دنبال چه میگردید؟

فروشگاه شیدایی

فروشنده لوله های آبیاری.p.p-شیر آلات

کانال بازار لوله
 • استان: تهران
 • فروش: آقای شیدایی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 021-33993032
 • همراه: 09121728890
درخواست همکاری با فروشگاه شیدایی
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت فروشگاه شیدایی فروشنده لوله های آبیاری.p.p-شیر آلات

تبدیل گالوانیزه فروشگاه شیدایی

 • تبدیل گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن تبدیل گالوانیزه 1/2 به 3/4 اینچ 11,000 ریال
بوشن تبدیل گالوانیزه 3/4 به 1 اینچ 12,500 ریال
تبدیل گالوانیزه 1 به 1/2 اینچ 7,500 ریال
تبدیل گالوانیزه 1 به 3/4 اینچ 7,500 ریال
تبدیل گالوانیزه 1-1/2 به 1 اینچ 15,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 1-1/2 به 1-1/4 اینچ 14,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 1-1/2 به 1/2 اینچ 15,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 1-1/2 به 3/4 اینچ 15,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 1-1/4 به 1 اینچ 11,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 1-1/4 به 1/2 اینچ 13,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 1-1/4 به 3/4 اینچ 13,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 2 به 1 اینچ 28,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 2 به 1-1/2 اینچ 28,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 2 به 1-1/4 اینچ 28,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 2 به 1/2 اینچ 25,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 2 به 3/4 اینچ 25,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 2-1/2 به 1 اینچ 55,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 2-1/2 به 1-1/2 اینچ 60,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 2-1/2 به 1-1/4 اینچ 60,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 2-1/2 به 1/2 اینچ 55,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 2-1/2 به 3/4 اینچ 55,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 3 به 1 اینچ 65,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 3 به 1-1/2 اینچ 65,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 3 به 1-1/4 اینچ 65,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 3 به 1/2 اینچ 50,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 3 به 3/4 اینچ 60,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 3/4 به 1/2 اینچ 4,500 ریال
تبدیل گالوانیزه 4 به 1 اینچ 110,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 4 به 1-1/2 اینچ 110,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 4 به 1-1/4 اینچ 110,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 4 به 1/2 اینچ 110,000 ریال
تبدیل گالوانیزه 4 به 3/4 اینچ 110,000 ریال

بوشن گالوانیزه فروشگاه شیدایی

 • بوشن گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن گالوانیزه معمولی لبه دار 1 اینچ 14,000 ریال
بوشن گالوانیزه معمولی لبه دار 1-1/2 اینچ 24,000 ریال
بوشن گالوانیزه معمولی لبه دار 1-1/4 اینچ 19,500 ریال
بوشن گالوانیزه معمولی لبه دار 1/2 اینچ 7,500 ریال
بوشن گالوانیزه معمولی لبه دار 2 اینچ 36,000 ریال
بوشن گالوانیزه معمولی لبه دار 2-1/2 اینچ 65,000 ریال
بوشن گالوانیزه معمولی لبه دار 3 اینچ 83,000 ریال
بوشن گالوانیزه معمولی لبه دار 3/4 اینچ 10,500 ریال
بوشن گالوانیزه معمولی لبه دار 4 اینچ 180,000 ریال

درپوش زنگوله فروشگاه شیدایی

 • درپوش زنگوله
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش زنگوله 1 اینچ 5,500 ریال
درپوش زنگوله 1-1/2 اینچ 9,000 ریال
درپوش زنگوله 1-1/4 اینچ 7,500 ریال
درپوش زنگوله 1/2 اینچ 2,300 ریال
درپوش زنگوله 2 اینچ 13,500 ریال
درپوش زنگوله 2-1/2 اینچ 25,000 ریال
درپوش زنگوله 3 اینچ 35,000 ریال
درپوش زنگوله 3/4 اینچ 3,500 ریال
درپوش زنگوله 4 اینچ 50,000 ریال

درپوش سفید فروشگاه شیدایی

 • درپوش سفید
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش سفید 1 اینچ 5,800 ریال
درپوش سفید 1-1/2 اینچ 11,000 ریال
درپوش سفید 1-1/4 اینچ 8,500 ریال
درپوش سفید 1/2 اینچ 2,500 ریال
درپوش سفید 2 اینچ 19,000 ریال
درپوش سفید 2-1/2 اینچ 35,000 ریال
درپوش سفید 3 اینچ 45,000 ریال
درپوش سفید 3/4 اینچ 3,800 ریال
درپوش سفید 4 اینچ 80,000 ریال

