دنبال چه میگردید؟

شرکت پلی غرب

تولید کننده اتصالات جوشی پلی اتیلن

شرکت پلی غرب

شرکت پلی غرب .لوله و اتصالات پلی غرب از نظر کیفیت، طراحی و ساخت قالبها و مواد اولیه مصرفی منطبق با استانداردهای بین المللی می باشد. ماده اولیه مورد مصرف در ساخت لوله و اتصالات پلی غرب از نوع HDPE تولید پتروشیمی های معتبر دنیا میباشد .

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با شرکت پلی غرب
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت شرکت پلی غرب تولید کننده اتصالات جوشی پلی اتیلن

تبدیل جوشی شرکت پلی غرب

  • تبدیل جوشی
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل جوشی 110 به 125 فشار قوی PN10 67,900 ریال
تبدیل جوشی 110 به 125 فشار قوی PN16 84,900 ریال
تبدیل جوشی 110 به 125 فشار قوی PN6 42,900 ریال
تبدیل جوشی 110 به 160 فشار قوی PN10 108,900 ریال
تبدیل جوشی 110 به 160 فشار قوی PN16 167,900 ریال
تبدیل جوشی 110 به 160 فشار قوی PN6 102,900 ریال
تبدیل جوشی 110 به 200 فشار قوی PN10 206,900 ریال
تبدیل جوشی 110 به 200 فشار قوی PN16 255,900 ریال
تبدیل جوشی 110 به 200 فشار قوی PN6 178,900 ریال
تبدیل جوشی 110 به 250 فشار قوی PN10 333,900 ریال
تبدیل جوشی 110 به 250 فشار قوی PN16 391,900 ریال
تبدیل جوشی 110 به 250 فشار قوی PN6 284,900 ریال
تبدیل جوشی 125 به 160 فشار قوی PN10 108,900 ریال
تبدیل جوشی 125 به 160 فشار قوی PN16 167,900 ریال
تبدیل جوشی 125 به 160 فشار قوی PN6 102,900 ریال
تبدیل جوشی 160 به 200 فشار قوی PN10 206,900 ریال
تبدیل جوشی 160 به 200 فشار قوی PN16 255,900 ریال
تبدیل جوشی 160 به 200 فشار قوی PN6 178,900 ریال
تبدیل جوشی 200 به 250 فشار قوی PN10 319,900 ریال
تبدیل جوشی 200 به 250 فشار قوی PN16 391,900 ریال
تبدیل جوشی 200 به 250 فشار قوی PN6 275,900 ریال
تبدیل جوشی 63 به 75 فشار قوی PN10 23,900 ریال
تبدیل جوشی 63 به 75 فشار قوی PN16 30,900 ریال
تبدیل جوشی 63 به 75 فشار قوی PN6 19,900 ریال
تبدیل جوشی 75 به 110 فشار قوی PN10 53,900 ریال
تبدیل جوشی 75 به 110 فشار قوی PN16 66,900 ریال
تبدیل جوشی 75 به 110 فشار قوی PN6 39,900 ریال
تبدیل جوشی 75 به 90 فشار قوی PN10 26,900 ریال
تبدیل جوشی 75 به 90 فشار قوی PN16 33,900 ریال
تبدیل جوشی 75 به 90 فشار قوی PN6 21,900 ریال
تبدیل جوشی 90 به 110 فشار قوی PN10 53,900 ریال
تبدیل جوشی 90 به 110 فشار قوی PN16 66,900 ریال
تبدیل جوشی 90 به 110 فشار قوی PN6 39,900 ریال
تبدیل جوشی فاضلابی 110 به 125 43,900 ریال
تبدیل جوشی فاضلابی 110 به 160 45,900 ریال
تبدیل جوشی فاضلابی 125 به 160 45,900 ریال
تبدیل جوشی فاضلابی 50 به 63 6,900 ریال
تبدیل جوشی فاضلابی 63 به 110 12,900 ریال
تبدیل جوشی فاضلابی 63 به 75 8,900 ریال
تبدیل جوشی فاضلابی 63 به 90 9,900 ریال
تبدیل جوشی فاضلابی 75 به 110 15,900 ریال
تبدیل جوشی فاضلابی 75 به 90 9,900 ریال
تبدیل جوشی فاضلابی 90 به 110 16,900 ریال

