دنبال چه میگردید؟

شرکت کیان خطوط غرب

شرکت پیمانکاری و احداث خطوط تغذیه

شرکت کیان خطوط غرب

احداث خطوط تغذیه .ایستگاه های تقلیل فشار .شبکه توزیع .نصب انشعابات گاز و خطوط انتقال.شبکه.
انشعابات آب شهری و روستایی مخابرات.گاز رسانی به صنایع .تاسیسات داخل مجتمع های صنعتی .تجاری.مسکونیو تامین نیرو .
تماس:
0918-352-1049
0918-606-1149
0937-446-3908
فاکس:
081-3493-5232
آدرس دفتر شرکت:
همدان-تویسرکان-شهرک قائم-کوثر3

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با شرکت کیان خطوط غرب
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت شرکت کیان خطوط غرب شرکت پیمانکاری و احداث خطوط تغذیه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

شرکت کیان خطوط غرب - شرکت پیمانکاری و احداث خطوط تغذیه.

RSS