دنبال چه میگردید؟

ابریشم انرژی پارس

نمایندگی رسمی برندهای معتبر صنعت آب و تاسیسات

ابریشم انرژی پارس

تامین و تجهیز پروژه های ساختمانی، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال آب، آبرسانی شهری و روستایی و آبیاری کشاورزی
تامین و تجهیز کلیه پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی
مشاوره در تامین کالاهای خاص صنعت آب و نفت و گاز پتروشیمی
مشاوره، طراحی و اجرای ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال آب و موتورخانه های شاپینیگ مال های بزرگ
واردات کالاهای خاص صنعت آب و نفت و گاز پتروشیمی
آدرس:ستارخان. نبش خیابان شهید جهانی نسب پلاک یک واحد 62
تلفن: 44281455 نمابر: 44281531 واتساپ: 09028158008
کاتالوگ ابریشم انرژی پارس

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با ابریشم انرژی پارس
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت ابریشم انرژی پارس نمایندگی رسمی برندهای معتبر صنعت آب و تاسیسات

بوشن ابریشم انرژی پارس

 • بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
‫بوشن 20 0 ریال
‫بوشن 25 0 ریال
‫بوشن 32 0 ریال
‫بوشن گالوانیزه ( 2 * 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫بوشن یکسر دنده( 20 ) فشار قوی 0 ریال
‫بوشن یکسر دنده( 25 ) فشار قوی 0 ریال
‫بوشن یکسر دنده( 32 ) فشار قوی 0 ریال
‫بوشن یکسر دنده( 50 ) فشار قوی 0 ریال
‫بوشن یکسر دنده( 63 ) فشار قوی 0 ریال
‫بوشن یکسر دنده( 63 )مغزی فشار قوی 0 ریال
‫بوشن یکسر دنده( 90 ) فشار قوی 0 ریال
‫بوشن یکسر دنده( 110 ) فشار قوی 0 ریال
‫بوشن یکسرفلز 1 * 32 0 ریال
‫بوشن یکسرفلز 1/2 * 20 0 ریال
‫بوشن یکسرفلز 3/4 * 25 0 ریال
‫زانو بوشن بست دار1/2*20 0 ریال
‫زانو بوشن بست دار1/2*25 0 ریال
‫زانو بوشندار3/4*25 0 ریال
‫سراه بوشن فلز 1*32 0 ریال
‫سوکت(بوشن) ( 63 ترمزدار ) 0 ریال
‫سوکت(بوشن) ( 90 ترمزدار ) 0 ریال
‫سوکت(بوشن) ( 110 ترمزدار ) 0 ریال
‫سوکت(بوشن) ( 160 ترمزدار ) 0 ریال
‫سوکت(بوشن) ( 200 ) 0 ریال
‫سوکت(بوشن)( 110ترمزدار ) 0 ریال
‫سوکت(بوشن)( 125ترمزدار ) 0 ریال
‫سوکت(بوشن)( 63 ترمزدار ) 0 ریال
‫سوکت(بوشن)( 90 ترمزدار ) 0 ریال

تبدیل ابریشم انرژی پارس

 • تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
‫تبدیل ( 50 * 63 ) فشار قوی 0 ریال
‫تبدیل ( 50 * 40 ) فشار قوی 0 ریال
‫تبدیل ( 63 * 40 ) فشار قوی 0 ریال
‫تبدیل ( 63 * 90 ) 0 ریال
‫تبدیل ( 63 * 110 ) 0 ریال
‫تبدیل ( 63 * 125 ) 0 ریال
‫تبدیل ( 63 *110 ) 0 ریال
‫تبدیل ( 90 * 110 ) 0 ریال
‫تبدیل ( 90 * 125 ) 0 ریال
‫تبدیل ( 90 *110 ) 0 ریال
‫تبدیل ( 110 * 125 ) 0 ریال
‫تبدیل ( 160 * 200 ) 0 ریال
‫تبدیل ( 250 * 200 ) فشار قوی 0 ریال
‫تبدیل ( 75 * 110 ) فشار قوی 0 ریال
‫تبدیل ( 63 * 90 ) 0 ریال
‫تبدیل ( 63 * 110 ) 0 ریال
‫تبدیل ( 90 * 110 ) 0 ریال
‫تبدیل ( 110 * 125 ) 0 ریال
‫تبدیل 20*25 0 ریال
‫تبدیل سوپرپکس 16 * 20 PPSU 0 ریال
‫تبدیل سوپرپکس 20 * 25 PPSU 0 ریال
‫تبدیل20*32 0 ریال
‫تبدیل25*32 0 ریال
‫سراه تبدیلی16*16*20 0 ریال
‫سراه تبدیلی16*20*16 0 ریال
‫سراه تبدیلی25*20*25 0 ریال

تبدیل گالوانیزه ابریشم انرژی پارس

 • تبدیل گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
‫تبدیل گالوانیزه (1/2-2 * 5 اینچ ) 0 ریال

درپوش رزوه ابریشم انرژی پارس

 • درپوش رزوه
نام کالا قیمت (ریال)
‫درپوش رزوه دارکوتاه20 0 ریال

درپوش ابریشم انرژی پارس

 • درپوش
نام کالا قیمت (ریال)
‫درپوش پایه بلند پلاستیکی آبـی ( "3/4 ) 0 ریال
‫درپوش گالوانیزه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫درپوش گالوانیزه ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫درپوش گالوانیزه ( 3 اینچ ) 0 ریال
‫درپوش گالوانیزه ( 4 اینچ ) 0 ریال
‫درپوش گالوانیزه ( 5 اینچ ) 0 ریال
‫درپوش گالوانیزه ( 6 اینچ ) 0 ریال
‫درپوش گالوانیزه ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫درپوش گالوانیزه ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫درپوش گالوانیزه ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫درپوش گالوانیزه ( 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫درپوش گالوانیزه ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫گپ (درپوش) ( 110 ) 0 ریال
‫گپ (درپوش) ( 90 ) 0 ریال
‫گپ (درپوش) ( 125 ) 0 ریال
‫گپ (درپوش) ( 200 ) 0 ریال
‫گپ (درپوش) ( 40 ) فشار قوی 0 ریال
‫گپ (درپوش) ( 50 ) فشار قوی 0 ریال
‫گپ (درپوش) ( 160 ) فشار قوی 0 ریال
‫گپ (درپوش)( 63 ) 0 ریال
‫گپ (درپوش)( 90 ) 0 ریال
‫گپ (درپوش)( 110 ) 0 ریال
‫گپ (درپوش)( 125 ) 0 ریال

رابط ابریشم انرژی پارس

 • رابط
نام کالا قیمت (ریال)
‫رابط (دریچه بازدید 63 ) 0 ریال
‫رابط (دریچه بازدید 90 ) 0 ریال
‫رابط (دریچه بازدید110) 0 ریال
‫رابط (دریچه بازدید125) 0 ریال
‫رابط (دریچه بازدید200) 0 ریال
‫رابط سوپرپکس 16 * 16 PPSU 0 ریال
‫رابط سوپرپکس 32 * 32 PPSU 0 ریال
‫رابط مساوی 25 * 25 0 ریال
‫رابط یوپونور 25 * 25 PPSU 0 ریال

رایزر گالوانیزه ابریشم انرژی پارس

 • رایزر گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
‫رایزر گالوانیزه 1/2 اینچ 10 سانتیمتری 0 ریال
‫رایزر گالوانیزه 1/2 اینچ 20 سانتیمتری 0 ریال
‫رایزر گالوانیزه 1/2 اینچ 5 سانتیمتری 0 ریال
‫رایزر گالوانیزه 1/2 اینچ 15 سانتیمتری 0 ریال
‫رایزر گالوانیزه 1/2 اینچ 25سانتیمتری 0 ریال
‫رایزر گالوانیزه 1/2 اینچ 30 سانتیمتری 0 ریال
‫رایزر گالوانیزه 1/2 اینچ 60 سانتیمتری 0 ریال
‫رایزر گالوانیزه 3/4 اینچ 10 سانتیمتری 0 ریال

