خریدار لوله و اتصالات

لوله های آبیاری قطره ای جالیز

کیاشهر

محمد هاشمی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

در محدوده صفرابسته
لوله های آبیاری قطره ای جالیز
قیمت لوله های آبیاری قطره ای جالیز

تاریخ درخواست: 1395/04/01
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.