دنبال چه میگردید؟

خریدار اتصالات

سه راهی

فارس،شیراز

محمودی

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خریدار اتصالات - خریدار سه راهی از فارس،شیراز
سه راهی
سه راهی جهت گرفتن انشعاب از یک لوله به کار میرود قیمت سه راهی
Etesalat sayz 400 mikhasam سه راهی پلی تلین 400 فلنج 400 و ... اینا سایر 400 نیسن اگه اصفهان یا تهران هم باشه شماره طوری نیست شمارها رو لطفا میفرستین ممنون

تاریخ درخواست: 1397/04/22
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت سه راهی
RSS