زانو ابریشم انرژی پارس

 • زانو
نام کالا قیمت (ریال)
‫زانو 20 90درجه 0 ریال
‫زانو 25 90درجه 0 ریال
‫زانو 32 90درجه 0 ریال
‫زانو 90 درجه 25 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 63 ) 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 90 ) 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 110 ) 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 110 ) 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 63 ) 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 90 ) 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 110 ) 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 110 ) 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 110)دوسر کوپله 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 63 ) 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 63 ) سایلنت 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 90 ) 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 110 ) 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 125 ) 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 125 ) سایلنت 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 160 ) 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 160 ) 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 250 ) 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 125 ) 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 63 ) سایلنت 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 63 ) 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 90 ) 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 90 ) 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 110 )دوسر کوپله 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 110 ) 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 125 ) 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 63 ) 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 25 ) فشار قوی 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 32 ) فشار قوی 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 50 ) فشار قوی 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه 315 ) فشار قوی 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 25 ) فشار قوی 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 32 ) فشار قوی 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 40 ) فشار قوی 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 50 ) فشار قوی 0 ریال
‫زانو ( 90 درجه 315 ) فشار قوی 0 ریال
‫زانو ( 45 درجه90 ) سایلنت 0 ریال
‫زانو 45درجه 25 0 ریال
‫زانو 45درجه20 0 ریال
‫زانو خاردار پرسی 1/2 * 16 0 ریال
‫زانو روپیچ 1 * 25 0 ریال
‫زانو سوپرپکس 16 * 16 PPSU 0 ریال
‫زانو سوپرپکس 20 * 20 PPSU 0 ریال
‫زانو سوپرپکس برنجی دیواری 1/2 * 16 0 ریال
‫زانو سوپرپکس برنجی دیواری 1/2 * 20 0 ریال
‫زانو سوپرپکس دیواری 1/2 * 16 PPSU 0 ریال
‫زانو مغزی بست دار 1/2*20 0 ریال
‫زانو یکسرفلز شابلون دار 1/2*20 0 ریال

زانو گالوانیزه ابریشم انرژی پارس

 • زانو گالوانیزه
نام کالا قیمت (ریال)
‫زانو گالوانیزه ( 1/2-1 * 2 اینچ ) 0 ریال
‫زانو گالوانیزه 45درجه ( 6 اینچ ) 0 ریال

پمپ ابریشم انرژی پارس

 • پمپ
نام کالا قیمت (ریال)
‫ست پمپ و اورینگ KPF 30/16 5671 0 ریال
‫محفظه پمپ JET 400 0 ریال
‫محفظه پمپ و اورینگ پیچ K55/50 5619 0 ریال
‫پمپ داب مدل A110/180M 0 ریال
‫پمپ داب مدل A110/180XM 0 ریال
‫پمپ داب مدل A50/180M 0 ریال
‫پمپ داب مدل A80/180M 0 ریال
‫پمپ داب مدل DIVER6/700MA 0 ریال
‫پمپ داب مدل EVOSTA40-70/180 0 ریال
‫پمپ داب مدل JET-INOX102M 0 ریال
‫پمپ داب مدل JET102M 0 ریال
‫پمپ داب مدل JET112M 0 ریال
‫پمپ داب مدل JET62M 0 ریال
‫پمپ داب مدل JET82M 0 ریال
‫پمپ داب مدل K12/200M 0 ریال
‫پمپ داب مدل K14/400M 0 ریال
‫پمپ داب مدل K140/120M 0 ریال
‫پمپ داب مدل K20/41M 0 ریال
‫پمپ داب مدل K30/70M 0 ریال
‫پمپ داب مدل K45/50M 0 ریال
‫پمپ داب مدل KPF30/16M 0 ریال
‫پمپ داب مدل KPS30/16M 0 ریال
‫پمپ داب مدل VA55/130 0 ریال
‫پمپ داب مدل VA65/180 0 ریال

سرشلنگی ابریشم انرژی پارس

 • سرشلنگی
نام کالا قیمت (ریال)
‫سرشلنگی 2/5 0 ریال
‫سرشلنگی گالوانیزه ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫سرشلنگی گالوانیزه ( 3 اینچ ) 0 ریال
‫سرشلنگی گالوانیزه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫سرشلنگی گالوانیزه ( 4 اینچ ) 0 ریال
‫سرشلنگی گالوانیزه ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫سرشلنگی گالوانیزه ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫سرشلنگی گالوانیزه ( 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫سرشلنگی گالوانیزه ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫سرشلنگی گالوانیزه ( 3/4 اینچ ) 0 ریال

سه راه ابریشم انرژی پارس

 • سه راه
نام کالا قیمت (ریال)
‫سه راه بوشن بستدار1/2*20 0 ریال
‫سه راه بوشن بستدار3/4*25 0 ریال

سه راهی تبدیل ابریشم انرژی پارس

 • سه راهی تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
‫سه راهی تبدیل 32*25*32 0 ریال
‫سه راهی تبدیل25*20*25 0 ریال
‫سه راهی تبدیل32*20*32 0 ریال

سیفون ابریشم انرژی پارس

 • سیفون
نام کالا قیمت (ریال)
‫سیفون ( 110 ) 0 ریال
‫سیفون ( 63 ) 0 ریال
‫سیفون ( 90 ) 0 ریال
‫سیفون ( 125 ) 0 ریال
‫سیفون ( 63 ) 0 ریال
‫سیفون ( 90 ) 0 ریال
‫سیفون ( 110 ) 0 ریال
‫سیفون ( 110 ) 0 ریال
‫سیفون ( 110 * 125 ) 0 ریال
‫سیفون ( 125* 125 ) 0 ریال
‫سیفون ( 110 * 125 ) 0 ریال
‫سیفون سایلنت ( 63 ) 0 ریال
‫سیفون سایلنت ( 90 ) 0 ریال

شیر ابریشم انرژی پارس

 • شیر
نام کالا قیمت (ریال)
‫شابلون دوبل شیر مخلوط شرب SP 0 ریال
‫شابلون شیرمخلوط 20 0 ریال
‫شیر پی وی سی دسته فلزی 2 اینچ 0 ریال
‫شیر ربع دور 1/2 اینچ 0 ریال
‫شیر ربع دور 3/4 اینچ 0 ریال
‫شیر رفت و برگشت رادیاتور 0 ریال
‫شیر غیرگازی 2 اینچ 0 ریال
‫شیر لباسشویی 0 ریال
‫شیر لباسشویی ایران شیر کد361 0 ریال
‫شیر ماسوره دار 90 درجه 1 اینچ TIEMME 0 ریال
‫شیر مستقیم 3/4 ماسوره دار TIEMME 0 ریال
‫شیر گازی ایران شیر 1 کد 183 0 ریال
‫شیر گازی ایران شیر 2 کد 186 0 ریال
‫شیر گازی ایران شیر 1/2 کد 181 0 ریال
‫شیر گازی ایران شیر 1/2-1 کد 185 0 ریال
‫شیر گازی ایران شیر 1/4-1 کد 184 0 ریال
‫شیر گازی ایران شیر 3/4 کد 182 0 ریال
‫شیر گلوب (200) 8 اینچ فشار16 0 ریال
‫شیر یک طرفه قفل دار( 110 ) 0 ریال
‫شیرتک ضرب 20 0 ریال
‫شیرتک ضرب 25 0 ریال
‫شیرربع گرد ایران شیر روپیچ توپیچ مینی 1/2 کد 311 0 ریال
‫شیرربع گرد ایران شیر روپیچ توپیچ مینی 3/4 کد 312 0 ریال
‫شیرشلنگی ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫شیرشلنگی ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫شیرشلنگی ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫شیرشلنگی ( 1/2 اینچ زرد ) 0 ریال
‫شیرشلنگی ( 1/2 اینچ زرد ) 0 ریال
‫شیرشلنگی ( 3/4 اینچ زرد ) 0 ریال
‫شیرشلنگی دسته گازی ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫شیرغیرگازی ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫شیرغیرگازی 1 ایران شیر کد 303 تنه زرد 0 ریال
‫شیرغیرگازی 1/2ایران شیر کد 301 0 ریال
‫شیرغیرگازی 1/2ایران شیر کد 301 تنه زرد 0 ریال
‫شیرغیرگازی 3/4 ایران شیر کد 302 تنه زرد 0 ریال
‫شیرغیرگازی ایران شیر 1 کد 303 0 ریال
‫شیرغیرگازی ایران شیر 3/4 کد 302 0 ریال
‫شیرویفری لاگ گیربکسدار (200) 8 اینچ فشار16 0 ریال
‫شیرویفری لاگ گیربکسدار (65) 1/2-2 اینچ فشار16 0 ریال
‫شیرویفری لاگ گیربکسدار (80) 3 اینچ فشار16 0 ریال
‫شیرویفری گیربکسدار (100) 4 اینچ فشار 16 0 ریال
‫شیرکشویی زبانه لاستیکی (200) 8 اینچ فشار 10 0 ریال
‫شیرکشویی زبانه لاستیکی (300) 12 اینچ فشار 16 0 ریال
‫شیرکشویی زبانه لاستیکی (65) 1/2-2 اینچ فشار 10 0 ریال
‫شیرکشویی زبانه لاستیکی (65) 1/2-2 اینچ فشار 16 0 ریال
‫شیرکشویی زبانه لاستیکی (80) 3 اینچ فشار 10 0 ریال
‫شیرکشویی زبانه لاستیکی (80) 3 اینچ فشار 16 0 ریال
‫شیریکطرفه فلنچدار (50) 2 اینچ فشار 16 0 ریال
‫شیریکطرفه فلنچدار (65) 1/2-2 اینچ فشار 10 0 ریال

