 پلی غرب
موفه کوتاه فاضلابی 125 142,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 125 به 90 فاضلابی 106,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 90 فاضلابی 66,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 75 فاضلابی 40,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 63 فاضلابی 24,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 160 فاضلابی 208,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 125 فاضلابی 99,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 110 به 90 فاضلابی 73,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 90 فاضلابی 71,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 75 به 63 فاضلابی 38,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 50 فاضلابی 15,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 125 فاضلابی 106,900 پلی غرب
موفه کوتاه فاضلابی 110 104,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 110 فاضلابی 73,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 90 به 75 فاضلابی 66,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 75 به 63 فاضلابی 40,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 50 به 63 فاضلابی 24,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 160 به 125 فاضلابی 208,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 125 به 110 فاضلابی 99,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 110 به 75 فاضلابی 73,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 90 به 63 فاضلابی 71,900 پلی غرب
سه راه جوشی 45 درجه 63 فاضلابی 24,900 پلی غرب
موفه کوتاه فاضلابی 160 188,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 125 به 110 فاضلابی 106,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 110 به 63 فاضلابی 73,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 90 به 63 فاضلابی 66,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 75 به 50 فاضلابی 40,900 پلی غرب
سه راه جوشی 90 درجه 50 فاضلابی 15,900 پلی غرب
موفه کوتاه فاضلابی 75 58,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 250 1,349,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 125 152,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 75 75,900 پلی غرب
زانو جوشی 90 درجه فاضلابی 179,900 پلی غرب
موفه کوتاه فاضلابی 63 52,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 200 899,900 پلی غرب
موفه بلند فاضلابی 110 112,900 پلی غرب
شرکت های تولید کننده اتصالات فاضلابی چسبی

  لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

  فهرست خریداران اتصالات فاضلابی چسبی
  خریدار اتصالات فاضلابی چسبی 17526

  کارگاه اموزشی تغییر اقلیم و چالش های هیدرولوژیکی خلیج گرگان، 4 اسفند 1395، انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی فروش اتصالات فاضلابی چسبی با همکاری مرکز مطالعات دریای خزربـه عالمے نفروشم دمےزحالــم را ڪہ انتــظار فرج "قیمتے ترین" چیز است... کانال اَللّٰهُمَ عَجِّلْ لِوَليِّكَ الْفَرَج‏بابا بزرگم تو بیمارستان داشت میمیرد گفت یه میلیارد گذاشتم زیره ... اومد بمیره انقدر زدیم توصورتش گفت گه خوردم گه خوردم الکی گفتم بزارید راحت بمیرم ترو اتصالات فاضلابی چسبی خداكد360 كشنده ايويكومدل 1376بدون رنگ ميلنگ صفركارت98تن موتورتازه تعميرسرسيلندرنوبيمه برج5 سرسيلندرنوفني سالم اتصالات فاضلابی ميباشدقيمت91 م جمال چراغيهرچند احمقانه، ولی بخشی از وجودم از این حقیقت به درد آمده بود. چرا ما آدم ها همیشه به محبت کسی که بیشتر از همه ما را نادیده می گیرد محتاج تریم؟! #faezeجنس:دیور رنگ:مشکی سرمه ای سفید سایز:فری سایز قیمت تکی:45000 تومان ارسال پستی:رایگان قیمت عمده و سفارش⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁣تاریخ اتمام بیمه فروش اتصالات فاضلابی چسبی ثالثتون رو ثبت کنید تا بهتون یادآوری کنیم و زمان تمدید بیمه، از بیمه بازار 50،000 تومان تخفیف بگیرید! #یک_یادآوری_خوشایند :)

