دنبال چه میگردید؟

گیل آب شریف

تصفیه آب و پساب/استخر، عرضه کننده انواع پمپ، فیلتر و لوازم جانبی، انواع لوله و اتصالات،

گیل آب شریف

شرکت طراحی مهندسی گیل آب شریف در راستای طراحی، تأمین و اجرا تصفیه پساب (آب و فاضلآب)؛ طراحی، تأمین و اجرا پروژه های استخر، سونا و جکوزی؛ طراحی، تأمین، ساخت و اجرا سیستم های تصفیه آب صنعتی و پیش تصفیه؛ عرضه کننده مدرنترین دستگاه های تصفیه آب خانگی، انواع لوله و اتصالات PP، PVC ، فاضلابی،گالوانیزه و پنج لایه؛ انواع سختی گیر، فیلتر شنی، کربنی و ...، آنتراسیت و آنتی اسکالانت و دیگر محصولات مرتبط با صنعت آب و فاضلاب خدمت بعمل می آورد.

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با گیل آب شریف
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت گیل آب شریف تصفیه آب و پساب/استخر، عرضه کننده انواع پمپ، فیلتر و لوازم جانبی، انواع لوله و اتصالات،

بوشن مغزی گیل آب شریف

 • بوشن مغزی
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن مغزی "1*40*32 0 ریال
بوشن مغزی "1/2*25*20 0 ریال
بوشن مغزی "11/2*63*50 0 ریال
بوشن مغزی "11/4*50*40 0 ریال
بوشن مغزی "2*75*63 0 ریال
بوشن مغزی "21/2*90*75 0 ریال
بوشن مغزی "3*110*90 0 ریال
بوشن مغزی "3/4*32*25 0 ریال
بوشن مغزی 4*125*110" 0 ریال

بوشن گیل آب شریف

 • بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن چسبی 110 0 ریال
بوشن چسبی 125 0 ریال
بوشن چسبی 140 0 ریال
بوشن چسبی 160 0 ریال
بوشن چسبی 20 0 ریال
بوشن چسبی 200 0 ریال
بوشن چسبی 225 0 ریال
بوشن چسبی 25 0 ریال
بوشن چسبی 250 0 ریال
بوشن چسبی 315 0 ریال
بوشن چسبی 32 0 ریال
بوشن چسبی 40 0 ریال
بوشن چسبی 50 0 ریال
بوشن چسبی 63 0 ریال
بوشن چسبی 75 0 ریال
بوشن چسبی 90 0 ریال
بوشن یکسر دنده "1*32 0 ریال
بوشن یکسر دنده "1/2*20 0 ریال
بوشن یکسر دنده "11/2*50 0 ریال
بوشن یکسر دنده "11/4*40 0 ریال
بوشن یکسر دنده "2*63 0 ریال
بوشن یکسر دنده "21/2*75 0 ریال
بوشن یکسر دنده "3*90 0 ریال
بوشن یکسر دنده "3/4*25 0 ریال
بوشن یکسر دنده "4*110 0 ریال
بوشن یکسر دنده "5*125 0 ریال
بوشن یکسر دنده "6*160 0 ریال

تبدیل گیل آب شریف

 • تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل چسبی 110*125 0 ریال
تبدیل چسبی 110*140 0 ریال
تبدیل چسبی 110*160 0 ریال
تبدیل چسبی 125*140 0 ریال
تبدیل چسبی 140*160 0 ریال
تبدیل چسبی 160*200 0 ریال
تبدیل چسبی 20*32 0 ریال
تبدیل چسبی 200*225 0 ریال
تبدیل چسبی 225*250 0 ریال
تبدیل چسبی 25*32 0 ریال
تبدیل چسبی 250*280 0 ریال
تبدیل چسبی 250*315 0 ریال
تبدیل چسبی 280*315 0 ریال
تبدیل چسبی 32*40 0 ریال
تبدیل چسبی 32*50 0 ریال
تبدیل چسبی 32*63 0 ریال
تبدیل چسبی 40*50 0 ریال
تبدیل چسبی 40*63 0 ریال
تبدیل چسبی 50*63 0 ریال
تبدیل چسبی 63*110 0 ریال
تبدیل چسبی 63*75 0 ریال
تبدیل چسبی 63*90 0 ریال
تبدیل چسبی 75*110 0 ریال
تبدیل چسبی 75*90 0 ریال
تبدیل چسبی 90*110 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 110*125 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 110*160 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 110*200 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 160*200 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 160*250 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 20*25 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 20*32 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 200*250 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 25*40 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 32*40 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 32*50 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 32*63 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 40*50 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 50*63 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 63*110 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 63*75 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 63*90 0 ریال

