دنبال چه میگردید؟

گیل آب شریف

مشاور، طراح، تامین کننده و مجری پروژه های استخر، سونا و جکوزی در شمال کشور، عرضه کننده انواع دستگاه های تصفیه آب، پمپ، فیلتر و لوازم جانبی، ا

گیل آب شریف

شرکت طراحی مهندسی گیل آب شریف در راستای طراحی، تأمین و اجرا سیستم های تصفیه آب؛ طراحی، تأمین و اجرا پروژه های استخر، سونا و جکوزی؛ طراحی، تأمین، ساخت و اجرا سیستم های تصفیه آب صنعتی و پیش تصفیه؛ عرضه کننده مدرنترین دستگاه های تصفیه آب خانگی، انواع لوله و اتصالات PP، PVC ، فاضلابی،گالوانیزه و پنج لایه؛ انواع سختی گیر، فیلتر شنی، کربنی و ...، آنتراسیت و آنتی اسکالانت و دیگر محصولات مرتبط با صنعت آب و فاضلاب خدمت بعمل می آورد.

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با گیل آب شریف
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت گیل آب شریف مشاور، طراح، تامین کننده و مجری پروژه های استخر، سونا و جکوزی در شمال کشور، عرضه کننده انواع دستگاه های تصفیه آب، پمپ، فیلتر و لوازم جانبی، ا

بوشن مغزی گیل آب شریف

 • بوشن مغزی
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن مغزی "1*40*32 0 ریال
بوشن مغزی "1/2*25*20 0 ریال
بوشن مغزی "11/2*63*50 0 ریال
بوشن مغزی "11/4*50*40 0 ریال
بوشن مغزی "2*75*63 0 ریال
بوشن مغزی "21/2*90*75 0 ریال
بوشن مغزی "3*110*90 0 ریال
بوشن مغزی "3/4*32*25 0 ریال
بوشن مغزی 4*125*110" 0 ریال

بوشن گیل آب شریف

 • بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن چسبی 110 0 ریال
بوشن چسبی 125 0 ریال
بوشن چسبی 140 0 ریال
بوشن چسبی 160 0 ریال
بوشن چسبی 20 0 ریال
بوشن چسبی 200 0 ریال
بوشن چسبی 225 0 ریال
بوشن چسبی 25 0 ریال
بوشن چسبی 250 0 ریال
بوشن چسبی 315 0 ریال
بوشن چسبی 32 0 ریال
بوشن چسبی 40 0 ریال
بوشن چسبی 50 0 ریال
بوشن چسبی 63 0 ریال
بوشن چسبی 75 0 ریال
بوشن چسبی 90 0 ریال
بوشن یکسر دنده "1*32 0 ریال
بوشن یکسر دنده "1/2*20 0 ریال
بوشن یکسر دنده "11/2*50 0 ریال
بوشن یکسر دنده "11/4*40 0 ریال
بوشن یکسر دنده "2*63 0 ریال
بوشن یکسر دنده "21/2*75 0 ریال
بوشن یکسر دنده "3*90 0 ریال
بوشن یکسر دنده "3/4*25 0 ریال
بوشن یکسر دنده "4*110 0 ریال
بوشن یکسر دنده "5*125 0 ریال
بوشن یکسر دنده "6*160 0 ریال

تبدیل گیل آب شریف

 • تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل چسبی 110*125 0 ریال
تبدیل چسبی 110*140 0 ریال
تبدیل چسبی 110*160 0 ریال
تبدیل چسبی 125*140 0 ریال
تبدیل چسبی 140*160 0 ریال
تبدیل چسبی 160*200 0 ریال
تبدیل چسبی 20*32 0 ریال
تبدیل چسبی 200*225 0 ریال
تبدیل چسبی 225*250 0 ریال
تبدیل چسبی 25*32 0 ریال
تبدیل چسبی 250*280 0 ریال
تبدیل چسبی 250*315 0 ریال
تبدیل چسبی 280*315 0 ریال
تبدیل چسبی 32*40 0 ریال
تبدیل چسبی 32*50 0 ریال
تبدیل چسبی 32*63 0 ریال
تبدیل چسبی 40*50 0 ریال
تبدیل چسبی 40*63 0 ریال
تبدیل چسبی 50*63 0 ریال
تبدیل چسبی 63*110 0 ریال
تبدیل چسبی 63*75 0 ریال
تبدیل چسبی 63*90 0 ریال
تبدیل چسبی 75*110 0 ریال
تبدیل چسبی 75*90 0 ریال
تبدیل چسبی 90*110 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 110*125 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 110*160 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 110*200 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 160*200 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 160*250 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 20*25 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 20*32 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 200*250 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 25*40 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 32*40 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 32*50 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 32*63 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 40*50 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 50*63 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 63*110 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 63*75 0 ریال
سراه تبدیلی چسبی 63*90 0 ریال

