دنبال چه میگردید؟

اتصالات رزوه ای

قیمت اتصالات رزوه ای - اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند

بازار اتصالات رزوه ای - اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند ایران - کارخانه تولید کننده اتصالات رزوه ای - اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند - استعلام قیمت اتصالات رزوه ای - اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند

اتصالات رزوه ای

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: شرکت نگار آسیا
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 03137723865
 • همراه: 09033669994 - 09033669997

اتصالات رزوه ای

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
اتصالات رزوه ای

ثبت سفارش خرید اتصالات رزوه ای:

 • خریدار اتصالات رزوه ای
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار اتصالات رزوه ای

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه اتصالات رزوه ای هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند

قیمت انواع اتصالات رزوه ای

نام کالا قیمت (ریال)برند
فلنج رزوه ای6اینچ 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
فلنج رزوه ای 4اینچ 0 مرکز لوله واتصالات حاتمی
درپوش رزوه ای سفید (تک لایه)"3/4 1,850 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
درپوش رزوه ای سفید (تک لایه)"1/2 1,270 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
درپوش رزوه ای سفید (تک لایه)"1 3,650 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
سه راه توپیچ پنج لایه 16-1/2-16 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 32-32-25 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
سه راه پنج لایه 20 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 137,500 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 32-16-32 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
زانو خاردار روپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-32-25 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 81,950 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-25-16 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-20-16 رزوه ای 286,000 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 176,000 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 20 به 32 رزوه ای 165,000 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-16-20 رزوه ای 223,100 AnaCo - نگار آسیا
مغزی پنج لایه 1 رزوه ای 51,500 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 60,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 25 رزوه ای 102,300 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 20-25-25 رزوه ای 171,600 AnaCo - نگار آسیا
زانو پنج لایه 32 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
تبدیل پنج لایه 1 به 1,1/4 رزوه ای 60,700 AnaCo - نگار آسیا
زانو روپیچ پنج لایه 32 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 25 رزوه ای 115,500 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 20-16-20 رزوه ای 140,200 AnaCo - نگار آسیا
زانو پنج لایه 16 رزوه ای 63,800 AnaCo - نگار آسیا
چپقی پنج لایه 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو روپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 70,400 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 16-25-16 رزوه ای 98,400 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1/2 رزوه ای 107,800 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت خاردار پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 16-20-16 رزوه ای 286,000 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه صفحه دار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 رزوه ای 104,200 AnaCo - نگار آسیا
سه راه توپیچ پنج لایه 20-1/2-20 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 رزوه ای 148,800 AnaCo - نگار آسیا
سه راه پنج لایه 32 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 40,480 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 32-25-32 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
سه راه پنج لایه 16 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 1/2 رزوه ای 137,500 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 32-16-25 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
زانو صفحه دار روپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-25-32 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-20-32 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-16-32 رزوه ای 286,000 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 32 رزوه ای 141,900 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-16-16 رزوه ای 167,100 AnaCo - نگار آسیا
مغزی پنج لایه 3/4 رزوه ای 31,500 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 58,850 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 20 رزوه ای 71,500 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 20-20-25 رزوه ای 171,600 AnaCo - نگار آسیا
زانو پنج لایه 25 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
تبدیل پنج لایه 1 به 3/4 رزوه ای 50,400 AnaCo - نگار آسیا
زانو روپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 105,600 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 20 رزوه ای 72,600 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 20-16-16 رزوه ای 286,000 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1 رزوه ای 112,200 AnaCo - نگار آسیا
چپقی پنج لایه 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو روپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 16-20-25 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت خاردار پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 رزوه ای 107,600 AnaCo - نگار آسیا
شرکت های تولید کننده اتصالات رزوه ای

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران اتصالات رزوه ای
خریدار اتصالات رزوه ای 28174

لطفا قیمت اتصالات رزوه ای استیل سایز "1 رو ارسال نمایید


خریدار اتصالات جوشی (محرری) 23284

سلام ، برای لوله pn6 سایز 200 پلی اتیلن اتصالات رزوه ای ( مهره ماسوره ) وجود دارد یا در این سایز فقط اتصالات جوشی هستند ؟


خریدار اتصالات رزوه ای (كرامتي) 14579

با سلام. ايا اتصالات رزوه اي (تبديل رزوه اي) پلي اتيلن، فشار كاري بيش از 10 با مثلا PN 16 هم دارد؟


خریدار اتصالات رزوه ای 9497

اتصالات رزوه ای آهنی سیاه هم دارید؟


خریدار اتصالات رزوه ای 7506

در پروژه ما خطهای پلی اتیلن 5 اینچ برای کلر در نظر گرفته شده که در دریا کار گذاشته میشود ،غلظت کلر ما 1500ppm میباشد، وندور کلر گفته که درز جوشهای بات فیوژن پلی اتیلن توسط کلر خورده میشوند ومابرای رفع این مشکل پیشنهاد اتصالات رزوه ای در نظر گرفتیم ،میخواستم بدونم از چه نوع اتصالی میشه استفاده کرد و دیتیل اجرایی آن را اگر کاتالوگی دارید لطفا" ارایه بدید ممنون میشم.


