خریدار دریپر 6888

دریپر

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

قیمت لوله دریپردار 50 سانتی متری رو میخواستم
دریپر
انواع نازل، دریپر و قطره چکان های آبیاری قطره ای قیمت دریپر
سلام

تاریخ درخواست: 1395/12/11
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت دریپر