لوله های پلاستیکی نخدار ملکشاهی

لوله های پلاستیکی نخدار

ثبت سفارش لوله های پلاستیکی نخدار در ملکشاهی به عنوان:

 • خریدار لوله های پلاستیکی نخدار
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار در ملکشاهی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار لوله های پلاستیکی نخدار در ملکشاهی هستید، سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

قیمت لوله های پلاستیکی نخدار در دلگشا
قیمت لوله های پلاستیکی نخدار در شهرستان ملکشاهی
قیمت لوله های پلاستیکی نخدار در استان ایلام

جهت سفارش لوله های پلاستیکی نخدار در ملکشاهی با شماره 09334655280 تماس بگیرید
لوله پلاستیکی
لوله پلاستیکی

قیمت لوله پلاستیکی گنبد پیر محمد ملکشاهی ایلام


لوله و اتصالات ایلام
بازار لوله و اتصالات ملکشاهی

لوله و اتصالات ملکشاهی

اگر فروشنده لوله و اتصالات هستید برای دریافت عاملیت فروش یا نمایندگی لوله های پلاستیکی نخدار در ملکشاهی با شماره 09334655280 تماس بگیرید

قیمت لوله های پلاستیکی نخدار در دلگشا
قیمت لوله های پلاستیکی نخدار در شهرستان ملکشاهی
قیمت لوله های پلاستیکی نخدار در استان ایلام

قیمت لوله های پلاستیکی نخدار دلگشا ملکشاهی ایلام در سایت بازار لوله ایران در ملکشاهی

برای دریافت عاملیت فروش یا نمایندگی لوله های پلاستیکی نخدار در ملکشاهی با شماره 09334655280 تماس بگیرید

مجری طرح آبیاری دلگشا


نام شرکتموجودی
‫ﺑﺮﺗﺮ ﭘﻼﺳﺖ ﺟﻨﻮب56%
‫مرواريد صدف زاينده رود‬ ‫(لوله كشتزاران)‬37%
‫ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ آرﯾﺎ66%
‫واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭘﻠﯽ رود اﺗﺼﺎل‬17%
‫پلی اتيلن دريان پالست‬46%
‫آبتين سپاهان شط‬32%
‫ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺎرس اﻣﯿﻦ‬23%
‫صنايع گرانول حجت امين‬91%
‫آﺑﺴﺎن ﮔﺴﺘﺮ ﺳﭙﺎﻫﺎن‬85%
‫كاسپين لوله سپاهان‬88%
‫ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮاﺳﺎن‬54%
‫گسترش پالستيك‬54%
‫توليدي زرخيزان‬40%
‫آﺑﺴﺎن ﺻﻨﻌﺖ‬27%
‫دنا صنعت‬60%

قیمت لوله های پلاستیکی نخدار دلگشا ملکشاهی ایلام

مطالب مرتبط:
انتصاب آقای رحیم اله یار به سمت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملکشاهی
فراخوان مناقصه عمومی ایستگاه پمپاژوشبکه آبیاری خوشادول ملکشاهی وتکمیل ایستگاه پمپاز چم ژاب ارمو دره شهر مهلت ارائه اسناد  94/2/13
مناقصه رفع نواقص و اجرای گابیون بندی خط تغذیه گلان - ملکشاهی
رفع نواقص و اجرای گابیون بندی خط تغذیه گلان – ملکشاهی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملکشاهی
اسناد مناقصه اجرای پروژه آبرسانی از سد ایلام به شهر ملکشاهی به روش BOT

جهت خرید کلیه اقلام از صفر تا صد آبیاری و آبرسانی و گازرسانی با شماره 09332455255 تماس بگیرید

فروشنده لوله و اتصالات دلگشا - 09332455255

محصولات دیگر ما:

 • فیلترهای تمام اتوماتیک
 • نوار آبیاری قطره ای
 • زانو جوشی 90 درجه از 63 تا 400 میلیمیتر و فشار 6 تا 16 اتمسفر
 • لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر آب
 • لوله های گاز از 25 تا 225 میلیمتر و تحمل فشار 12 تا 16 اتمسفر (PE100, PE80)
 • لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر آب
 • لوله های PE80
 • اتصالات ویکتالیک
 • نتافیم ۴ لیتر
 • لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آب
 • آبپاش مخفی شونده
 • انشعاب میکرو

جهت سفارش لوله های پلاستیکی نخدار در ملکشاهی با شماره 09334655280 تماس بگیرید