شیر اطمینان ابریشم انرژی پارس

 • شیر اطمینان
نام کالا قیمت (ریال)
‫شیر اطمینان رهانه ( 3/4 اینچ ) 0 ریال

شیر بالانسینگ ابریشم انرژی پارس

 • شیر بالانسینگ
نام کالا قیمت (ریال)
‫شیر بالانسینگ 1 اینچ G1 مانیفولد یوپونور 0 ریال

شیر خودکار ابریشم انرژی پارس

 • شیر خودکار
نام کالا قیمت (ریال)
‫شیر خودکار دریچه ای ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای (1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای (1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای ( 3 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای ( 4 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای ( 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫شیر خودکار دریچه ای ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال

شیر ربع گرد ابریشم انرژی پارس

 • شیر ربع گرد
نام کالا قیمت (ریال)
‫شیر ربع گرد ایران شیر توپیچ 1/2 کد 301A 0 ریال
‫شیر ربع گرد ایران شیر توپیچ 3/4 کد 302A 0 ریال
‫شیر ربع گرد ایران شیر روپیچ توپیچ 1 کد 303 0 ریال
‫شیر ربع گرد ایران شیر روپیچ توپیچ 1/2 کد 301 0 ریال
‫شیر ربع گرد ایران شیر روپیچ توپیچ 3/4 کد 302 0 ریال
‫شیر ربع گرد پی وی سی 1 اینچ 0 ریال
‫شیر ربع گرد پی وی سی 1/2 اینچ 0 ریال
‫شیر ربع گرد پی وی سی 2 اینچ 0 ریال
‫شیر ربع گرد پی وی سی 3/4 اینچ 0 ریال
‫شیر ربع گرد پی وی سی 3 اینچ 0 ریال
‫شیر ربع گرد پی وی سی 4 اینچ 0 ریال
‫شیر ربع گرد پی وی سی 1/2-1 اینچ 0 ریال
‫شیر ربع گرد پی وی سی 1/2-2 اینچ 0 ریال
‫شیر ربع گرد پی وی سی 1/4-1 اینچ 0 ریال
‫شیر ربع گرد کلکتوری برنجی 16*1/2 وارداتی 0 ریال

شیر فلکه ابریشم انرژی پارس

 • شیر فلکه
نام کالا قیمت (ریال)
‫شیر فلکه ( کامل ) 32 0 ریال
‫شیر فلکه ( بستدار ) 25 0 ریال
‫شیر فلکه (بستدار ) 20 0 ریال

شیر هواگیری ابریشم انرژی پارس

 • شیر هواگیری
نام کالا قیمت (ریال)
‫شیر هواگیری اتومات TIEMME 0 ریال

شیر پیسوار ابریشم انرژی پارس

 • شیر پیسوار
نام کالا قیمت (ریال)
‫شیر پیسوار ساده ( 1/2 * 1/2 ) 0 ریال

شیر کلکتوری ابریشم انرژی پارس

 • شیر کلکتوری
نام کالا قیمت (ریال)
‫شیر کلکتوری 1/2*16 0 ریال
‫شیر کلکتوری 1/2*20 0 ریال

شیرخودکار ابریشم انرژی پارس

 • شیرخودکار
نام کالا قیمت (ریال)
‫شیرخودکار ایران شیر دریچه ای 1 pn16 کد 323 0 ریال
‫شیرخودکار ایران شیر دریچه ای 1/2 pn16 کد 321 0 ریال
‫شیرخودکار ایران شیر دریچه ای 3/4 pn16 کد 322 0 ریال

شیرفلکه ابریشم انرژی پارس

 • شیرفلکه
نام کالا قیمت (ریال)
‫شیرفلکه سوزنی 100 ( 3 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 100 ( 1 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 100 ( 2 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 100 ( 1/2 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 100 ( 3/4 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 100 ( 1/2-1 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 100 ( 1/4-1 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 150 ( 1 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 150 ( 2 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 150 ( 3 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 150 ( 1/2 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 150 ( 3/4 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 150 ( 1/2-1 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 150 ( 1/2-2 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه سوزنی 150 ( 1/4-1 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه واشری ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی ( 1 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی ( 2 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی ( 3 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی ( 4 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی ( 1/2 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی ( 3/4 اینچ KITZ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی ( 1/2-1 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی ( 1/2-2 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی ( 1/4-1 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی( 1/2 اینچCIM PN16 ایتالیا) 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی(1/2 اینچCIM PN20 ایتالیا) سنگین 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی(1/2-1 اینچCIM PN16 ایتالیا) 0 ریال
‫شیرفلکه کشوی برنجی(1/4-1 اینچCIM PN20ایتالیا) سنگین 0 ریال
‫شیرفلکه کشویی ( 1 اینچ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشویی ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشویی ( 3 اینچ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشویی ( 4 اینچ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشویی ( 1/2 اینچ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشویی ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشویی ( 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشویی (1/2-1 اینچ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشویی (1/4-1 اینچ) 0 ریال
‫شیرفلکه کشویی ( 2 اینچ ) 0 ریال

ظرفشویی ابریشم انرژی پارس

 • ظرفشویی
نام کالا قیمت (ریال)
‫ظرفشویی اهرمی 0 ریال

لوله 16 ابریشم انرژی پارس

 • لوله 16
نام کالا قیمت (ریال)
‫لوله 16 (PEX-ALL-PEX) اسپانیا 0 ریال
‫لوله 16 PEX 0 ریال

مخزن ابریشم انرژی پارس

 • مخزن
نام کالا قیمت (ریال)
‫مخزن 1000 عمودی کوتاه سه لایه 0 ریال

مغزی ابریشم انرژی پارس

 • مغزی
نام کالا قیمت (ریال)
‫مغزی برنجی "3/4 mm 0 ریال
‫مغزی یکسر فلز 1/2*20 0 ریال
‫مغزی یکسر فلز 1/2*25 0 ریال
‫مغزی یکسر فلز 3/4*25 0 ریال

مهره ماسوره ابریشم انرژی پارس

 • مهره ماسوره
نام کالا قیمت (ریال)
‫مهره ماسوره یکسرجوش 20 0 ریال
‫مهره ماسوره یکسرجوش 25 0 ریال

نوار تفلون ابریشم انرژی پارس

 • نوار تفلون
نام کالا قیمت (ریال)
‫نوار تفلون 50 متری بزرگ 0 ریال

پمپ کفکش ابریشم انرژی پارس

 • پمپ کفکش
نام کالا قیمت (ریال)
‫پمپ کفکش داب مدل NOVA 180M-A 0 ریال

کف خواب ابریشم انرژی پارس

 • کف خواب
نام کالا قیمت (ریال)
‫کف خواب 110 0 ریال
‫کف خواب 63 0 ریال
‫کف خواب 90 0 ریال

