دنبال چه میگردید؟

قطعات صنعتی MSD

وارد کننده اتصالات جوشی فلزی ، شیر آلات صنعتی

کانال بازار لوله
  • استان: اصفهان
  • فروش: آقای موسوی
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 031-36632861
  • همراه: 09213677643
درخواست همکاری با قطعات صنعتی MSD
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت قطعات صنعتی MSD وارد کننده اتصالات جوشی فلزی ، شیر آلات صنعتی

زانو جوشی قطعات صنعتی MSD

  • زانو جوشی
نام کالا قیمت (ریال)
1 1/2" زانو جوشی 0 ریال
1 1/4 زانو جوشی 0 ریال
2 1/2 زانو جوشی 0 ریال
2 زانو جوشی 0 ریال
3 زانو جوشی 0 ریال
4" زانو جوشی 0 ریال
زانو جوشی 0 ریال
زانو جوشی 0 ریال
زانو جوشی 0 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
1 1/2" سر دنده 0 ریال
1 1/2" * 1 1/4" تبدیل جوشی 0 ریال
1 1/2" * 1" تبدیل جوشی 0 ریال
1 1/2" * 1/2" تبدیل جوشی 0 ریال
1 1/2" * 3/4" تبدیل جوشی 0 ریال
1 1/2" سه راهی جوشی 0 ریال
1 1/2" کپ جوشی 0 ریال
1 1/4" سر دنده 0 ریال
1 1/4" * 1" تبدیل جوشی 0 ریال
1 1/4" * 1/2" تبدیل جوشی 0 ریال
1 1/4" * 3/4" تبدیل جوشی 0 ریال
1 1/4" سه راهی جوشی 0 ریال
1 1/4" کپ جوشی 0 ریال
1" سر دنده 0 ریال
1" * 1/2" تبدیل جوشی 0 ریال
1" * 3/4" تبدیل جوشی 0 ریال
1" سه راهی جوشی 0 ریال
1" کپ جوشی 0 ریال
1/2" سر دنده 5,000 ریال
1/2" سه راهی جوشی 0 ریال
1/2" کپ جوشی 0 ریال
2 1/2" سر دنده 0 ریال
2 1/2" * 1 1/2" تبدیل جوشی 0 ریال
2 1/2" * 1 1/4" تبدیل جوشی 0 ریال
2 1/2" * 1" تبدیل جوشی 0 ریال
2 1/2" * 2" تبدیل جوشی 0 ریال
2 1/2" سه راهی جوشی 0 ریال
2 1/2" کپ جوشی 0 ریال
2" سر دنده 0 ریال
2" * 1 1/2" تبدیل جوشی 0 ریال
2" * 1 1/4" تبدیل جوشی 0 ریال
2" * 1" تبدیل جوشی 0 ریال
2" * 1/2" تبدیل جوشی 0 ریال
2" * 3/4" تبدیل جوشی 0 ریال
2" سه راهی جوشی 0 ریال
2" کپ جوشی 0 ریال
3" سر دنده 0 ریال
3" * 1 1/2" تبدیل جوشی 0 ریال
3" * 1 1/4" تبدیل جوشی 0 ریال
3" * 1" تبدیل جوشی 0 ریال
3" * 2 1/2" تبدیل جوشی 0 ریال
3" * 2" تبدیل جوشی 0 ریال
3" سه راهی جوشی 0 ریال
3" کپ جوشی 0 ریال
3/4" سر دنده 0 ریال
3/4" * 1/2" تبدیل جوشی 0 ریال
3/4" سه راهی جوشی 0 ریال
3/4" کپ جوشی 0 ریال
4" سر دنده 0 ریال
4" * 1 1/2" تبدیل جوشی 0 ریال
4" * 1 1/4" تبدیل جوشی 0 ریال
4" * 2 1/2" تبدیل جوشی 0 ریال
4" * 2" تبدیل جوشی 0 ریال
4" * 3" تبدیل جوشی 0 ریال
4" سه راهی جوشی 0 ریال
4" کپ جوشی 0 ریال
زانو
زانو

زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند

زانو جوشی
زانو جوشی

زانویی که به لوله جوش داده می شود

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

قطعات صنعتی MSD - وارد کننده اتصالات جوشی فلزی ، شیر آلات صنعتی. بالاتنه شیر بدنه اصلی و اسکلت فلزی شیر.

RSS