دنبال چه میگردید؟

فولاد اتصال

تولید کننده رینگ و فلنج فولادی

فولاد اتصال

کارخانه فولاد اتصال با بیش از 30 سال تجربه پیشرو در صنایع آب،نفت وگاز در ایران است و در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع اتصالات فولادی استاندارد در صنعت می باشد و توانسته است نامی درخشان در این عرصه داشته باشد.فولاد اتصال دارای گواهینامه های سیستم رضایتمندی مشتری ISO9001:2008 وسیستم مدیریت کیفیت ISO10004:2010 می باشد. کارخانه فولاد اتصال همیشه کوشیده است از سیستم های کیفی روز دنیا به عنوان ابزار و الگو استفاده و در فعالیت های خویش همیشه منطبق بر استاندارد عمل نماید و در این راستا موفق به اخذ تائیدیه از سازمان های معتبر شده است. کارخانه فولاد اتصال دارای دستگاه های مدرن و متخصص مجرب و قابلیت تولید تا سایز 3000 می باشد.

کانال بازار لوله
  • استان: تهران
  • فروش:
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 02155228406
  • همراه: 09122545436
درخواست همکاری با فولاد اتصال
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت فولاد اتصال تولید کننده رینگ و فلنج فولادی

فلنج تخت فولادی فولاد اتصال

  • فلنج تخت فولادی
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج تخت فولادی 10 میل 1 اینچ (32 میلیمتر) 23,500 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 26,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 31,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 10 اینچ (250 میلیمتر) 240,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 12 اینچ (315 میلیمتر) 290,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 14 اینچ (355 میلیمتر) 350,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 140 میلیمتر 150,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 16 اینچ (400 میلیمتر) 440,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 180 میلیمتر 200,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 2 اینچ (63 میلیمتر) 42,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 70,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 225 میلیمتر 200,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 3 اینچ (90 میلیمتر) 88,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 4 اینچ (110 میلیمتر) 110,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 5 اینچ (125 میلیمتر) 130,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 6 اینچ (160 میلیمتر) 150,000 ریال
فلنج تخت فولادی 10 میل 8 اینچ (200 میلمیتر) 200,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 1 اینچ (32 میلیمتر) 30,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 33,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 40,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 10 اینچ (250 میلیمتر) 330,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 12 اینچ (315 میلیمتر) 385,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 14 اینچ (355 میلیمتر) 500,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 140 میلیمتر 185,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 16 اینچ (400 میلیمتر) 850,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 180 میلیمتر 260,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 2 اینچ (63 میلیمتر) 60,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 80,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 225 میلیمتر 260,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 3 اینچ (90 میلیمتر) 100,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 4 اینچ (110 میلیمتر) 130,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 5 اینچ (125 میلیمتر) 168,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 6 اینچ (160 میلیمتر) 185,000 ریال
فلنج تخت فولادی 12 میل 8 اینچ (200 میلمیتر) 260,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 1 اینچ (32 میلیمتر) 40,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 44,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 50,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 10 اینچ (250 میلیمتر) 440,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 12 اینچ (315 میلیمتر) 600,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 14 اینچ (355 میلیمتر) 660,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 140 میلیمتر 270,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 16 اینچ (400 میلیمتر) 850,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 18 اینچ (450 میلیمتر) 1,100,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 180 میلیمتر 360,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 2 اینچ (63 میلیمتر) 84,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 120,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 20 اینچ (500 میلیمتر) 1,200,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 225 میلیمتر 360,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 24 اینچ (600 میلیمتر) 1,700,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 28 اینچ (700 میلیمتر) 2,100,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 3 اینچ (90 میلیمتر) 140,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 32 اینچ (800 میلیمتر) 2,500,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 36 اینچ (900 میلیمتر) 3,100,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 4 اینچ (110 میلیمتر) 158,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 40 اینچ (1000 میلیمتر) 5,100,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 5 اینچ (125 میلیمتر) 220,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 6 اینچ (160 میلیمتر) 270,000 ریال