کفشور ابریشم انرژی پارس

 • کفشور
نام کالا قیمت (ریال)
‫کفشور ( 63 ) 0 ریال
‫کفشور ( 110 ) 0 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
‫0518 0 ریال
‫0519 0 ریال
‫0520 0 ریال
‫0521 0 ریال
‫0559 0 ریال
‫0600 0 ریال
‫0603 0 ریال
‫0616 0 ریال
‫0619 0 ریال
‫0628 0 ریال
‫0629 0 ریال
‫0640 0 ریال
‫0649 0 ریال
‫0656 0 ریال
‫0657 0 ریال
‫0658 0 ریال
‫0659 0 ریال
‫0660 0 ریال
‫0661 0 ریال
‫0663 0 ریال
‫0664 0 ریال
‫0665 0 ریال
‫0666 0 ریال
‫0667 0 ریال
‫0668 0 ریال
‫0669 0 ریال
‫0670 0 ریال
‫0671 0 ریال
‫0672 0 ریال
‫0673 0 ریال
‫0674 0 ریال
‫0684 0 ریال
‫0685 0 ریال
‫0688 0 ریال
‫0695 0 ریال
‫0696 0 ریال
‫0697 0 ریال
‫0698 0 ریال
‫0699 0 ریال
‫0700 0 ریال
‫0703 0 ریال
‫0704 0 ریال
‫0705 0 ریال
‫0706 0 ریال
‫0707 0 ریال
‫0708 0 ریال
‫0711 0 ریال
‫0712 0 ریال
‫0714 0 ریال
‫0715 0 ریال
‫0724 0 ریال
‫0740 0 ریال
‫0747 0 ریال
‫0750 0 ریال
‫0751 0 ریال
‫0752 0 ریال
‫0753 0 ریال
‫0754 0 ریال
‫0755 0 ریال
‫0756 0 ریال
‫0757 0 ریال
‫0758 0 ریال
‫0759 0 ریال
‫0760 0 ریال
‫0775 0 ریال
‫0776 0 ریال
‫0778 0 ریال
‫0779 0 ریال
‫0780 0 ریال
‫0781 0 ریال
‫0782 0 ریال
‫0783 0 ریال
‫0785 0 ریال
‫0791 0 ریال
‫0807 0 ریال
‫0808 0 ریال
‫0810 0 ریال
‫0811 0 ریال
‫0813 0 ریال
‫0817 0 ریال
‫0888 0 ریال
‫0891 0 ریال
‫0903 0 ریال
‫0909 0 ریال
‫0919 0 ریال
‫0920 0 ریال
‫0921 0 ریال
‫0922 0 ریال
‫0923 0 ریال
‫0924 0 ریال
‫0927 0 ریال
‫0956 0 ریال
‫0971 0 ریال
‫0975 0 ریال
‫0976 0 ریال
‫0977 0 ریال
‫0985 0 ریال
‫0992 0 ریال
‫0993 0 ریال
‫0994 0 ریال
‫0995 0 ریال
‫0996 0 ریال
‫0997 0 ریال
‫0998 0 ریال
‫0999 0 ریال
‫1002 0 ریال
‫1003 0 ریال
‫1004 0 ریال
‫1006 0 ریال
‫1014 0 ریال
‫1015 0 ریال
‫1019 0 ریال
‫1020 0 ریال
‫1022 0 ریال
‫1024 0 ریال
‫1026 0 ریال
‫1027 0 ریال
‫1028 0 ریال
‫1031 0 ریال
‫1042 0 ریال
‫1052 0 ریال
‫1054 0 ریال
‫1056 0 ریال
‫1058 0 ریال
‫1061 0 ریال
‫1062 0 ریال
‫1065 0 ریال
‫1070 0 ریال
‫1085 0 ریال
‫1086 0 ریال
‫1088 0 ریال
‫1092 0 ریال
‫1094 0 ریال
‫1095 0 ریال
‫1096 0 ریال
‫1097 0 ریال
‫1102 0 ریال
‫1115 0 ریال
‫1116 0 ریال
‫1118 0 ریال
‫1125 0 ریال
‫1126 0 ریال
‫1127 0 ریال
‫1128 0 ریال
‫1130 0 ریال
‫1132 0 ریال
‫1137 0 ریال
‫1146 0 ریال
‫1149 0 ریال
‫1150 0 ریال
‫1159 0 ریال
‫1162 0 ریال
‫1196 0 ریال
‫1207 0 ریال
‫1215 0 ریال
‫1216 0 ریال
‫1219 0 ریال
‫1220 0 ریال
‫1222 0 ریال
‫1232 0 ریال
‫1235 0 ریال
‫1236 0 ریال
‫1237 0 ریال
‫1238 0 ریال
‫1239 0 ریال
‫1240 0 ریال
‫1241 0 ریال
‫1242 0 ریال
‫1243 0 ریال
‫1244 0 ریال
‫1245 0 ریال
‫1246 0 ریال
‫1247 0 ریال
‫1248 0 ریال
‫1249 0 ریال
‫1250 0 ریال
‫1251 0 ریال
‫1252 0 ریال
‫1253 0 ریال
‫1254 0 ریال
‫1255 0 ریال
‫1256 0 ریال
‫1258 0 ریال
‫1288 0 ریال
‫1292 0 ریال
‫1293 0 ریال
‫1319 0 ریال
‫1320 0 ریال
‫1321 0 ریال
‫1322 0 ریال
‫1323 0 ریال
‫1325 0 ریال
‫1326 0 ریال
‫1327 0 ریال
‫1328 0 ریال
‫1329 0 ریال
‫1330 0 ریال
‫1342 0 ریال
‫1344 0 ریال
‫1346 0 ریال
‫1360 0 ریال
‫1366 0 ریال
‫1370 0 ریال
‫1381 0 ریال
‫1385 0 ریال
‫1389 0 ریال
‫1393 0 ریال
‫1402 0 ریال
‫1403 0 ریال
‫1404 0 ریال
‫1405 0 ریال
‫1406 0 ریال
‫1407 0 ریال
‫1408 0 ریال
‫1410 0 ریال
‫1412 0 ریال
‫1427 0 ریال
‫1428 0 ریال
‫1429 0 ریال
‫1431 0 ریال
‫1432 0 ریال
‫1433 0 ریال
‫1434 0 ریال
‫1435 0 ریال
‫1441 0 ریال
‫1453 0 ریال
‫1454 0 ریال
‫1477 0 ریال
‫1478 0 ریال
‫1479 0 ریال
‫1480 0 ریال
‫1481 0 ریال
‫1482 0 ریال
‫1483 0 ریال
‫1485 0 ریال
‫1537 0 ریال
‫1540 0 ریال
‫1561 0 ریال
‫1568 0 ریال
‫1595 0 ریال
‫1624 0 ریال
‫1654 0 ریال
‫1657 0 ریال
‫1667 0 ریال
‫1669 0 ریال
‫1670 0 ریال
‫1671 0 ریال
‫1672 0 ریال
‫1699 0 ریال
‫1700 0 ریال
‫1701 0 ریال
‫1703 0 ریال
‫1737 0 ریال
‫1740 0 ریال
‫1749 0 ریال
‫1751 0 ریال
‫1759 0 ریال
‫1760 0 ریال
‫1761 0 ریال
‫1762 0 ریال
‫1764 0 ریال
‫1765 0 ریال
‫1766 0 ریال
‫1767 0 ریال
‫1768 0 ریال
‫1769 0 ریال
‫1770 0 ریال
‫1771 0 ریال
‫1772 0 ریال
‫1773 0 ریال
‫1774 0 ریال
‫1775 0 ریال
‫1776 0 ریال
‫1777 0 ریال
‫1778 0 ریال
‫1779 0 ریال
‫1780 0 ریال
‫1781 0 ریال
‫1782 0 ریال
‫1783 0 ریال
‫1784 0 ریال
‫1785 0 ریال
‫1786 0 ریال
‫1787 0 ریال
‫1788 0 ریال
‫1789 0 ریال
‫1790 0 ریال
‫1791 0 ریال
‫1792 0 ریال
‫1793 0 ریال
‫1794 0 ریال
‫1795 0 ریال
‫1796 0 ریال
‫1797 0 ریال
‫1798 0 ریال
‫1799 0 ریال
‫1800 0 ریال
‫1801 0 ریال
‫1806 0 ریال
‫1868 0 ریال
‫1894 0 ریال
‫1897 0 ریال
‫1898 0 ریال
‫1899 0 ریال
‫1900 0 ریال
‫1902 0 ریال
‫1903 0 ریال
‫1904 0 ریال
‫1905 0 ریال
‫1908 0 ریال
‫1910 0 ریال
‫1911 0 ریال
‫1912 0 ریال
‫1915 0 ریال
‫1916 0 ریال
‫1917 0 ریال
‫1923 0 ریال
‫1926 0 ریال
‫1927 0 ریال
‫1928 0 ریال
‫1929 0 ریال
‫1930 0 ریال
‫1931 0 ریال
‫1932 0 ریال
‫1933 0 ریال
‫1934 0 ریال
‫1936 0 ریال
‫1953 0 ریال
‫1956 0 ریال
‫1962 0 ریال
‫1965 0 ریال
‫1969 0 ریال
‫1970 0 ریال
‫1983 0 ریال
‫1984 0 ریال
‫1987 0 ریال
‫1990 0 ریال
‫1991 0 ریال
‫1994 0 ریال
‫1995 0 ریال
‫1996 0 ریال
‫1997 0 ریال
‫2009 0 ریال
‫2011 0 ریال
‫2012 0 ریال
‫2015 0 ریال
‫2022 0 ریال
‫2024 0 ریال
‫2025 0 ریال
‫2026 0 ریال
‫2027 0 ریال
‫2029 0 ریال
‫2031 0 ریال
‫2032 0 ریال
‫2036 0 ریال
‫2038 0 ریال
‫2048 0 ریال
‫2049 0 ریال
‫2050 0 ریال
‫2051 0 ریال
‫2052 0 ریال
‫2053 0 ریال
‫2058 0 ریال
‫2071 0 ریال
‫2074 0 ریال
‫2081 0 ریال
‫2092 0 ریال
‫2094 0 ریال
‫2095 0 ریال
‫2097 0 ریال
‫2098 0 ریال
‫2100 0 ریال
‫2101 0 ریال
‫2102 0 ریال
‫2103 0 ریال
‫2104 0 ریال
‫2105 0 ریال
‫2106 0 ریال
‫2107 0 ریال
‫2108 0 ریال
‫2109 0 ریال
‫2118 0 ریال
‫2119 0 ریال
‫2120 0 ریال
‫2121 0 ریال
‫2122 0 ریال
‫2123 0 ریال
‫2125 0 ریال
‫2127 0 ریال
‫2128 0 ریال
‫2129 0 ریال
‫2132 0 ریال
‫2133 0 ریال
‫2134 0 ریال
‫2135 0 ریال
‫2136 0 ریال
‫2140 0 ریال
‫2141 0 ریال
‫2142 0 ریال
‫2143 0 ریال
‫2144 0 ریال
‫2145 0 ریال
‫2146 0 ریال
‫2147 0 ریال
‫2148 0 ریال
‫2150 0 ریال
‫2160 0 ریال
‫2161 0 ریال
‫2173 0 ریال
‫2178 0 ریال
‫2179 0 ریال
‫2180 0 ریال
‫2181 0 ریال
‫2182 0 ریال
‫2183 0 ریال
‫2184 0 ریال
‫2185 0 ریال
‫2186 0 ریال
‫2187 0 ریال
‫2188 0 ریال
‫2189 0 ریال
‫2198 0 ریال
‫2199 0 ریال
‫2202 0 ریال
‫2203 0 ریال
‫2205 0 ریال
‫2206 0 ریال
‫2223 0 ریال
‫2231 0 ریال
‫2232 0 ریال
‫2233 0 ریال
‫2236 0 ریال
‫2243 0 ریال
‫2246 0 ریال
‫2252 0 ریال
‫2259 0 ریال
‫2265 0 ریال
‫2266 0 ریال
‫2268 0 ریال
‫2269 0 ریال
‫2270 0 ریال
‫2272 0 ریال
‫2273 0 ریال
‫2274 0 ریال
‫2275 0 ریال
‫2276 0 ریال
‫2277 0 ریال
‫2279 0 ریال
‫2281 0 ریال
‫2283 0 ریال
‫2284 0 ریال
‫2285 0 ریال
‫2286 0 ریال
‫2287 0 ریال
‫2288 0 ریال
‫2289 0 ریال
‫2291 0 ریال
‫2294 0 ریال
‫2296 0 ریال
‫2298 0 ریال
‫2299 0 ریال
‫2300 0 ریال
‫2301 0 ریال
‫2302 0 ریال
‫2303 0 ریال
‫2305 0 ریال
‫2306 0 ریال
‫2307 0 ریال
‫2308 0 ریال
‫2309 0 ریال
‫2310 0 ریال
‫2311 0 ریال
‫2312 0 ریال
‫2313 0 ریال
‫2314 0 ریال
‫2315 0 ریال
‫2316 0 ریال
‫2317 0 ریال
‫2318 0 ریال
‫2322 0 ریال
‫2323 0 ریال
‫2324 0 ریال
‫2338 0 ریال
‫2339 0 ریال
‫2340 0 ریال
‫2341 0 ریال
‫2342 0 ریال
‫2343 0 ریال
‫2345 0 ریال
‫2346 0 ریال
‫2347 0 ریال
‫2348 0 ریال
‫2349 0 ریال
‫2350 0 ریال
‫2351 0 ریال
‫2352 0 ریال
‫2353 0 ریال
‫2354 0 ریال
‫2355 0 ریال
‫2358 0 ریال
‫2359 0 ریال
‫2360 0 ریال
‫2361 0 ریال
‫2362 0 ریال
‫2365 0 ریال
‫2371 0 ریال
‫2372 0 ریال
‫2373 0 ریال
‫2383 0 ریال
‫2386 0 ریال
‫2391 0 ریال
‫2395 0 ریال
‫2396 0 ریال
‫2397 0 ریال
‫2398 0 ریال
‫2399 0 ریال
‫2400 0 ریال
‫2401 0 ریال
‫2402 0 ریال
‫2403 0 ریال
‫2405 0 ریال
‫2431 0 ریال
‫2472 0 ریال
‫2482 0 ریال
‫2484 0 ریال
‫2494 0 ریال
‫2495 0 ریال
‫2501 0 ریال
‫2502 0 ریال
‫2503 0 ریال
‫2510 0 ریال
‫2515 0 ریال
‫2522 0 ریال
‫2523 0 ریال
‫2524 0 ریال
‫2525 0 ریال
‫2526 0 ریال
‫2527 0 ریال
‫2528 0 ریال
‫2529 0 ریال
‫2530 0 ریال
‫2531 0 ریال
‫2542 0 ریال
‫2543 0 ریال
‫2544 0 ریال
‫2545 0 ریال
‫2546 0 ریال
‫2547 0 ریال
‫2548 0 ریال
‫2549 0 ریال
‫2550 0 ریال
‫2573 0 ریال
‫2577 0 ریال
‫2582 0 ریال
‫2588 0 ریال
‫2599 0 ریال
‫2605 0 ریال
‫2607 0 ریال
‫2608 0 ریال
‫2609 0 ریال
‫2610 0 ریال
‫2625 0 ریال
‫2647 0 ریال
‫2648 0 ریال
‫2649 0 ریال
‫2650 0 ریال
‫2651 0 ریال
‫2652 0 ریال
‫2659 0 ریال
‫2671 0 ریال
‫2678 0 ریال
‫2680 0 ریال
‫2682 0 ریال
‫2683 0 ریال
‫2684 0 ریال
‫2689 0 ریال
‫2691 0 ریال
‫2692 0 ریال
‫2693 0 ریال
‫2694 0 ریال
‫2701 0 ریال
‫2702 0 ریال
‫2703 0 ریال
‫2704 0 ریال
‫2705 0 ریال
‫2706 0 ریال
‫2734 0 ریال
‫2745 0 ریال
‫2749 0 ریال
‫2770 0 ریال
‫2772 0 ریال
‫2775 0 ریال
‫2777 0 ریال
‫2778 0 ریال
‫2779 0 ریال
‫2789 0 ریال
‫2798 0 ریال
‫2799 0 ریال
‫2805 0 ریال
‫2809 0 ریال
‫2827 0 ریال
‫2828 0 ریال
‫2829 0 ریال
‫2838 0 ریال
‫2852 0 ریال
‫2855 0 ریال
‫2856 0 ریال
‫2860 0 ریال
‫2862 0 ریال
‫2864 0 ریال
‫2867 0 ریال
‫2869 0 ریال
‫2872 0 ریال
‫2882 0 ریال
‫2885 0 ریال
‫2898 0 ریال
‫2899 0 ریال
‫2901 0 ریال
‫2902 0 ریال
‫2908 0 ریال
‫2911 0 ریال
‫2914 0 ریال
‫2923 0 ریال
‫2925 0 ریال
‫2929 0 ریال
‫2989 0 ریال
‫3005 0 ریال
‫3006 0 ریال
‫3009 0 ریال
‫3010 0 ریال
‫3030 0 ریال
‫3055 0 ریال
‫3057 0 ریال
‫3059 0 ریال
‫3060 0 ریال