زانو گیل آب شریف

 • زانو
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 45 درجه چسبی 110 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 125 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 140 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 160 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 20 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 200 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 225 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 25 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 250 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 315 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 32 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 40 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 50 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 63 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 75 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 90 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 110 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 125 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 140 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 160 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 20 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 200 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 225 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 25 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 250 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 315 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 32 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 40 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 50 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 63 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 75 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 90 0 ریال
زانو یکسر دنده "1*32 0 ریال
زانو یکسر دنده "1/2*20 0 ریال
زانو یکسر دنده "11/2*50 0 ریال
زانو یکسر دنده "11/4*40 0 ریال
زانو یکسر دنده "2*63 0 ریال
زانو یکسر دنده "21/2*75 0 ریال
زانو یکسر دنده "3*90 0 ریال
زانو یکسر دنده "3/4*25 0 ریال
زانو یکسر دنده "4*110 0 ریال

شیر توپی گیل آب شریف

 • شیر توپی
نام کالا قیمت (ریال)
شیر توپی دنده "1 0 ریال
شیر توپی دنده "1/2 0 ریال
شیر توپی دنده "11/2 0 ریال
شیر توپی دنده "11/4 0 ریال
شیر توپی دنده "2 0 ریال
شیر توپی دنده "21/2 0 ریال
شیر توپی دنده "3 0 ریال
شیر توپی دنده "3/4 0 ریال
شیر توپی دنده "4 0 ریال
شیر توپی چسبی 110 0 ریال
شیر توپی چسبی 20 0 ریال
شیر توپی چسبی 25 0 ریال
شیر توپی چسبی 32 0 ریال
شیر توپی چسبی 40 0 ریال
شیر توپی چسبی 50 0 ریال
شیر توپی چسبی 63 0 ریال
شیر توپی چسبی 75 0 ریال
شیر توپی چسبی 90 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "1 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "1/2 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "11/2 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "11/4 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "2 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "21/2 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "3 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "3/4 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "4 0 ریال

شیر خودکار گیل آب شریف

 • شیر خودکار
نام کالا قیمت (ریال)
شیر خودکار دریچه ای 50 0 ریال
شیر خودکار دریچه ای 63 0 ریال
شیر خودکار فنردار 110 0 ریال
شیر خودکار فنردار 20 0 ریال
شیر خودکار فنردار 25 0 ریال
شیر خودکار فنردار 32 0 ریال
شیر خودکار فنردار 40 0 ریال
شیر خودکار فنردار 50 0 ریال
شیر خودکار فنردار 63 0 ریال
شیر خودکار فنردار 75 0 ریال
شیر خودکار فنردار 90 0 ریال

شیر گیل آب شریف

 • شیر
نام کالا قیمت (ریال)
شیر پروانه 110 0 ریال
شیر پروانه 125 0 ریال
شیر پروانه 160 0 ریال
شیر پروانه 200 0 ریال
شیر پروانه 63 0 ریال
شیر پروانه 75 0 ریال
شیر پروانه 90 0 ریال

فلنج گیل آب شریف

 • فلنج
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج 110 0 ریال
فلنج 125 0 ریال
فلنج 160 0 ریال
فلنج 20 0 ریال
فلنج 200 0 ریال
فلنج 25 0 ریال
فلنج 250 0 ریال
فلنج 315 0 ریال
فلنج 32 0 ریال
فلنج 40 0 ریال
فلنج 50 0 ریال
فلنج 63 0 ریال
فلنج 75 0 ریال
فلنج 90 0 ریال

لوله 16 گیل آب شریف

 • انواع لوله و اتصالات PP، PE، فاضلابی، پنج لایه و گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
لوله 16 0 ریال

مغزی گیل آب شریف

 • مغزی
نام کالا قیمت (ریال)
مغزی "1 0 ریال
مغزی "1/2 0 ریال
مغزی "11/2 0 ریال
مغزی "11/4 0 ریال
مغزی "2 0 ریال
مغزی "21/2 0 ریال
مغزی "3 0 ریال
مغزی "3/4 0 ریال
مغزی "4 0 ریال

