دنبال چه میگردید؟
گروه صنعتی طهرانی

اتصالات رزوه ای

قیمت اتصالات رزوه ای - اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند

بازار اتصالات رزوه ای - اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند ایران - کارخانه تولید کننده اتصالات رزوه ای - اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند - استعلام قیمت اتصالات رزوه ای - اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند

اتصالات رزوه ای چیست؟

اتصالات رزوه ای

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: شرکت نگار آسیا
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09033669994 - 09033669997

اتصالات رزوه ای

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
اتصالات رزوه ای

ثبت سفارش خرید اتصالات رزوه ای:

  • خریدار اتصالات رزوه ای
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار اتصالات رزوه ای

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه اتصالات رزوه ای هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند

قیمت انواع اتصالات رزوه ای

نام کالا قیمت (ریال)برند
درپوش رزوه ای سفید (تک لایه)"1/2 1,270 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
درپوش رزوه ای سفید (تک لایه)"1 3,650 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
درپوش رزوه ای سفید (تک لایه)"3/4 1,850 گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
سه راه صفحه دار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 رزوه ای 112,700 AnaCo - نگار آسیا
زانو پنج لایه 20 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 16-20-20 رزوه ای 93,900 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت صفحه دار پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 رزوه ای 119,900 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 107,800 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 16-16-20 رزوه ای 98,400 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 32-32-25 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه توپیچ پنج لایه 16-1/2-16 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 137,500 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 32-16-32 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه پنج لایه 20 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-32-25 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
زانو خاردار روپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-25-16 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 81,950 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-20-16 رزوه ای 286,000 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 32 به 3/4 رزوه ای 176,000 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-16-20 رزوه ای 223,100 AnaCo - نگار آسیا
مغزی پنج لایه 1 رزوه ای 51,500 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 60,500 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 20 به 32 رزوه ای 165,000 AnaCo - نگار آسیا
تبدیل پنج لایه 1 به 1,1/4 رزوه ای 60,700 AnaCo - نگار آسیا
زانو روپیچ پنج لایه 32 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 25 رزوه ای 102,300 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 20-25-25 رزوه ای 171,600 AnaCo - نگار آسیا
چپقی پنج لایه 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو روپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 70,400 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 25 رزوه ای 115,500 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 20-16-20 رزوه ای 140,200 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تخت خاردار پنج لایه توپیچ 20-1/2-20 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو پنج لایه 32 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 16-25-16 رزوه ای 98,400 AnaCo - نگار آسیا
سه راه صفحه دار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 16-1/2-16 رزوه ای 104,200 AnaCo - نگار آسیا
زانو پنج لایه 16 رزوه ای 63,800 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 16-20-16 رزوه ای 286,000 AnaCo - نگار آسیا
سه راه خاردار ۹۰ درجه پنج لایه توپیچ 20-1/2-16 رزوه ای 148,800 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 32 به 1/2 رزوه ای 107,800 AnaCo - نگار آسیا
سه راه توپیچ پنج لایه 20-1/2-20 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 40,480 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 32-25-32 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 25 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه پنج لایه 32 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 32 به 1/2 رزوه ای 137,500 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 32-16-25 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
رابط توپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه پنج لایه 16 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 25 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-25-32 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
زانو صفحه دار روپیچ پنج لایه 20 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 20 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-20-32 رزوه ای 343,200 AnaCo - نگار آسیا
زانو صفحه دار توپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط روپیچ پنج لایه 16 به 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-16-32 رزوه ای 286,000 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
مغزی پنج لایه 3/4 رزوه ای 31,500 AnaCo - نگار آسیا
زانو توپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 58,850 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 32 رزوه ای 141,900 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 25-16-16 رزوه ای 167,100 AnaCo - نگار آسیا
تبدیل پنج لایه 1 به 3/4 رزوه ای 50,400 AnaCo - نگار آسیا
زانو روپیچ پنج لایه 25 به 1 رزوه ای 105,600 AnaCo - نگار آسیا
رابط تبدیلی پنج لایه 16 به 20 رزوه ای 71,500 AnaCo - نگار آسیا
سه راه تبدیلی پنج لایه 20-20-25 رزوه ای 171,600 AnaCo - نگار آسیا
چپقی پنج لایه 1/2 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
زانو روپیچ پنج لایه 16 به 3/4 رزوه ای 0 AnaCo - نگار آسیا
رابط پنج لایه 20 رزوه ای 72,600 AnaCo - نگار آسیا
شرکت های تولید کننده اتصالات رزوه ای

