دنبال چه میگردید؟

پیمانکار سیستم های آبیاری

فعالیت در زمینه اجرای سیستم های آبیاری

مهندس کشاورزی در شاخه طیور .در زمینه فروش و اجرای سیستم های آبیاری فعالیت می کنم .
خراسان رضوی شهرستان فیروزه

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با پیمانکار سیستم های آبیاری
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت پیمانکار سیستم های آبیاری فعالیت در زمینه اجرای سیستم های آبیاری

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

پیمانکار سیستم های آبیاری - فعالیت در زمینه اجرای سیستم های آبیاری . قطعات آبیاری قطره ای کلیه ملزومات مورد نیاز در اجرای سیستم های آبیاری قطره ای.

RSS