دیکشنری تخصصی لوله، اتصالات و تأسیسات

دیکشنری به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی

کلمه مورد نظرتان را در دیکشنری جستجو کنید

در این دیکشنری معانی و ترجمه تخصصی کلمات به زبان های عربی و انگلیسی موجود است. اصطلاحات فنی تأسیسات و لوله کشی را در کادر بالا وارد کنید. این فرهنگ لغت پایپینگ و خطوط لوله میتواند به شما در واردات و صادرات کمک کند.