درپوش تست شرکت پلی غرب

  • درپوش تست
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش تست 110 4,290 ریال
درپوش تست 125 5,490 ریال
درپوش تست 160 8,900 ریال
درپوش تست 200 19,900 ریال
درپوش تست 250 35,900 ریال
درپوش تست 50 890 ریال
درپوش تست 63 1,290 ریال
درپوش تست 75 1,790 ریال
درپوش تست 90 2,590 ریال

دریچه بازدید شرکت پلی غرب

  • دریچه بازدید
نام کالا قیمت (ریال)
دریچه بازدید 110 52,900 ریال
دریچه بازدید 63 25,900 ریال

زانو جوشی شرکت پلی غرب

  • زانو جوشی
نام کالا قیمت (ریال)
زانو جوشی 45 درجه 110 فشار قوی PN10 82,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 110 فشار قوی PN16 114,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 110 فشار قوی PN6 68,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 125 فشار قوی PN10 136,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 125 فشار قوی PN16 201,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 125 فشار قوی PN6 124,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 160 فشار قوی PN10 275,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 160 فشار قوی PN16 302,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 160 فشار قوی PN6 214,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 63 فشار قوی PN10 49,800 ریال
زانو جوشی 45 درجه 63 فشار قوی PN16 67,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 63 فشار قوی PN6 47,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 75 فشار قوی PN10 51,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 75 فشار قوی PN16 70,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 75 فشار قوی PN6 50,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 90 فشار قوی PN10 54,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 90 فشار قوی PN16 71,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه 90 فشار قوی PN6 51,900 ریال
زانو جوشی 45 درجه فاضلابی 183,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 110 فشار قوی PN10 82,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 110 فشار قوی PN16 143,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 110 فشار قوی PN6 68,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 125 فشار قوی PN10 166,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 125 فشار قوی PN16 215,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 125 فشار قوی PN6 145,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 160 فشار قوی PN10 339,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 160 فشار قوی PN16 479,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 160 فشار قوی PN6 284,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 200 فشار قوی PN10 555,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 200 فشار قوی PN16 770,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 200 فشار قوی PN6 416,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 250 فشار قوی PN16 1,127,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 250 فشار قوی PN6 653,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 63 فشار قوی PN10 48,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 63 فشار قوی PN16 66,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 63 فشار قوی PN6 43,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 75 فشار قوی PN10 51,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 75 فشار قوی PN16 70,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 75 فشار قوی PN6 48,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 90 فشار قوی PN10 54,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 90 فشار قوی PN16 87,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه 90 فشار قوی PN6 50,900 ریال
زانو جوشی 90 درجه فاضلابی 179,900 ریال