اتصالات رزوه ای پلی اتیلن (میلاد) 2333

اتصالات رزوه ای - اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند. اتصالات رزوه ای اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند. اتصالات رزوه ای پلی اتیلن اتصالاتی هستند که بوسیله پیچ محکم میشوند نه بوسیله جوش. اتصالات لوله های پلی اتیلن اتصالاتی که اغلب از جنس پلی پروپیلن کوپلیمر ساخته میشود و دارای اسپیلیت و اورینگ های لاستیکی هستند و در خطوط لوله پلی اتیلن به کار میروند. اتصالات آبرسانی پلی اتیلن اتصالاتی از جنس پلی پروپیلن کوپلیمر برای استفاده در خطوط آبرسانی پلی اتیلن. شیر پلی اتیلن شیر آلات پلمیری از جنس پلی پروپیلن کوپلیمر مرتبط با لوله های پلی اتیلن. اتصالات پیچی پلی اتیلن کلیه اتصالات رزوه دار از جنس پلی پروپیلن کوپلیمر جهت استفاده در خطوط لوله پلی ایتلن پلی اتیلن. لوله انتقال برق لوله هایی اغلب از جنس پلی اتیلن که در انتقال کابل برق و به عنوان پوشش و محافظ کابل برق کاربرد دارند. اتصالات پلی اتیلن اتصالات رزوه ای و جوشی پلی اتیلن. لوله 110 میلیمتر لوله هایی که قطر خارجی آنها 110 میلیمتر یا 11 سانتی متر و یا 4 اینچ میباشد و اغلب از جنس پلی اتیلن HDPE ساخته میشوند. اتصالات پیچی اتصالات رزوه ای نیاز به جوش دادن به لوله را ندارند. تانک کود ایستاده مخزن چند لایه که اغلب از جنس پلی اتیلن ساخته میشوند و برای نگهداری کود مایع جهت تزریق به خطوط لوله آبیاری استفاده میشوند. بوشینگ بوشینگ در صنعت لوله و اتصالات به واشر های پلاستیکی داخل اتصالات رزوه ای گفته میشود.
اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند, مناقصات اتصالات رزوه ای, نمایندگی اتصالات رزوه ای, استعلام قیمت اتصالات رزوه ای, ارسال اتصالات رزوه ای, پخش عمده اتصالات رزوه ای, قیمت اتصالات رزوه ای, خرید اتصالات رزوه ای, فروش اتصالات رزوه ای, قیمت انواع اتصالات رزوه ای, لیست قیمت اتصالات رزوه ای, کارخانه تولید اتصالات رزوه ای, تولید اتصالات رزوه ای, تأمین اتصالات رزوه ای, کاتالوگ اتصالات رزوه ای, انواع اتصالات رزوه ای, فیلم اتصالات رزوه ای, آموزش اتصالات رزوه ای, قیمت روز اتصالات رزوه ای, خرید عمده اتصالات رزوه ای, فروش عمده اتصالات رزوه ای, عکس اتصالات رزوه ای, بهترین اتصالات رزوه ای, ارزانترین اتصالات رزوه ای

نظرات کاربران در مورد اتصالات رزوه ای

 • محرری پنج شنبه 7 مهر 96

  سلام ، برای لوله pn6 سایز 200 پلی اتیلن اتصالات رزوه ای ( مهره ماسوره ) وجود دارد یا در این سایز فقط اتصالات جوشی هستند ؟ سلام ، برای لوله pn6 سایز 200 پلی اتیلن اتصالات رزوه ای ( مهره ماسوره ) وجود دارد یا در این سایز فقط اتصالات جوشی هستند ؟