‫3065 0 ریال
‫3066 0 ریال
‫3067 0 ریال
‫3068 0 ریال
‫3070 0 ریال
‫3073 0 ریال
‫3074 0 ریال
‫3080 0 ریال
‫3090 0 ریال
‫3091 0 ریال
‫3092 0 ریال
‫3093 0 ریال
‫3094 0 ریال
‫3096 0 ریال
‫3097 0 ریال
‫3098 0 ریال
‫3099 0 ریال
‫3100 0 ریال
‫3101 0 ریال
‫3102 0 ریال
‫3103 0 ریال
‫3104 0 ریال
‫3105 0 ریال
‫3143 0 ریال
‫3144 0 ریال
‫3145 0 ریال
‫3192 0 ریال
‫3194 0 ریال
‫3195 0 ریال
‫3198 0 ریال
‫3199 0 ریال
‫3236 0 ریال
‫3240 0 ریال
‫3243 0 ریال
‫3303 0 ریال
‫3306 0 ریال
‫3307 0 ریال
‫3310 0 ریال
‫3311 0 ریال
‫آسیابی گالوانیزه ( 2 TUPY ) 0 ریال
‫آسیابی گالوانیزه ( 3 TUPY ) 0 ریال
‫آسیابی گالوانیزه ( 4 TUPY ) 0 ریال
‫آسیابی گالوانیزه ( 1/2 TUPY ) 0 ریال
‫آسیابی گالوانیزه ( 3/4 TUPY ) 0 ریال
‫آسیابی گالوانیزه ( 1/2-1 TUPY ) 0 ریال
‫آسیابی گالوانیزه ( 1/2-2 TUPY ) 0 ریال
‫آسیابی گالوانیزه ( 1/4-1 TUPY ) 0 ریال
‫اتصال سوپرپکس یکسردنده 1 * 25 برنجی 0 ریال
‫اتصال سوپرپکس یکسردنده 1/2* 16 PPSU 0 ریال
‫اجناس متفرقه 0 ریال
‫اکچوایتور یوپونور 230 ولت 0 ریال
‫بست آویز 4 اینچ 0 ریال
‫بست اویز 2 اینچ 0 ریال
‫بست اویز 3 اینچ 0 ریال
‫بست اویز 4 اینچ 0 ریال
‫بست اویز 4 اینچ 0 ریال
‫بست اویز 5 اینچ 0 ریال
‫بست دیواری ساده 20 0 ریال
‫بست دیواری ساده32 0 ریال
‫بست ریگلاژی 5 اینچ 0 ریال
‫بست پایه دار 2 اینچ 0 ریال
‫بست پایه دار 3 اینچ 0 ریال
‫بست پایه دار 4 اینچ 0 ریال
‫بست پایه دار 1/2-1 اینچ 0 ریال
‫بست کمربندی 30 سانت 0 ریال
‫بــوشـن سیـــاه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن جوشــی ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن جوشــی ( 3 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن جوشــی ( 4 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن جوشــی ( 5 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن جوشــی ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن جوشــی ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن جوشــی ( 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن جوشــی ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن جوشــی ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن جوشــی سنگین ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 1 * 2 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 2 * 3 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 1 * 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 1 * 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 1/2 * 1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 3/4 * 1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 1/2 * 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 1/2-1* 2 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 1/4-1* 2 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 1/2 * 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 1/4-1*1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 3/4 * 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشـــن گالوانیزه ( 3/4 * 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشــن گالوانیزه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشــن گالوانیزه ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫بوشــن گالوانیزه ( 3 اینچ ) 0 ریال
‫بوشــن گالوانیزه ( 4 اینچ ) 0 ریال
‫بوشــن گالوانیزه ( 5 اینچ ) 0 ریال
‫بوشــن گالوانیزه ( 6 اینچ ) 0 ریال
‫بوشــن گالوانیزه ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫بوشــن گالوانیزه ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫بوشــن گالوانیزه ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫بوشــن گالوانیزه ( 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫بوشــن گالوانیزه ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل مانیسمان (1/2-2* 3 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 1 * 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 1 * 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 1 * 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 2 * 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 1 * 2 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 1 * 3 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 2 * 3 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 2 * 4 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 2 * 5 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 3 * 4 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 3 * 5 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 3 * 6 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 4 * 5 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 4 * 6 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 5 * 6 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 1/2 * 2 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 1/2 * 3 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 1/2 * 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 1/2 * 1 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 1/2 * 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 1/2 * 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 1/2 * 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 3/4 * 2 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 3/4 * 3 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 3/4 * 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 3/4 * 1 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 3/4 * 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه ( 3/4 * 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه (1/2-1* 2 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه (1/2-1* 3 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه (1/2-1* 4 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه (1/2-1*1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه (1/2-2* 3 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه (1/2-2* 4 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه (1/4-1* 2 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه (1/4-1* 3 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه (1/4-1* 4 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه (1/4-1*1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫تبــدیل گالوانیزه (1/4-1*1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫ترموستات دیجیتال هوشمند 230 ولت SUPERPEX 0 ریال
‫تـــوالـت اهرمی 0 ریال
‫تفلون مایع 250cc 0 ریال
‫توپی فلوتر بزرگ 0 ریال
‫توپی فلوتر کوچک 0 ریال
‫جعبه کاپری کورن 0 ریال
‫جـــعبه کــــلکتور ( 80 * 60 ) 0 ریال
‫حلقه سایز 32 سوپرپکس 0 ریال
‫حلقه یوپونور 16 آبی TECHNO 0 ریال
‫حلقه یوپونور 16 بیرنگ 0 ریال
‫حلقه یوپونور 16 قرمز TECHNO 0 ریال
‫حلقه یوپونور 20 آبی TECHNO 0 ریال
‫حلقه یوپونور 20 بیرنگ 0 ریال
‫حلقه یوپونور 25 بیرنگ 0 ریال
‫حلقه یوپونور 25 قرمز 0 ریال
‫حلقه یوپونور 32 بیرنگ TECHNO 0 ریال
‫خمیر لوله 0 ریال
‫درپـــــوش فلزی کلکتور ( "1 ) 0 ریال
‫دنبـــاله گالوانیزه کوتاه ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫دنــباله گالوانیزه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫دنــباله گالوانیزه ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫دنــباله گالوانیزه ( 3 اینچ ) 0 ریال
‫دنــباله گالوانیزه ( 4 اینچ ) 0 ریال
‫دنــباله گالوانیزه ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫دنــباله گالوانیزه ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫دنــباله گالوانیزه ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫دنــباله گالوانیزه ( 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫دنــباله گالوانیزه ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫دوش اهــــرمی 0 ریال
‫روشــویی اهرمی 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 1/2 * 1 اینچ ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 1/2 * 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 3/4 * 1 اینچ ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 1 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 1 اینچ 90 درجه) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 2 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 2 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 3 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 3 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 4 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 4 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 5 اینچ 45درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 5 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 6 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 1/2 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 3/4 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه (1/2-1 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه (1/2-1 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه (1/2-2 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه (1/2-2 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه (1/4-1 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه (1/4-1 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 1/2 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫زانــــو گالوانیزه ( 3/4 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫زانـــو جوشــی ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫زانـــو جوشــی ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫زانـــو جوشــی ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫زانـــو جوشــی ( 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫زانـــو گالوانیزه ( 2 * 3 اینچ ) 0 ریال