فلنج تخت فولادی 15 میل 8 اینچ (200 میلمیتر) 360,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 1 اینچ (32 میلیمتر) 60,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 62,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 65,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 10 اینچ (250 میلیمتر) 750,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 12 اینچ (320 میلیمتر) 880,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 14 اینچ (355 میلیمتر) 950,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 140 میلیمتر 380,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 16 اینچ (400 میلیمتر) 1,300,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 18 اینچ (450 میلیمتر) 1,600,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 180 میلیمتر 530,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 2 اینچ (63 میلیمتر) 99,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 180,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 20 اینچ (500 میلیمتر) 1,750,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 225 میلیمتر 530,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 24 اینچ (600 میلیمتر) 2,300,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 28 اینچ (700 میلیمتر) 3,000,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 3 اینچ (90 میلیمتر) 200,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 32 اینچ (800 میلیمتر) 4,000,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 36 اینچ (900 میلیمتر) 5,500,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 4 اینچ (110 میلیمتر) 245,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 40 اینچ (1000 میلیمتر) 7,500,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 5 اینچ (125 میلیمتر) 350,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 6 اینچ (160 میلیمتر) 380,000 ریال
فلنج تخت فولادی 20 میل 8 اینچ (200 میلمیتر) 530,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 1 اینچ (32 میلیمتر) 70,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 75,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 80,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 10 اینچ (250 میلیمتر) 880,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 12 اینچ (325 میلیمتر) 1,100,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 14 اینچ (355 میلیمتر) 1,200,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 140 میلیمتر 500,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 16 اینچ (400 میلیمتر) 1,550,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 18 اینچ (450 میلیمتر) 1,900,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 180 میلیمتر 640,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 2 اینچ (63 میلیمتر) 125,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 220,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 20 اینچ (500 میلیمتر) 2,100,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 225 میلیمتر 640,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 24 اینچ (600 میلیمتر) 2,700,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 28 اینچ (700 میلیمتر) 3,900,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 3 اینچ (90 میلیمتر) 250,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 32 اینچ (800 میلیمتر) 5,000,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 36 اینچ (900 میلیمتر) 7,200,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 4 اینچ (110 میلیمتر) 300,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 40 اینچ (1000 میلیمتر) 8,200,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 48 اینچ (1200 میلیمتر) 8,500,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 5 اینچ (125 میلیمتر) 410,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 6 اینچ (160 میلیمتر) 500,000 ریال
فلنج تخت فولادی 25 میل 8 اینچ (200 میلمیتر) 640,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 1 اینچ (32 میلیمتر) 80,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 90,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 99,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 10 اینچ (250 میلیمتر) 1,060,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 12 اینچ (330 میلیمتر) 1,300,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 14 اینچ (355 میلیمتر) 1,500,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 140 میلیمتر 550,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 16 اینچ (400 میلیمتر) 1,900,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 18 اینچ (450 میلیمتر) 2,200,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 180 میلیمتر 750,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 2 اینچ (63 میلیمتر) 149,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 260,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 20 اینچ (500 میلیمتر) 2,500,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 230 میلیمتر 750,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 24 اینچ (600 میلیمتر) 3,400,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 28 اینچ (700 میلیمتر) 4,600,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 3 اینچ (90 میلیمتر) 290,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 32 اینچ (800 میلیمتر) 60,000,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 36 اینچ (900 میلیمتر) 80,000,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 4 اینچ (110 میلیمتر) 350,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 40 اینچ (1000 میلیمتر) 10,000,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 48 اینچ (1200 میلیمتر) 11,000,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 5 اینچ (130 میلیمتر) 500,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 6 اینچ (160 میلیمتر) 550,000 ریال
فلنج تخت فولادی 30 میل 8 اینچ (200 میلمیتر) 750,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 1 اینچ (32 میلیمتر) 20,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 22,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 25,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 10 اینچ (250 میلیمتر) 175,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 140 میلیمتر 125,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 180 میلیمتر 160,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 2 اینچ (63 میلیمتر) 35,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 60,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 225 میلیمتر 160,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 3 اینچ (90 میلیمتر) 70,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 4 اینچ (110 میلیمتر) 88,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 5 اینچ (125 میلیمتر) 110,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 6 اینچ (160 میلیمتر) 125,000 ریال
فلنج تخت فولادی 8 میل 8 اینچ (200 میلمیتر) 160,000 ریال