سه راه جوشی شرکت پلی غرب

  • سه راه جوشی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه جوشی 110 به 63 فشارقوی 90 درجه PN10 110,900 ریال
سه راه جوشی 110 به 63 فشارقوی 90 درجه PN16 201,900 ریال
سه راه جوشی 110 به 63 فشارقوی 90 درجه PN6 102,900 ریال
سه راه جوشی 110 به 75 فشارقوی 90 درجه PN10 110,900 ریال
سه راه جوشی 110 به 75 فشارقوی 90 درجه PN16 201,900 ریال
سه راه جوشی 110 به 75 فشارقوی 90 درجه PN6 102,900 ریال
سه راه جوشی 110 به 90 فشارقوی 90 درجه PN10 110,900 ریال
سه راه جوشی 110 به 90 فشارقوی 90 درجه PN16 201,900 ریال
سه راه جوشی 110 به 90 فشارقوی 90 درجه PN6 102,900 ریال
سه راه جوشی 110 فشارقوی 90 درجه PN10 110,900 ریال
سه راه جوشی 110 فشارقوی 90 درجه PN16 201,900 ریال
سه راه جوشی 110 فشارقوی 90 درجه PN6 102,900 ریال
سه راه جوشی 125 به 110 فشارقوی 90 درجه PN10 220,900 ریال
سه راه جوشی 125 به 110 فشارقوی 90 درجه PN16 273,900 ریال
سه راه جوشی 125 به 110 فشارقوی 90 درجه PN6 164,900 ریال
سه راه جوشی 125 به 90 فشارقوی 90 درجه PN10 220,900 ریال
سه راه جوشی 125 به 90 فشارقوی 90 درجه PN16 273,900 ریال
سه راه جوشی 125 به 90 فشارقوی 90 درجه PN6 164,900 ریال
سه راه جوشی 125 فشارقوی 90 درجه PN10 220,900 ریال
سه راه جوشی 125 فشارقوی 90 درجه PN16 273,900 ریال
سه راه جوشی 125 فشارقوی 90 درجه PN6 164,900 ریال
سه راه جوشی 160 به 110 فشارقوی 90 درجه PN10 420,900 ریال
سه راه جوشی 160 به 110 فشارقوی 90 درجه PN16 503,900 ریال
سه راه جوشی 160 به 110 فشارقوی 90 درجه PN6 349,900 ریال
سه راه جوشی 160 به 125 فشارقوی 90 درجه PN10 420,900 ریال
سه راه جوشی 160 به 125 فشارقوی 90 درجه PN16 503,900 ریال
سه راه جوشی 160 به 125 فشارقوی 90 درجه PN6 349,900 ریال
سه راه جوشی 160 فشارقوی 90 درجه PN10 420,900 ریال
سه راه جوشی 160 فشارقوی 90 درجه PN16 503,900 ریال
سه راه جوشی 160 فشارقوی 90 درجه PN6 349,900 ریال
سه راه جوشی 200 فشارقوی 90 درجه PN10 989,900 ریال
سه راه جوشی 200 فشارقوی 90 درجه PN16 863,900 ریال
سه راه جوشی 200 فشارقوی 90 درجه PN6 519,900 ریال
سه راه جوشی 250 فشارقوی 90 درجه PN10 969,900 ریال
سه راه جوشی 250 فشارقوی 90 درجه PN16 1,599,900 ریال
سه راه جوشی 250 فشارقوی 90 درجه PN6 829,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 110 به 63 فاضلابی 73,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 110 به 75 فاضلابی 73,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 110 به 90 فاضلابی 73,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 110 فاضلابی 74,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 125 به 110 فاضلابی 99,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 125 فاضلابی 99,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 160 به 110 فاضلابی 208,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 160 به 125 فاضلابی 208,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 160 فاضلابی 208,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 50 به 63 فاضلابی 23,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 50 فاضلابی 15,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 63 فاضلابی 24,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 75 به 63 فاضلابی 38,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 75 فاضلابی 38,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 90 به 63 فاضلابی 71,900 ریال
سه راه جوشی 45 درجه 90 فاضلابی 71,900 ریال
سه راه جوشی 63 فشارقوی 90 درجه PN10 47,900 ریال
سه راه جوشی 63 فشارقوی 90 درجه PN16 58,900 ریال
سه راه جوشی 63 فشارقوی 90 درجه PN6 40,900 ریال
سه راه جوشی 75 به 63 فشارقوی 90 درجه PN10 75,900 ریال
سه راه جوشی 75 به 63 فشارقوی 90 درجه PN16 80,900 ریال
سه راه جوشی 75 به 63 فشارقوی 90 درجه PN6 68,900 ریال
سه راه جوشی 75 فشارقوی 90 درجه PN10 75,900 ریال
سه راه جوشی 75 فشارقوی 90 درجه PN16 80,900 ریال
سه راه جوشی 75 فشارقوی 90 درجه PN6 68,900 ریال
سه راه جوشی 90 به 63 فشارقوی 90 درجه PN10 113,900 ریال
سه راه جوشی 90 به 63 فشارقوی 90 درجه PN16 122,900 ریال
سه راه جوشی 90 به 63 فشارقوی 90 درجه PN6 96,900 ریال
سه راه جوشی 90 به 75 فشارقوی 90 درجه PN10 113,900 ریال
سه راه جوشی 90 به 75 فشارقوی 90 درجه PN16 122,900 ریال
سه راه جوشی 90 به 75 فشارقوی 90 درجه PN6 96,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 110 به 63 فاضلابی 73,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 110 فاضلابی 73,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 125 به 110 فاضلابی 106,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 125 به 90 فاضلابی 106,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 125 فاضلابی 106,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 50 به 63 فاضلابی 24,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 50 فاضلابی 15,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 63 فاضلابی 24,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 75 به 50 فاضلابی 40,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 75 به 63 فاضلابی 40,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 75 فاضلابی 40,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 90 به 63 فاضلابی 66,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 90 به 75 فاضلابی 66,900 ریال
سه راه جوشی 90 درجه 90 فاضلابی 66,900 ریال
سه راه جوشی 90 فشارقوی 90 درجه PN10 113,900 ریال
سه راه جوشی 90 فشارقوی 90 درجه PN16 122,900 ریال
سه راه جوشی 90 فشارقوی 90 درجه PN6 96,900 ریال

