خریدار سرشلنگی

سرشلنگی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

سلام سرشلنگی قطر 10 یا 8 لازم دارم که زانویی 90 درجه باشه
سرشلنگی
سر شلنگی های پلاستیکی و فلزی قیمت سرشلنگی
سلام سرشلنگی قطر 10 یا 8 لازم دارم که زانویی 90 درجه باشه

تاریخ درخواست: 1396/01/29
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت سرشلنگی