دنبال چه میگردید؟

خریدار منبع

منبع انبساط

تهران

رضا غضنفری

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

تعویض منبع انبساط برای ساختمان 8واحد تعداد نفرات 26نفر
منبع انبساط
قیمت منبع انبساط

تاریخ درخواست: 1397/08/16
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

RSS