خریدار دریپر 8560

دریپر

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

سلام بالاترین مقدار ابدهی دریپر چند لیتربرثانیه هست
دریپر
انواع نازل، دریپر و قطره چکان های آبیاری قطره ای قیمت دریپر
سلام بالاترین مقدار ابدهی دریپر چند لیتربرثانیه هست

تاریخ درخواست: 1396/01/16
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت دریپر