مهره ماسوره گیل آب شریف

 • مهره ماسوره
نام کالا قیمت (ریال)
مهره ماسوره چسبی 110 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 20 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 25 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 32 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 40 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 50 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 63 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 75 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 90 0 ریال
مهره ماسوره یکسر برنجی روپیچ توپیچ "1*32 0 ریال
مهره ماسوره یکسر برنجی روپیچ توپیچ "11/2*50 0 ریال
مهره ماسوره یکسر برنجی روپیچ توپیچ "11/4*40 0 ریال
مهره ماسوره یکسر برنجی روپیچ توپیچ "2*63 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "1*32 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "1/2*20 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "11/2*50 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "11/4*40 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "2*63 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "21/2*75 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "3*90 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "3/4*25 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "4*110 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده"3/8*16 0 ریال
مهره ماسوره یکسر مغزی "1*32 0 ریال
مهره ماسوره یکسر مغزی "1/2*20 0 ریال
مهره ماسوره یکسر مغزی "11/2*50 0 ریال
مهره ماسوره یکسر مغزی "11/4*40 0 ریال
مهره ماسوره یکسر مغزی "2*63 0 ریال
مهره ماسوره یکسر مغزی "3/4*25 0 ریال

کپ گیل آب شریف

 • کپ
نام کالا قیمت (ریال)
کپ چسبی 110 0 ریال
کپ چسبی 125 0 ریال
کپ چسبی 160 0 ریال
کپ چسبی 20 0 ریال
کپ چسبی 200 0 ریال
کپ چسبی 25 0 ریال
کپ چسبی 250 0 ریال
کپ چسبی 32 0 ریال
کپ چسبی 40 0 ریال
کپ چسبی 50 0 ریال
کپ چسبی 63 0 ریال
کپ چسبی 75 0 ریال
کپ چسبی 90 0 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
رینگ 110 0 ریال
رینگ 125 0 ریال
رینگ 160 0 ریال
رینگ 20 0 ریال
رینگ 200 0 ریال
رینگ 25 0 ریال
رینگ 250 0 ریال
رینگ 315 0 ریال
رینگ 32 0 ریال
رینگ 40 0 ریال
رینگ 50 0 ریال
رینگ 63 0 ریال
رینگ 75 0 ریال
رینگ 90 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 110 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 125 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 140 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 160 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 20 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 200 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 225 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 25 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 250 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 315 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 32 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 40 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 50 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 63 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 75 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 90 0 ریال
سراه ناف دنده "1*32 0 ریال
سراه ناف دنده "1/2*20 0 ریال
سراه ناف دنده "11/2*50 0 ریال
سراه ناف دنده "11/4*40 0 ریال
سراه ناف دنده "2*63 0 ریال
سراه ناف دنده "21/2*75 0 ریال
سراه ناف دنده "3*90 0 ریال
سراه ناف دنده "3/4*25 0 ریال
سراه ناف دنده "4*110 0 ریال
لوله 11.9*200 0 ریال
لوله 2.1*20 0 ریال
لوله 2.1*25 0 ریال
لوله 2.4*32 0 ریال
لوله 3.0*40 0 ریال
لوله 3.7*50 0 ریال
لوله 4.7*63 0 ریال
لوله 5.6*75 0 ریال
لوله 6.2*160 0 ریال
لوله 6.6*110 0 ریال
لوله 6.7*90 0 ریال
لوله 7.4*125 0 ریال
لوله 7.7*200 0 ریال
لوله 9.6*160 0 ریال
لوله 9.6*250 0 ریال
بوشن
بوشن

بوشن ها انواع مختلف دارند که اغلب به عنوان رابط بین دو لوله استفاده می شوند

بوشن مغزی
بوشن مغزی

اتصال رابط دو سر نر (روپیچ)

تبدیل
تبدیل

اتصالات تبدیلی جهت تغییر سایز در انشعاب لوله ها کاربرد دارد

زانو
زانو

زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند

شیر
شیر

پخش عمده انواع شیرآلات چدنی، پلیمری استیل و برنجی

شیر توپی
شیر توپی

به علت وجود یک حباب یا کره یا توپ داخل این نوع شیر به آن شیر توپی میگویند

شیر خودکار
شیر خودکار

شیر خودکار اغلب روی رایزر بسته میشود و آبپاش به کمک بست و قلاب روی آن نصب میشود

فلنج
فلنج

پخش عمده فلنج های فلزی و پلی اتیلن برای مصارف کشاورزی، آبرسانی و پتروشیمی

کپ
کپ

اتصالی است که جهت بستن و مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود

