دنبال چه میگردید؟

خریدار تجهیزات تصفیه استخر

تجهیزات تصفیه استخر

اصفهان

حمید رفعت

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

احتیاج به دستگاه تصفیه برای رساندن ecاب از 4500 به 500 هستم ودرمقدار20تا30 متر مکعب درشبانه روز ممنون
تجهیزات تصفیه استخر
قیمت تجهیزات تصفیه استخر

تاریخ درخواست: 1397/08/14
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

RSS