خریدار دریپر

شهرستان پیرانشها

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

با توجه به نیاز پروژه به حدود 4 میلیون دریپر کنترل کننده فشار 8 و یا 4 لیتر در ساعت، قرار است که پس از تست دریپرهای موجود در کشور، پس از انتخاب نمونه مناسب نسبت به خرید اقدام شود. اگر تمایل به تست نمونه خود دارید لطفاً پیشنهاد دهید

تاریخ درخواست: 1396/01/26
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.