  A S: لینک ایران پایپ مارکت خدمات کشاورزی آریاشیمی. در صورت تمایل میتونین وارد بشین و برای دوستان ارسال کنین و با محصولات ما آشنا بشینچاپ تصاویر اختصاصی بر روی پردهای زبرا بابهترین کیفیت وقیمت ارسال ب سراسر کشور تحویل در اسرع وقت شماره تماس ابراهیم تمری آدرس کاناللبخند بزنید تا استرس را کاهش دهید. یادتان باشد اخم کردن، شکلک درآوردن و نشانه های ظاهری منفی دیگر به مغز فروش اتصالات فاضلابی چسبی فرمان می دهند که در کارتان محکوم به شکست هستید کانال متخصصان فروشروسلینگ سوئدی، می‌گوید اگر چهار دقیقه وقت برای تماشای این ویدئو صرف کنید، معادل این است که یک سال زمان را در دانشگاه به مطالعه‌ی تاریخ صرف کرده باشید. همراه با زیرنویس فارسیخانومه فیش گاز رو برده بانک پرداخت کنه، به یارو پشت باجه میگه: ببخشید آقا، شما گازم میگیرید؟ طرف گفته: نه خانم من فقط جفتک میندازم، اون یکی همکارم هم گاز میگیره، هم واق واق میکنه...!یه کِش اونقدری کِش میاد که بضاعتشه؛ بعدش از یه جایی به بعد دیگه نمیتونه ، نه که نخواد ؛ نمیتونه زیادی بکشی در میره میخوره تو چشم و چالت ! این جریان خیلی از آدماست ، آدم ها رو بیشتر از تحملشون تحت فشار قرار ندید ... &گوشی اکس پریا مینی پرو پنج دوربین اچ دی اندروید 4.0.2 بدون ایراد قیمت 600000هزارریال درصورت تمایل به خرید به پی وی مراجعه شود

  فوری ‼️‼️‼️‼️ اگه میخواین توی بیشتر از 700 گروه ایران پایپ مارکت تبلیغاتتون رو بفرستید ما با قیمت مناسب براتون انجام میدیم. برای سفارش و مشاوره به ای دی زیر پیام بدیدطراحی و اجرای انواع سنگهای تزئینی ساختمان با بهره گیری از ماشین آلاتCNCبا دقت و کیفیت متفاوت طراحی و اجرای انواع نما های کلاسیک و اتصالات فاضلابی رومی حجاریnero marble - Turkey ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ اﻧﺪاﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﻠﺐ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ قیمت اتصالات فاضلابی چسبی ﺑﺮاﻱ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﭘﺮ ﺗﺮﺩﺩ و ﻧﻤﺎ....⭕️دنباله راه حل برای تامین آینده فروش اتصالات فاضلابی چسبی شغلیت میگردی؟ دتایل و نکات اجرایی رو بلد نیستی؟ ⚠️شرایط حرفه ای موجود نگرانت کرده....؟؟؟ راه حلش اینجاستامکان ندارد کسی که چراغی برای دیگران روشن می کند خودش در تاریکی بماند پس چراغی برای مشتریانتان روشن کنید تا کسب وکارتان هیچ وقت در تاریکی نماندعجیبترین استفاده از بیمه در تاریخ! لری راتمن در سال 1996 بومرنگی را فروش اتصالات فاضلابی چسبی پرتاب کرد که نهایتاً به سر خودش خورد. وی از خودش شکایت کرد و 300 هزار دلار جریمه گرفتﺭﻭﯼ ﻭﯾﺘﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﻡ اتصالات ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ: ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﺭﺍ... ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ… ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ… ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ "ﮐﻼ‌ﻡ" ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻼ‌ﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ می شوﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ متفاوت ...

