دنبال چه میگردید؟

پارس پلیمر نوین

فروش مخازن پلی اتیلن، لوله و اتصالات

پارس پلیمر نوین

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.
تماس: 09396192248
آدرس: مازندران. جاده ساری به نکاه .عبور بادله.روبروی دانشکده منابع طبیعی مازندران.

کاتالوگ پارس پلیمر نوین

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با پارس پلیمر نوین
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت پارس پلیمر نوین فروش مخازن پلی اتیلن، لوله و اتصالات

سپتیک تانک پارس پلیمر نوین

  • سپتیک تانک
نام کالا قیمت (ریال)
سپتیک تانک 10 متر مکعبی با پکیج کامل 0 ریال
سپتیک تانک 12/5 متر مکعبی با پکیج کامل 0 ریال
سپتیک تانک 15 متر مکعبی با پکیج کامل 0 ریال
سپتیک تانک 20 متر مکعبی با پکیج کامل 0 ریال
سپتیک تانک 5 متر مکعبی با پکیج کامل 0 ریال
سپتیک تانک 7/5 متر مکعبی با پکیج کامل 0 ریال

شیر پارس پلیمر نوین

  • شیر
نام کالا قیمت (ریال)
شیر سمپاش پلاستیکی 0 ریال

مخزن پارس پلیمر نوین

  • مخزن
نام کالا قیمت (ریال)
مخزن 100 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 100 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه 0 ریال
مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه 0 ریال
مخزن 1000 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 1000 لیتری زیرپله تک لایه 0 ریال
مخزن 1000 لیتری زیرپله سه لایه 0 ریال
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه 0 ریال
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه 0 ریال
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه 0 ریال
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه 0 ریال
مخزن 1000 لیتری قیفی تک لایه 0 ریال
مخزن 1000 لیتری قیفی سه لایه 0 ریال
مخزن 1000 لیتری کتابی تک لایه 0 ریال
مخزن 1000 لیتری کتابی سه لایه 0 ریال
مخزن 10000 لیتری عمودی تک لایه 0 ریال
مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه 0 ریال
مخزن 1500 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 1500 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 1500 لیتری عمودی تک لایه 0 ریال
مخزن 1500 لیتری عمودی سه لایه 0 ریال
مخزن 1500 لیتری قیفی تک لایه 0 ریال
مخزن 1500 لیتری قیفی سه لایه 0 ریال
مخزن 200 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 200 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 200 لیتری قیفی تک لایه 0 ریال
مخزن 200 لیتری قیفی سه لایه 0 ریال
مخزن 2000 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 2000 لیتری عمودی تک لایه 0 ریال
مخزن 2000 لیتری عمودی سه لایه 0 ریال
مخزن 2000 لیتری قیفی تک لایه 0 ریال
مخزن 2000 لیتری قیفی سه لایه 0 ریال
مخزن 2000 لیتری کتابی تک لایه 0 ریال
مخزن 2000 لیتری کتابی سه لایه 0 ریال
مخزن 20000 لیتری عمودی تک لایه 0 ریال
مخزن 20000 لیتری عمودی سه لایه 0 ریال
مخزن 220 لیتری عمودی تک لایه 0 ریال
مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه 0 ریال
مخزن 230 لیتری مکعبی تک لایه 0 ریال
مخزن 230 لیتری مکعبی سه لایه 0 ریال
مخزن 250 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 250 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 300 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 300 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 3000 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 3000 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 3000 لیتری عمودی تک لایه 0 ریال
مخزن 3000 لیتری عمودی سه لایه 0 ریال