روپیچ گالوانیزه فروشگاه شیدایی

 • روپیچ گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
روپیچ گالوانیزه 1 اینچ 13,500 ریال
روپیچ گالوانیزه 1-1/2 اینچ 25,000 ریال
روپیچ گالوانیزه 1-1/4 اینچ 19,000 ریال
روپیچ گالوانیزه 1/2 اینچ 7,300 ریال
روپیچ گالوانیزه 2 اینچ 35,000 ریال
روپیچ گالوانیزه 2-1/2 اینچ 65,000 ریال
روپیچ گالوانیزه 3 اینچ 78,000 ریال
روپیچ گالوانیزه 3/4 اینچ 8,500 ریال
روپیچ گالوانیزه 4 اینچ 190,000 ریال

زانو 45 درجه گالوانیزه فروشگاه شیدایی

 • زانو 45 درجه گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 45 درجه گالوانیزه 1 اینچ 17,000 ریال
زانو 45 درجه گالوانیزه 1-1/2 اینچ 28,000 ریال
زانو 45 درجه گالوانیزه 1-1/4 اینچ 22,000 ریال
زانو 45 درجه گالوانیزه 1/2 اینچ 10,000 ریال
زانو 45 درجه گالوانیزه 2 اینچ 40,000 ریال
زانو 45 درجه گالوانیزه 2-1/2 اینچ 60,000 ریال
زانو 45 درجه گالوانیزه 3 اینچ 125,000 ریال
زانو 45 درجه گالوانیزه 3/4 اینچ 13,000 ریال
زانو 45 درجه گالوانیزه 4 اینچ 300,000 ریال

زانو گالوانیزه فروشگاه شیدایی

 • زانو گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
زانو گالوانیزه 1 اینچ 17,500 ریال
زانو گالوانیزه 1-1/2 اینچ 53,000 ریال
زانو گالوانیزه 1-1/4 اینچ 25,000 ریال
زانو گالوانیزه 1/2 اینچ 8,500 ریال
زانو گالوانیزه 2 اینچ 55,000 ریال
زانو گالوانیزه 2-1/2 اینچ 78,000 ریال
زانو گالوانیزه 3 اینچ 135,000 ریال
زانو گالوانیزه 3/4 اینچ 10,500 ریال
زانو گالوانیزه 4 اینچ 300,000 ریال

