دنبال چه میگردید؟

خریدار لوله و اتصالات

لوله و اتصالات

خوزستان

حجت نیا بازرسی فنی بندر امام

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

خریدار لوله و اتصالات - خریدار لوله و اتصالات از خوزستان
لوله و اتصالات
قیمت انواع لوله و اتصالات ساختمانی، کشاورزی و عمرانی قیمت لوله و اتصالات
هیچکدام در پتروشیمی براورد هزینه اگر ممکنه میانگین قیمتی صرفا اولیه حجت نیا بازرسی فنی بندر امام

تاریخ درخواست: 1397/04/12
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت لوله و اتصالات
RSS