خریدار مقدار 6400 متر لوله 16دریپردار دو لیتری فاصله دریپرها20سانت از یاسوج گلخانه گل روز هلندی

یاسوج گلخانه گل روز هلندی

محرابی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

لطفا مقدار 600 متر لوله دریپرها20سانت دو لیتر 16 جهت بستر گلخانه گل /متشکر

تاریخ درخواست: 1395/12/03
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.