زانو گیل آب شریف

 • زانو
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 45 درجه چسبی 110 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 125 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 140 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 160 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 20 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 200 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 225 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 25 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 250 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 315 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 32 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 40 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 50 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 63 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 75 0 ریال
زانو 45 درجه چسبی 90 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 110 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 125 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 140 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 160 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 20 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 200 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 225 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 25 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 250 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 315 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 32 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 40 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 50 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 63 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 75 0 ریال
زانو 90 درجه چسبی 90 0 ریال
زانو یکسر دنده "1*32 0 ریال
زانو یکسر دنده "1/2*20 0 ریال
زانو یکسر دنده "11/2*50 0 ریال
زانو یکسر دنده "11/4*40 0 ریال
زانو یکسر دنده "2*63 0 ریال
زانو یکسر دنده "21/2*75 0 ریال
زانو یکسر دنده "3*90 0 ریال
زانو یکسر دنده "3/4*25 0 ریال
زانو یکسر دنده "4*110 0 ریال

شیر توپی گیل آب شریف

 • شیر توپی
نام کالا قیمت (ریال)
شیر توپی دنده "1 0 ریال
شیر توپی دنده "1/2 0 ریال
شیر توپی دنده "11/2 0 ریال
شیر توپی دنده "11/4 0 ریال
شیر توپی دنده "2 0 ریال
شیر توپی دنده "21/2 0 ریال
شیر توپی دنده "3 0 ریال
شیر توپی دنده "3/4 0 ریال
شیر توپی دنده "4 0 ریال
شیر توپی چسبی 110 0 ریال
شیر توپی چسبی 20 0 ریال
شیر توپی چسبی 25 0 ریال
شیر توپی چسبی 32 0 ریال
شیر توپی چسبی 40 0 ریال
شیر توپی چسبی 50 0 ریال
شیر توپی چسبی 63 0 ریال
شیر توپی چسبی 75 0 ریال
شیر توپی چسبی 90 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "1 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "1/2 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "11/2 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "11/4 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "2 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "21/2 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "3 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "3/4 0 ریال
شیر توپی یکسر دنده "4 0 ریال

شیر خودکار گیل آب شریف

 • شیر خودکار
نام کالا قیمت (ریال)
شیر خودکار دریچه ای 50 0 ریال
شیر خودکار دریچه ای 63 0 ریال
شیر خودکار فنردار 110 0 ریال
شیر خودکار فنردار 20 0 ریال
شیر خودکار فنردار 25 0 ریال
شیر خودکار فنردار 32 0 ریال
شیر خودکار فنردار 40 0 ریال
شیر خودکار فنردار 50 0 ریال
شیر خودکار فنردار 63 0 ریال
شیر خودکار فنردار 75 0 ریال
شیر خودکار فنردار 90 0 ریال

شیر گیل آب شریف

 • شیر
نام کالا قیمت (ریال)
شیر پروانه 110 0 ریال
شیر پروانه 125 0 ریال
شیر پروانه 160 0 ریال
شیر پروانه 200 0 ریال
شیر پروانه 63 0 ریال
شیر پروانه 75 0 ریال
شیر پروانه 90 0 ریال

فلنج گیل آب شریف

 • فلنج
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج 110 0 ریال
فلنج 125 0 ریال
فلنج 160 0 ریال
فلنج 20 0 ریال
فلنج 200 0 ریال
فلنج 25 0 ریال
فلنج 250 0 ریال
فلنج 315 0 ریال
فلنج 32 0 ریال
فلنج 40 0 ریال
فلنج 50 0 ریال
فلنج 63 0 ریال
فلنج 75 0 ریال
فلنج 90 0 ریال

لوله 16 گیل آب شریف

 • انواع لوله و اتصالات PP، PE، فاضلابی، پنج لایه و گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
لوله 16 0 ریال

مغزی گیل آب شریف

 • مغزی
نام کالا قیمت (ریال)
مغزی "1 0 ریال
مغزی "1/2 0 ریال
مغزی "11/2 0 ریال
مغزی "11/4 0 ریال
مغزی "2 0 ریال
مغزی "21/2 0 ریال
مغزی "3 0 ریال
مغزی "3/4 0 ریال
مغزی "4 0 ریال