سیفون شرکت پلی غرب

  • سیفون
نام کالا قیمت (ریال)
سیفون جدید فاضلابی 110 164,900 ریال
سیفون جدید فاضلابی 63 58,900 ریال
سیفون جدید فاضلابی 90 112,900 ریال
سیفون قدیم فاضلابی 110 181,900 ریال
سیفون قدیم فاضلابی 63 66,900 ریال
سیفون قدیم فاضلابی 75 116,900 ریال
سیفون قدیم فاضلابی 90 149,900 ریال

فلنج پایه بلند شرکت پلی غرب

  • فلنج پایه بلند
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج پایه بلند 110 PN10 80,900 ریال
فلنج پایه بلند 110 PN16 86,900 ریال
فلنج پایه بلند 110 PN6 44,900 ریال
فلنج پایه بلند 125 PN10 83,900 ریال
فلنج پایه بلند 125 PN16 128,900 ریال
فلنج پایه بلند 125 PN6 67,900 ریال
فلنج پایه بلند 140 PN10 155,900 ریال
فلنج پایه بلند 140 PN16 262,900 ریال
فلنج پایه بلند 140 PN6 87,900 ریال
فلنج پایه بلند 160 PN10 159,900 ریال
فلنج پایه بلند 160 PN16 262,900 ریال
فلنج پایه بلند 160 PN6 118,900 ریال
فلنج پایه بلند 200 PN10 327,900 ریال
فلنج پایه بلند 200 PN16 398,900 ریال
فلنج پایه بلند 200 PN6 175,900 ریال
فلنج پایه بلند 225 PN10 363,900 ریال
فلنج پایه بلند 225 PN16 623,900 ریال
فلنج پایه بلند 225 PN6 262,900 ریال
فلنج پایه بلند 250 PN10 540,900 ریال
فلنج پایه بلند 250 PN16 846,900 ریال
فلنج پایه بلند 250 PN6 350,900 ریال
فلنج پایه بلند 315 PN10 676,900 ریال
فلنج پایه بلند 315 PN16 846,900 ریال
فلنج پایه بلند 315 PN6 455,900 ریال
فلنج پایه بلند 355 PN10 879,900 ریال
فلنج پایه بلند 355 PN16 1,239,900 ریال
فلنج پایه بلند 355 PN6 719,900 ریال
فلنج پایه بلند 63 PN10 27,900 ریال
فلنج پایه بلند 63 PN16 30,900 ریال
فلنج پایه بلند 63 PN6 15,900 ریال
فلنج پایه بلند 75 PN10 44,900 ریال
فلنج پایه بلند 75 PN16 51,900 ریال
فلنج پایه بلند 75 PN6 20,900 ریال
فلنج پایه بلند 90 PN10 65,900 ریال
فلنج پایه بلند 90 PN16 71,900 ریال
فلنج پایه بلند 90 PN6 38,900 ریال

