دنبال چه میگردید؟

خریدار کپ

کپ

تهران

ربات؟

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خریدار کپ - خریدار کپ از تهران
کپ
اتصالی است که جهت بستن و مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود قیمت کپ
قیمت کپ 36 اینچ یا 900 میلیمتر کربن استیل قیمت کپ 36 اینچ یا 900 میلیمتر کربن استیل کپ کربن استیل 36 اینچ ربات؟

تاریخ درخواست: 1398/02/11
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت کپ
RSS