‫ساپورت سوپرپکس پلیمری 16 0 ریال
‫ساپورت سوپرپکس پلیمری 25 0 ریال
‫ساپورت سوپرپکس پلیمری 32 0 ریال
‫ساپورت چدنی و اورینگ K30/70 5506 0 ریال
‫ساپورت چدنی و اورینگ K30/70 5507 0 ریال
‫ساپورت چدنی و اورینگ K55/50 5620 0 ریال
‫ساپورت چدنی و واسطه و اورینگ JET-102 5187 0 ریال
‫ست کامل پروانه و دیفیوزر JET-102M 10427 0 ریال
‫ست کامل پروانه و دیفیوزر JET-112M 10446 0 ریال
‫ست کامل پروانه و دیفیوزر JET-82 10537 0 ریال
‫سراه 20 90درجه 0 ریال
‫سراه 25 90درجه 0 ریال
‫سراه 32 90درجه 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 110 ) 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 63 * 110 ) 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 63 * 90 ) 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 90 * 110 ) 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 110 * 160) 0 ریال
‫سراه ( 87/5درجه 63 * 90 ) 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 63 * 110 ) 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 63 * 90 ) 0 ریال
‫سراه (87/5 درجه 90 *110)سایلنت 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 63 ) 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 90 ) 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 110 ) 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 63 ) 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 90 ) 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 110 ) 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 32 ) فشار قوی 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 50 ) فشار قوی 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 200 ) فشار قوی 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 250 ) فشار قوی 0 ریال
‫سراه ( 45درجه 40 ) فشار قوی 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 20 ) فشار قوی 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 25 ) فشار قوی 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 32 ) فشار قوی 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 40 ) فشار قوی 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 50 ) فشار قوی 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 63 ) 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 250 ) فشار قوی 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 315 ) فشار قوی 0 ریال
‫سراه ( 90درجه 63 * 90 ) 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 63 * 90) 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 63 *110) 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه 90 *110) 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه110* 160) 0 ریال
‫سراه ( 45 درجه110*125) 0 ریال
‫سراه ( 90 درجه 63 *110) 0 ریال
‫سراه (45 درجه* 63 * 90 ) 0 ریال
‫سراه (90 درجه * 63 * 90 ) 0 ریال
‫سراه تخت خاردار توپیچ 16 *1/2 * 16 0 ریال
‫سراه جوشــی ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫سراه جوشی ( 2 * 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫سراه سوپرپکس 25*25 PPSU 0 ریال
‫سراه سوپرپکس 16 * 20 * 16 PPSU 0 ریال
‫سراه سوپرپکس 25 * 20 * 25 یوپونور 0 ریال
‫سراه سوپرپکس برنجی دیواری 20*1/2*16 0 ریال
‫سراه گالوانیزه ( 1 * 4 اینچ ) 0 ریال
‫سراهی دریچه بازدید( 45 درجه 110 ) 0 ریال
‫سراهی دریچه بازدید(110) خم 0 ریال
‫سراهی دریچه بازدید(90 درجه160) 0 ریال
‫سراهی گالوانیزه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫سراهی گالوانیزه ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫سراهی گالوانیزه ( 3 اینچ ) 0 ریال
‫سراهی گالوانیزه ( 4 اینچ ) 0 ریال
‫سراهی گالوانیزه ( 6 اینچ ) 0 ریال
‫سراهی گالوانیزه ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫سراهی گالوانیزه ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫سراهی گالوانیزه ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫سراهی گالوانیزه ( 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫سراهی گالوانیزه ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫سراهی( 45 درجه 63 ) 0 ریال
‫سراهی( 45 درجه 90 ) 0 ریال
‫سراهی( 45 درجه 110 ) 0 ریال
‫سراهی( 45 درجه 110 )سایلنت 0 ریال
‫سراهی( 45 درجه 125 ) 0 ریال
‫سراهی( 45 درجه 125 ) 0 ریال
‫سراهی( 45 درجه 160 ) 0 ریال
‫سراهی( 45درجه 200 ) 0 ریال
‫سراهی( 90 درجه 63 ) 0 ریال
‫سراهی( 90 درجه 90 ) 0 ریال
‫سراهی( 90 درجه 110 ) سایلنت 0 ریال
‫سراهی( 90 درجه 125 ) 0 ریال
‫سراهی( 90 درجه 63 ) 0 ریال
‫سراهی( 90 درجه 90 ) 0 ریال
‫سراهی( 90 درجه 110 ) 0 ریال
‫سـراهی توپـیچ پرسی (16 * "1/2 * 16) 0 ریال
‫سـراهی مانیسمان ( 1/2 * 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 1 * 2 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 1 * 3 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 1 * 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 1 * 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 1 * 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 2 * 3 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 2 * 4 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 2 * 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 3 * 4 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 1/2 * 1 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 1/2 * 2 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 1/2 * 3 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 1/2 * 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 1/2 * 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 1/2 * 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 1/2 * 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 3/4 * 1 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 3/4 * 2 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 3/4 * 3 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 3/4 * 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 3/4 * 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه ( 3/4 * 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه (1/2-1* 2 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه (1/2-1* 3 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه (1/2-1* 4 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه (1/2-1*1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه (1/2-2* 3 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه (1/2-2* 4 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه (1/4-1* 2 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه (1/4-1* 3 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه (1/4-1*1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫سـراهی گالوانیزه (1/4-1*1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫ســراهی گالوانیزه ( 1/4-1* 4 اینچ ) 0 ریال
‫ســـراه گالوانیزه ( 2 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫ســــراه سیـــاه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫ســــراه کنــــج گالوانیزه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫ســــراه کنــــج گالوانیزه ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫ســــراه کنــــج گالوانیزه ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫ســــراه کنــــج گالوانیزه ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫سوپاپ برنجی ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫سوپاپ برنجی ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫شابلون دوبل رادیاتوری SP 0 ریال
‫شــــــیر گـــازی ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫شــــــیر گـــازی ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫شــــــیر گـــازی ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫شــــــیر گـــازی ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫شــــــیر گـــازی ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫شــــــیر گـــازی ( 1/4-1 اینچ) 0 ریال
‫شـــــیر قفلی برنجی ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫شـــــیر گازی ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫شـــــیر گازی ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫شـــــیر گازی ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫شـــــیر گازی ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫شـــــیر گازی ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫شـــــیر گازی ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫شـــیر خودکار فنری ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫شـــیر خودکار فنری ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫شـــیر خودکار فنری ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫شـــیر خودکار فنری ( 1/2-1 اینچ) 0 ریال