  #گروه_صنعتی #حامی_پک سازنده ماشین آلات بسته فروش اتصالات فاضلابی چسبی بندی ✅برای دریافت اطلاعات بیشتر از راههاي زیر با ما در تماس باشید.فروش انواع کاکتوس و ساکولنت به صورت کلی و جزئی اجناس موجود همراه با سایز و قیمت جهت سفارش با ایدی ارتباط برقرار فرمایید#3031 کت ودامن فشن قیمت85000 سایز 40, 42,44,46,48,50,52, پارچه ساتن آمریکایی درجه یک فوق العاده خوش تن رنگ مشکیشرکت فروش اتصالات فاضلابی چسبی همراه مال از تمامی تولید کنند گان ، تامین کنندگان و بازاریابان در تمام نقاط کشور جهت همکاری دعوت بعمل می آورد . با تشکر مدیریت همراه مال Www.hamrahmall.comدستم به دامانت گلم، از خود مرا سردم نکن آن دم که از من دلخوری، هرگز مرا طردم نکن من عاشقی مستانه ام، تاب اتصالات فاضلابی چسبی وتوانم رفته است بی ماه رویت عشق من، ماه جهانم رفته است هرگز مرا از خود مران، بی تو کجا باید روم؟ با من بگو محبوب من، بی تو چرا باید روم؟ روزی که دیدم من تو را، شرم نگاهت دیده شد آن لحظه فهمیدم که آن، برق نگاهت چیده شد دستی به دستانم بده، گرمای دستت مرهم است خوبی، بدی هایم ببخش، زیرا همیشه درهم است مهرت به من افزون بکن، چون با تو معنا میشوم ترکم نکن تا آخرت، چون بی تو رسوا میشومخیریه آبشارعاطفه ها: ‍ خیریه آبشارعاطفه ها: ‍ ‍ ‍ ✅ براي دعوت از دوستانی که مایل به کمک وخدمت رسانی به قشریتیم ،بی بضاعت،بی سرپرست،سادات وخانواده های بدسرپرست شهرمان رادارندجهت همکاری با گروه خیرین آبشارعاطفه ها اين لینک را براي ايشان در ایران پایپ مارکت ارسال نماييد و از آنها بخواهيد لينك زير را لمس نموده و پس از آن دكمه Join رالمس نمایید.کانال مارا به دوستان و گروه هایی که عزیزان عضو هستید معرفی کنند همراه ما باشید وما را همراهی کنید عضویت شما دوستان در کانال ما باعث افتخار است فروش اتصالات فاضلابی چسبی سرافراز وسربلند در نزد خداوند وخانواده محترمتان باشد ان شاءالله بزن روی لینک

  ⓢⓐⓗęⓛ☔☔☔ رنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ⛅⛅⛅ فروش اتصالات فاضلابی چسبی#ماجراهای_باورنکردنی حتما همه شما درباره عسل مطالبی شنیده اید. اینکه عسل چقدر مفید است یا کاربردهای مختلفی در رابطه با زیبایی دارد. این هم نمونه ای دیگر از کابرد عسل. البته در مصر باستان: در مصر باستان خدمتکاران مجبور بودند که بر روی بدن خود عسل بمالند تا سرورشان از گزند حشرات مزاحم در امان به ماند. خداروشکر کاربرد عسل به مرور زمان تغییر کرد.

  اتصالات فاضلابی چسبی
  اتصالات فاضلابی چسبی, قیمت اتصالات فاضلابی چسبی, خرید اتصالات فاضلابی چسبی, فروش اتصالات فاضلابی چسبی, قیمت انواع اتصالات فاضلابی چسبی, لیست قیمت اتصالات فاضلابی چسبی, کارخانه تولید اتصالات فاضلابی چسبی, تولید اتصالات فاضلابی چسبی, تأمین اتصالات فاضلابی چسبی, کاتالوگ اتصالات فاضلابی چسبی, انواع اتصالات فاضلابی چسبی, فیلم اتصالات فاضلابی چسبی, آموزش اتصالات فاضلابی چسبی, قیمت روز اتصالات فاضلابی چسبی, خرید عمده اتصالات فاضلابی چسبی, فروش عمده اتصالات فاضلابی چسبی, عکس اتصالات فاضلابی چسبی, بهترین اتصالات فاضلابی چسبی, ارزانترین اتصالات فاضلابی چسبی