لوله 16
لوله 16

این نوع لوله با مواد LDPE ساخته میشود و برای آبیاری قطره ای کاربرد دارند

مغزی
مغزی

مغزی مورد استفاده در اتصالات ماده و تبدیل کردن آنها به اتصال نر

مهره ماسوره
مهره ماسوره

انواع مهره ماسوره گالوانیزه و پلیمری با مغزی برنجی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

گیل آب شریف - تصفیه آب و پساب/استخر، عرضه کننده انواع پمپ، فیلتر و لوازم جانبی، انواع لوله و اتصالات،. لوله و اتصالات قیمت انواع لوله و اتصالات ساختمانی، کشاورزی و عمرانی. لوله و اتصالات ldpe لوله و اتصالات آبیاری قطره ای برای استفاده در لوله کشی های 16 میلیمتری میکرو در لوله های LDPE. لوله و اتصالات پلی اتیلن اعلام قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن. لوله و اتصالات آبیاری قطره ای کلیه لوله و اتصالات مورد استفاده در سامانه های نوین آبیاری قطره ای. لوله و اتصالات hdpe لوله های ساخته شده از پلی اتیلن سخت و اتصالات مرتبط با لوله های پلی اتیلن. لوله و اتصالات pe100 شیرآلات و اتصالات مورد استفاده در لوله کشی خطوط لوله پلی اتیلن. لوله و اتصالات کشاورزی کلیه لوله و اتصالاتی که جهت آبیاری کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله و اتصالات آبیاری قطره ای باغچه منازل لوله، اتصالات و شیرآلاتی که در آبیاری فضای سبز ویلا، باغچه حیاط منزل، بالکن، تراس و گلدان های آپارتمانی کاربرد دارند. لوازم آبیاری قطره ای زیر سطحی شامل لوله و اتصالات تراوا و ملزومات مورد نیاز آبیاری زیرسطحی. لوله و اتصالات استاندارد لوله ها و اتصالاتی که دارای مهر استاندارد میباشند. انواع اتصالات لوله کلیه اتصالات مرتبط با انواع لوله آب، نفت، فاضلاب و گاز. دستگاه جوش پلی اتیلن دستگاه بات فیوژن شامل یک هیتر برقی یا گازی و رنده که به دو صورت هیدرولیک و دستی کار میکند و برای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن به کار میرود. گرانول مواد اولیه بازیافتی پلیمری جهت تولید لوله و اتصالات. بوشینگ بوشینگ در صنعت لوله و اتصالات به واشر های پلاستیکی داخل اتصالات رزوه ای گفته میشود. محصولات آبیاری قطره ای کنترلرهای آبیاری، قطره چکان ها، شیرآلات، لوله و اتصالات آبیاری قطره ای. ملزومات آبیاری قطره ای کلیه تجهیزات، لوله و اتصالات مورد استفاده در سامانه آبیاری قطره ای. نیوفیت مارک لوله و اتصالات مخصوص لوله کشی موقتی آبیاری بارانیست . لوله و اتصالات pe80 . پلی اتیلن لوله و اتصالات ساخته شده از جنس پلی اتیلن. تجهیزات آبیاری قطره ای جالیز لوازم آبیاری قطره ای جالیز شامل لوله و قطره چکان و اتصالات قطره ای جهت کشت انواع صیفی جات. لوله خرطومی انواع لوله خرطومی مخصوص آب و برق از جنس PVC . انواع لوله تولید، فروش، خرید، واردات و صادرات لوله های مورد استفاده در خطوط لوله و تاسیسات ساختمانی و عمرانی. کالای ابیاری بارانی کلیه لوازم مورد استفاده در لوله کشی های آبیاری تحت فشار بارانی مثل شیرخودکار، آبپاش، رایزر و اتصالات مربوطه. لوازم آبیاری قطره ای ثقلی فروش عمده لوله های و اتصالات که در آبیاری قطره ای به روش ثقلی استفاده میشوند. فیلتر دیسکی فیلتر هایی که برای تصفیه آب از دیسک های روی هم قرار داده شده به تعداد زیاد استفاده میکند.