سه راه گالوانیزه فروشگاه شیدایی

 • سه راه گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه گالوانیزه 1 اینچ 26,000 ریال
سه راه گالوانیزه 1 به 1/2 اینچ 23,000 ریال
سه راه گالوانیزه 1 به 3/4 اینچ 23,000 ریال
سه راه گالوانیزه 1-1/2 اینچ 53,000 ریال
سه راه گالوانیزه 1-1/2 به 1 اینچ 68,000 ریال
سه راه گالوانیزه 1-1/2 به 1-1/4 اینچ 68,000 ریال
سه راه گالوانیزه 1-1/2 به 1/2 اینچ 50,000 ریال
سه راه گالوانیزه 1-1/2 به 3/4 اینچ 65,000 ریال
سه راه گالوانیزه 1-1/4 اینچ 40,000 ریال
سه راه گالوانیزه 1-1/4 به 1 اینچ 40,000 ریال
سه راه گالوانیزه 1-1/4 به 1/2 اینچ 30,000 ریال
سه راه گالوانیزه 1-1/4 به 3/4 اینچ 40,000 ریال
سه راه گالوانیزه 1/2 اینچ 10,000 ریال
سه راه گالوانیزه 2 اینچ 70,000 ریال
سه راه گالوانیزه 2 به 1 اینچ 70,000 ریال
سه راه گالوانیزه 2 به 1-1/2 اینچ 70,000 ریال
سه راه گالوانیزه 2 به 1-1/4 اینچ 70,000 ریال
سه راه گالوانیزه 2 به 1/2 اینچ 70,000 ریال
سه راه گالوانیزه 2 به 3/4 اینچ 70,000 ریال
سه راه گالوانیزه 2-1/2 اینچ 110,000 ریال
سه راه گالوانیزه 2-1/2 به 1 اینچ 120,000 ریال
سه راه گالوانیزه 2-1/2 به 1-1/2 اینچ 120,000 ریال
سه راه گالوانیزه 2-1/2 به 1-1/4 اینچ 120,000 ریال
سه راه گالوانیزه 2-1/2 به 1/2 اینچ 110,000 ریال
سه راه گالوانیزه 2-1/2 به 3/4 اینچ 110,000 ریال
سه راه گالوانیزه 3 اینچ 150,000 ریال
سه راه گالوانیزه 3 به 1 اینچ 135,000 ریال
سه راه گالوانیزه 3 به 1-1/2 اینچ 135,000 ریال
سه راه گالوانیزه 3 به 1-1/4 اینچ 135,000 ریال
سه راه گالوانیزه 3 به 1/2 اینچ 135,000 ریال
سه راه گالوانیزه 3 به 3/4 اینچ 135,000 ریال
سه راه گالوانیزه 3/4 اینچ 18,000 ریال
سه راه گالوانیزه 3/4 به 1/2 اینچ 19,000 ریال
سه راه گالوانیزه 4 اینچ 330,000 ریال
سه راه گالوانیزه 4 به 1 اینچ 320,000 ریال
سه راه گالوانیزه 4 به 1-1/2 اینچ 320,000 ریال
سه راه گالوانیزه 4 به 1-1/4 اینچ 320,000 ریال
سه راه گالوانیزه 4 به 1/2 اینچ 320,000 ریال
سه راه گالوانیزه 4 به 3/4 اینچ 320,000 ریال

مغزی تبدیل گالوانیزه فروشگاه شیدایی

 • مغزی تبدیل گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
مغزی تبدیل گالوانیزه 1/2 به 1 اینچ 19,000 ریال
مغزی تبدیل گالوانیزه 1/2 به 1/4 اینچ 9,500 ریال
مغزی تبدیل گالوانیزه 3/4 به 1 اینچ 19,000 ریال

مغزی گالوانیزه فروشگاه شیدایی

 • مغزی گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
مغزی گالوانیزه 1 اینچ 14,000 ریال
مغزی گالوانیزه 1-1/2 اینچ 23,000 ریال
مغزی گالوانیزه 1-1/4 اینچ 19,000 ریال
مغزی گالوانیزه 1/2 اینچ 6,500 ریال
مغزی گالوانیزه 2 اینچ 29,000 ریال
مغزی گالوانیزه 2-1/2 اینچ 60,000 ریال
مغزی گالوانیزه 3 اینچ 78,000 ریال
مغزی گالوانیزه 3/4 اینچ 7,500 ریال
مغزی گالوانیزه 4 اینچ 135,000 ریال

مهره سفید چینی فروشگاه شیدایی

 • مهره سفید چینی
نام کالا قیمت (ریال)
مهره سفید چینی 1 اینچ 33,000 ریال
مهره سفید چینی 1-1/2 اینچ 65,000 ریال
مهره سفید چینی 1-1/4 اینچ 49,000 ریال
مهره سفید چینی 1/2 اینچ 17,000 ریال
مهره سفید چینی 2 اینچ 93,000 ریال
مهره سفید چینی 2-1/2 اینچ 140,000 ریال
مهره سفید چینی 3 اینچ 170,000 ریال
مهره سفید چینی 3/4 اینچ 25,000 ریال
مهره سفید چینی 4 اینچ 350,000 ریال

مهره سیاه چینی فروشگاه شیدایی

 • مهره سیاه چینی
نام کالا قیمت (ریال)
مهره سیاه چینی 1 اینچ 32,000 ریال
مهره سیاه چینی 1-1/2 اینچ 63,000 ریال
مهره سیاه چینی 1-1/4 اینچ 48,000 ریال
مهره سیاه چینی 1/2 اینچ 16,500 ریال
مهره سیاه چینی 2 اینچ 91,000 ریال
مهره سیاه چینی 2-1/2 اینچ 135,000 ریال
مهره سیاه چینی 3 اینچ 168,000 ریال
مهره سیاه چینی 3/4 اینچ 24,000 ریال
مهره سیاه چینی 4 اینچ 345,000 ریال