 • محمد ترابی همدان دوشنبه 4 تیر 97

  باغدار

 • یانس آذربایجان شرقی،تبریز دوشنبه 4 تیر 97

  دریچه چدنی داکتیل 400
  دریچه چدنی منهول داکتیل

 • علی اصغر محرابی اصفهان دوشنبه 4 تیر 97

  دارای لوازم کشاورزی در شهرستان جیرفت محور بلوک قصد خرید نوار تیپ را دارم

 • مرجایی هرمزگان،جاسک،کنگان دوشنبه 4 تیر 97

  لوله وفلنچ و ....
  تجهیزات پایپینگ
  جهت پتروشیمی کنگان
  اینها بندر عباس هستند

 • رحیمی تهران دوشنبه 4 تیر 97

  سلام قیمت k55-50m
  سلام قیمت k55-50m
  پمپ دوپروانه تک فاز DAB مدل K55/50M قدرت

 • اتصالات رزوه ای اصفهان دوشنبه 4 تیر 97

  لوله کش اب صنعتی میگردم
  لوله سیاه
  اصفهان
  نوین بافت بگید بهتر

 • شرکت تعاونی پزشکان کاشان کاشان دوشنبه 4 تیر 97

  لوله برق pvc نیمه سخت و نسوز و خم سرد

 • سید روح اله حسینی اصفهان دوشنبه 4 تیر 97

  خرید لوله

 • ایمانی تهران دوشنبه 4 تیر 97

  لوله 63 10 بار p80 میخواستم
  لوله 63 آبرسانی
  لوله 63 آبرسانی
  گاز لوله
  شرکت گاز لوله

 • علی دهقانی اصفهان شهر فلاورجان دوشنبه 4 تیر 97

  میخاستم اگر امکان دارد نمایندگی بزنم

 • قربانی اصفهان،برخوار،سین دوشنبه 4 تیر 97

  سلام لوله نخدار چگونه محاسبه می شود بر اساس وزن یا متر
  هر متر لوله نخدار آن هم لوله 75 چقدر است

 • رضایی البرز،کرج دوشنبه 4 تیر 97

  پمب اب بی صدا برای واحد می خواستم

 • سعادتی اردبیل دوشنبه 4 تیر 97

  برای حفاری بجای کیسینگ میخواستم لوله جداره بگذارم.

 • علی منصوری استان خوزستان .شهرستان هندیجان دوشنبه 4 تیر 97

  باسلام مغازه تعمیرات لوازم خانگی دارم پمپ آب خانگی میخوام ضدآب شور باشف استنلس استیل وسیم پیچ تمام مس وجنس خوب

 • علی شاهین شهر دوشنبه 4 تیر 97

  نیاز به پمپ کوچک برای منزل

 • زرفشانی رفسنجان دوشنبه 4 تیر 97

  قیمت لوله با مشخصات فوق بیش از 1000 شاخه و چگونگی تحویل محصول توسط آن تولید کننده محترم ؟

 • الیاس رشت یکشنبه 4 تیر 97

  با عرض سلام و خسته نباشید بنده تو کار نرده استیل هستم میخوام بدونم قیمت لوله استیل هر کیلو چنده

 • سعیدرضا کشتی ارا تهران یکشنبه 4 تیر 97

  با عرض سلام
  اینجانب در حال ساختن مخازن PE هستم به ضخامت دوسانتی متر به طول دومتر وعرض یک متر مخازن مکعب لذا به دنبال دستگاهی هستم که بتواند علاوه بر دقت قابلیت جوش بسیار خوبی نیز داشته باشد لطفا تماس بگیرید

 • صالح خلیلی همدان یکشنبه 4 تیر 97

  نرده راپله تراس جان پناه

 • حسین زلقی تهران یکشنبه 4 تیر 97

  انتقال آب

 • فلک اصفهان یکشنبه 4 تیر 97

  برای خرید ونتوری در اصفهان به کجا مراجعه کنم.
  خیر جناب من مصرف کننده هستم
  نمیخوام مزاهمتون بشم فقط یکعدد ونتوری لازم داشتم
  اصفهان

 • شرکت رهاب ابنیه ساری مازندران یکشنبه 4 تیر 97

  پیمانکار دولتی

 • صابری البرز،اشتهارد یکشنبه 4 تیر 97

  سلام..دررابطه با پمپ خانگی پنتاکس با قیمت مطمئن ومناسب اطلاعاتی دارید؟
  سلام..دررابطه با پمپ خانگی پنتاکس با قیمت مطمئن ومناسب اطلاعاتی دار

 • شرکت ماهان پلیمر کیمیاگریکتا قم یکشنبه 4 تیر 97

  به یک خط کامل تولید لوله پلیکا پی وی سی به سایز 63 تا 200نیازمندم