‫شـــیر خودکار فنری ( 1/2 اینچ) 0 ریال
‫شـــیر خودکار فنری ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫شـــیر خودکار فنری ( 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫شـــیر خودکار( 1/2-2 اینچ ) ایتالیا 0 ریال
‫شـــیر غیرگازی ( 1/2 اینچ DN ) 0 ریال
‫شـــیرخودکار( 1 اینچ ) ایتالیا 0 ریال
‫شـــیرخودکار( 1/2 اینچ ) ایتالیا 0 ریال
‫شـــیرخودکار( 1/2-1اینچ )ایتالیا 0 ریال
‫شـــیرخودکار( 1/4-1اینچ ) ایتالیا 0 ریال
‫شـــیرخودکار( 3 اینچ ) ایتالیا 0 ریال
‫شـــیرخودکار( 3/4 اینچ ) ایتالیا 0 ریال
‫شـــیرخودکار(2اینچ ) ایتالیا 0 ریال
‫شـــیرخودکار(4اینچ ) ایتالیا 0 ریال
‫شـــیرغیرگازی ( 1 اینچ DN) 0 ریال
‫شـــیرغیرگازی ( 2 اینچ DN) 0 ریال
‫شـــیرغیرگازی ( 3 اینچ DN) 0 ریال
‫شـــیرغیرگازی ( 4 اینچ DN) 0 ریال
‫شـــیرغیرگازی ( 3/4 اینچ DN ) 0 ریال
‫شـــیرغیرگازی (1/2-1 اینچ DN ) 0 ریال
‫شـــیرغیرگازی (1/2-2 اینچ DN) 0 ریال
‫شـــیرغیرگازی (1/4-1 اینچ ِDN) 0 ریال
‫شـیر ربع گرد 1 اینچ 0 ریال
‫شـیرغیرگازی ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫شـیرغیرگازی ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫شـیرغیرگازی ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫شـیرغیرگازی ( 3 اینچ ) 0 ریال
‫شـیرغیرگازی ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫شـیرغیرگازی ( 4 اینچ ) 0 ریال
‫شـیرغیرگازی ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫شـیرغیرگازی ( 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫شـیرغیرگازی ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫شلنگ پیسوار ( 3/8 * 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫شلنگ پیسوار 40 CM خارجی 0 ریال
‫شلنگ پیسوار 50 CM خارجی 0 ریال
‫شلنگ پیسوار 60 CM خارجی 0 ریال
‫صافی بـرنجی ( 4 K G S اینچ ) 0 ریال
‫صـافی برنجی ( 1 K G S اینچ ) 0 ریال
‫صـافی برنجی ( 2 K G S اینچ ) 0 ریال
‫صـافی برنجی ( 3 K G S اینچ ) 0 ریال
‫صـافی برنجی ( 1/2 K G S اینچ ) 0 ریال
‫صـافی برنجی ( 3/4 K G S اینچ ) 0 ریال
‫صـافی برنجی ( 1/2-1 K G S اینچ ) 0 ریال
‫صـافی برنجی ( 1/2-2 K G S اینچ ) 0 ریال
‫صـافی برنجی ( 1/4-1 K G S اینچ ) 0 ریال
‫صـــافی برنجی ( 2 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫صـــافی برنجی ( 1 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫صـــافی برنجی ( 1/2 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫صـــافی برنجی ( 1/2-1 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫صـــافی برنجی ( 1/4-1 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫صـــافی برنجی ( 3/4 اینچ KITZ ) 0 ریال
‫صفحه نصب 500 0 ریال
‫صفحه نصب 73 0 ریال
‫طبقات کامل K45/50 5624 0 ریال
‫فـــلوتر برنجی ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫فـــلوتر برنجی ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫فـــلوتر برنجی ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫فـــلوتر برنجی ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫فـــلوتر برنجی ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫فـــلوتر برنجی با توپی ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫فــوم 25 mm 0 ریال
‫فلنـــــچ جوشــی ( 5 اینچ ) PN16 0 ریال
‫فلنچ ( 90 ) فشار قوی 0 ریال
‫فلنچ ( 315 ) فشار قوی 0 ریال
‫فلنچ ( 125 ) 0 ریال
‫فلنچ ( 160 ) 0 ریال
‫فلنچ ( 200 ) 0 ریال
‫فلنچ ( 250 ) 0 ریال
‫لـــولــه جوشی ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫لـــولــه مانیسمان ( 1 اینچ ) رده 40 ( وزن14/5) 0 ریال
‫لـــولــه گالوانیزه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫لـــولــه گالوانیزه ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫لـــولــه گـــــازی ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫لـــولــه گـــــازی ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫لنــگی چــدنی 0 ریال
‫لوله ( 3 * 90 ) 0 ریال
‫لوله ( 4 * 200 ) 0 ریال
‫لوله ( 3 * 63 ) 0 ریال
‫لوله ( 3 * 90 ) 0 ریال
‫لوله ( 3/2 * 110 ) 0 ریال
‫لوله ( 3/2 * 125 ) 0 ریال
‫لوله ( 3/2 * 160 ) 0 ریال
‫لوله ( 3 * 90 ) 0 ریال
‫لوله ( 4 * 200 ) 0 ریال
‫لوله ( 4 * 250 ) 0 ریال
‫لوله ( 6/5 * 315 ) 0 ریال
‫لوله ( 2 * 25 ) 0 ریال
‫لوله ( 3/2 * 125) 0 ریال
‫لوله ( 3/2 * 110 ) 0 ریال
‫لوله ( 4 * 160 ) 0 ریال
‫لوله (1/5 * 20 ) 0 ریال
‫لوله (1/8 * 32 ) 0 ریال
‫لوله (1/8 * 50 ) 0 ریال
‫لوله (1/8 * 90) 0 ریال
‫لوله (1/9 * 40 ) 0 ریال
‫لوله (1/9 * 63 ) 0 ریال
‫لوله (110 * 5/3 ) 0 ریال
‫لوله (2/2 * 110 ) 0 ریال
‫لوله (2/5 * 125 ) 0 ریال
‫لوله (3/2 * 125 ) 0 ریال
‫لوله (3/2 * 160 ) 0 ریال
‫لوله 16 پکس A 0 ریال
‫لوله 20 20 اتمسفر 0 ریال
‫لوله 20 (PEX-ALL-PEX) اسپانیا 0 ریال
‫لوله 32 ( PEX-ALL-PEX ) اسپانیا 0 ریال
‫لوله سوپرپکس 25 سری 5 0 ریال
‫لوله سوپرپکس 32 سری 5 0 ریال
‫لوله 25 20 اتمسفر 0 ریال
‫لوله 25 PERT 0 ریال
‫لوله 32 20 اتمسفر 0 ریال
‫مانیفولد ماکسیما 3 دهانه TIEMME 0 ریال
‫مانیفولد ماکسیما 4 دهانه TIEMME 0 ریال
‫مانیفولد مدولار یوپونور 4 دهانه گرمایش کفی 0 ریال
‫مانیفولد مدولار یوپونور 6 دهانه گرمایش کفی 0 ریال
‫مانیفولد مدولار یوپونور 1 دهانه گرمایش کفی 0 ریال
‫مانیفولد مدولار یوپونور 3 دهانه گرمایش کفی 0 ریال
‫مانیفولد گرمایش کفی کاپری 4 دهانه 0 ریال
‫مانیفولد گرمایش کفی کاپری 6 دهانه 0 ریال
‫متعلقات یوپونر 0 ریال
‫مغــزی گالوانیزه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫مغــزی گالوانیزه ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫مغــزی گالوانیزه ( 3 اینچ ) 0 ریال
‫مغــزی گالوانیزه ( 4 اینچ ) 0 ریال
‫مغــزی گالوانیزه ( 5 اینچ ) 0 ریال
‫مغــزی گالوانیزه ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫مغــزی گالوانیزه ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫مغــزی گالوانیزه ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫مغــزی گالوانیزه ( 1/2-2 اینچ ) 0 ریال
‫مغــزی گالوانیزه ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫مغـــزی گالوانیزه ( 1/2 * 1 اینچ ) 0 ریال
‫مغـــزی گالوانیزه ( 1/2 * 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫مغـــزی گالوانیزه ( 1/4-1 * 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫مغـــزی گالوانیزه ( 3/4 * 1 اینچ ) 0 ریال
‫مغـــزی گالوانیزه ( 1 * 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫مغـــزی گالوانیزه ( 1 * 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫نوارتفلون 10 متری 0 ریال
‫نوارچسب 0 ریال
‫نوارچسب کار کوچک 0 ریال
‫پروانه و اورینگ K30/70 7495 0 ریال
‫پـــــل گالوانیزه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫پـــــل گالوانیزه ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫پـــــل گالوانیزه ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫پل کوتاه 20 0 ریال
‫چســب قــوطی 250cc آلمان HENKEL 0 ریال
‫چســب قــوطی 250cc تانژیت آلمان 0 ریال
‫چســب قــوطی 250CC المان TONIX 0 ریال
‫چـهارراه تخـــت گالوانیزه ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫چـهارراه تخـــت گالوانیزه ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫چـهارراه تخـــت گالوانیزه ( 1/2-1 اینچ ) 0 ریال
‫چـهارراه تخـــت گالوانیزه ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫چـهارراه تخـــت گالوانیزه ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫چـهارراه تخـــت گالوانیزه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫چـپــقی سیـــاه ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه ( 4 اینچ 45 درجه) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه ( 1 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه ( 1 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه ( 2 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه ( 2 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه ( 3 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه ( 4 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه ( 1/2 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه ( 1/2 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه ( 3/4 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه ( 3/4 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه (1/2-1 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه (1/2-1 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه (1/2-2 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه (1/4-1 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه (1/4-1 اینچ 90 درجه ) 0 ریال
‫چپقـــی گالوانیزه ( 1/2-2 اینچ 45 درجه ) 0 ریال
‫کنف 0 ریال
‫کوپلینگ 2 * 20 * 3/4 G پکس TIEMME 0 ریال
‫گپ گالوانیزه رزوه ای ( 2 اینچ ) 0 ریال
‫گپ گالوانیزه رزوه ای ( 1 اینچ ) 0 ریال
‫گپ گالوانیزه رزوه ای ( 1/2 اینچ ) 0 ریال
‫گپ گالوانیزه رزوه ای ( 3/4 اینچ ) 0 ریال
‫گپ گالوانیزه رزوه ای ( 1/4-1 اینچ ) 0 ریال
‫گپ گالوانیزه رزوه ای (1/2-1 اینچ ) 0 ریال
بوشن
بوشن