مخزن 350 لیتری عمودی تک لایه 0 ریال
مخزن 350 لیتری عمودی سه لایه 0 ریال
مخزن 400 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 400 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 4000 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 4000 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 500 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 500 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 500 لیتری عمودی تک لایه 0 ریال
مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه 0 ریال
مخزن 500 لیتری قیفی تک لایه 0 ریال
مخزن 500 لیتری قیفی سه لایه 0 ریال
مخزن 5000 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 5000 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند تک لایه 0 ریال
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه 0 ریال
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه 0 ریال
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه 0 ریال
مخزن 550 لیتری عمودی تک لایه 0 ریال
مخزن 550 لیتری عمودی سه لایه 0 ریال
مخزن 6000 لیتری عمودی تک لایه 0 ریال
مخزن 6000 لیتری عمودی سه لایه 0 ریال
مخزن 70 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 70 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 700 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 700 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 750 لیتری افقی تک لایه 0 ریال
مخزن 750 لیتری افقی سه لایه 0 ریال
مخزن 800 لیتری مکعبی تک لایه 0 ریال
مخزن 800 لیتری مکعبی سه لایه 0 ریال
مخزن 900 لیتری عمودی تک لایه 0 ریال
مخزن 900 لیتری عمودی سه لایه 0 ریال
مخزن اصلی سمپاش 600 لیتری شبنم (دوتکه) 0 ریال
مخزن انبساط 100 لیتری عمودی دولایه فوم دار 0 ریال
مخزن انبساط 220 لیتری عمودی دولایه فوم دار 0 ریال
مخزن انبساط 350 لیتری عمودی دولایه فوم دار 0 ریال
مخزن سمپاش 1000 لیتری 0 ریال
مخزن سمپاش 110 لیتری دوطبقه 0 ریال
مخزن سمپاش 110 لیتری گرد 0 ریال
مخزن سمپاش 1500 لیتری 0 ریال
مخزن سمپاش 2000 لیتری 0 ریال
مخزن سمپاش 2000 لیتری باران بدون لوله (دوتکه) 0 ریال
مخزن سمپاش 2000 لیتری باران لوله دار (دوتکه) 0 ریال
مخزن سمپاش 2000 لیتری باران لوله دار پکیج کامل (سه تکه) 0 ریال
مخزن سمپاش 600 لیتری شبنم پکیج کامل (سه تکه) 0 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
تابوت بزرگ 0 ریال
تابوت کوچک 0 ریال
درب 20 سانتی 0 ریال
درب 32 سانتی 0 ریال
درب 36 سانتی تویمان 0 ریال
درب 43 سانتی 0 ریال
درب 46 سانتی تویمان 0 ریال
درب 9 سانتی سوپاپ دار 0 ریال
شستشوی دست 600 لیتری شبنم 0 ریال
شستشوی دست سمپاش 2000 لیتری باران 0 ریال
صافی درب 36 سانتی 0 ریال
صافی درب 46 سانتی 0 ریال
فیتینگ برنجی 1 اینچ 0 ریال
فیتینگ برنجی 1*1/2 اینچ 0 ریال
فیتینگ برنجی 1/2 اینچ 0 ریال
فیتینگ برنجی 2 اینچ 0 ریال
فیتینگ برنجی 3 اینچ 0 ریال
فیتینگ برنجی 3/4 اینچ 0 ریال
فیتینگ برنجی 4 اینچ 0 ریال
مادولار میانی تک لایه 0 ریال
مادولار میانی سنگین 0 ریال
مادولار میانی سه لایه 0 ریال
مادولار کناری تک لایه 0 ریال
مادولار کناری سنگین 0 ریال
مادولار کناری سه لایه 0 ریال
مخازن سمپاش اتومایزر 0 ریال
مخازن سمپاش معمولی 0 ریال
مدار شستشو سمپاش 2000 لیتری باران 0 ریال
مدار شستشو سمپاش 600 لیتری شبنم 0 ریال
وان 100 لیتری 0 ریال
وان 1000 لیتری 0 ریال
وان 1500 لیتری 0 ریال
وان 200 لیتری 0 ریال
وان 2000 لیتری 0 ریال
وان 500 لیتری 0 ریال
وان 60 لیتری 0 ریال
وان 800 لیتری 0 ریال
وان های شیلاتی 0 ریال
تانک
تانک

