دنبال چه میگردید؟

خریدار فلنج

فلنج جوشی

تهران

راغبی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خریدار فلنج - خریدار فلنج جوشی از تهران
فلنج جوشی
فلنج هایی هستند که توسط جوش دادن به لوله وصل میشوند قیمت فلنج جوشی
فلنج جوشی 1400 دارید؟ و زانو 90 درجه 250 بسیار ممنون

تاریخ درخواست: 1398/01/19
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت فلنج جوشی
RSS