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران اتصالات رزوه ای
خریدار 28174

لطفا قیمت اتصالات رزوه ای استیل سایز "1 رو ارسال نمایید


خریدار اتصالات جوشی (محرری) 23284

سلام ، برای لوله pn6 سایز 200 پلی اتیلن اتصالات رزوه ای ( مهره ماسوره ) وجود دارد یا در این سایز فقط اتصالات جوشی هستند ؟


خریدار اتصالات رزوه ای (كرامتي) 14579

با سلام. ايا اتصالات رزوه اي (تبديل رزوه اي) پلي اتيلن، فشار كاري بيش از 10 با مثلا PN 16 هم دارد؟


خریدار اتصالات رزوه ای 9497

اتصالات رزوه ای آهنی سیاه هم دارید؟


خریدار اتصالات رزوه ای 7506

در پروژه ما خطهای پلی اتیلن 5 اینچ برای کلر در نظر گرفته شده که در دریا کار گذاشته میشود ،غلظت کلر ما 1500ppm میباشد، وندور کلر گفته که درز جوشهای بات فیوژن پلی اتیلن توسط کلر خورده میشوند ومابرای رفع این مشکل پیشنهاد اتصالات رزوه ای در نظر گرفتیم ،میخواستم بدونم از چه نوع اتصالی میشه استفاده کرد و دیتیل اجرایی آن را اگر کاتالوگی دارید لطفا" ارایه بدید ممنون میشم.


اتصالات رزوه ای پلی اتیلن (میلاد) 2333

بذر گوجه فرنگی های رنگی در رنگهای مختلف و اندازه های مختلف بذر گوجه فرنگی سیاه ، زرد ، قرمز تیره ، تایگر ، سبز و زرد در صورت نیاز با شماره در ایران پایپ مارکت تماس بگیرید قیمت دوستان عزیز، منتظر حضور گرم و صمیمانه شما سروران عزیز در کانال #رد_پای_عشق هستیم، حضور شما باعث قیمت اتصالات رزوه ای دلگرمی و افتخار ماستشیرینی های خشک و شکلات برای عید : شیرینی برنجی شیرینی نخودچی پادرازی قزوین شیرینی آردی نوتلا سوهان عسلی با مغزهای متفاوت نان پنجره ای بیسکوییت شکری لوزی های پرتقالی شیرینی ونیزی شیرینی کشمشی شیرینی بهشتی نرمک کیک کدو حلوایی گوش فیل رولت خامه ای توتک صبحانه تارت میوه با خامه و ژله نان خامه ای شیرینی میکادو شکلات سوییسی کیک سیب با کارامل شکلات مغزدار شیرینی خشک شیرینی آلمانی توپک نارگیلی شیرینی توت انواع شکلات لینک کانال جهت عضویت❤️ببخشید در مورد مپیامی که در رابطه با مقام معلم در کشورهای مختلف گذاشته بودین خواستم مقام معلم در ایران رو ازدیدگاه مسئولان قیمت اتصالات رزوه ای بیان کنم ببخشیدباتوجه به اینکه تعداد اعضا گروه بالاست وبرخی فقط خواننده وشنونده هستند برخی هم بنا به دلایلی در گروه میمانند وترک گروه نمیکنند خب وقتی برخی فقط صرف حضور در گروه هستند میتونیم بحث مطرح شده در شب سمینار را که همه با موضوع اون اشنا شده اند را برای بحثهای تخصصی تر به یک گروه اتصالات رزوه ای زیر مجموعه منتقل کرد وکلیه علاقه مندان برای بحث تخصصی تر را به اون گروه زیر دعوت نمود اینطور به سه مطلب میرسیم یک اینکه افراد با ورود به اون گروه مطالب تخصصی تر را مطالعه میکنند دوم بازخورد سمینار از تعداد افراد حاضر دراون گروه به دست میاد سوم وقت دیگر اعضا گروه رزمندگان که علاقه ای به این بحث ندارند گرفته نمیشه وباعث ریزش نمیشهبه خاطر صبر و شکیبایی شما ممنونم فروش اتصالات رزوه ای گروه پاکسازی شد . بنا به درخواست دوستان به خاطر گوشی همراهشان.با تشکرتوجه توجه جدیدرسیده پارچه شوماداریم قیمت این لینک رابه گروه ها ویاکانال قیمت اتصالات رزوه ای هایی که دارین بزن روی بالا تا عضوشی