بوشن ها انواع مختلف دارند که اغلب به عنوان رابط بین دو لوله استفاده می شوند

پمپ
پمپ

انواع پمپ و کف کش مورد استفاده در انتقال آب، لجن، فاضلاب و کشاورزی

تبدیل
تبدیل

اتصالات تبدیلی جهت تغییر سایز در انشعاب لوله ها کاربرد دارد

تبدیل گالوانیزه
تبدیل گالوانیزه

رابط تبدیلی از جنس گالوانیزه جهت استفاده در خطوط لوله گالوانیزه

درپوش
درپوش

برای مسدود کردن انتهای لوله از درپوش استفاده میشود

درپوش رزوه
درپوش رزوه

جهت بستن یا کور کردن انتهای خط لوله از درپوش های رزوه دار پیچی استفاده میشود

رابط
رابط

نوعی از اتصالات است که دو لوله را در امتداد هم به یکدیگر متصل و آب بندی میکند

رایزر گالوانیزه
رایزر گالوانیزه

لوله های گالوانیزه که دو سر آنها رزوه دارد و اغلب در آبیاری های بارانی بوسیله آبپاش استفاده میشوند

زانو
زانو

زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند

زانو گالوانیزه
زانو گالوانیزه

زانوی فولادی با روکش گالوانیزه

سرشلنگی
سرشلنگی

سر شلنگی های پلاستیکی و فلزی

سه راه
سه راه

اتصال سه راهی با مواد فلزی و پلیمری جهت ایجاد انشعاب روی خط لوله

سه راهی تبدیل
سه راهی تبدیل

اتصال سه راهی که سه طرف نامساوی داشته باشد

سیفون
سیفون

انواع سیفون و اتصالات فاضلابی جهت مصارف تأسیساتی

شیر
شیر

پخش عمده انواع شیرآلات چدنی، پلیمری استیل و برنجی

شیر اطمینان
شیر اطمینان

شیر اطمینان یا سوپاپ جهت کنترل فشار سیال استفاده میشود

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

ابریشم انرژی پارس - نمایندگی رسمی برندهای معتبر صنعت آب و تاسیسات.

RSS