مخزن و تانکر های فلزی، پلیمری و کامپوزیت جهت نگهداری سوخت و آب گرم و سرد

سپتیک تانک
سپتیک تانک

تانک های بزرگ پلی اتیلن یا مخازن جمع آوری و تصفیه فاضلاب

شیر
شیر

پخش عمده انواع شیرآلات چدنی، پلیمری استیل و برنجی

مخزن
مخزن

مخازن مورد استفاده جهت نگهداری انواع مختلف مایعات گرم و سرد با روکش، خواص و اجناس متنوع و چند لایه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

پارس پلیمر نوین - فروش مخازن پلی اتیلن، لوله و اتصالات. لوله و اتصالات پلی اتیلن اعلام قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن. لوله و اتصالات ldpe لوله و اتصالات آبیاری قطره ای برای استفاده در لوله کشی های 16 میلیمتری میکرو در لوله های LDPE. لوله و اتصالات آبیاری قطره ای کلیه لوله و اتصالات مورد استفاده در سامانه های نوین آبیاری قطره ای. لوله و اتصالات قیمت انواع لوله و اتصالات ساختمانی، کشاورزی و عمرانی. لوله و اتصالات hdpe لوله های ساخته شده از پلی اتیلن سخت و اتصالات مرتبط با لوله های پلی اتیلن. لوله و اتصالات pe100 شیرآلات و اتصالات مورد استفاده در لوله کشی خطوط لوله پلی اتیلن. لوله و اتصالات آبیاری قطره ای باغچه منازل لوله، اتصالات و شیرآلاتی که در آبیاری فضای سبز ویلا، باغچه حیاط منزل، بالکن، تراس و گلدان های آپارتمانی کاربرد دارند. لوازم آبیاری قطره ای زیر سطحی شامل لوله و اتصالات تراوا و ملزومات مورد نیاز آبیاری زیرسطحی. مواد آسیابی ضایعات پلاستیکی آسیاب شده جهت تولید گرانول تولید لوله و اتصالات. تجهیزات پایپینگ نفت و گاز لوله و اتصالات مخصوص لوله‌کشی خطوط لوله نفت و گاز. دستگاه جوش پلی اتیلن دستگاه بات فیوژن شامل یک هیتر برقی یا گازی و رنده که به دو صورت هیدرولیک و دستی کار میکند و برای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن به کار میرود. گرانول مواد اولیه بازیافتی پلیمری جهت تولید لوله و اتصالات. کامپاند مکمل رنگی مواد اولیه پلیمری است که باعث افزایش کیفیت لوله و اتصالات پلیمری میشود. بوشینگ بوشینگ در صنعت لوله و اتصالات به واشر های پلاستیکی داخل اتصالات رزوه ای گفته میشود. محصولات آبیاری قطره ای کنترلرهای آبیاری، قطره چکان ها، شیرآلات، لوله و اتصالات آبیاری قطره ای. ملزومات آبیاری قطره ای کلیه تجهیزات، لوله و اتصالات مورد استفاده در سامانه آبیاری قطره ای. لوله و اتصالات کشاورزی کلیه لوله و اتصالاتی که جهت آبیاری کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله و اتصالات استاندارد لوله ها و اتصالاتی که دارای مهر استاندارد میباشند. نیوفیت مارک لوله و اتصالات مخصوص لوله کشی موقتی آبیاری بارانیست . لوله و اتصالات pe80 پلی اتیلن استاندارد در گرید PE80 و لوله های HDPE طبق مشخصات فنی و PN و فشار های مختلف. پلی اتیلن لوله و اتصالات ساخته شده از جنس پلی اتیلن. اتصالات گاز کلیه اتصالات مورد استفاده در خطوط انتقال گاز از جمله الکتروفیوژن و اتصالات فولادی گاز. کالای ابیاری بارانی کلیه لوازم مورد استفاده در لوله کشی های آبیاری تحت فشار بارانی مثل شیرخودکار، آبپاش، رایزر و اتصالات مربوطه. سیفون انواع سیفون و اتصالات فاضلابی جهت مصارف تأسیساتی . تجهیزات آبیاری قطره ای جالیز لوازم آبیاری قطره ای جالیز شامل لوله و قطره چکان و اتصالات قطره ای جهت کشت انواع صیفی جات.

RSS