خریدار اتصالات جوشی پلی اتیلن از تبریز

اتصالات جوشی پلی اتیلن

تبریز

آل تیم آرمه

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خرید لوله و اتصالات در حدود 30میلیارد ريال
اتصالات جوشی پلی اتیلن
اتصالات جوشی مخصوص جوش دادن روی لوله های پلی اتیلن قیمت اتصالات جوشی پلی اتیلن

تاریخ درخواست: 1395/12/23
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.