دنبال چه میگردید؟

خریدار شیر یکطرفه تغذیه آب از یزد

شیر یکطرفه تغذیه آب

یزد

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خریدار شیر یکطرفه تغذیه آب از یزد
شیر یکطرفه تغذیه آب
شیرهایی که فقط اجازه حرکت جریان سیال در یک جهت را میدهند و مانع از برگشت سیال میشوند قیمت شیر یکطرفه تغذیه آب

تاریخ درخواست: 1396/01/09
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.