[ یه حس غریبی همیشه منو می ترسونه ] واحد #حضرت_زهرا (س) #حاج_سید_مجید_بنی_فاطمه شب پنجم #فاطمیه_دوم_1395. . . بخدا اگع این بچع تو یع کشور دیگه بود حتما از الان بهش ارزش میدادن .. خواهش میکنم ببین و پخش فروش اتصالات رزوه ای کنید .. شاید بدست صابش رسید من بنوبع خودم حال کردم ..ماهی قزل آلای پشمالو! این نوع ماهی بسیار کمیاب در رودخانه ای در یلونایف کانادا زندگی می کند. موهای سفید آن اتصالات هم به علت شرایط خاص محیطی بر روی بدنش رشد کرده است.احسنت عالی شد دقیقا استنتاج خوبی کردید پیشنهاد جناب غضنفری به نظر حقیر بسیار خوب قیمت اتصالات رزوه ای و راه‌گشا است البته فراوانی مشارکت در بحث ها بخصوص در شب های بعد هم همین موضوع را نشان میدهدتمام شب را به فکر انتقام از او بودم. صبح که شد، خودم را کشتم. این بهترین انتقام بود؛ او، پس از من، اتصالات دیگر زیباترین معشوقۀ جهان نخواهد بود!#568 انگشتر عقیق یمنی اصل نقش یا حی و یا قیوم ارسال رایگان قیمت 125هزار تومان ثبت سفارش لینک کانالفروش پنل اس ام اسی به هر منطقه ی دلخواهی ک میخواهید پیامک بفرستید ویژه فروشگاهی ها inoti نماینده فروش کارت ویزیت الکترونیکی و خدمات اتصالات رزوه ای پیامکی کدملی معرف 0012326321

♦انجام تمامی خدمات تاتو ♦جدیدترین طرح ها و مدل ها ♦تاتو سه بعدی ♦تاتو آبرنگی ♦تاتو اتصالات رزوه ای مائوری ارتباط مستقیمکرم پودر اصلی والنسی پوششی فوق اتصالات رزوه ای العاد و 30 درصد ضد آفتاب تخفیف ویژه عید عمده 12×13000=156/000 اصل...تضمینیدعامیکنم امشب زیراین سقف بلند روی دامان زمین هرکجا خسته و پرغصه شدی دستی ازغیب به دادت برسد، وچه زیباست، که آن دست خدا باشد و بس...بنظر بنده در هفته یک سمینار داشته باشیم تا فرصت تدبر در اتصالات رزوه ای موضوعات فراهم بشه، قطعا اعضای فرهیخته ی گروه به دلیل مسائل کاری زمان زیادی برای شبکه های اجتماعی ندارن، با یک سمینار باطبع حجم پیام ها هم بالا نخواهد رفت و گروه کیفی تر خواهد بودحجاب: میان بنده و خدا آسمان و زمین و عرش و کرسی نیست حجاب: خیال باطل وتکبر و غرورست آنها را ازمیان برگیر تا به خدای رسی #کانال_ثروت ⬇⬇⬇⬇تاپ شلوارک ووگو فری سایزمناسب سایز (38-44) قیمت عمده و همکاری 27000تومان قیمت برای مصرف قیمت اتصالات رزوه ای کننده30000تومانبــــزرگـتــرین گروه خرید و فروش ……………………………………………………… عکاسان و تصویربرداران 1 ……………………………………………