فلنج پایه کوتاه شرکت پلی غرب

  • فلنج پایه کوتاه
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج پایه کوتاه 10 اتمسفر 110 51,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 10 اتمسفر 125 60,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 10 اتمسفر 140 83,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 10 اتمسفر 160 112,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 10 اتمسفر 200 166,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 10 اتمسفر 225 236,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 10 اتمسفر 250 305,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 10 اتمسفر 315 486,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 10 اتمسفر 355 917,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 10 اتمسفر 63 13,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 10 اتمسفر 75 16,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 10 اتمسفر 90 36,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 16 اتمسفر 110 66,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 16 اتمسفر 125 97,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 16 اتمسفر 140 145,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 16 اتمسفر 160 199,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 16 اتمسفر 200 303,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 16 اتمسفر 225 343,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 16 اتمسفر 250 479,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 16 اتمسفر 315 651,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 16 اتمسفر 355 940,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 16 اتمسفر 63 23,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 16 اتمسفر 75 39,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 16 اتمسفر 90 54,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 6 اتمسفر 110 34,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 6 اتمسفر 125 53,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 6 اتمسفر 140 68,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 6 اتمسفر 160 93,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 6 اتمسفر 200 138,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 6 اتمسفر 225 207,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 6 اتمسفر 250 277,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 6 اتمسفر 315 316,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 6 اتمسفر 355 848,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 6 اتمسفر 63 11,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 6 اتمسفر 75 15,900 ریال
فلنج پایه کوتاه 6 اتمسفر 90 29,900 ریال

موفه شرکت پلی غرب

  • موفه
نام کالا قیمت (ریال)
موفه بلند فاضلابی 110 112,900 ریال
موفه بلند فاضلابی 125 152,900 ریال
موفه بلند فاضلابی 160 200,900 ریال
موفه بلند فاضلابی 200 899,900 ریال
موفه بلند فاضلابی 250 1,349,900 ریال
موفه بلند فاضلابی 50 65,900 ریال
موفه بلند فاضلابی 63 74,900 ریال
موفه بلند فاضلابی 75 75,900 ریال
موفه بلند فاضلابی 90 86,900 ریال
موفه کوتاه فاضلابی 110 104,900 ریال
موفه کوتاه فاضلابی 125 142,900 ریال
موفه کوتاه فاضلابی 160 188,900 ریال
موفه کوتاه فاضلابی 50 33,900 ریال
موفه کوتاه فاضلابی 63 52,900 ریال
موفه کوتاه فاضلابی 75 58,900 ریال
موفه کوتاه فاضلابی 90 73,900 ریال
تبدیل
تبدیل

اتصالات تبدیلی جهت تغییر سایز در انشعاب لوله ها کاربرد دارد

تبدیل جوشی
تبدیل جوشی

اتصالات تبدیلی (تغییر دهنده قطر لوله) که باید به لوله جوش داده شوند

درپوش
درپوش

برای مسدود کردن انتهای لوله از درپوش استفاده میشود

درپوش تست
درپوش تست

اتصال جوشی بستن دریچه خط لوله فاضلابی

دریچه بازدید
دریچه بازدید

دریچه هایی که جهت بازدید داخل خطوط لوله استفاده میشوند

زانو جوشی
زانو جوشی

زانویی که به لوله جوش داده می شود

سه راه جوشی
سه راه جوشی

اتصال سه راهی که باید به لوله جوش داده شود

سیفون
سیفون

انواع سیفون و اتصالات فاضلابی جهت مصارف تأسیساتی

فلنج پایه بلند
فلنج پایه بلند

فلنج جوشی گلو بلند پلی اتیلن

فلنج پایه کوتاه
فلنج پایه کوتاه

اتصال جوشی فلنجی با ارتفاع کم

موفه
موفه

موفه ها در سایزهای مختلف وظیفه کنترل ارتعاشات خطوط لوله را دارند

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

شرکت پلی غرب - تولید کننده اتصالات جوشی پلی اتیلن . اتصالات جوشی پلی اتیلن اتصالات جوشی مخصوص جوش دادن روی لوله های پلی اتیلن.

RSS