دنبال چه میگردید؟

خریدار کلمپ کمربندی

کمربند

اصفهان

قنبری

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خریدار کلمپ کمربندی - خریدار کمربند از اصفهان
کمربند
کمربند نوعی از اتصالات است که جهت گرفتن انشعاب از لوله ها کاربرد دارد قیمت کمربند
قیمت این مورد را می خواستم خرید کلمپ کمربندی با مشخصات بالا اصفهان

تاریخ درخواست: 1397/10/22
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت کمربند
RSS