ما كه فردا نه كار داريم نه كلاس نه هيچى خوابيديم حالا شما بيدار بشين ببينم كى صبح با فحش و غلط كردم بيدار مى شهفروش ویژه اتصالات رزوه ای مجموعه افزار (Assistant 2017) قیمت پشت جلد : 15000 تومان قیمت در فروشگاه آفرها : 11000 تومان⚜️کانون تبلیغاتی اسرار معرف نیکان ✅هدایای تبلیغاتی ✅ طراحی و چاپ کارت ویزیت ✅طراحی و چاپ پوستر ✅ طراحی و چاپ بنر ✅طراحی قیمت اتصالات رزوه ای و چاپ تراکت و... —------— با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت —--------- با سفارش کار های کلی پیک رایگان برای شهرستان ها.طرح با استفاده از ایران پایپ مارکت تایید و چاپ میشود تلفن : 021 88525742 درویشی و مقیمی نمونه کار ها در کانال ایران پایپ مارکت ی ما قابل مشاهده استتبلیغات رایگان ، در کانال معادن خراسان جهت گذاشتن تبلیغات خود میتوانید با ایدی زیر هماهنگ کنید جهت ورود به کانال با لینک زیر عضو شویدمردی نزد عارفی رفت و به او گفت: ای عارف جمله ای بگو که وقتی ناراحتم خوشحالم کند و وقتی خوشحالم ناراحتم کند. عارف گفت: اين نيز بگذرد...Mostafa Sh: تولیدی شیخزاده tolidi sh: جنس طرح لی شومیز تافته کش رنگ سبز آبی .گلبهی سایز 38 40 42 44 46 قیمت 78000 ارسال رایگان آیدی ثبت سفارشMostafa Sh: کد 278 جنس پوپلین کش دامن قواصی رنگ سفید. پوست پیازی.سبز آبی سایز 38 اتصالات 40 42 44 46 48 قیمت 78000 ارسال رایگان

گروه شماست اختیارشو دارید ولی فله ای پاک سازی نکنید بهتر نیست چون بعضی از دوستان دیگه نیستن مطلب بزارن بهتر نیست مطالب ⛔️➰➰➰بی بهره رو حذف کنید ابتدا بجای کامل پاک کردن البته قصد جسارت نیست اظهار نظرهدعا میکنم خورشید رهایت نکند غم صدایت نکند! ظلمت شب سیاهت نکند و دلت در دل آنکس که دلت در تن اوست حضرت دوست جدایت قیمت اتصالات رزوه ای نکند… #شبتون_پر_از_نور_الهى ....

اتصالات رزوه ای - اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند
اتصالات اغلب از جنس پلی پروپیلن که بوسیله پیچ محکم میشوند, قیمت اتصالات رزوه ای, خرید اتصالات رزوه ای, فروش اتصالات رزوه ای, قیمت انواع اتصالات رزوه ای, لیست قیمت اتصالات رزوه ای, کارخانه تولید اتصالات رزوه ای, تولید اتصالات رزوه ای, تأمین اتصالات رزوه ای, کاتالوگ اتصالات رزوه ای, انواع اتصالات رزوه ای, فیلم اتصالات رزوه ای, آموزش اتصالات رزوه ای, قیمت روز اتصالات رزوه ای, خرید عمده اتصالات رزوه ای, فروش عمده اتصالات رزوه ای, عکس اتصالات رزوه ای, بهترین اتصالات رزوه ای, ارزانترین اتصالات رزوه ای