فلنج فولادی فولاد اتصال

  • فلنج فولادی
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج فولادی PN10 دنده ای 1 اینچ (32 میلیمتر) 33,000 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 34,000 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 38,000 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 10 اینچ (250 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 12 اینچ (315 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 14 اینچ (355 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 16 اینچ (400 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 18 اینچ (450 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 2 اینچ (63 میلیمتر) 53,000 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 73,000 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 20 اینچ (500 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 24 اینچ (600 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 28 اینچ (700 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 3 اینچ (90 میلیمتر) 81,000 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 32 اینچ (800 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 36 اینچ (900 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 4 اینچ (110 میلیمتر) 95,000 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 40 اینچ (1000 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 48 اینچ (1200 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 5 اینچ (130 میلیمتر) 125,000 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 6 اینچ (160 میلیمتر) 165,000 ریال
فلنج فولادی PN10 دنده ای 8 اینچ (200 میلمیتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 1 اینچ (32 میلیمتر) 30,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 32,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 37,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 10 اینچ (250 میلیمتر) 330,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 12 اینچ (315 میلیمتر) 400,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 14 اینچ (355 میلیمتر) 550,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 16 اینچ (400 میلیمتر) 650,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 18 اینچ (450 میلیمتر) 800,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 2 اینچ (63 میلیمتر) 53,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 70,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 20 اینچ (500 میلیمتر) 950,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 24 اینچ (600 میلیمتر) 1,300,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 28 اینچ (700 میلیمتر) 5,000,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 3 اینچ (90 میلیمتر) 78,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 32 اینچ (800 میلیمتر) 6,200,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 36 اینچ (900 میلیمتر) 800,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 4 اینچ (110 میلیمتر) 90,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 40 اینچ (1000 میلیمتر) 12,000,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 48 اینچ (1200 میلیمتر) 16,000,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 5 اینچ (130 میلیمتر) 120,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 6 اینچ (160 میلیمتر) 160,000 ریال
فلنج فولادی PN10 کور 8 اینچ (200 میلمیتر) 215,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 1 اینچ (32 میلیمتر) 30,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 31,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 35,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 10 اینچ (250 میلیمتر) 330,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 12 اینچ (315 میلیمتر) 400,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 14 اینچ (355 میلیمتر) 650,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 16 اینچ (400 میلیمتر) 1,600,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 18 اینچ (450 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 2 اینچ (63 میلیمتر) 50,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 70,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 20 اینچ (500 میلیمتر) 2,300,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 24 اینچ (600 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 28 اینچ (700 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 3 اینچ (90 میلیمتر) 78,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 32 اینچ (800 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 36 اینچ (900 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 4 اینچ (110 میلیمتر) 90,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 40 اینچ (1000 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 48 اینچ (1200 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 5 اینچ (130 میلیمتر) 120,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 6 اینچ (160 میلیمتر) 160,000 ریال
فلنج فولادی PN10 گلودار 8 اینچ (200 میلمیتر) 180,000 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 1 اینچ (32 میلیمتر) 63,000 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 80,000 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 90,000 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 10 اینچ (250 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 12 اینچ (315 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 14 اینچ (355 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 16 اینچ (400 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 18 اینچ (450 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 2 اینچ (63 میلیمتر) 118,000 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 130,000 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 20 اینچ (500 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 24 اینچ (600 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 28 اینچ (700 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 3 اینچ (90 میلیمتر) 145,000 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 32 اینچ (800 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 36 اینچ (900 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 4 اینچ (110 میلیمتر) 175,000 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 40 اینچ (1000 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 48 اینچ (1200 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 5 اینچ (130 میلیمتر) 220,000 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 6 اینچ (160 میلیمتر) 310,000 ریال
فلنج فولادی PN16 دنده ای 8 اینچ (200 میلمیتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 1 اینچ (32 میلیمتر) 9,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 9,300 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 100,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 10 اینچ (250 میلیمتر) 750,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 12 اینچ (315 میلیمتر) 950,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 14 اینچ (355 میلیمتر) 1,200,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 16 اینچ (400 میلیمتر) 1,500,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 18 اینچ (450 میلیمتر) 2,000,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 2 اینچ (63 میلیمتر) 120,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 130,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 20 اینچ (500 میلیمتر) 2,200,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 24 اینچ (600 میلیمتر) 3,000,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 28 اینچ (700 میلیمتر) 6,200,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 3 اینچ (90 میلیمتر) 170,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 32 اینچ (800 میلیمتر) 8,000,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 36 اینچ (900 میلیمتر) 9,500,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 4 اینچ (110 میلیمتر) 220,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 40 اینچ (1000 میلیمتر) 16,000,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 48 اینچ (1200 میلیمتر) 22,000,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 5 اینچ (130 میلیمتر) 300,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 6 اینچ (160 میلیمتر) 400,000 ریال
فلنج فولادی PN16 کور 8 اینچ (200 میلمیتر) 550,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 1 اینچ (32 میلیمتر) 70,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 1/25 اینچ (40 میلیمتر) 78,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 1/5 اینچ (50 میلیمتر) 87,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 10 اینچ (250 میلیمتر) 850,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 12 اینچ (315 میلیمتر) 1,200,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 14 اینچ (355 میلیمتر) 1,850,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 16 اینچ (400 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 18 اینچ (450 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 2 اینچ (63 میلیمتر) 110,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 2/5 اینچ (75 میلیمتر) 130,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 20 اینچ (500 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 24 اینچ (600 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 28 اینچ (700 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 3 اینچ (90 میلیمتر) 160,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 32 اینچ (800 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 36 اینچ (900 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 4 اینچ (110 میلیمتر) 170,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 40 اینچ (1000 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 48 اینچ (1200 میلیمتر) 0 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 5 اینچ (130 میلیمتر) 225,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 6 اینچ (160 میلیمتر) 300,000 ریال
فلنج فولادی PN16 گلودار 8 اینچ (200 میلمیتر) 400,000 ریال
فلنج
فلنج

پخش عمده فلنج های فلزی و پلی اتیلن برای مصارف کشاورزی، آبرسانی و پتروشیمی

فلنج تخت فولادی
فلنج تخت فولادی

فلنج های استاندارد جوشی تخت از جنس آلیاژهای فولاد جهت اتصال لوله های فولادی فشار قوی

فلنج فولادی
فلنج فولادی

فلنج های جوشی یا پیچی ساخته شده از جنس فولاد

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فولاد اتصال - تولید کننده رینگ و فلنج فولادی. مارک زن یکی از قسمت های خط تولید لوله که برند تولید کننده را روی لوله چاپ میکند. شیر خودکار IPT IPT یک مارک هست که تولید کننده شیر خودکار برای آبیاری بارانی است. رینگ و فلنج پلی اتیلن رینگ های فلزی با ضخامت های مختلف و کیفیت های متنوع جهت استفاده در فلنج های پلی اتیلن.

RSS