خریدار لوله و اتصالات

لوله و اتصالات hdpe

تهران

طه حسین ثقفی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

جهت تأمین لوله و اتصالات HDPE با مشخصات مندرج در جدول ارسالی
لوله و اتصالات hdpe
قیمت لوله و اتصالات hdpe

تاریخ درخواست: 1395/02/28
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.