مهره ماسوره گیل آب شریف

 • مهره ماسوره
نام کالا قیمت (ریال)
مهره ماسوره چسبی 110 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 20 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 25 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 32 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 40 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 50 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 63 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 75 0 ریال
مهره ماسوره چسبی 90 0 ریال
مهره ماسوره یکسر برنجی روپیچ توپیچ "1*32 0 ریال
مهره ماسوره یکسر برنجی روپیچ توپیچ "11/2*50 0 ریال
مهره ماسوره یکسر برنجی روپیچ توپیچ "11/4*40 0 ریال
مهره ماسوره یکسر برنجی روپیچ توپیچ "2*63 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "1*32 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "1/2*20 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "11/2*50 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "11/4*40 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "2*63 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "21/2*75 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "3*90 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "3/4*25 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده "4*110 0 ریال
مهره ماسوره یکسر دنده"3/8*16 0 ریال
مهره ماسوره یکسر مغزی "1*32 0 ریال
مهره ماسوره یکسر مغزی "1/2*20 0 ریال
مهره ماسوره یکسر مغزی "11/2*50 0 ریال
مهره ماسوره یکسر مغزی "11/4*40 0 ریال
مهره ماسوره یکسر مغزی "2*63 0 ریال
مهره ماسوره یکسر مغزی "3/4*25 0 ریال

کپ گیل آب شریف

 • کپ
نام کالا قیمت (ریال)
کپ چسبی 110 0 ریال
کپ چسبی 125 0 ریال
کپ چسبی 160 0 ریال
کپ چسبی 20 0 ریال
کپ چسبی 200 0 ریال
کپ چسبی 25 0 ریال
کپ چسبی 250 0 ریال
کپ چسبی 32 0 ریال
کپ چسبی 40 0 ریال
کپ چسبی 50 0 ریال
کپ چسبی 63 0 ریال
کپ چسبی 75 0 ریال
کپ چسبی 90 0 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
رینگ 110 0 ریال
رینگ 125 0 ریال
رینگ 160 0 ریال
رینگ 20 0 ریال
رینگ 200 0 ریال
رینگ 25 0 ریال
رینگ 250 0 ریال
رینگ 315 0 ریال
رینگ 32 0 ریال
رینگ 40 0 ریال
رینگ 50 0 ریال
رینگ 63 0 ریال
رینگ 75 0 ریال
رینگ 90 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 110 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 125 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 140 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 160 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 20 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 200 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 225 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 25 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 250 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 315 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 32 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 40 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 50 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 63 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 75 0 ریال
سراه 90 درجه چسبی 90 0 ریال
سراه ناف دنده "1*32 0 ریال
سراه ناف دنده "1/2*20 0 ریال
سراه ناف دنده "11/2*50 0 ریال
سراه ناف دنده "11/4*40 0 ریال
سراه ناف دنده "2*63 0 ریال
سراه ناف دنده "21/2*75 0 ریال
سراه ناف دنده "3*90 0 ریال
سراه ناف دنده "3/4*25 0 ریال
سراه ناف دنده "4*110 0 ریال
لوله 11.9*200 0 ریال
لوله 2.1*20 0 ریال
لوله 2.1*25 0 ریال
لوله 2.4*32 0 ریال
لوله 3.0*40 0 ریال
لوله 3.7*50 0 ریال
لوله 4.7*63 0 ریال
لوله 5.6*75 0 ریال
لوله 6.2*160 0 ریال
لوله 6.6*110 0 ریال
لوله 6.7*90 0 ریال
لوله 7.4*125 0 ریال
لوله 7.7*200 0 ریال
لوله 9.6*160 0 ریال
لوله 9.6*250 0 ریال
بوشن
بوشن

بوشن ها انواع مختلف دارند که اغلب به عنوان رابط بین دو لوله استفاده می شوند

بوشن مغزی
بوشن مغزی

اتصال رابط دو سر نر (روپیچ)

تبدیل
تبدیل

اتصالات تبدیلی جهت تغییر سایز در انشعاب لوله ها کاربرد دارد

زانو
زانو

زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند

شیر
شیر

پخش عمده انواع شیرآلات چدنی، پلیمری استیل و برنجی

شیر توپی
شیر توپی

به علت وجود یک حباب یا کره یا توپ داخل این نوع شیر به آن شیر توپی میگویند

شیر خودکار
شیر خودکار

شیر خودکار اغلب روی رایزر بسته میشود و آبپاش به کمک بست و قلاب روی آن نصب میشود

فلنج
فلنج

پخش عمده فلنج های فلزی و پلی اتیلن برای مصارف کشاورزی، آبرسانی و پتروشیمی

کپ
کپ

اتصالی است که جهت بستن و مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود

لوله 16
لوله 16

این نوع لوله با مواد LDPE ساخته میشود و برای آبیاری قطره ای کاربرد دارند

مغزی
مغزی

مغزی مورد استفاده در اتصالات ماده و تبدیل کردن آنها به اتصال نر

مهره ماسوره
مهره ماسوره

انواع مهره ماسوره گالوانیزه و پلیمری با مغزی برنجی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

گیل آب شریف - مشاور، طراح، تامین کننده و مجری پروژه های استخر، سونا و جکوزی در شمال کشور، عرضه کننده انواع دستگاه های تصفیه آب، پمپ، فیلتر و لوازم جانبی، ا. فیلتر تصفیه آب ممبران مخصوص دستگاه های تصفیه آب خانگی.

RSS