چپقی 45 درجه گالوانیزه فروشگاه شیدایی

 • چپقی 45 درجه گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
چپقی 45 درجه گالوانیزه 1 اینچ 15,000 ریال
چپقی 45 درجه گالوانیزه 1-1/2 اینچ 40,000 ریال
چپقی 45 درجه گالوانیزه 1-1/4 اینچ 28,000 ریال
چپقی 45 درجه گالوانیزه 1/2 اینچ 8,500 ریال
چپقی 45 درجه گالوانیزه 2 اینچ 45,000 ریال
چپقی 45 درجه گالوانیزه 2-1/2 اینچ 95,000 ریال
چپقی 45 درجه گالوانیزه 3 اینچ 115,000 ریال
چپقی 45 درجه گالوانیزه 3/4 اینچ 11,000 ریال

چپقی گالوانیزه فروشگاه شیدایی

 • چپقی گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
چپقی گالوانیزه 1 اینچ 18,500 ریال
چپقی گالوانیزه 1-1/2 اینچ 52,000 ریال
چپقی گالوانیزه 1-1/4 اینچ 29,000 ریال
چپقی گالوانیزه 1/2 اینچ 8,000 ریال
چپقی گالوانیزه 2 اینچ 58,000 ریال
چپقی گالوانیزه 2-1/2 اینچ 95,000 ریال
چپقی گالوانیزه 3 اینچ 120,000 ریال
چپقی گالوانیزه 3/4 اینچ 12,500 ریال
چپقی گالوانیزه 4 اینچ 400,000 ریال

کپ (سرپوش) گالوانیره فروشگاه شیدایی

 • کپ (سرپوش) گالوانیره
نام کالا قیمت (ریال)
کپ (سرپوش) گالوانیره 1 اینچ 8,500 ریال
کپ (سرپوش) گالوانیره 1-1/2 اینچ 25,000 ریال
کپ (سرپوش) گالوانیره 1-1/4 اینچ 15,000 ریال
کپ (سرپوش) گالوانیره 1/2 اینچ 4,000 ریال
کپ (سرپوش) گالوانیره 2 اینچ 40,000 ریال
کپ (سرپوش) گالوانیره 2-1/2 اینچ 70,000 ریال
کپ (سرپوش) گالوانیره 3 اینچ 85,000 ریال
کپ (سرپوش) گالوانیره 3/4 اینچ 6,500 ریال
کپ (سرپوش) گالوانیره 4 اینچ 105,000 ریال
بوشن گالوانیزه
بوشن گالوانیزه

رابط از جنس فولاد با روکش گالوانیزه که داخل آن رزوه دار است

تبدیل گالوانیزه
تبدیل گالوانیزه

رابط تبدیلی از جنس گالوانیزه جهت استفاده در خطوط لوله گالوانیزه

درپوش زنگوله
درپوش زنگوله

کپ پیچی مخصوص لوله های گالوانیزه

درپوش سفید
درپوش سفید

کپ مورد استفاده در لوله کشی PP برای بستن انتهای لوله

روپیچ گالوانیزه
روپیچ گالوانیزه

اتصالات مخصوص لوله کشی گالوانیزه

زانو 45 درجه گالوانیزه
زانو 45 درجه گالوانیزه

زانویی فولادیست (با زاویه 45 درجه) با روکش گالوانیزه که در لوله کشی های گالوانیزه استفاده میشود

زانو گالوانیزه
زانو گالوانیزه

زانوی فولادی با روکش گالوانیزه

سه راه گالوانیزه
سه راه گالوانیزه

سه راهی رزوه دار از جنس گالوانیزه

مغزی تبدیل گالوانیزه
مغزی تبدیل گالوانیزه

مغزی نامساوی دنده دار گالوانیزه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فروشگاه شیدایی - فروشنده لوله های آبیاری.p.p-شیر آلات . شیر پلی اتیلن شیر آلات پلمیری از جنس پلی پروپیلن کوپلیمر مرتبط با لوله های پلی اتیلن. شیر آلات آبیاری شیر هایی هستند که برای قطع و وصل جریان آب کشاورزی کاربرد دارند. شیر آلات چدنی شیر های چدنی با زبانه های کروم و پلاستیک.

RSS