دنبال چه میگردید؟

فروشگاه و تاسیساتی باران

فروشنده تاسیسات ساختمانی و کشاورزی

فروش و اجرا کلیه وسایل تاسیسات ساختمانی و کشاورزی
آدرس: ارومیه . بلوار آپادانا. پایین تراز اداره گاز .خ موسوی.

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با فروشگاه و تاسیساتی باران
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت فروشگاه و تاسیساتی باران فروشنده تاسیسات ساختمانی و کشاورزی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فروشگاه و تاسیساتی باران - فروشنده تاسیسات ساختمانی و کشاورزی. انواع لوله تولید، فروش، خرید، واردات و صادرات لوله های مورد استفاده در خطوط لوله و تاسیسات ساختمانی و عمرانی.

RSS